Hans Peter Hansen (Nyt 1/2019)

personer_Oleshus1

Hans Peter Hansen, hans kone Sidse Marie og deres datter var fattige folk med bopæl i Tørvelukkehuset på Skovstrædet 5. (Se registreringen af familien ved folketællingen tilbage i 1880 nederst på siden her).

De led den bet at skulle dyrke en bakket fattig jord, hvor markerne gik fra huset og et stykke op i bakkerne. Indtægten blev suppleret med tørvegraveri. Det var et hårdt og nøjsomt liv.

Måske var det årsagen til at Hans Peter Hansen på sine gamle dage var en meget let irritabel mand. Landsbyens børn skulle blot stikke en træskosnude ind på hans jord for at gøre ham rasende. Ifølge Edith Hemmingsen var Hans Peter Hansen det voksne ynglingsoffer for børnenes drillerier. De gik med vilje ind på hans jord, for at løbe grinende bort når han fik et af sine raserianfald. Billedet ovenfor er ifølge Edith taget engang i starten af 1920’erne.

Marie Møller husker ligeledes sin mand Karl Møller Johansen fortælle om, hvordan de da han var barn som en fast tradition nytårsaften drillede Hans Peter Hansen, der truede af dem med sin stok og råbte:  “Satans unger!

personer_DegamleOle

Hans Peter og Sidse Marie

Aage Post som boede mange år i Mandemarke har skrevet ‘Lidt om det gamle Mandemark‘, som blev trykt i Møns Dagblad den 23. december 1944 (som du kan åbne på ny fane ved at følge linket.

Herunder er et  klip fra artiklen, som efter indholdet synes at beskrive Hans Peter Hansen. Døm selv! Teksten er udskrevet ved siden af så den er lettere at læse.

(klik for at forstørre)

Mandemarks særprægede
Folketyper”
Vi vil nu tænke os et Spand af
Aar tilbage i Tiden for at være
sikker paa at træffe paa nogle af
de særprægede og interessante
Folketyper, som Mandemark har
været så rig paa. Manden, der
boede dér dengang, blev snart
kaldt for “Tørvelukkeren”. Han
levede her i mange Aar en ret
primitiv Tilværelse sammen med
sin Familie og de to graa Heste
og dyrkede den karrige Jord, der
hørte til Huset. Han var en me-
get karakteristisk Skikkelse med
det pragtfulde, lange hvide Skæg,
der gav hans Person et saare ær-
værdigt Udseende. Da han tillige
havde et kønt ansigt, mindede
han meget om en rigtig julenisse.
Tørvelukkeren var en livlig og
interessant Mand, der gerne tog
imod Gæster og utallige er de Hi-
storier, der blev fortalt ved
Langbordet inde i den lavloftede
Stue, hvor der forresten var gan-
ske hyggeligt. Samtidig blev der
pulset dygtigt paa Piberne og
drukket adskillige Kaffesorte
(sort Kaffe med Sukker og Bræn-
devin). Tørvelukkeren er stadig
i frisk Erindring hos de fleste i Byen.

Ifølge avisartiklen er billedet er af ‘Tørvelukkeren og Jens Post’.

 

.

.

Uddrag af Folketælling 1880 for Mandemarke:

128 F1 Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Gift Husfader,  Dagleier  ved Skovarbeide              
128 F1 Sise [Sidse] Marie Hansen 36 1844 Gift hans Hustru
128 F1 Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 Ugift deres Barn
128 F1 Vilhelm Hansen 3 1877 Ugift deres Barn [i 1906: Smedemester Busenevej 24]
128 F1 Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 Ugift deres Barn

Når der under familie nr. 128 står F1, er det fordi der i samme hus også boede en anden familie (F2), nemlig Hans Peters far, Hans Larsen f. 1821, om hvem der står at han er aftægtsmand, dvs. forsørges af sin søn, samt hans hustru, dvs. Hans Peters mor Kirsten Pedersdatter f. 1816, og disses 2 ugifte voksne børn, Marie Hansdatter f. 1847 og Jens Hansen f. 1858, som altså er søskende til Hans Peter.

Af disse gamle registreringer kan man altså se, at Hans Peter Hansen udover sin kone Sidse Marie og deres foreløbig (i 1880) 3 børn, også har sine forældre og 2 ældre søskende boende i samme hus, der var været opdelt i 2 meget små lejligheder, som det ofte var tilfældet i mange af de gamle huse. Børnebørn til en senere ejer har fortalt, at der i hver ende af huset var 2 rum, og i midten var der køkken og bryggers – hvis det er denne Hans Peter Hansen som boede på Skovstrædet 5!! 

Der har været flere som hed ‘Hans Peter Hansen’

Der har nemlig været flere med det samme navn, og det kan give anledning til forvirring – og måske forkerte oplysninger i historierne!

Ser man på folketællingen for Mandemarke i 1880 viser det sig, at der også har været en anden ‘Hans Peter Hansen’ – med samme fødeår 1850 – som den første der blev nævnt – som viser sig at have boet på den sidste gård mod Busene, nemlig “Bøgeholtgård” på Busenevej 40 (originalt skema):

Hemming Hansen 32 1848 Ugift Gaardejer
Hans Peter Hansen 30 1850 Ugift hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
Kirsten Hemmingsdatter 68 1812 Enke deres Moder
Lene Katrine Petersen 25 1855 Ugift Plejedatter

Vi kender ikke mere til denne Hans Peter Hansen, men så er der endnu en, for det er nemlig blevet fortalt at Hans Peter Hansen i sin barndom havde boet på Busenevej 12. Så der har altså også været en tredje Hans Peter Hansen!

Den Hans Peter vi har hørt om i historien ovenfor var gift med Sidse Marie. Den anden Hans Peter- som var født den 16. maj 1864 og som måske burde kaldes ‘Unge Hans peter Hansen’ – var gift med Sidse Kirstine som var født den 14. november 1854. At begges koners første navn har været ‘Sidse’ kan også have bidraget til forvirringen.

Sidstnævnte Hans Peter som var gift med Sidse Kirstine flyttede lidt rundt efter arbejde, men ifølge folketællingerne boede de i 1901 i Klinteskoven og i 1906 i Karensby. Senere boede de i Mandemarke – ved folketællingen i 1916 på matr. nr. 37 som er Busenevej 4 og ved folketællingen i 1925 på matr. nr. 28  som er Busenevej 12.

Og for at gøre forvirringen fuldkommen havde de en søn, Jens Peter Hansen, som slog sig ned i Tørvelukket efter at den tidligere beboer Hans Peter Hansen var død – altså ‘Gamle Hans Peter Hansen’!

Jens Peter Hansen flyttede altså ind i huset på Skovstrædet 5 efter at en, der havde heddet det samme som hans egen far, var død! Hvornår han flyttede ind vides ikke helt præcist, men ved folketællingen i 1940 er han registreret på Skovstrædet 5 (selv om der på det originale skema fejlagtigt står matr. 41 og ikke 49):

Jens Peter Hansen 27/7 1889 Enkemand – Landarb. Fabriksarb. Holme Saftstation
Ingeborg Hansen 31/12 1918 Datter Husassistent

Læs også historien om Jens Peter Hansen og dennes forældre Hans Peter Hansen (f. 16/5 1864) og Sidse Kirstine Hansen (f. 14/11 1854), som et oldebarn til de sidstnævnte har skrevet her til hjemmesiden i oktober 2018. Her er datteren Ingeborg Hansen også omtalt, idet hun bliver gift med Gunnar Henriksen, og efter nogen tid flytter de hen til huset på Strædet 11.

Hvis du vil følge denne Hans Peter Hansens stamtræ på den enorme stamtræsside Geni.com kan du prøve at følge dette link. (Første gang du logger ind på Geni skal du oprette dig som bruger, men det er gratis). Så kan du f.eks. se at han var søn af Hans Jensen, født i Nørre Vestud (Nørreby) ved Borre 24/5 1804, som var søn af Jens Larsen, f. 1763 i Østermark i Elmelunde, som var søn af Lars Jensen Torpe, f. 1732 i Østermark i Elmelunde, der var søn af Jens Larsen Torpe, f. 1695 i Torpe i Elmelunde, hvis far skulle have heddet Lauritz Madsen og være var født i 1663 i Vestud, Borre. Så det hele er meget Østmønsk!!

Men tilbage til denne histories Hans Peter Hansen fra 1849/50, som ved folketællingerne burde være kaldt ‘Gamle Hans Peter Hansen’ – ligesom man i gamle protokoller gjorde det, når der var flere som hed det samme, for så stod der f.eks. ‘Unge Peder Hansen’ og ‘Gamle Peder Hansen’ (jfr. historien om Hartkornsprotokollerne).

Folketælling i 1901

Ved folketællingen i 1901 kan vi finde følgende (link til originalt skema, hvor det er svært at se om der står Peder eller Peter, men det vekslede også ofte hvordan man stavede dette fornavn):

Hans Peder Hansen 21/2 1849 Husfader Vognmand og Jordbruger
Mette Kirstine Larsen 5/2 1849 Husmoder
Laura Hansen 29/10 1881 Barn Husgerning og Markarbejde
Marie Hansen 18/10 1847 Husmoder Fhv. Tjenestetyende, Fattighjælp

Af mikrofilmen af den originale liste for familien kan man se, at personerne hører til ‘Matr. 49’ som er Skovstrædet 5, samt at Hans Peter Hansen var født 21/2 1849, og hans kone var født 5/2 1849, samt at hun, da de var blevet gift i 1887, kom fra Pollerup i Keldby Sogn. Når der tidligere har stået at deres fødeår var 1850, er det fordi man ved de gamle folketællinger kun spurgte til folks alder ved folketællingen. Det beregnede fødeår fremkom ved at trække alderen fra folketællingsåret, så hvis folk ikke havde haft fødselsdag endnu i folketællingsåret, blev det beregnede fødeår altså et år for højt.

Om Laura Hansen kan man se at hun er født 29/10 1881, og hun står nævnt efter sin mor som barn (men ikke noget om hvem faren har været – hun har været 6 da hendes mor blev gift med Hans Peter), samt at hendes erhverv er ‘Husgjærning og Markarbejde’.

Om den sidste i husstanden, Marie Hansen, står at hun er født 10/10 1847, født i Magleby Sogn, og at hun er ‘Forhenværende Tjenestetyende. Fattighjælp.’ Er hun mon en storesøster til Hans Peter, der aldrig er blevet gift og tidligere har været tjenestepige, og nu som 53-årig får fattighjælp og bor i huset?

I dag har Skovstrædet 5 matrikelnr. 49b, så huset må være det oprindelige hus efter en mindre ændring af jordtilliggendet. Af en oversigt over familiernes hovedpersoner – husbond – står Hans Peter anført som husmand.

De næste folketællinger

Ved den næste folketælling i 1906 (link til originalt skema) ser forholdene således ud for ‘Gamle Hans Peter’:

Hans Peter Hansen 1849 Gift Husfader Vognmand
Mette Kirstine Hansen 1849 Gift Husmoder
Laura Hansen 1881 Ugift Datter

Og ved folketællingerne i 1916, 1925 og 1930 bor Hans Peter og Mette Kirstine der stadig, og Hans Peter lever nu af landbrug og alderdomsunderstøttelse. I 1916 har datteren Laura dog været et andet sted men er vendt tilbage igen. Af folketællingen i 1930 fremgår i øvrigt at Hans Peter og Mette Kirstine var blevet gift i 1888 og at Hans Peter ikke har fået nogen børn, men datteren Laura er jo også født i 1881.

Denne ‘Hans Peter Hansen’ står anført med fødeår 1849 – hvor der i 1880 som nævnt ovenfor var 2 personer med dette navn og fødeår ca. 1850. Der kan ikke være tvivl om det er den samme som er nævnt ovenover fra 1901, idet han er vognmand og gift med Mette Kirstine, som dog nu kaldes Hansen og ikke Larsen, som sikkert har været hendes fødenavn. (Forklaring på afvigelsen i årstal er som nævnt at man kun anførte alderen på  folketællingsdagen).

Var det så også ham vi fandt i 1880? Muligvis, for han blev jo først gift med Mette Kirstine i 1887 eller 1888, så han har måske først været gift med Sidse Marie?

Med disse spørgsmål må den foreløbige konklusion nok være, at den endelige historie om ‘Hans Peter Hansen’ mangler at blive skrivet færdig. Eller måske skal der skal skrives flere historier om om de forskellige ‘Hans Peter Hansen’?

TILBAGE TIL TOP