Husnøgle efter adresser og matrikelnumre

Du kan søge efter GADENAVN OG NR. eller bare efter et MATRIKELNUMMER (f.eks. ‘matr. 1…’) ved at bruge søgefunktionen Ctrl+FAlle matrikelnumre – pånær 2 af de 3 første huse i landsbyen – hører under ejerlavet Mandemarke By, som rækker til Østersøen og Kraneled (som du kan se på kortet ved at følge linket).

Til sidst er indsat to kort med matrikelnumre: Et for selve landsbyen Mandemarke og et for hele ejerlavet Mandemarke By med har link til Kraks dynamiske kort med matrikelskel. (Klik HER for at springe ned til kortene).

For alle ejendomme er der også links til Bygnings- og Boligregistrets BBR-Meddelelse med det offentliges registreringer om bygningerne, herunder opførelsesår, hvor der siden kan være sket om- og tilbygning. Der er også en liste over de første ejendomme på Kraneledvej nær Klintholm Havn, som hører under Busemarke, samt en liste over Klintholm Gods ejendomme. Klik HER for at se adresser på de ejendomme under ejerlavet Mandemarke By, som endnu mangler at blive omtalt.

Under de fleste ejendomme er det forsøgt at give aktuelle oplysninger om ejerforholdene, men hvis disse er ændret hører web-master gerne nærmere.

Følgende ejendomme er indtil videre omtalt på Mandemarke.dk

I selve landsbyen Mandemarke:

Udenfor landsbyen Mandemarke med links til BBR samt beliggenhed på Kraks kort (bemærk at ejernavnene kan være ændret):

Til TOP

Ejendomme der endnu mangler at blive (udførligt) omtalt:

Ejendomme på Kraneledvej med matrikler under Busemarke By:

 • Kraneledvej 1 – matr. 28g Busemarke By
 • Kraneledvej 3 – matr. 28a m.fl. af Busemarke By, “Søndergård” (ejet af Klintholm Gods) – Læs Barndomserindringerne fra 1956-62
 • Kraneledvej 4 – matr. 16a Busemarke By
 • Kraneledvej 5 – matr. 28h Busemarke By
 • Kraneledvej 6 – matr. 34a Busemarke By
 • Kraneledvej 8 – matr. 33a Busemarke By
 • Kraneledvej 10 – matr. 32a Busemarke By

 Til TOP

Klintholm Gods besiddelser i 2019

I eller ved landsbyen Mandemarke ejer godset følgende ejendomme med huse, der udlejes:

Link til hele BBR-Meddelsen for Klintholm Gods på Boligejer.dk via OIS. Nedenfor er der links til Kraks kort, som viser beliggenheden for matriklerne under Mandemarke.

 •  Matrikel 3 a – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 18 au – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 20 b – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 21 b – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 32 b – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 5 0a – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 5 0r – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 5 0t – Busemarke By, Magleby
 •  Matrikel 24 – Busene By, Magleby
 •  Matrikel 1 a – Klintholm Hgd., Magleby
 •  Matrikel 1 s – Klintholm Hgd., Magleby (mark syd for Hovvejen lands Klintholm Havnevej)
 •  Matrikel 1 z – Klintholm Hgd., Magleby
 •  Matrikel 1 b – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 10 b – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 11 a – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 11 b – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 11 c – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 11 d – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 11 e – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 12 a – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 12 b – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 12 c – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 12 d – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 12 f – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 12 g – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 14 e – Magleby By, Magleby
 •  Matrikel 23 a – Magleby By, Magleby
 • Matr. 2a – Mandemarke By, Magleby (marken vest for landsbyen Mandemarke – se på Krak)
 • Matr. 3e – Mandemarke By, Magleby (mindre markstykke midt mellem landsbyen og vandet – se på Krak)
 • Matr. 3f – Mandemarke By, Magleby (mindre markstykke midt mellem landsbyen og vandet – se på Krak)
 • Matr. 19a – Mandemarke By, Magleby (granplantningen syd for Skovstrædet – se på Krak)
 • Matr. 24b – Mandemarke By, Magleby (markstykke vest for landsbyen Mandemarke – se på Krak)
 • Matr. 25b – Mandemarke By, Magleby (markstykke vest for landsbyen Mandemarke – se på Krak)
 • Matr. 26b – Mandemarke By, Magleby (markstykke vest for landsbyen Mandemarke – se på Krak)
 • Matr. 39a – Mandemarke By, Magleby (grunden nord for Skovstrædet mellem nr. 7 og 11 – se på Krak)
 • Matr. 51a – Mandemarke By, Magleby (fælles veje i landsbyen Mandemarke – se på Krak)
 •  Matrikel 25 l – Råbymagle By, Borre
 •  Matrikel 26 – Råbymagle By, Borre

    

Til TOP

Landsbyen Mandemarke med matrikelnumre

Alle matrikelnumre hører til ejerlavet Mandemarke By, Magleby – bortset fra de 2 nordligste (1f og 1v) nærmest Klintholm Gods, som hører til ejerlavet Klintholm Hovedgaard, Magleby (som regel forkortet til Klintholm Hgd.).

Bemærk også at alle veje m.v., herunder gadekæret, har matr. 51a med et samlet areal på 12.214 m2 og formelt stadig ejes af Klintholm Gods, i modsætning til fx vejarealet i Busene som ejes af Vordingborg kommune.

 Til TOP

HELE ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’

Området har en lidt pudsig facon som det fremgår af kortet, hvor Mandemarkes landsby  ligger øverst til venstre. Du kan også se et luftfoto af hele området på Krak.dk, hvor du kan zoome ind og køre pilen over de enkelte ejendomme og klikke for at få den enkelte matrikel markeret og arealet angivet.

Afgrænsningen af ejerlavet ‘Mandemarke By Magleby’ mod Busemarke, Busene og Klintholm:

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIK PÅ KORTET OG SKIFT TIL KRAKS DYNAMISKE KORT MED MATRIKELSKEL (ZOOM IND OG UD)

Til TOP