Kraneledvej 27

Kraneledvej 27 er det ‘næstyderste’ hus i Kraneled mod øst med en smuk udsigt over marker og Østersøen.

Matr. 16d Mandemarke tilhører Jytte Nissen og Leif Schack-Nielsen, som nok kunne fortælle noget om stedet og hvorfor de i en moden alder har slået sig ned her. Det ser vi frem til!

Hvad gamle arkivalier kan fortælle

Statens Arkiver har affotograferet tingbøgerne for perioden 1927-2000 (link til ejendommens blad).

Heraf kan man se at der i 1934 blev tinglyst skøde fra Axel Christoffersen, som ejede Båndhøjgaard til Olav Christian Jensen Frimann. Året efter blev der samtidigt med tinglysning af et pantebrev til pengeinstitut på Møn for 2.800 kr. og et pantebrev til Statskassen på 1.600 kr. tinglyst et forbud mod (yderligere) pantsætning m.m. uden Indenrigsministeriets samtykke i h.t. lov 128/1933 § 9. I 1947 blev både pantebrevene og forbuddet mod pantsætning aflyst. Der må havde været nogle særlige omstændigheder bag dette.

Først i 1991 sker den næste tinglysning med hensyn til ejerskabet, nemlig en skifteretsattest for Karen Louise Frimann (den offentlige vurdering var 270.000), så Jensen Frimann må nu være død.

I 1993 sælger hun ejendommen til Christina Rohde Grønberg og Lars Grønberg for 385.000 (den offentlige vurdering var nu 290.000).

Det er altså først i 1934 at ejendommen er blevet oprettet ved et frasalg af et stykke jord fra Kraneledvej 35“Kraneledgård”.

Ifølge BBR-meddelelse er huset opført i 1934 og grunden på 1.500 kvm. På Boligejer.dk kan man udover overdragelsen i 1993 for 385.000 se, at den i 2001 blev solgt til Leif Schack-Nielsen for 806.503 .

Folketællingen i 1940 (der er ikke offentliggjort senere folketællinger endnu) viser følgende (link til originalt skema):

Olav Chr. Jensen Frimand 3/7 1906 Husfader Telefonarbejder Post og Telegraf
Karen Luise Frimand 16/5 1913 Husmoder
Boris Agnete Frimand 18/2 1931 Barn

Det fremgår også af skemaet at Olav og Karen var blevet gift den 2/1 1931.

På det store slægtsforskningsstamtræ Geni.com findes Olav Christian Jensen Frimand med familiens (og hendes) slægtsdata samt dette foto:

Men det er så hvad vi indtil videre kan fortælle om husets beboere gennem tiden.