Strædet 12

I dag ejes huset af Felix Mathias Lindvad, men hans forældre kommer der stadig.

straedet_KPNB

Luftfoto taget sidst i 1940’erne

BBR for matr. 35b findes et nutidigt luftfoto af ejendommen med markeringen af grundens skel ifølge det offentliges data, som fører til besynderlige resultater, dels at nordskellet mod naboen i nr. 10 går tværs gennem dennes hus, dels at den sydlige del af grunden er en del af det fælles vejareal. Se luftfotoet af hus og de formodede skel linier på KRAK eller prøv at åbne SKRÅFOTO i nyt vindue!

Husets historie

Hemming Hansen fik bygget det pudsede hus, da han solgte sin gård nede ved Møns Fyr for at gå på aftægt. Hvilken gård det var vides ikke, men den må have hørt under Busene. (I Mandemarkes ejerlav er der kun registreret en Hemming Hansen på Busenevej 40, som var var født i 1848 og døde mellem 1901 og 1906, så ham kan det ikke være).

Jordstykket i Mandemarkes nordvestlige hjørne købte Hemming Hansen af Hans David Hemmingsen engang i slutningen af tyverne eller måske 1930. Huset er iflg. BBR opført i 1933.

Ved folketællingen i 1940 boede Hemming Hansen i huset matr. 35b og havde en ældre husbestyrerinde Kristine boende (link til originalt skema):

Hemming Hansen 24/11 1881 Husejer Landarbejder  
Anna Sofie Kristine Sørensen 17/9 1879 Husbestyrerinde  

Hemming Hansen var farbror til Kristian Hansen.  Og da den del af familien Hansen – på et tidspunkt efter 1940 – stoppede med at arbejde på deres gård for enden af Rakkerbanken (Kraneledvej 12), hvor Kristian var født den 7/6 1912, flyttede de op i Mandemarke i huset her.

Det fortælles også at Kristian som barn oplevede at hans bedsteforældre fik pest. Så var der slået et kors på porten, og det betød at man ikke måtte gå derind. Fra den historie om gården på Kraneledvej 12 der i 2017 er lagt er lagt på hjemmesiden, kan vi se at hans bedsteforældre var Hans Peder Hansen f. 18/12 1876 og Sidse Karoline Hansen f. 27/8 1884. Og da hans bedstemor er død mellem 1921 og 1925 og Kristian selv var fra 1912, må det med korset på porten altså være sket mens han selv var dreng og boede på gården!

Ved folketællingen i 1940, kan man se at Kristian stadig boede på gården på Kraneledvej 12, som hans søster og hendes mand der var gift den 14/4 1939 nu har overtaget efter deres far Hans Peder Hansen, som stadig lever og bor på gården, hvor de kursiverede fornavne var dem de brugte i det daglige (link til originalt skema):

Hans Peder Jakobsen 8/3 1913 Husfader Gaardejer
Magda Kirstine Jakobsen 9/3 1915 Husmoder
Jens Peder Ole Jakobsen 14/9 1939 Barn
Hans Peder Hansen 18/12 1876 Pensionær Formue
Christian Valdemar Hansen 7/6 1912 Logerende. Bilejer Vognmand

Kristian, som her staves med ‘Ch’ men det kan man ikke regne med, var nu anført som logerende selv om han altså var den nye gårdejers svoger. Hans erhverv var angivet som ‘Bilejer og Vognmand’, selv om man som vognmand også forudsættes at have en vogn, men det at være bilejer i Mandemarke må have været noget særligt siden det ligefrem anføres som det første.

Senere overtog Kristian “Klaus” Hansen huset her på Strædet 12 fra sin farbror Hemming Hansen, efter at de to havde boet sammen i huset nogle år. Alle kaldte ham i øvrigt ‘Kristian Klaus’, selv om han var døbt ‘Christian Valdemar Hansen’, som man kan se af kirkebogen for Magleby kirke (nr. 6, den sidste på siden) hvor man også kan se forældrene og fadderne. (På stamtræssiden Geni.com findes de som Hemming Hansen og Christian Valdemar Hansen).

Han blev taxa-vognmand den gang det begyndte, og han fik bygget garagen som ses på det gamle luftfoto fra sidst i 1940’erne. Forretningen gik anstændigt og Kristan Klaus fik hurtigt to biler. Den ene holdt nede på hans svoger og søsters gård. Svogeren kørte en del for Kristian Klaus. (På stamtræssiden Geni.com findes svogeren Hans Peder Frederik Jakobsen og søsteren Magda Kirstine Jakobsen, som havde overtaget gården på Kraneledvej 12 efter Kristian Klaus morfar og mormor Anders Pedersen og Ane Kirstine).

En gammel mønbo, der som barn boede i Magleby, er i 2017 ‘faldet over hjemmesiden for Mandemarke’, og det har vakt næsten glemte erindringer om …

blandt andet de mange køreture med Kristian Klaus’ lillebil fra den gamle skole i Magleby til den ny på toppen af bakken. Det foregik i den lyse/mørkebrune VW ”Rugbrød”, der var indregistreret som ”lillebil”. Om vinteren kunne det være en udfordring, at komme op af bakken ved Risbæk. I bilen sad et skilt der fortalte, at der måtte transporteres 7 personer foruden føreren, og at det var forbudt at samtale med chaufføren. Det passede fint, da vi var seks drenge og en pige i 1. klasse hos frøken Sigrid Jørgensen. Selvom det var rigtig glat og snestorm, kørte han med ophøjet ro og den uundværlige pibe i munden. Jo, det var før sikkerhedsseler, rygeregler og andet var slået an! Et par ekstra passagerer var der da også plads til, hvis det kneb. De blev blot anbragt på skødet af de andre.

Da denne historie var kommet på hjemmesiden, mindedes Bitten og Helge Eskling, som nu bor i hendes barndomshjem på Busenevej 2, at Kristian Klaus også skulle køre deres søn Anders i skole. De boede den gang på Langebjerggård som ligger mellem campingpladsen og Liselund, og børnene måtte cykle hen til Klintevejen ved campingpladsen, for længere kørte Kristian Klaus ikke. Da Anders skulle begynde i 1. klasse nægtede han pure at stige ind. Så tog Kristian Klaus ham og løftede ham op ved siden af førersædet. “Nu kommer du med mig.” Og det gjorde han lige siden og passede sin skole og uddannelse og har klaret sig rigtig godt. Så man fristes til at tilføje: Så hvis det ikke var for Kristian Klaus den gang, så er det ikke til at vide hvordan det var gået.

Kurt Henriksen, som er født i 1948 på Skovstrædet 5 men fra 1950 var flyttet til Strædet 11, har fortalt følgende om sine barndomserindringer:

Kristian var en Ole Opfinder. Han satte en knallertmotor på en plæneklipper, så han havde en motorplæneklipper inden det blev almindeligt. Vi børn fandt det altid interessant at komme hos ham, når han ordnede bilerne og lignende. I bilerne havde han noget radioudstyr, som ikke måtte være der. Det blev pillet ud inden bilerne skulle til syn. Radioudstyret gjorde, at han kunne kommunikere med Magda på gården  på Kraneledvej 12, som stod for kørselsbestillingerne.

straedet-knolden_KristianKlaus

Kristian Klaus (t.h.) sammen med sin nabo Henry Petersen (fra Strædet 10)

Engang først i firserne fik Kristian Klaus oliefyr som så mange andre i landsbyen. Fyret blev placeret ude i skuret med skorstenen, og skorstenen på hovedhuset blev til gengæld revet ned. Kristian døde som ungkarl vistnok i 1989.

Oprindeligt lå der et hus længere nede på grunden, men det brændte en gang midt i 1920’erne. Det blev aldrig genopført, da godsejeren fik lov af forsikringsselskabet til i stedet at opføre det røde jagthus ude ved siden af Klintholm Smedje. Det var jo godset der den gang ejede de fleste af husene i Mandemarke.

“Alfred og Sofie Knudsen boede i huset. Jeg kom der nogen gange for at være sammen med deres børn. Jeg har vel været en 10 til 12 år. Storebroren hed Gudmund. Datteren Gyda mistede de, da hun kun var et års tid gammel. Hende kan jeg huske, da jeg tit kørte rundt med hende i barnevogn,” erindrer Edith Hemmingsen.

Huset var Sofies barndomshjem, hvor hun boede samme med sine forældre og søsteren Kristine, som senere blev gift med Valdemar Hansen og flyttede til Busenevej 10, hvor hun boede i mere end 50 år og blev ‘enkefrue’.

“Sofie gik ud for at luge, som konerne jo gjorde dengang. Der hørte jo som alle andre steder et stykke jord til huset.”

Alfred og Gudmund fiskede sammen og flyttede efter branden til Torpe. Ifølge Kristine satte de blandt andet bundgarn op ude ved Nordfeldt gods. Gudmund døde barnløs før sin far.

Ejendommen har matrikel 35b med en lidt anderledes afgrænsning end man skulle tro, når man ser forholdene i dag, idet det fælles vejareal har en usædvanlig afgrænsning som man kan se via SDFE-kortviser (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Skellet til naboen Strædet 14 ligger som allerede nævnt heller ikke lige hvor man skulle tro, hvis man  skulle stole på denne kortviser fra ‘Effektiviseringsstyrelsen’.

Efterskrift:

På folketællingen fra 1906 kan man læse følgende om en Kristian Hansen.

628 Kristian Hansen 1882 Ugift Søn Cigar Fabrikant

Det har ikke været den samme, for Kristian Klaus var født i 1912. Men det har i alt fald været en kreativ ung mand der er værd at lægge mærke til, idet han boede hjemme som 24-årig og var cigarfabrikant – vist nok den eneste i Mandemarkes historie!

Hvad de gamle tingbøger kan fortælle

Rigsarkivet har digitaliseret Møns Herreds Realregister for Magleby Sogn, hvor man for matr. 35b kan finde en oversigt over de ældste tinglysninger fra 1800-tallet til omkring 1930 (link HER). De er lidt rodede – og desværre for de gamle servitutter stort set ulæselige, hvorfor der var god grund til at forbedre tinglysningssystemet i 1920’erne (hvilken ‘modernisering’ viste sig at kunne holde i ca. 80 år indtil tinglysningssystemet blev totoalt digitaliseret).

Man kan dog se at ejendommen efter at have været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius – ved skøde i 1927 overgik til Landpost Hans Hemmingsen i forbindelse med flere handeler, og i 1934 solgte Hans Hemmingsen ejendommen til Hemming Hansen – for 600 kr.

Herefter er der mere styr på tinglysningerne, som kan ses af følgende kopi af tingbogen, som var gældende indtil omkring 2000, hvor man siden er gået over til total digital tinglysning.