Folklore →

Folklore betyder folkeminder og er fællesbetegnelse for folkelige trosforestillinger, ritualer, skikke og fester ved årets og livets højtider, eventyr, vandrehistorier, sagn, folkeviser og anden fortælletradition.

I 1800-1900-tallet byggede ægte folkeminder altid på mundtlig overlevering. Folkeminder var så udpræget mundtlige minder, at de ganske enkelt betød “hvad der er gået fra mund til mund blandt folk”.

Trykte ord virkede som gift på “folkemindet i dets naturtilstand”. Derfor opsporede samlerne først og fremmest personer, som havde holdt fortælletraditionen i hævd, og det var oftest de ældre på landet.

På Møn trivedes folkeminder og overtro i bedste velgående, hvilket du kan læse mere om ved at klikke videre herunder:

Overtro

Sagn og fortællinger

Det lovløse Møn