Fortidsminder – lige øst for Mandemarke

hotspot Peg på de røde punkter (og på 173), og klik når du ser den pegende hånd for at få vist Nationalmuseets journal om det pågældende sted.

De fleste fundsteder er tidsfæstet til tragtbægerkulturen, som du også kan læse mere om på Wikipedia ved at følge linket:

Periode Tidlig Tragtbægerkultur Sen Tragtbægerkultur Enkeltgravskultur
Gravskik Runddysser, langdysser Jættestuer Jættestuer/enkeltgrave
Tidsrum ca. 4.200 – ca. 3.500 f.Kr. ca. 3.500 – ca. 2.800 f.Kr. ca. 2.800 – ca. 2.400 f.Kr.
Typeredskab (-er) spidsnakket økse tyknakket økse stridsøkse
Husdyr hund, får, ged, kvæg, svin hund, får, ged, kvæg, svin hund, får, ged, kvæg, svin

 

Kort over større område af fortidsminder ved Mandemarke

Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, har en ny og interaktiv oversigt over fund og fortidsminder lige omkring Mandemarke og Østmøn med alle fortidsminder – med mulighed for at forstørre, skifte markering og baggrund og læse om de enkelte fortidsminder.

Fund 142 Fund 172 Fund 174 Fund 175 Fund 173 Fund 232 Fund 307