Fund 178

050507-178
SB 178 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
  Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
   
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 724511 / 6095850 Zone: 32
  Ejerlav 0320756 Mandemarke By, Magleby, matr.nr.: 12 (1880)
Stednavne Mandemark (1880)
Anlæg  
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
  Yngre Sten- eller Bronzealder
  Overpløjet (1880)
  Beskadiget i uvist omfang (1880)
2 GRAV, LØSFUND. Antal: min. 1 (i høj eller stensætning)
  Bronzealder
Begivenheder  
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
  1880
  Berejser: Petersen,H.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  Berejsertekst:
  2 nedpløjede Høje S. for Gaarden;.. i den østre fandtes adskillige Bronzesager, Ringe m.m. der indsendtes og for hvilke der skal være givet en Douceur af 60 Rdl. Det skal være 58 Aar tilbage <1822>.
2 EFTERRETNING OM GENSTANDE
  1880
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)