Skovstrædet 5 (Nyt 3/2019)

 

Ole Eskling, hvis mor er barnefødt på Busenevej 2 og senere er vendt tilbage hertil, som selv var vokset op på Langebjerggård nær Jydelejet, købte  i 1993 huset på Skovstrædet 5 for 200.000 kr., efter at det forinden var overtaget af banken på en tvangsauktion. Matr. 49b er i dag på 3.578 m2, men den gang var det ifølge den gamle tingbog kun 2.050 m2 . Ifølge tingbogen har der i øvrigt siden 1947 været tinglyst forbud mod at drive jagt på ejendommen!

Ejendommen kan ses fra luften på Krak, og i dag hører den lange grund med ridebanen på matr. 40a også med til ejendommen, idet Ole købte jordstykket af Klintholm Gods i 2002 for 26.890 kr.

Ifølge BBR er huset oprindeligt opført i 1775, hvilket man også kan se af fotoet af den gamle bjælke som afslutter denne lange historie! Men sandheden er nok snarere at bjælken stammer fra et ældre hus, som har ligget et andet sted i landsbyen, hvor tømmeret er blevet genbrugt, som man selvfølgelig gjorde det den gang.

Hvis kan kigger på forstørrelsen af det gamle kort fra 1798, kan man nemlig se at huset i dag ligger på en ubebygget grund hvor der på et tidspunkt er skrevet ‘Fælles Sætteplads’! Der har sikkert været nogen som har ment at huset var opført i 1775, og så er denne oplysning på et tidspunkt blevet skrevet ind i kommunens papirer, hvor man jo ikke har haft nogen papirer, da det er fra før begreber som byggesag og ibrugtagningstilladelse eksisterede.

Efter købet investerede Ole og hans familie flere tusinde timer på renovering af huset, der pånær ildstedet blev fuldkommen skilt ad, genopbygget, omindrettet og moderniseret. Sammenlign bare billeder af huset udefra – ovenfor og længere nede.

Ole og Jeanette er glade for heste, så det er takket være dem at der går heste rundt i foldene omkring Mandemarke. I 2002 erhvervede Ole også matr. 40a, hvor ridebanen bl.a. ligger. Godset tog kun 10 kr. pr. kvadratmeter for de 2.689 m2.

Ole er også lejrchef for den usædvanligt smukt beliggende campingplads i Klinteskoven som ejes af Klintholm Gods, Møns Klint Resort, ifølge hvis  hjemmeside der sikkert med Oles godkendelse står følgende:

Ole er Resort Manager og tidligere professionel sejler, skiinstruktør,  destinationschef m.m. I dag er det jagtridning der er hans  store passion. Ole er opvokset på Møns Klint  og har altid mixet Møns Klints  natur med eventyr.

Det er Ole som i samarbejde med Klintholm Gods arrangerer de storslåede jagtridninger, som af og til afholdes i den storslåede natur på Høje Møn.

Det er også Oles idé i forbindelse med sit arbejde at gøre reklame for Møn med sloganet: “Der sker ikke en skid”. Der er ligefrem en hjemmeside med navnet ‘derskerikkeenskid.dk’ og fyrhytten, hvorfra der tidligere blev holdt udkig efter skibe på vej op i Øresund. Hjemmesiden gør reklame for fyrhytten og er endda blev omtalt i Ekstra Bladet i 2010.

Ole er meget initiativrig og kreativ med et glimt i øjet, som du kan se et eksempel på HER! Det forlyder også at han står bag følgende skilt ved gadekæret, som måske får nogen bilister til at sætte hastigheden ned.

Og så har Ole i 2019 modtaget ‘Campingprisen 2019’, som gives til en person som har ydet en helt særlig indsats for campingferie i Danmark!

Husets historie

Før Ole i 1993 købte huset, havde Søren Pedersen i en årrække boet der sammen med sin kone Lillian Ellen Burkal og deres tre børn, Liselotte, Vibeke og Kathe. Søren havde købt huset i 1970 for 20.000. Da Søren og Lillian var blevet skilt, flyttede Birthe Jensen (kaldet Nuser) ind hos ham. Efter at huset gik på tvangsauktion flyttede han sammen med Jette Faldborg i Kalvehave og han døde i 2006.

Her sidder Søren til venstre som dreng ved vestgavlen på Tørvelukket ca. 1952 sammen med de 3 Henriksen-søskende Kurt, Jørgen og Solveig

Sørens mor Eli Marie Pedersen, som døde i 1980, var datter af Jens Peder Hansen, som  vi ved også har boet i huset i mange år. Søren overtog huset efter sin morfar, da han flyttede hen på alderdomshjemmet i Magleby. Det har måske været baggrunden for den beskedne købesum på 20.000 i 1970.

Sørens forældre var fiskehandler Peder Jensen Pedersen og Eli Marie Pedersen, der fik 3 børn, Lilly, Jens Aage samt Søren. Søren var formentlig barnefødt i Magleby og begyndte i forskolen i Magleby. Hans forældre havde Magleby Røgeri, som man kan se af følgende link til folketællingen i 1940 for Magleby (link til ved folketællingen). Søren ikke er med på folketællingen for han blev først født 29. august 1944.

Fra 4. skoleår gik han sammen med børn fra Mandemarke på Centralskolen på Klintholm Havnevej. Han brugte stadig sut da han begyndte i forskole, så han var i mange år kendt under øgenavnet “Søren Sut”.

Ad Skovstrædet 5

Han gik på Magleby Centralskole sammen med flere fra Mandemark. På billedet ses Søren (ovenfor i 3. række som nr. 2 fra venstre). Derefter følger hans fætter Ingvard Christensen fra Busene og hans kusine Solveig Henriksen fra Strædet 11 i Mandemark. Ved siden af Solveig er det Randi Hansen Busenevej 28 (klik for at se Randi tæt på), dernæst en ukendt, og så Yvonne Nielsen fra Strædet 3. De øvrige var ikke fra Mandemarke.

Søren blev udlært bager fra Ullemark Hjemmebageri (det der senere blev til kagefabrikken). Han flyttede senere til Virum, hvor han havde forskellige jobs som bager, taxachauffør, murerarbejdsmand. Det var her han mødte Lilian, som han købte Tørvelukket med i 1970.

Et gammelt foto af “Tørvelukket”

Før Søren og hans kone var det Jens Peter Hansen som boede i Tørvelukket, som huset også blev kaldt. Det har tidligere været opfattelsen at Jens Peters far og mor også havde boet i huset, men det viser sig at der har været 2 forskellige med navnet ‘Hans Peter Hansen’.

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset. Hvornår og til hvem godset solgte det, vides ikke, for tingbogen som er digitaliseret af Statens arkiver har kun den seneste side af protokollen, der begynder med Oles køb i 1976 efter tvangsauktionen. Siderne blev nemlig udskiftet, når der ikke længere var plads til at notere flere ejerskifter eller pantsætninger.

Skruer man tiden helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, var huset beboet af Hans Peter Hansen – eller Hans Peder eller “tørvelukkeren” (klik på hans navn og se et foto af ham og læs den underholdende historie). Men det var altså den Hans Peter Hansen som var far far til Jens Peter Hansen!

skovstraede-05_HansenJ

Tørvelukke Jens Peter Hansen flankeret af sine børnebørn, Inger Jakobsen nu Nielsen med sort bælte og sin tvillingesøster (omkring 1954)

På billedet ses Jens Peter Hansen (der altså ikke var søn af Hans Peter Hansen og Mette Kirstine Christensen som ved folketællingen i 1911 stod anført med sit pigenavn Mette Kristine Larsen).

Jens Peter kaldtes ‘Tørvelukke Jens Peter’, fordi huset han kom fra er blevet kaldt “Tørvelukket”, idet det jo lå lige ved den mose som blev kaldt Tørvelukket. Det er der der i 2011 kom en smuk sø, men der har igennem mange år været gravet tørv i mosen til brug for opvarmningen i Mandemarkes huse, ligesom der blev det i den anden tørvemose syd for landsbyen.

Læs i øvrigt også historien her på hjemmesiden om Tørvemoserne og tørv.

Hvad folketællingerne kan fortælle

Folketællingen i 1901 indeholder følgende oplysninger om husets beboere (link til originalt skema):

Hans Peder Hansen 21/2 1849 Husfader Vognmand og Jordbruger
Mette Kirstine Larsen 5/2 1849 Husmoder (fra Pollerup og gift i 1887)
Laura Hansen 29/10 1881 Barn Husgerning og Markarbejde
Marie Hansen 18/10 1847 Husmoder Forhenværende Tjenestetyende,  Fattighjælp

Hans Peder, der andre gange kaldes Hans Peter for man tog det ikke så tungt hvordan man stavede navnet, står også anført som husmand.

Ved folketællingen i 1906 står Hans Peter og Mette Kirstine anført som nr. 596 og 597. Man kan her se at de begge var født i 1849, at de var blevet gift i 1887 og Hans Peter var vognmand. Det siges at han er blevet kaldt ‘doktor Peter’, så måske har han været god til det med lægeurterne? Ifølge et oldebarn var det nok snarere fordi han var lægens kusk. Tredje person i husstanden er Laura Hansen, som er født i 1881, der som  25-årig ernærer sig ved ‘Husgjærning og Markarbejde’. Hun står anført som barn, men feltet i skemaet for antal ‘levende Børn’ ud for Hans Peter er blankt. Forklaringen er utvivlsomt at hun ikke været hans barn, selv om hun har samme efternavn, og da hun er født 6 år før Hans Peter og Mette Kirstine giftede sig, har Mette Kirstine utvivlsomt bragt hende ind i ægteskabet.

Formentlig er det Hans Peter som er kommet med følgende fyndige udsagn: “Der er held ved at fri over et lig!” og “Du skal lære en pige at kende ved dejtruget, ikke ved springdans!”

Ved folketællingen i 1916, hvor han var 67, kan man direkte se at han boede i matr. 49 sammen med sin kone Mette Kristine Larsen, og at han ernærede sig ved ‘Alderdomsundersøttelse og Landbrug’ – og endda af sin indkomst på 500 kr. blev pålignet en skat på 85 øre! Ligningsmyndighederne havde nemlig i 1916 påført indkomst og formue og skat for de enkelte, hvis der overhovedet var noget at nævne (link til originalt skema, hvor man kan se at Kirstine her var skrevet som Kristine):

Hans Peder Hansen 21/2 1849 Husfader Landbrug og Alderdomsunderstøttelse
Mette Kristine Larsen 5/2 1849 Husmoder

Ved folketællingen i 1925 registreredes følgende (link til originalt skema 67-06-1925):

Hans Peter Hansen 21/2 1849 Magleby Husfader Husmand
Mette Kirstine 5/2 1849 Keldby Husmoder  
Laura Hansen 29/10 1881 Magleby Barn  

Ved folketællingen i 1930 så forholdene således ud:

Hans Peter Hansen 21/2 1849 Husfader Aldersrentenydende (gift i 1888, 0 børn)  
Mette Kirstine Hansen 5/2 1849 Husmoder    
Laura Hansen 29/10 1881 Barn  

Her står direkte at Hans Peter var blevet gift i 1888 og at han ikke havde fået nogen børn. Det bekræfter formodningen om, at datteren Laura har været Mette Kirstines barn med en anden som hun har indbragt i ægteskabet. Laura huskes i øvrigt af en der som barn kom i Mandemarke på den tid,at Laura var stokdøv.

Ved den sidste offentligt tilgængelige folketælling i 1940 må det formodes at huset bebos af følgende, selv om der tydeligt står matr. 41, men det er formentlig en fejlskrift for matr. 49:

50 matr. 41 Jens Peter Hansen 27/7 1889 Enkemand – Landarb. Fabriksarb. Holme Saftstation
51   Ingeborg Hansen 31/12 1918 Datter Husassistent

Hans Peter Hansen, der ved folketællingen i 1930 var 81, er død i 1931.

Herefter flyttede en Jens Peter Hansen ind sammen med sin datter Ingeborg. Da Jens Peter Hansen var søn af en Hans Peter Hansen, har det været nærliggende at antage, at Jens Peter overtog huset efter sin far. Imidlertid var den Hans Peter Hansen som havde boet i Tørvelukket ikke far til Jens Peter!

Som man kan se af historien om Jens Peter Hansen var han nemlig søn af  Hans Peter Hansen født den 16. maj 1864 og Sidse Kirstine Hansen født den 14. november 1854. De flyttede lidt rundt efter arbejde og boede ved folketællingen i 1901 i Klinteskoven og i 1906 i Karensby. Herefter flyttede de til Mandemarke hvor de ved folketællingen i 1916 boede på Busenevej 4 og i 1925 på Busenevej 12.

Når deres søn Jens Peter ikke er nævnt ved folketællingerne i 1906 og 1916, er det fordi han har været ude at tjene og har boet udenfor Mandemarkes område. I 1916 bor han med familie ved Svalebjerg, hvilket fremgår af folketællingen for Hjertebjerg (matr. 10 på det originale skema). Sofie og Jens Peter havde købt et sted på 6 tdr. land i Hjertebjerg ved Svalebjerg, hvor der var hønseri, omkring Sdr. Landevej 30, og de drev det indtil foråret 1918, hvor de flyttede til Mandemark efter at de vist nok var gået konkurs med stedet. I De blev registreret i Mandemarke allerede ved en folketælling i 1921, og også ved folketællingen i 1925, men der er lidt tvivl om hvor de boede.

Jens Peter Hansens barnebarn Inger (datter af Nelly) har oplyst, at hendes mor har fortalt at de boede i den gamle skole, som havde 2 boliger ud over skolestuen. Skolelæreren Villum Jensen har utvivlsomt boet på Skovstrædet 2 i den gamle skole, så om skolen udover skolestuen også har kunnet huse Jens Peter med kone og 4 børn, kan man undre sig over. Og ved folketællingen i 1930 er familien ikke registreret i Mandemarkes område, men de har utvivlsomt boet et sted i nærheden.

Så efter at den gamle Hans Peder var død i 1931, har de sikkert været glade for at kunne flytte til det ledige tørvelukkehus. Jens Peters familie har fundet et gammelt postkort til ham dateret julen 1932 som var adresseret til ‘Jens Peter Hansen, Mandemark’, så mon ikke familien allerede her har boet i huset på Skovstrædet 5, selv om man jo ikke havde husnumre den gang?

Jens Peter Hansen med datteren Nelly foran Tørvelukkehuset omkring 1935

Jens Peters børnebørn, Jørgen og Kurt Henriksen mener, at deres morfar kom tilbage til Mandemarke omkring 1931 fra Aversi på Midtsjælland, efter at hustruen Annette Sofie (somme tider bare kaldt Anne Sofie) var død. Deres far Gunner Henriksen havde en ældre bror Evald, som blev gift med Nellie i 1941, hvorefter de købte hus på Strædet 11. Da de flyttede fra Mandemarke i 1950 solgte Evald huset til sin halvbror Gunner, der så flyttede ind sammen med sin kone og sine børn efter at de havde boet i Tørvelukket 5 siden de blev blev gift og hvor både Kurt og Jørgen var født i 1948 og 1947. Kurt flyttede fra Mandemarke i 1969, hans storebror Jørgen flyttede i 1973, og deres lillesøster Bente flyttede også senere fra Mandemarke, så deres far som enkemand blev boende indtil han i 1987 solgte Strædet 11 til noget familie til Torben Flytkjær Rasmussen som siden har boet i huset.

Jens Peters skudsmålsbog

Når Hans Peters og Mette Kirstines søn Jens Peter ikke blev nævnt ved folketællingerne i 1906 og 1916 for Mandemarke, er det fordi han har været ude at tjene på et sted udenfor Mandemarkes område.

I 1916 bor Jens Peter Hansen nemlig med familie ved Svalebjerg, hvilket fremgår af folketællingen for Hjertebjerg matr. nr. 10 (link til originalt skema). Ved folketællinger i 1925 er familien angivet som boende i Mandemark. Oplysningerne fremgår også af fortællingen om Jens Peter Hansen.

Jens Peter var født i Karensby 27. juli 1889, døbt i Borre Kirke september samme år og konfirmeret i Magleby den 4. oktober 1903 under pastor Nielsen. Carl Frederik August Nielsen var præst i Magleby Kirke fra 1893 til 1912, som det fremgår af listen over kirkens præster gennem tiderne under omtalen af kirken.

Som for alle andre fra landet på det tidspunkt kan man læse de korte neutrale fakta om hans tjenestesteder i hans skudsmålsbog: Hvilket job han bestred og hvad han tjente. Hverken mere eller mindre. For skrev en arbejdsgiver andet, kunne det koste en bøde på fra to til tyve kroner. Omvendt passede Jens Peter Hansen godt på den lille bog. For hvis den forsvandt, kunne han helt efter standardforskrifterne idømmes en bøde på op til 20 kroner.

Du kan i øvrigt læse mere om baggrunden for skudsmålsbøgerne under omtalen af Christian Larsens skudsmålsbog fra 1906.

Men her er siderne fra Jens Peters (klik på dem for at forstørre dem):

landsbyen_SkudsmaalJPHansen

(klik på billedet for at forstørre)

skovstraede-05_SkudsmaalJPHansen3 skovstraede-05_SkudsmaalJPHansen2

Fra november 1903 til oktober 1904 tjente Jens Peter Hansen hos pastor Nielsen i Magleby.

Fra november 1904 til maj 1906 tjener han hos Jørgen Hansen i Nyborre.

Frem til maj 1908 skiftes tjenestested til Anders Jensen i Råbymagle.

Dernæst følger halvandet år i tjeneste hos en enke i Råbymagle.

I november 1909 får Jens Peter tjeneste i Mandemarke hos landmanden N.P. Rasmussen på Skansevej 2 frem til 31. oktober 1910 for en årsløn på 400 kroner.

Sofie og Jens Peter Hansen ca. 1911 (klik for at forstørre)

Han blev i august 1911 gift med Annette Sofie Rasmussen, der kom fra en for egnen relativt velstående familie i Magleby.

Hun var født i november 1891, som datter af grundejer Anders Rasmussen og Margrethe Kirstine Hansen og blev konfirmeret i Magleby Kirke 23. april 1906.

Brylluppet foregik i København, hvor de også boede da de fik deres første barn, Margrethe, den 29. august 1911.

.

Folketællingerne i 1800-tallet

Nu begyndte vi ved starten af 1900-tallet, men lad os prøve at gå tilbage i tiden. Før 1901 angav man ingen oplysninger om hvor folk boede, kun om det var et hus eller en gård, om man fik kun oplyst personernes alder, så det beregnede fødeår kan somme tider være et år for meget. Da familierne normalt blev boende i de samme huse i mange år, må vi regne med at følge sporet for Tørvelukkehuset tilbage i tiden hvis vi kan følge personerne – selv om vi ikke kan være sikre!

Ved folketællingen i 1880 var der 2 næsten jævnaldrende som hed Hans Peder Hansen, hvor den ene arbejder for sin bror på gården på Busenevej 40, så det er det den anden vi søger (link til det originale skema). De understregede personnavne har links til selvstændige omtaler her på hjemmesiden.

Hans Peter Hansen 30 1850 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
Sidse Marie Hansen (men der står Sise !) 36 1844 hans Hustru
Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 deres Barn
Vilhelm Hansen 3 1877 deres Barn
Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 deres Barn
Hans Larsen 59 1821 Husfader, Aftægtsmand. Dagleier ved Skovarbeide
Kirsten Pedersdatter 64 1816 hans Hustru
Marie Hansdatter 33 1847 deres Datter
Jens Hansen 22 1858 deres Søn, Dagleier ved Agerbruget

Det er altså en større husstand huset skulle rumme i 1880, idet Hans Peter som 30-årig bor i huset med sin kone og 3 små børn, men har også et ældre ægtepar boende med 2 voksne børn. Hans Larsen og Kirsten Pedersdatter må være hans forældre og deres 2 voksne børn altså Hans Peters søskende. Børn tog den gang efternavn efter deres fars fornavn, så Hans Larsens børn fik efternavnet Hansen eller Hansdatter.

Ved folketællingen i 1860 kan vi genfinde mange af personerne:

Hans Larsen 40 1820 Husmand. Daglejer
Kirsten Pedersdatter 45 1815 Hans Kone
Marie Hansen 14 1846 Deres Barn
Hans Peder Hansen 11 1849 Deres Barn
Lars Hansen 10 1850 Deres Barn
Maren Kirstine Hansen 7 1853 Deres Barn
Jens Hansen 3 1857 Deres Barn

Her finder vi altså også Hans Peder som 11-årig.

Ved folketællingen i 1845 kan vi genfinde begge ægtefællerne både med navn og fødeår:

Hans Larsen 25 1820 Væver
Kirsten Pedersdatter 30 1815 hans Kone
Karen Hansdatter 6 1839 hendes Børn med afdød Mand
Bodil Kirstine Hansdatter 4 1841 hendes Børn med afdød Mand
Ane Margrethe Hansdatter 1 1844 Barn ved Sidste Mand

Men her er Hans Larsen anført som væver, og man kan se de lige må være blevet gift, idet hendes yngste barn med hendes sidste mand kun er 1 år. Hans Larsen er altså ikke anført som husmand og daglejer som 15 år senere, men det kan tænkes at han kort før folketællingen er blevet gift med Kirsten Pedersdatter og er flyttet ind hos hende i huset på Tørvelukket, og at han indtil da har ernæret sig som væver.

Ved folketællingen 5 år tidligere i 1840 kan vi finde Kirsten Pedersdatter i et hus med sin tidligere mand (link til originalt skema – familien øverst):

Hans Rasmussen 27 1813 Gift Bødker
Kirsten Pedersdatter 25 1815 Gift hans Kone
Karen Hansdatter 1 1839 Ugift deres Datter

Havde han ernæret sig som husmand og daglejer, havde vi kunnet være mere sikre på at det var Tørvelukkehuset. Men han var altså bødker, så om vi har ‘kigget indenfor’ i Tørvelukkehuset blæser altså lidt i vinden!

Sådan sluttede dette afsnit i alt fald, indtil der i 2019 dukkede yderligere oplysninger op, som man nu kan læse under historien om Hans Peter Hansen!

Ifølge et oldebarn til Hans Peder, som har trådt sine barnesko og lidt til i huset, og som har fundet hjemmesiden her, sad der i hendes barndom i køkkenet en bjælke hvor årstallet 1775 var indskrevet. Det gør der stadig efter moderniseringen, som billedet nedenfor fra 2018 viser. Hvem H.R.S. var og hvad årstallet med mindre skrift 1779 betyder, ser vi frem til at kunne fortælle. Men bemærk også kommentaren i indledningen om at bjælken må stamme fra et hus der har ligget et andet sted! På folketællingen for Mandemarke i 1787 synes der i øvrigt ikke at være nogen med initialerne HRS, men det kan der godt have været i ejerlavet Klintholm Hovedgaard, som begynder lige nord for Tørvelukket.

KLIK og se stort foto af hvor bjælken sidder i dag