Fund 142

050507-142
SB 142 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
Fredningsnr.:4230:61. Fredningsstatus: B (1945)
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 724042 / 6097092 Zone: 32
Ejerlav 0320756 Mandemarke By, Magleby, matr.nr.: 5b (1945)
Stednavne Mandemark (1880)
Anlæg
1 GRAV, LANGHØJ. Antal: 1
Tragtbægerkultur
Længde: 16 m, bredde: 2 m (1945)
Orientering: N-S (1945)
Antagelig ubeskadiget (1880)
Antagelig ubeskadiget (1945)
Randsten (1945)
2 GRAV, MEGALITGRAV. Antal: 1 (i høj eller stensætning)
Tragtbægerkultur
Længde: 18.83 m (opmålte gamle mål) (1880)
Begivenheder
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
1880
Berejser: Petersen,H.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
Berejsertekst:
Rester af en næsten helt sløjfet Langdysse i Retningen ; oprindelig neppe meget over 60′ lang. Gravkammer nærmest østre Ende, der synes at have været rektangulært i samme Retning som Dyssen.
2 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
1945
Berejser: Glob,P.V.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
NM “gule fredningslister”:
Langdysse. 6 x 2 m. Orienteret N-S. Spængte Rester af Kammer og Randsten.
3 TINGLYSNING AF AREAL ELLER PUNKT
1945
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)

Oltidsfund nær Mandemarke