James Jensen og hans familie (NY 3/2017)

James Jensen – skal udtales på australsk: djaims djænsen – var 71 da han i 1941 døde i Scottsdale, som er en lille by i et mindre landbrugsområde i den nordøstlige del af Tasmanien!

For de læsere, som ikke fra deres royale studier har det helt præsent hvor Danmarks kommende dronning stammer fra, så er Tasmanien en temmelig stor ø på ca. 65.000 km2 (hele Danmark er på ca. 43.000 km2), og den ligger ca. 250 km sydøst for Australien og Melbourne i retning mod New Zealand. Tasmanien, som altså er godt halvanden gange så stort som Danmark, har i dag en befolkning der svarer til 8% af Danmarks. Omkring 40% af Tasmanien er blevet udlagt som naturreservater (se billede). Tasmanien blev først opdaget midt i 1600-tallet af en hollandsk opdagelsesrejsende, Abel Tasman, men det var først i begyndelsen af 1800-tallet englænderne begyndte at kolonisere øen. Og frem til 1853 havde englænderne også sendt 75.000 straffefanger til øen.

Engelske Wikipedia har en udførlig omtale af Tasmanien. Af særlig interesse for den følgende historie er disse oplysninger: Wealthy middle-class free settlers began arriving in large numbers from 1820, lured by the promise of land grants and free convict labour.” Og: “Approximately 65% of Tasmanias residents today are descendants of an estimated 10,000 ‘founding families’ from the mid-19th century.”

Straffefanger trækker ploven i begyndelsen af 1900-tallet

Men tilbage til James Jensen, som boede i Scottsdale næsten hele livet. I øvrigt ligesom hans storebror Hans Jensen, der først døde i 1964. Scottsdale ligger på breddegrad svarende til Barcelona – bare på den sydlige halvkugle – men har et tempereret klima med temperaturer om sommeren gennemsnitligt op til 17-23 grader og vintertemperaturer 3-11 grader. Det er altså ikke meget anderledes end i Mandemarke!

Hvad har Hans og James Jensen og Scottsdale så at gøre med Mandemarke, som stort set ligger på den modsatte side af jordkloden?

Via slægtsforskningssider på internettet kan man falde over meget. Det skete også for Niels Sandø, som i 1990-erne startede projektet med at indsamle materiale om Mandemarke, der nu er indgået i denne hjemmeside. Han har et eller andet sted søgt på ’Mandemarke’ (eller Mandemark), da han finder oplysninger om familien Jensen på Tasmanien: et ægtepar og deres 2 sønner. Det viser sig nemlig, at de 3 personer i familien Jensen alle er født i Mandemarke, og at faren er født i Busene (som man tidligere kaldte Budsene), hvad der jo rent geografisk er næsten det samme – især set fra den anden side af jorden.

Niels har lagt et spor ud med de følgende 3 ’klip’ fra slægtsforskningssider i sit materiale om Mandemarke uden at give nærmere forklaring, og uden at de pågældende engelsksprogede sider kan genfindes i dag. (De er kort gengivet til sidst under Slægsfragmenter 1656-1875).

Hvad kan vi så få ud at oplysningerne? Det første klip om familien Jensen ser således ud:

Klip 1

Jensen, Peter – b. 31 JUL 1840 Budsene, Moen, Denmark – d. 6 OCT 1920 Mt. Zion, North Scottsdale, Tasmania Family: Spouse: Rasmusdatter, Kirsten  b. 10 FEB 1845 Mandemarke, Moen, Denmark – d. 3 JAN 1929 Scottsdale, Tasmania Children: Jensen, Hans – b. 14 JUL 1875 Mandemark, Moen, Denmark Jensen, Jens Peterb. 15 JUN 1870 Mandemark, Moen, Denmark

Vi kan se at Peter Jensen er født i 1840 og hans kone Kirsten Rasmusdatter i 1845. Deres 2 sønner Hans og Jens Peter er født i Mandemarke i 1870 og 1875.

Her på hjemmesiden ligger forskellige folketællinger, der i tidens løb har været foretaget for Mandemarke, sådan at de er lige til at søge på. Folketællingen fra 1880 vil derfor være et oplagt sted at begynde. Som altid kræver det lidt fantasi når man søger, da man ikke kan stole på stavningen af navne, og da afskriften af de gamle håndskrevne lister fra mikrofilm heller ikke altid er fejlfri.

Familie nr. 126 i Magleby Sogn, som 1. februar 1880 bor i et hus i Mandemarke (der står desværre ikke hvilket), dukker op på skærmen med følgende oplysninger (link til det originale skema):

719 126 et Hus Peder Jensen 39 1841 Gift Husfader Tømmermand
720 126 et Hus Kirsten Rasmussen 34 1846 Gift hans Hustru
721 126 et Hus Jens Peter Jensen 9 1871 Ugift deres Barn
722 126 et Hus Hans Jensen 4 1876 Ugift deres Barn
723 126 et Hus Anne Kirstine Jensen 2 1878 Ugift deres Barn

Selv om der står ’Peder Jensen’ i stedet for ’Peter Jensen’ og hans hustru står anført som ’Kirsten Rasmussen’ i stedet for ’Kirsten Rasmusdatter’ (i Tasmanien har hun måske angivet sit fødenavn efter gamle danske navneskikke?), så passer oplysningerne også med deres 2 drenges navne, Jens Peter og Hans. Af skemaet kan man se at der også har været en pige på 2 år i 1880, som man må formode at er død inden familiens udvandring.

De angivne fødeår ved folketællingen er alle blevet angivet 1 år højere end i klippene, men det kan der ikke lægges noget i, for ved folketællingen blev kun alderen den 1.februar noteret. Og det er ud fra den det angive fødeår i skemaet er forsøgt beregnet.

Det vides ikke hvornår og hvordan familien Jensen udvandrede. De findes nemlig ikke på udtrækket for Mandemarke fra Udvandrerprotokollerne, men disse foregiver heller ikke at være fuldstændige.

Udvandringen, som er sket efter folketællingen pr. 1. februar 1880, må være sket en god tid inden 1892, hvor den første af brødrene indgår ægteskab i Tasmanien, som man kan se de 2 næste klip om de to sønners ægteskaber:

Klip 2

Shearer, Helen b. 3 OCT 1871 Scottsdale, Tasmania – d. 3 MAY 1950 Scottsdale, Tasmania Married to Jensen, Hans b. 14 JUL 1875 Mandemark, Moen, Denmark – d. 12 MAY 1964 Scottsdale, Tasmania – Marriage: 27 NOV 1895 Jetsonville, Tasmania

Klip 3

Jensen, Jens Peter [aka: James /Jensen/]   b. 15 JUN 1870 Mandemarke, Moen, Denmark – d. 27 JUL 1941 Scottsdale, Tasmania. Parents: Father: Jensen, Peter Mother: Rasmusdatter, Kirsten

Family: Marriage: 14 SEP 1892 Scottsdale, Tasmania Spouse: Shearer, Annie b. 9 APR 1869 Scottsdale, Tasmania – d. UNKNOWN. Parents: Father: Shearer, James Mother: Tyson, Annie

Children: Jensen, Annie   b. 31 OCT 1893 Scottsdale, Tasmania d. 22 SEP 1970 Jensen, James   b. 7 JAN 1896 Scottsdale, Tasmania d. UNKNOWN Jensen, William   b. 12 MAY 1898 SCOTTSDALE TAS * d. UNKNOWN Jensen, Charles   b. AFT. 1898 Jensen, Phillip   b. AFT. 1900 Jensen, Denise   b. AFT. 1900 Jensen, Daisie   b. AFT. 1900

Af det ene klip (klip 2) kan man se, at Hans som 20-årig i 1895 giftede sig med den 4 år ældre Helen Shearer, og at de blev boende i samme by hvor hun var født indtil deres død. Hans døde først i 1964 og er helt sikkert blevet begravet på kirkegården i Scottsdale sammen med sin kone, som var død i 1950.

Storebror Jens Peter – som nu kaldte sig James – kan man af det andet klip (klip 3) se havde giftet sig i 1892 som 22-årig med den jævnaldrende Annie Shearer. Man kan også se at de fik 7 børn (hvor den førstefødte dreng i øvrigt fik fornavn efter sin far som han nu kaldte sig, nemlig James).

Annie og Helen Shearer, som de to brødre blev gift med, har utvivlsomt været søstre. De har sikkert også været nært knyttede til hinanden, idet Helen har været halvandet år gammel da Helen blev født.

Her ser vi altså at to danske Jensen-brødre fra Mandemarke, der som store drenge er emigreret med deres forældre fra Danmark til Tasmanien, har giftet sig med de to tasmanske Shearer-søstre. Hele familien Jensen, altså også forældrene til de to brødre, Peter og Kirsten, som boede i Mandemarke indtil en gang i 1880’erne, er altså rejst langt ud i den store verden. Og de er herefter blevet boende til deres dages ende i Scottsdale, som ligger stort set på den modsatte side af Jorden i forhold til Mandemarke!

Mount Wellington and Hobart Town from Kangaroo Point - John Glover 1834

Mount Wellington and Hobart Town from Kangaroo Point – John Glover 1834

Familien Jensen er i øvrigt udrejst fra Mandemarke omkring samme tid, hvor Emil Carlsson rejste fra Sverige og bosatte sig i Mandemarke, giftede sig med Maren Stine og stiftede familie og levede i Mandemarke til sin sød i 1953, som du kan læse om her på hjemmesiden, Emil Carlsson og familien Carlsen (springer til guldbryllupsbilledet fra 1938). I afstand er det ikke så langt, men kulturelt har der næppe været så stor forskel.