Rørhøgen yngler i Tørvelukket (NY 5/2019)

Circus aeruginosus

Det er næsten 50 år siden rørhøgen sidst ynglede i Mandemarke. Men nu har et par slået sig ned i rørskoven ved den gamle mose ved siden af søen i Tørvelukket.

Da de skal have fred, er der midlertidigt sat nogle fine skilte op på lågerne, hvor man opfordres til ikke at gå ind til dem!

Der er også rige muligheder for at se de imponerende fugle fra vejen (hvis man er heldig). De har et vingefang på ca. 135 cm. Hannen er let at kende på vingernes lyse underside og de sorte “fingre”. Hunnen er lidt større end hannen og mere brun.

Hannen flyver lavt hen over rørskoven for at finde føde, og man kan se den kommer med mad til hende.

Niels Peter Andreasen, som alle der interesserer sig lidt for fugle vil kende, har sendt os følgende om rørhøgenes yngleforløb:

De bygger rede og lægger æg i slutningen af april til begyndelsen af maj.

Hunnen er alene om at ruge, og hannen bringer føde, som han kaster til hende i luften.

Æggene klækker i starten af juni, og forstyrrelse mens ungerne er små (1-3 uger) kan få krager eller andre æg- og ungespisende dyr til at plyndre reden, hvis forældrefuglene skræmmes bort.

Forstyrrelse kan være høj larm, gøende hunde i nærheden og folk tæt på rørskoven.

Ungerne er først flyvefærdige ind i juli, og man kan så opleve familien lave flyveøvelser sammen.

God fornøjelse!

Niels Peter Andreasen
Konsulent naturovervågning
Tegner, maler, forfatter

Måske på grund af det milde forår – eller fordi der er så godt i rørskoven ved søen – har rørhøgene været lidt tidligere i gang. Da hunnen ruger på reden i ca. 1 måned, er der forhåbentlig unger lidt hen i maj.

I Wikipedia, den frie encyklopædi, kan man læse følgende: Rørhøgen er en sjælden ynglefugl i Danmark. Rørhøgen er en trækfugl med vinterkvarter i det vestlige Afrika. Den ankommer til Danmark i april og forlader landet i august-september, ungfuglene dog allerede fra juli. Et større antal rørhøge fra Sverige og Finland passerer Danmark under både forårs- og efterårstrækkene. Rørhøgen bygger sin rede på jorden i rørsumpe, i moser, og langs søbredder. Føden er meget varieret men består for det meste af mindre vandfugle (f.eks. kyllinger af blishøns), mosegrise og mus. Rørhøgen jager ved at flyve lavt over rørskove, marker eller enge. Den kan også kortvarigt stå stile i luften på flaksende vinger. Se også Wikipedias kort over rørhøgens yngleområde (grønt) og dens overvintringsområde (blåt).

Danmarks Fugle og Natur – Felthåndbogen – har en meget informativ omtale af rørhøgen med fotos. Heraf fremgår det også, at rørhøgen ikke (længere) er helt så sjælden som man får indtrykket af i Wikipedias opslag.

Læs også Dansk Ornitologisk Forenings omtale af rørhøgen.