Bestyrelsen for Mandemarke Bylaug m.m.

Bestyrelsen for Mandemarke Bylaug, som bl.a. driver hjemmesiden her:

  • Formand Mette Folmer Jensen, Kraneledvej 14: mettefolmerjensen@gmail.com
  • Sekretær Anni Voller, Busenevej 22
  • Kasserer Jørgen Knuthsen, Strædet 4
  • Næstformand Lone Gotfredsen, Busenevej 26
  • Birgitte Steen Jørgensen, Busenevej 1
  • Knud Petersen, Busenevej 32
  • Lars Gudman Pedersen, Skovstrædet 10
  • Leif Søndergaard, Busenevej 5
  • Birgit Richland, Busenevej 3

Web-master: Birgitte Dansgaard (birgitte@sundkom.dk) som er en hund efter spørgsmål, kommentarer eller ideer til forbedring af hjemmesiden – samt fotos!

Ligeledes modtager redaktøren meget gerne inputs i relation til Data-beskyttelsesforordningen iht. Lov nr. 68 af 25. oktober 2017 samt Databeskyttelsesloven af 25. maj 2018. Da hjemmesidens hovedformål er at beskrive og dokumentere Mandemarkes historie, indeholder den naturligvis også personoplysninger, ligesom historierne om de enkelte ejendomme i Mandemarkes ejerlav indeholder oplysninger om ejerne og ejendommene fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside Boligejer.dk, hvorunder er også henvises til Vordingborg Kommunes BBR-meddelelser.

Som en service overfor medlemmerne af Mandemarke Bylaug har hjemmesiden – siden bylauget gik digitalt i 2011 – også indeholdt referater af alle bylaugets generalforsamlinger siden bylaugets stiftelse foruden nyhedsbreve fra bestyrelsen og fotos fra bylaugets mange arrangementer.  Medlemmerne af Mandemarke Bylaug forudsættes stadig at være indforstået med dette.

Hjemmesidens formål har således aldrig været at formidle personoplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, eller at åbne mulighed for (mis)brug til uvedkommende formål. Skulle nogen imidlertid være af den opfattelse, at hjemmesiden indeholder personoplysninger ud over det tilladelige efter de nugældende nævnte regler, bedes de informere administrator herom, således at de påkrævede skridt til ændring straks kan blive taget.

I relation til hjemmesidens historier om Mandemarkes ejendomme og deres beboere gennem tiden bemærkes for god ordens skyld, at loven om databeskyttelse fra 2017 nu tillader offentliggørelse også af såkaldt følsomme personoplysninger allerede 10 år efter personens død, hvor f.eks. (‘ufølsomme’) oplysninger fra folketællinger først er offentligt tilgængelige efter 75 år i henhold til arkivloven. Der er ikke altid logik i reglerne!


Vedtægter for Mandemarke Bylaug

Referater fra bylaugets generalforsamlingen siden stiftelsen

Hits: 1148