Hans Peter Hansen

personer_Oleshus1

Hans Peter Hansen, hans kone Sidse Marie og deres datter var fattige folk med bopæl i Tørvelukke huset, Skovstrædet 5. (Se registreringen af familien ved folketællingen tilbage i 1880 nederst på siden her).

De led den bet at skulle dyrke en bakket fattig jord, hvor markerne gik fra huset og et stykke op i bakkerne. Indtægten blev suppleret med tørvegraveri. Det var et hårdt og nøjsomt liv.

Måske var det årsagen til at Hans Peter Hansen på sine gamle dage var en meget let irritabel mand. Landsbyens børn skulle blot stikke en træskosnude ind på hans jord for at gøre ham rasende.

Ifølge Edith Hemmingsen var Hans Peter Hansen det voksne ynglingsoffer for børnenes drillerier. De gik med vilje ind på hans jord, for at løbe grinende bort når han fik et af sine raserianfald. Billedet ovenfor er ifølge Edith taget engang i starten af 1920’erne.

Marie Møller husker ligeledes sin mand Karl Møller Johansen fortælle om, hvordan de da han var barn som en fast tradition nytårsaften drillede Hans Peter Hansen, der truede af dem med sin stok og råbte:  “Satans unger!

personer_DegamleOle

Hans Peter og Sidse Marie

Det er blevet fortalt at Hans Peter Hansen havde i sin barndom boet på Busenevej 12 (hvis det er den samme Hans Peter, idet der nemlig har været 2 med samme navn og fødeår i Mandemarke ved folketællingen i 1880).

Herunder er et gammelt avisudklip, som efter indholdet synes at beskrive Hans Peter Hansen. Døm selv! (Længere nede til højre er teksten udskrevet).

(klik for at forstørre)

.

.

.

.

.

.

.

.

Mandemarks særprægede Folketyper”

Vi vil nu tænke os et Spand Aar tilbage i Tiden for at være sikker paa at træffe paa nogle af de særprægede og interessante Folketyper, som Mandemark har været så rig paa. Manden der boede dér dengang, blev snart kaldt for “Tørvelukkeren”. Han levede her i mange Aar en ret primitiv Tilværelse sammen med sin Familie og de to graa Heste og dyrkede den karrige Jord, der hørte til Huset. Han var en meget karakteristisk Skikkelse med det pragtfulde, lange hvide Skæg, der gav hans Person et saare ærværdigt: Udseende. Da han tillige havde et kønt ansigt, mindede han meget om en rigtig julenisse. Tørvelukkeren var enlivlig og interessant Mand, der gerne to imod Gæster og utallige er de Historier, der blev fortalt ved Langbordet inde i den lavloftede Stue, hvor der forresten var ganske hyggeligt. Samtidig blev der pulset dygtigt paa Piberne og drukket adskillige Kaffesorte (sort Kaffe med Sukker og Brændevin). Tørvelukkeren er stadig i frisk Erindring hos de fleste i Byen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Uddrag af Folketælling 1880 for Mandemarke:

726 128 F1 et Hus Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Gift Husfader,  Dagleier  ved Skovarbeide              
727 128 F1 et Hus Sise [Sidse] Marie Hansen 36 1844 Gift hans Hustru
728 128 F1 et Hus Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 Ugift deres Barn
729 128 F1 et Hus Vilhelm Hansen 3 1877 Ugift deres Barn [i 1906: Smedemester Busenevej 24]
730 128 F1 et Hus Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 Ugift deres Barn

Når der under familie nr. 128 står F1, er det fordi der i samme hus også var en F2, nemlig Hans   Peters far, Hans Larsen f. 1821, om hvem der står at han er aftægtsmand (dvs. forsørges af sin søn), samt hans hustru, dvs. Hans Peters mor, Kirsten Pedersdatter f. 1816, og disses 2 ugifte voksne børn, Marie Hansdatter f. 1847 og Jens Hansen f. 1858, som altså er søskende til Hans Peter.

Af disse gamle registreringer kan man altså se, at Hans Peter Hansen udover sin kone Sidse Marie og deres foreløbig (i 1880) 3 børn, også har sine forældre og 2 ældre søskende boende i samme hus, der sikkert har været opdelt i 2 meget små lejligheder, som det ofte var tilfældet i mange af de gamle huse.

Men tilbage til sagen: Der var – noget forvirrende – også en anden ‘Hans Peter Hansen’ med præcis samme fødeår i 1850 i Mandemarke ved folketællingen i 1880 (det må kunne give anledning til misforståelser):

560 92 en Gaard Hemming Hansen 32 1848 Ugift Gaardejer
561 92 en Gaard Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Ugift hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
562 92 en Gaard Kirsten Hemmingsdatter 68 1812 Enke deres Moder
563 92 en Gaard Lene Katrine Petersen 25 1855 Ugift Plejedatter

Folketælling i 1901

Ved folketællingen i 1901 er der registreret 3 personer med navnet ‘Hans Peter Hansen’ (desværre uden oplysning om fødeår), nr. 564, 575 og 589, som nedenfor vises sammen med deres respektive familier (husstande):

564 109 Hans Peter Hansen Bille M Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget
565 109 Karen Kirstine Jacobsen K Gift Husmoder
566 109 Bille Henrik Hansen M Ugift Plejebarn
567 109 Jens Jacob Hansen Bille M Ugift Barn
570 111-1 Lars Peter Hansen M Gift Husfader Daglejer ved Skovbruget
571 111-1 Karen Marie Jensen K Gift Husmoder
572 111-1 Hans Christian Hansen M Ugift Barn
573 111-1 Niels Peter Hansen M Ugift Barn
574 111-1 Karen Laurine Hansen K Ugift Barn
575 111-2 Hans Peter Hansen M Ugift Husfader Træskomand
589 115-1 Hans Peter Hansen M Gift Husfader Vognmand og Jordbruger
590 115-1 Mette Kirstine Larsen K Gift Husmoder
591 115-1 Laura Hansen K Ugift Barn
592 115-2 Marie Hansen K Ugift Husmoder Forh. Tjenestepige

Lad os se på de 2 sidste, nr. 575 og 589, da den første også har et ‘Bille’ tilføjet navnet.

Den originale liste for familie 111 (som med stor tålmodighed kan findes frem, selv om der ikke fra den renskrevne liste er links til originalbilagene som ved nogle af de andre folketællinger) viser, at træskomand Hans Peter Hansen er født 14/8 1865 og først er tilflyttet Magleby Sogn i 1897 (fra Svendborg). Så ham kan det ikke være.

På listen er der også om huset anført ‘Matr.nr 31’, og på det gamle kort fra 1798 (link åbner udsnit af Mandemarke på ny fane) kan man se at Strædet 3 (som i dag kaldes 31a)  dengang var nr. 31!

Af mikrofilmen af den originale liste for familie 115 kan man se at familie 115 hører til ‘Matr. 49’, at nr. 589 Hans Peter Hansen var født 21/2 1849, og hans kone var født 5/2 1849, samt at hun, da de var blevet gift i 1887, kom fra Pollerup, Keldby Sogn. Om Laura Hansen kan man se at hun er født 29/10 1881, og hun står nævnt efter sin mor som barn (men ikke noget om hvem faren har været – hun har været 6 da hendes mor blev gift med Hans Peter), samt at hendes erhverv er ‘Husgjærning og Markarbejde’. Om den sidste i husstanden, Marie Hansen, står at hun er født 10/10 1847, født i Magleby Sogn, og at hun er ‘Forhenværende Tjenestetyende. Fattighjælp.’ Er hun mon en storesøster til Hans Peter, der aldrig er blevet gift og tidligere har været tjenestepige, og nu som 53-årig får fattighjælp, som bor i huset?

Hvilket hus familie 115 boede i er ikke klart, idet de er anført under matr. 49, hvor numrene senere er ændret. I dag findes kun matr. 49b, som er Skovstrædet 5. Det kan efter det gamle kort fra 1798 godt tænkes at være heromkring, idet der står 47 ved tørvemosen nord for byen, så måske var de beboere i ‘tørvelukke-huset’?

Folketælling 1906

Nu er der kun registret en enkelt husstand med en ‘Hans Peter Hansen’:

596 122 Hans Peter Hansen 1849 Gift Husfader Vognmand
597 122 Mette Kirstine Hansen 1849 Gift Husmoder
598 122 Laura Hansen 1881 Ugift Datter

Denne ‘Hans Peter Hansen’ står anført med fødeår 1849 – hvor der i 1880 var 2 begge med fødeår 1850. Der kan ikke være tvivl om det er den samme som er nævnt lige ovenover fra 1901, idet han er vognmand og gift med Mette Kirstine, som dog nu kaldes Hansen og ikke Larsen, som sikkert har været hendes fødenavn. (Forklaring på afvigelsen i årstal er fordi der nogle gange kun oplyses alderen på  folketællingsdagen).

Hvis der er en læser af ovenstående, som kan bidrage med flere oplysninger om personerne omtalt her, så tøv endelig ikke med at kontakte webmasteren, jfr. kontaktoplysningerne!

TILBAGE TIL TOP