Hans Peter Hansen

personer_Oleshus1

Hans Peter Hansen, hans kone Sidse Marie og deres datter var fattige folk med bopæl i Tørvelukke huset, Skovstrædet 5. (Se registreringen af familien ved folketællingen tilbage i 1880 nederst på siden her).

De led den bet at skulle dyrke en bakket fattig jord, hvor markerne gik fra huset og et stykke op i bakkerne. Indtægten blev suppleret med tørvegraveri. Det var et hårdt og nøjsomt liv.

Måske var det årsagen til at Hans Peter Hansen på sine gamle dage var en meget let irritabel mand. Landsbyens børn skulle blot stikke en træskosnude ind på hans jord for at gøre ham rasende.

Ifølge Edith Hemmingsen var Hans Peter Hansen det voksne ynglingsoffer for børnenes drillerier. De gik med vilje ind på hans jord, for at løbe grinende bort når han fik et af sine raserianfald. Billedet ovenfor er ifølge Edith taget engang i starten af 1920’erne.

Marie Møller husker ligeledes sin mand Karl Møller Johansen fortælle om, hvordan de da han var barn som en fast tradition nytårsaften drillede Hans Peter Hansen, der truede af dem med sin stok og råbte:  “Satans unger!

personer_DegamleOle

Hans Peter og Sidse Marie

Det er blevet fortalt at Hans Peter Hansen i sin barndom havde boet på Busenevej 12 (hvis det er den samme Hans Peter, idet der nemlig har været 2 med samme navn og fødeår i Mandemarke ved folketællingen i 1880).

Herunder er et gammelt avisudklip, som efter indholdet synes at beskrive Hans Peter Hansen. Døm selv! Længere nede til højre er teksten udskrevet, hvis du har svært ved at læse de gamle bogstaver.

(klik for at forstørre)

.

.

.

.

.

.

.

.

Mandemarks særprægede Folketyper”

Vi vil nu tænke os et Spand Aar tilbage i Tiden for at være sikker paa at træffe paa nogle af de særprægede og interessante Folketyper, som Mandemark har været så rig paa. Manden der boede dér dengang, blev snart kaldt for “Tørvelukkeren”. Han levede her i mange Aar en ret primitiv Tilværelse sammen med sin Familie og de to graa Heste og dyrkede den karrige Jord, der hørte til Huset. Han var en meget karakteristisk Skikkelse med det pragtfulde, lange hvide Skæg, der gav hans Person et saare ærværdigt Udseende. Da han tillige havde et kønt ansigt, mindede han meget om en rigtig julenisse. Tørvelukkeren var en livlig og interessant Mand, der gerne tog imod Gæster og utallige er de Historier, der blev fortalt ved Langbordet inde i den lavloftede Stue, hvor der forresten var ganske hyggeligt. Samtidig blev der pulset dygtigt paa Piberne og drukket adskillige Kaffesorte (sort Kaffe med Sukker og Brændevin). Tørvelukkeren er stadig i frisk Erindring hos de fleste i Byen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Uddrag af Folketælling 1880 for Mandemarke:

726 128 F1 et Hus Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Gift Husfader,  Dagleier  ved Skovarbeide              
727 128 F1 et Hus Sise [Sidse] Marie Hansen 36 1844 Gift hans Hustru
728 128 F1 et Hus Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 Ugift deres Barn
729 128 F1 et Hus Vilhelm Hansen 3 1877 Ugift deres Barn [i 1906: Smedemester Busenevej 24]
730 128 F1 et Hus Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 Ugift deres Barn

Når der under familie nr. 128 står F1, er det fordi der i samme hus også var en F2, nemlig Hans   Peters far, Hans Larsen f. 1821, om hvem der står at han er aftægtsmand (dvs. forsørges af sin søn), samt hans hustru, dvs. Hans Peters mor, Kirsten Pedersdatter f. 1816, og disses 2 ugifte voksne børn, Marie Hansdatter f. 1847 og Jens Hansen f. 1858, som altså er søskende til Hans Peter.

Af disse gamle registreringer kan man altså se, at Hans Peter Hansen udover sin kone Sidse Marie og deres foreløbig (i 1880) 3 børn, også har sine forældre og 2 ældre søskende boende i samme hus, der sikkert har været opdelt i 2 meget små lejligheder, som det ofte var tilfældet i mange af de gamle huse.

Men tilbage til sagen: Der var – noget forvirrende – også en anden ‘Hans Peter Hansen’ med præcis samme fødeår i 1850 i Mandemarke ved folketællingen i 1880 (det må kunne give anledning til misforståelser):

560 92 en Gaard Hemming Hansen 32 1848 Ugift Gaardejer
561 92 en Gaard Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Ugift hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
562 92 en Gaard Kirsten Hemmingsdatter 68 1812 Enke deres Moder
563 92 en Gaard Lene Katrine Petersen 25 1855 Ugift Plejedatter

Folketælling i 1901

Ved folketællingen i 1901 kan vi finde følgende (link til originalt skema, hvor det er svært at se om der står Peder eller Peter):

115-1 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Husfader Vognmand og Jordbruger
115-1 Mette Kirstine Larsen 5-2-1849 Husmoder (fra Pollerup og gift i 1887)
115-1 Laura Hansen 29/10 1881 Barn Husgerning og Markarbejde
115-2 Marie Hansen 18-10-1847 Husmoder Forhenværende Tjenestetyende, Fattighjælp

Af mikrofilmen af den originale liste for familie 115 kan man se, at personerne hører til ‘Matr. 49’, at Hans Peter Hansen var født 21/2 1849, og hans kone var født 5/2 1849, samt at hun, da de var blevet gift i 1887, kom fra Pollerup, Keldby Sogn.

Om Laura Hansen kan man se at hun er født 29/10 1881, og hun står nævnt efter sin mor som barn (men ikke noget om hvem faren har været – hun har været 6 da hendes mor blev gift med Hans Peter), samt at hendes erhverv er ‘Husgjærning og Markarbejde’.

Om den sidste i husstanden, Marie Hansen, står at hun er født 10/10 1847, født i Magleby Sogn, og at hun er ‘Forhenværende Tjenestetyende. Fattighjælp.’ Er hun mon en storesøster til Hans Peter, der aldrig er blevet gift og tidligere har været tjenestepige, og nu som 53-årig får fattighjælp, som bor i huset?

I dag har Skovstrædet 5 matrikelnr. 49b, så huset må være det oprindelige hus efter en mindre ændring af jordtilliggendet. Af en oversigt over familiernes hovedpersoner – husbond – står Hans Peter anført som husmand.

Folketælling 1906

596 122 Hans Peter Hansen 1849 Gift Husfader Vognmand
597 122 Mette Kirstine Hansen 1849 Gift Husmoder
598 122 Laura Hansen 1881 Ugift Datter

Denne ‘Hans Peter Hansen’ står anført med fødeår 1849 – hvor der i 1880 var 2 begge med fødeår 1850. Der kan ikke være tvivl om det er den samme som er nævnt lige ovenover fra 1901, idet han er vognmand og gift med Mette Kirstine, som dog nu kaldes Hansen og ikke Larsen, som sikkert har været hendes fødenavn. (Forklaring på afvigelsen i årstal er fordi der nogle gange kun oplyses alderen på  folketællingsdagen).

Var det også ham vi fandt i 1880? Muligvis, for han blev jo først gift med Mette Kirstine i 1887, så han har måske først været gift med Sidse Marie?

TILBAGE TIL TOP