Busenevej 30 (grund)

busenevej_grund1Der er en usædvanlig flot udsigt fra toppen af den ubebyggede matrikel 42a på 1.537 kvm mod såvel havet som bakkerne.

Men ifølge godsejer Peter Scavenius er det efter fredningen af Østmøn i december 1980 ikke længere muligt at opnå tilladelse til at bygge på grunden. Der er også i 1981 blevet tinglyst en servitut om fredningen.

Selve landsbyen Mandemarke blev undtaget fra fredningen, men man kan se af fredningskortet – eller endnu bedre på udsnittet nedenfor – at grænsedragningen af by mod mark er foretaget, så grunden er omfattet af de generelle fredningsbestemmelser. (Det er kun det mørkegrå område, som også er omfattet af fredningen, der har mulighed for at udgå af fredningsbestemmelserne).

fredningskort-mandemarke-udsnit

(klik for at forstørre)

Det venstre 1-tal i cirkel ved matr. 42a viser at den ved fredningen tilhørte Klintholm gods.

På Krak kan man se at der mellem matr. 42a og matr. 7k, huset på Busenevej 32, går en ret bred vej ind til en parcel der tilhører Magleby Vandværk som har en trykforstærker-station der. Se HER!

Matriklen ejes i dag af Claus Paul Gröning, som overtog den fra Klintholm Gods i 2006 for 40.000 kr.

Han ejer også gården på den anden side af vejen, som man af fredningskortet kan se er omfattet af fredningen fra 1980 på samme måde som den ubebyggede parcel her. De skraverede linier viser altså, at fredningen på dette sted stikker langt ind i Mandemarke, hvor det altså kun er ‘kernen’ af landsbyen der ikke er omfattet af fredningen. (Læs også historien her på hjemmesiden ‘Fredningsafgørelsens betydning’).