Folketælling 1901

 Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Lang indledning – eller klik her og hop ned til listen

Nedenfor er data fra folketællingen i 1901 for Magleby Sogn for alle dem, som havde bopæl i Mandemarke, dvs. selve landsbyen samt resten af ejerlavet ‘Mandemark By’, som også omfatter området ned mod Østersøen med Kraneled (som beskrevet i indledningen til folketællingerne). Nederst på siden her er indsat Sognekortet fra 1900 samt et forstørret udsnit heraf for selve landsbyen Mandemarke.

Listen omfatter 271 personer – ud af Magleby Sogns 1.386 – og fordeler sig på 53 familier eller husstande. På Rigsarkivets hjemmeside er der direkte adgang til de mikrofilmede skemaer for Magleby Sogn, og der er indsat links hertil før familienumrene.

I stedet for matrikelnumrene, som i mange tilfælde senere er blevet ændret, er anført adressen som familierne med større eller mindre sikkerhed har boet på den 1. februar 1901! Adresseoplysningerne skal dog betragtes som forslag, og rettelser modtages med tak af hjemmesidens redaktører.

Ved folketællingen i 1901 blev der lavet en kort oversigt over Mandemarke By’s ejerlavs matrikelnumre kronologisk med angivelse af stilling og navn på husstandens overhoved (på opslag 4 ud af de 857 affotograferede skemasider for hele Magleby Sogn). Du kan springe direkte til afskriften heraf nederst på denne side, hvor der også er indsat de nuværende adresser (evt. forslag). Skovstrædet 10 er dog indtil videre i spil for flere familier!

Man kan ikke altid være sikker på at navne er stavet korrekt af dem der udfyldte skemaerne. Det gælder for alle folketællingerne, men det viste sig dog at netop indtastningen af navne for 1901, som vi tidligere havde fundet hos Danish Family Search, var helt ‘skæv’. ‘Kristian’ var konsekvent afskrevet som Christian, ‘Katrine’ som Catrine, ‘Ane Karoline’ var blevet til Anne Caroline og  ‘Aksel Kristoffersen’ var blevet til Axel Christoffersen. Ja, ‘Lene Katrine Pedersdatter’ var sågar blevet til Lene Cathrine Petersen ligesom ‘Jens Laurids Kristoffersen’ var blevet til Jens Laurrits Christoffersen. Det gjorde det jo ikke nemt at søge efter personer på tværs af de forskellige folketællinger. Men fejlene skulle nu være rettet i den følgende udvidede og reviderede version, hvor nu også fødselsdatoerne for personerne er medtaget. Det har nemlig vist sig praktisk for at sikre, at det f.eks. er den samme Niels Hansen man har fundet.

Når der i den tidligere kasserede version var indtastet ‘Christiane Charstensen’ kan man dog ikke helt bebrejde indtasteren, idet der på det gamle skema rent faktisk står ‘Kristiane Charstensen’, selv om hele familien nok hed Karstensen. Nu er der så i parenteser indsat forslag om den rette stavning, men navnene er ellers gengivet som de blev skrevet i 1901 – selv ‘Antoianette’!

Fra de gamle skemaer er også medtaget familiernes oplysning om, hvornår de er blevet gift og hvor mange børn i ægteskabet der lever, samt hvor mange der er døde (med tilføjelsen incl. dødfødte). Prøv lige at kaste et blik på dette udsnit af Kirkebogen for Magleby for januar 1911 – fra sektionen Døde Mandkøn, idet man foretog kønsopdelt registrering – hvor alderen står til højre.

Af de 4 første som døde dette år, var nr. 1 80 år, nr. 2 en måned, nr. 3 fem måneder og nr. 4 var 78. Blandt de næste døde nr. 5 fem måneder gammel, nummer 6 var dødfødt, nr. 7 var 81, nr. 8 var død ‘umiddelbart efter Fødselen’, nr. 9 var 41 og nr. 10 var 84. Man må sige at aldersspredningen var markant, og sådan fortsætter det, for i hele 1911 døde 17 personer i sognet af mandkøn, hvoraf de 7 var under 6 måneder gamle, mens de 10 øvrige havde opnået en gennemsnitsalder på 69! Mønsteret er tydeligt for forholdene for godt 100 år siden for ‘mandkønnets’ vedkommende. (Hvordan det var for kvinderne er ikke undersøgt, men der var mange som døde i barselsseng).

Børnedødeligheden var altså den gang betydelig! Det var børnerigeligheden også. Se blot familien Karstensen, der som nævnt blev kaldt ‘Charstensen’, familie nr. 131: Daglejer ved agerbrug Hans Karstensen (f. 1852) som i 1882 blev gift med den 21-årige Marie (f. 1861). Den 1/2 1901 oplyser Marie som 39-årig at have fået 10 børn som lever og at have mistet 4, d.v.s. at hun har haft 14 graviditeter på 28 år. De sidste 2 børn – må man formode – har hun fået med præcis 15 måneders mellemrum, da hun var 36 og 37. Pigenavnet ‘Dusine’ havde man også brugt – selv om det blev noteret som ‘Dusigne’. Tællingskommissionæren, som den der udfyldte skemaerne så flot blev kaldt, har muligvis ikke været klar over at dusin er et ældre udtryk for 12!

At få mange børn var slet ikke usædvanligt den gang. Se bare familie nr. 134: Slagtermester Peter Johansen (f. 1846) og Kirstine (f. 1849). Hun var gift som 23-årig i 1873 og kunne ved folketællingen i 1901 oplyse at have født 12 børn og mistet 1 – altså 13 graviditeter på 27 år! Så er der også smedemester Lars Peter Hansen og Sidse Kirstine på Busenevej 24, der i 1901 er midt i 50’erne og har været gift i 36 år. De har stadig en datter på 17 boende hjemme ud af de 7 børn de havde fået som stadig levede – men de havde mistet 6!

På listen nedenfor kan du kan søge efter personer, adresser (forslag), stillingsbetegnelser osv. med din computers søgefelt (Ctrl+F i Windows).

På afskriften af folketællingslisterne nedenfor er indsat links til de ejendomme og personer, der er særligt omtalt her på hjemmesiden, hvis man får lyst til at læse mere om disse.

Ved mange af personerne er der indsat links til den store stamtræsside Geni.com hvor man kan få indblik i slægtsskabsforholdene. Ligeledes er der for nogle indsat oplysning om andre folketællinger hvor personerne kan findes.

Du kan eventuelt også starte med at søge på hele hjemmesiden efter alle de undersider sider, hvor det søgte navn optræder, ved at bruge hjemmesidens særlige søgefunktion (se søgeanvisning). På den enkelte side gentager du så søgningen med Ctrl+F. Det kan nogle gange være interessant at følge den samme person igennem årene, så længe vedkommende har boet i Mandemarke – og så længe navnet er skrevet på helt samme måde, hvad der dog langt fra altid var tilfældet!

Nr. Skema/ Fam.nr. Navn og evt. Adresse Født Husstands stilling Erhverv
  matr. 25 Strædet 11      
1 370-1901104-1 Niels Peter Hansen [FT1880:104, FT1901:1, FT1906:629, FT1916:148, FT1925:40, FT1930:66] 6-1-1871 Husfader Daglejer ved Agerbruget og Skovarbejde
2 104-1 Helene Marie Hansen [FT1901:2, FT1906:630, død 5/8 1913] 22/12 1877 Husmoder (gift 1898, 1 barn)
3 104-1 Alfred Tevedor Hansen (Alfred Thedor Hansen) 14/1 1899 Barn  
4 104-2 Bendt Hansen [FT1860:87, FT1870:185ff, FT1880:102, FT1901:4, FT1906:635, død 26/3 1914 – 81 år] 16/1 1833 Husfader Enkemand Forh. Daglejer ved Agerbrug, Alderdomsunderstøttelse (gift 1860+1896, 6 børn, 3 døde)
  matr. 26 Strædet 14      
5 373-1901105 Hans Jakob Jørgensen 20-9-1838 Husfader Produkthandler
6 105 Bodil Katrine Jensen 4-7-1840 Husmoder (Gift i 1864 og fået 5 levende børn og 1 død)
  matr. 35 Strædet 12      
7 376-1901106 Peder Nielsen [FT1860:208, FT1880:væk, FT1890:18=’Bjerghusene’, FT1901:7=Strædet 12, FT1906:640, FT1916:145, død 26/9 1917 iflg. kirkebog)] 26-9-1858 Husfader Daglejer ved Skovbruget
8 106 Kirsten Jensen (Kirsten Nielsen) [FT1890:19=’Bjerghusene’, FT1901:8, FT1906:641, FT1916:146] 17-2-1863 Husmoder (gift 2/5 1884, 7 levende børn, 4 døde)
9 106 Karl Marius Nielsen (Carl Marius Nielsen) [FT1901:9, FT1906:væk, FT1916:147] 16-8-1890 Barn  
10 106 Karen Margrethe Nielsen (Karen Margrethe Carlsen) 17-4-1893 Barn  
11 106 Nielsine Sophie Nielsen (Nielsine Sofie Knudsen) 18-2-1895 Barn  
12 106 Ella Marie Nielsen (Ella Marie Christensen) 20-11-1897 Barn  (tvilling)
13 106 Krestine Nielsen (Christine Petrea Hansen) (tvilling men den anden må være død) 20-11-1897 Barn  (tvilling)
14 106 Udøbt Pige (Agnes Louise Larsen) 22/1 1901 Barn  
  matr. 34 Strædet 9      
15 379-1901107 Peder Hansen [FT1901:15, FT1906:626, FT1916:144, FT1925:33, d. 5/4 1934] 5/4 1852 Husfader Møller og Fyrbøder
16 107 Sidse Katrine Frederiksen (Sidse Cathrine Hansen) [FT1901:16, FT1906:627, FT1916:145, d. 23/3 1923] 17-12-1848 Husmoder (gift 1876, 5 levende, 2 døde)
17 107 Marie Hansen 8-12-1877 Barn Syerske
18 107 Louise Hansen (Louise Theodora Emilie Johansen bliver senere gift med Rosing Johansen FT1901:127) 4-7-1886 Barn  
  matr. 36 Strædet 4      
19 381-1901108 Jens Peter Hemmingsen [FT1901:19 FT1880:161 FT1850:226 FT1845:196] 17-7-1840 Husfader Skomagermester
20 108 Kirstine Hemmingsen (Kirstine Margrethe Hemmingsdatter) 30-5-1841 Husmoder (gift 1862, 4 levende børn,   3 døde)
21 108 Kristine Hemmingsen (Nielsine Kristine Hemmingsen) 22/10 1876 Barn Syerske
22 108 Hans David Hemmingsen 30/12 1882 Barn Skomagersvend
23 108 Hans Hemmingsen 13/10 1883 Lærling Skomagerlærling
  matr. 33 Strædet 7      
24 385-1901109 Hans Peter Hansen Bille 9-4-1841 Husfader Daglejer ved Agerbruget (fra Sønderby i 1882)
25 109 Karen Kirstine Jakobsen 6-4-1842 Husmoder (gift 1868, 7 børn)
26 109 Bille Henrik Hansen 9-4-1891 Plejebarn  
27 109 Jens Jakob Hansen Bille 27-1-1878 Barn  
  matr. 32 Strædet 5      
28 110 Christian A. Lange 3-4-1841 Husfader Vognmand og Jordbruger (fra Dame i 1877)
29 110 Inger Katrine Jensen 16-4-1853 Husmoder (Gift 1898 – ingen børn pt)
  matr. 31 Strædet 3      
30 391-1901111-1 Lars Peder Hansen 21-11-1854 Husfader Daglejer ved Skovbruget (begge fra Borre i 1891)
31 111-1 Karen Marie Jensen 15-9-1860 Husmoder  (gift 1880, 5 børn, 4 døde)
32 111-1 Hans Kristian Hansen 29-8-1889 Barn Udvandrer i 1907 til New York (protokol nr. 68)
33 111-1 Niels Peder Hansen 30-5-1895 Barn  
34 111-1 Karen Laurine Hansen 28-10-1897 Barn  
35 111-2 Hans Peder Hansen 14-8-1865 Husfader Træskomand (ugift i Mandemarke fra 1897)
  matr. ? et hus ? (ingen matr. opl. – Johan Peder var født i Skovstrædet 10, jfr. FT1860, men må bo andetsteds nu)      
36 394-1901112 Johan Peder Jensen [FT1860:247, FT1870:236-38 ej med, FT1880:181, FT1901:36] 15-11-1849 Husfader Daglejer ved Agerbruget
37 112 Kirstine Larsen [FT1880:182, FT1901:37] 5-9-1849 Husmoder (Fra Borre og gift 1870, 7 levende, 3 døde børn)
38 112 Marie Sophie Jensen (Marie Sofie Hansine Jensen) [FT1901:38] 13-11-1890 Barn (sidste barnefødsel ud af 9)
  matr. 41 Busenevej 5      
39 397-1901113 Peder Jakob Hemmingsen (Peter Jacob Hemmingsen) [FT1880:249, FT1901:39, FT1906:655, FT1916:211] 31-3-1850 Husfader Daglejer ved Agerbruget og Skovarbejder [på oversigt nederst: Teglbrænder]
40 113 Marie Larsen [FT1880:250, FT1901:40, FT1906:599, FT1916:212] 28-7-1843 Husmoder gift 1870, 3 levende, 3 døde børn. Bopæl i Mandem. fra 1873.
  matr. 1F Busenevej 1 “Det røde Hus”       
41 400-1901114-1 Hans Peder Larsen 2/7 1853 Husfader Daglejer ved Agerbruget
42 114-1 Anna Margrethe Hindborg 10/11 1860 Husmoder (gift 1881, 5 børn)
43 114-1 Kristian Larsen (læs om om ham her på hjemmesiden) 14/4 1892 Barn  
44 114-1 Karl Hindborg Larsen 15/9 1895 Barn  
45 114-2 Jørgen Jørgensen 25/11 1880 Husfader Daglejer ved Agerbruget
46 114-2 Katrine Jensen 11/12 1876 Husmoder (gift 1900, 1 barn)
47 114-2 Hansine Margrethe Jørgensen 13/6 1900 Barn  
48 114-3 Kirstine Petersen (Kirstine Pedersdatter) [FT1845:6, FT1850:258, FT1860:48, FT1880:178, FT1901:48 FT1906:605 FT1916:213 FT1925:137] 30/3 1840 Husmoder Enke Rengøring og Vask, Alderdomsunderst., gift 1870-78
  matr. 49 Skovstrædet 5      
49 403-1901115-1 Hans Peder Hansen (link til historien om ham) [FT1850:321, FT1860:265, FT1880:202, FT1901:49, FT1906:596, FT1916:209, FT1925:119, FT1930:47] 21-2-1849 Husfader Vognmand og Jordbruger på oversigtnederst: ‘Husd.’]
50 115-1 Mette Kirstine Larsen [gift 8/8 1887, FT1901:50, FT1906:597, FT1916:210, FT1925:119, FT1930:48] 5-2-1849 Husmoder (fra Pollerup og gift i 1887)
51 115-1 Laura Hansen [FT1901:51, FT1906:598] 29-10-1881 Barn Husgerning og Markarbejde
52 115-2 Marie Hansen (Marie Hansdatter) [FT1850:320, FT1860:263, FT1880:209, FT1901:52] 18-10-1847 Husmoder Forhenværende Tjenestetyende, Fattighjælp [=Hans Peters storesøster]
  matr. 51 Skovstrædet 10 (iflg. liste over brugerere af matrikler til sidst var det Rasmus Pedersen i huset her)      
53 406-1901116-1 Anders Peder Rasmussen Nøhr 21-10-1859 Husfader Daglejer ved Skovarbejde
54 116-1 Ane Kirstine Pedersen 1-10-1862 Husmoder (gift 1887, 2 børn)
55 116-1 Niels Peder Rasmussen Nøhr 27-9-1887 Barn Udvandrer i 1907 til Buenos Aires (Udvandrerprot. nr 67)
56 116-1 Karen Margrethe Rasmussen Nøhr 5-5-1889 Barn  
57 116-2 Rasmus Pedersen (død 5/6 1903, enkem. efter Maren Kirstine Nielsen, søn af Peder Rasmussen og Ane Johanne Andreasdatter, Mandem., gl. kirkebog) 28-3-1836 Husfader enkemand Daglejer ved Skovarbejde, Alderdomsunderst. Gift 1862-99, 2 børn
  matr. 31 Skovstrædet 11  Ejer: Peder Pedersen Posts enke      
58 409-1901117-1 Johanne Katrine Larsdatter 12-11-1824 Husmoder Enke Alderdomsunderstøttelse (gift 1847-88, 4 levende børn, 4 døde)
59 117-1 Anne Kirstine Pedersen 6-2-1864 Barn Kommunen betaler hende for at passe sin syge mor
60 117-2 Christen Jensen (død 17/4 1904, enkem. efter Kirsten Kirstine Pedersen, søn af gmd. Jens Christensen og Maren Pedersdatter, Mandm., gl. kirkebog – men iflg. Geni var hans kone og mor til børnene Ane Marie Larsdatter, FT1860:25!) 11-6-1850 Husfader enkemand Slagter (gift 1881-99, 6 børn)
61 117-2 Jenny Helene Jensen 1-4-1883 Barn Husholderske
62 117-2 Karsten Jensen 1-10-1885 Barn Slagtermedhjælper
63 117-2 Jensine Jensen 26-11-1893 Barn  
64 117-2 Knud Jensen 16-3-1897 Barn  
  matr. 19 Skovstrædet 6       
65 412-1901118 Hans Peter Jensen (Hans Peder Jensen) 8-3-1866 Husfader Skovarbejder og Fyrbøder på oversigtnederst: ‘Husd.’]
66 118 Mathilde Petersen (Mathilda Persson) 8-3-1873 Husmoder (gift 1891, 4 levende, 1 dødt barn) [Og hun får yderligere 5 børn og mister de 4!]
67 118 Marie Jensen 25-10-1893 Barn [Født i Klintholm Bjergmark]
68 118 Magnus Jensen 9-6-1895 Barn [Født i Mandemarke]
69 118 Hans Jensen 11-5-1898 Barn  
70 118 Anna Jensen 4/1 1900 Barn  
  matr. 39 Skovstrædet 7      
71 415-1901119-1 Niels Chr. Jørgensen 3-6-1858 Husfader Daglejer ved Agerbruget
72 119-1 Maren Kirstine Hansen 30-5-1855 Husmoder (gift 1881, 3 levende, 4 døde)
73 119-1 Frederik Jørgensen 27-4-1882 Barn Tømrersvend hos H. Hemmingsen
74 119-1 Knud Henrik Jørgensen 7-9-1890 Barn [opl famrolf: død 20/6 1980 i Magleby]
75 119-2 Katrine Larsen 22-4-1830 Husmoder Alderdomsunderstøttelse (gift 1853-72, 2 børn, 1 død)
  matr. 40 Skovstrædet 1      
76 418-1901120 Rasmus Hansen [FT1850:288, FT1860:307, FT1880:65, FT1901:76, FT1906:574] 30/12 1848 Husfader Landpost
77 120 Marie Pedersen 6-1-1858 Husmoder (gift 1879, 5 levende, 3 døde børn)
78 120 Line Hansen 15-11-1886 Barn  
79 120 Niels Peder Hansen [udvandrer 24 år gl. til USA – sejler fra Liverpool til New York ank. 27/3 1914 – ældre bror Hans Peter Hansen f. 1884 d. 25/3 1930 i Washington, USA – USpassport 1920] 18-3-1889 Barn  
  matr. 46 Skovstrædet 4      
80 421-1901121 Lars Pedersen [FT1834:111, FT1840:1065, FT1845?, FT1850:49, FT1860:59, FT1880:251, FT1890:67, FT1901:80] (død 30/3 1902, jfr. kirkebog: “Enkemand efter Ane Kirstine Jensdatter, søn af Peder Nielsen og Kirsten Frederiksdatter, Mandem.”) 13-4-1830 Husfader enkemand Forhenv. Gårdmand. Aftægt (fra Rakkerbanken 3, gift 1860-92 , 7 levende, 2 døde børn, 3-4 børn udvandret 1893-94)[FT1880-136, FT1890:67
81 121 Line Pedersen (Line Christine (Lena) Frederiksen) [Line Kristine Petersen FT1890:72] (udvandrer – som 3 ældre søskende – til USA. I 1905 bliver hun gift i South Dakota  med mand fra Raabymagle og får 9 børn og dør i Minnesota) 13-3-1883 Barn Syerske
  matr. 1 Skovstrædet 2 (Kommunen ejer skolen)      
82 424-1901122 Villum Jensen 8-12-1860 Husfader Lærer
83 122 Elise Johanne Jensen 6-4-1862 Husmoder (gift 1885, 2 børn)
84 122 Margrethe Jensen 30/3 1887 Barn  
85 122 Anna Jensen 9-11-1892 Barn  
86 122 Anna Hansen 2-11-1881 Tjenestetyende  
  matr. 6  Rakkerbanken 1      
87 427-1901123 Hans Larsen [FT1845:292, FT1850:83, FT1860:90, FT1880:264, FT1901:87, FT1906:485, FT1916:240, død 19/2 1919] 23-12-1841 Husfader Gårdejer [enkemand efter Kirsten Jakobsdatter, død 12/6 1893, gift igen med Ane Marie 17/5 1895, jfr kirkebog]
88 123 Ane Marie Larsen [FT1901:88, FT1906:486, FT1916:241, FT1925:153, død 25/11 1925] 19-5-1860 Husmoder (børn:2 levende, 1 død)
89 123 Marius Petersen (Peter Marius Petersen) 14-5-1889 Barn Udvandret 1908 til New York (protokol nr. 70)
90 123 Karen Larsen (Karen Marie Jensen) [FT1901:90, FT1906:487, FT1916:ej, FT1925:150, FT1930:156, FT1940:137, d. 20/4 1957] 1-11-1895 Barn  
91 123 Lavrits Larsen (Laurits Jakob Larsen) 22-9-1896 Barn  
92 123 Peter Hansen 18-12-1844 Tjenestekarl  
93 123 Anna Charstensen (=Anna Karstensen/ Anna Carstensen) 28-9-1883 Tjenestepige  
  matr. 5  Rakkerbanken 3      
94 430-1901124 Niels Peter Larsen [FT1801:94, FT1806:492, FT1816:235, d. 1920] 16-10-1859 Husfader Gårdejer
95 124 Ane Marie Larsen [FT1901:95, FT1906:493, FT1916:236, FT1925:98, FT1930:150, d. 27/9 1938] 13-8-1861 Husmoder (fra Elmelunde 1889, gift 1889, 4 levende, 1 død)
96 124 Christian Larsen [FT1901:96, FT1906:494] 1-1-1890 Barn  
97 124 Laurits Larsen [FT1901:97, FT1906:495, FT1916:237] 12-6-1894 Barn  
98 124 Richard Larsen [FT1901:98, FT1906:496, FT1916:238, FT1925:99, FT1930:146, FT1940:127] 23-9-1897 Barn  
99 124 Elisabet Larsen [FT1901:99, FT1906:497, FT1916:239, FT1925:100, FT1930:149, FT1940:128] 16-11-1898 Barn  
100 124 Antoianette (!) Larsen 2-6-1881 Tjenestepige  
101 124 Jens Jakobsen 9-5-1860 Tjenestekarl  
  matr. 4  Busenevej 19 (Ejer: Gmd Hans Larsens Enke)      
102 433-1901125 Sidse Kirstine Jensdatter (Sidse Kirstine Larsen – læs historien om hende. Hun bliver i 1866 gift med FT1850:83 Hans Larsen) [FT1850:97, FT1860:-, FT1880:155, FT1901:102, FT1906:499, FT1916:220, d. 9/5 1921] 14-6-1846 Husmoder Gårdfæster (gift 1866, enke 1887, Børn: 4 levende, 1 død)
103 125 Jens Jørgen Larsen [FT1880:159, FT1901:103] 23-9-1874 Barn Murer
104 125 Marie Larsen (Maren Christine Marie Nielsen) 26-5-1882 Barn  
105 125 Johanne Margrete Johansen (Johanne Margrethe Jensen) FT1901:105, FT1906:500, FT1916:221] 3-1-1895 Barn (=barnebarn)  
106 125 Johannes Hansen 14-3-1868 Tjenestetyende Gårdbestyrer
107 125 Kirsten Jensen 29-4-1849 Tjenestetyende  
108 125 Kristian Petersen 24-1-1883 Tjenestetyende  
109 125 Hansigne Frederiksen 18-4-1872 Logerende Syerske
  matr. 42 Busenevej 28C      
110 436-1901126 Rasmus Hansen [FT1850:110, FT1860:110, FT1880:147, FT1901:110, FT1906:504, FT1916:183 og FT1925:92, død 22/1 1927 i Mandemarke] 6-11-1845 Husfader Daglejer ved Skovarbejde [På oversigt: ‘Husd’]
111 126 Sidse Kirstine Hansen (Sidse Kirstine Meiniche) [FT1901:111, FT1906:505, FT1916:184 og FT1925:93, FT1930:87, f. i Mandemarke, død 30/5 1931 smst. – link til historie om hende og familien] 14-11-1848 Husmoder (gift 1886, 1 barn)
112 126 Viktoria Hansen (Maria Victoria Rasmine Andersen) [FT1901:112, FT1906:506] 26-2-1888 Barn (født Maria Victoria Rasmine Hansen)
  matr. 21b Busenevej 28B (Ejer: Lars P. Nielsens Enke)     [matr. 21b på kort 1900: ml. Bus24 og Bus28?]
113 439-1901127 Anne Kirstine Nielsen 2/2 1841 Husmoder (gift 1845-92, 2 børn)
114 127 Anne Nielsen 3/5 1876 Barn Markarbejde
115 127 Maren Kirstine Nielsen 31/3 1879 Barn Syerske. Fattighjælp
  matr. 43 Busenevej 28A      
116 442-1901128 Christian Larsen (Frederik Christian Larsen) [FT1901:116, FT1906:511, FT1916:178, FT1925:87, FT1930:83, FT1940:99, d. 4/2 1941] 1-9-1862 Husfader Daglejer ved Agerbruget
117 128 Ellen Larsen (Elin Vilhelmine Larsen) [FT1901:117, FT1906:512, FT1916:179, FT1925:88, FT1930:84, FT1940:100, d. 28/4 1951] 28-8-1858 Husmoder Kom fra Sverrig 1882, gift 1885, 5 levende, 2 døde børn
118 128 Thorvald Larsen (Thorvald Christian Larsen) [FT1901:118, FT1906:51] 28-4-1894 Barn  
119 128 Vilhelmine Larsen (Ellen Vilhelmine Jensen) [FT1901:119, FT1906:514] 16-4-1897 Barn  
120 128 Hilda Larsen (Hilda Margrethe Nielsen) [FT1901:120, FT1906:515] 26-11-1898 Barn  
  matr. 44 Busenevej 26      
121 445-1901129 Niels Christensen [FT1901:121, FT1906:523] 30-4-1874 Husfader Daglejer (Gift 1900) [På oversigt: Kusk]
122 129 Emma Christensen [FT1901:122, FT1906:524] 22-11-1871 Husmoder (Kom fra Sverrig 1894)
  matr. 22 Busenevej 24      
123 448-1901130 Lars Peter Hansen 12-2-1845 Husfader Smedemester [kom i 1863 fra Damsholte]
124 130 Sidse Kirstine Hansen 5-8-1844 Husmoder (gift 1866, børn: 7 levende, 6 døde)
125 130 Petra Hansen 22-1-1884 Barn  
126 130 Peter Johan Petersen 18-1-1880   Smedesvend
127 130 Rossing Johansen [FT1890:54 FT1901:127, FT1906:563] 13-4-1887   Smedelærling
  matr. 45 Busenevej 22     Ny familie i huset – Hele familien blev på skema stavet Charstensen!
128 451-1901131 Hans Charstensen (Hans Peter Carstensen) [FT1901:128, FT1906:541, d. 11/12 1914, jfr. kirkebog] 20-9-1852 Husfader Daglejer ved Agerbruget [på oversigt: Husmand Hans P. Karstensen]
129 131 Marie Charstensen (Marie Kirstine Carstensen, gift 15/11 1882, 16 år, og fødte i alt 21 børn på 26 år og blev 82! Link til historie om Marie Carstensen) [FT1901:129, FT1906:542, FT1916:188, FT1925:60, FT1930:70, FT1940:108, d. 4/12 1943] 31-5-1861 Husmoder (gift 1882, 10 levende børn, 4 døde)
130 131 Marie Charstensen (Ingeborg Marie Carstensen) 28-9-1888 Barn (opkaldt efter sin mor?)
131 131 Kristiane Charstensen (Christiane Nikoline Carstensen) [FT1901:31, FT1916:-, FT1925:46, FT1930:17, FT1940:67] 14-4-1893 Barn  
132 131 Charsten Charstensen (Carsten Nicolaj Carstensen) [FT1901:132, FT1906:544] 28-8-1895 Barn  
133 131 Dusigne Charstensen (Dusine Theodora Carstensen – 12. barn!)   [FT1901:133, FT1906:545] 23-10-1896 Barn  
134 131 Søren Charstensen (Søren Alfred Carstensen) [FT1901:134, FT1906:546] 23-1-1898 Barn  
135 131 Mariane Charstensen (Hansine Sørine Mariane Carstensen) [FT1901:135, FT1906:547] 23-4-1899 Barn  
  matr. 3  Busenevej 20      
136 454-1901132 Frederik Madsen (link til historie om ham) [FT1890:72,  FT1901:136, FT1906:550, FT1916:162] 26-8-1853 Husfader Gårdforpagter (Ugift)
137 132 Ane Kirstine Jensen 29-9-1864 Tjenestyende Husholderske
138 132 Karen Kirstine Jensen 4-10-1879 Tjenestyende  
139 132 Frederik Nielsen 25-5-1880 Tjenestyende  
140 132 Georg Johansen 12-11-1889 Tjenestyende  
  matr. 23 Busenevej 18      
141 457-1901133 Emil Charlsen ! (Emil Julius Carlsen – link til historien om ham) [FT1901:141, FT1906:556, FT1916:156, FT1925:53, FT1930:68, FT1940:109] 14-3-1864 Husfader Daglejer ved Skovarbejde (født i Sverrig, kommet via Keldby til Magleby Sogn i 1885)
142 133 Maren Kirstine Carlsen (Maren Kristine Carlsson) [FT1901:142, FT1906:557, FT1916:157, FT1925:54, FT1930:69, FT1940:110] 8-2-1864 Husmoder (gift 1888, 6 levende børn, 1 mistet)
143 133 Karen Marie Carlsen 4-4-1888 Barn  
144 133 Karl Edvard Carlsen 30-11-1889 Barn (en tvillingebro Ivan må være død som spæd)
145 133 Gertrud Elisabeth Carlsen (Gertrud Elisabeth Sørensen) 10-1-1892 Barn  
146 133 Jensigne Kristiane Carlsen (Jensigne Christiane Carlsen) 12-6-1893 Barn  
147 133 Hans Kristian Charlsen (Hans Christian Carlsen) [FT1901:147, FT1906:558, FT1916:223!, FT1925:væk, FT1930:væk FT1940:33, d. 1992 i Mandemarke] 11-9-1896 Barn  
148 133 Martha Helene Hansen 15-10-1899 Barn  
  matr. 24 Busenevej 16 (siden nedrevet)      
149 460-1901134 Peter Johansen (Peder Johansen) [FT1890:465, FT1901:149, FT1906:561 FT1916:153, FT1925:31, d. 14/2 1832] (historien om Per Johansen, som han kaldtes)  5/10 1846 Husfader Slagtermester
150 134 Kirstine Johansen (Ellen Kirstine Johansen f. Ellen Kirstine Hemmingsdatter [FT1890:46, FT1901:150, FT1906:562 FT1916:154, FT1925:32, d. 24/1 1937] 22/8 1849 Husmoder (gift 1873, 12 levende børn,     1 mistet)
151 134 Møller Johansen [FT1890:51, FT1901:151, FT1925:116, FT1930:32, FT1940:10] 24/6 1882 Barn  
152 134 Emil Johansen [FT1890:55, FT1901:152] 7/9 1888 Barn  
153 134 Amalie Johansen (Else Amalie Hansen) [FT1901:153, FT1906:564] 15/2 1891 Barn  
154 134 Julius Johansen (Julius Johannes Johansen) [FT1890:53, FT1901:154, FT1906:væk, FT1916:200, FT1925:110, d. 3/8 1926]  11/12 1884 Barn  
  matr. 29 Busenevej 14 [FT1890:59-66]     (Ca 1883 er fam. fra Gudum Gods i Aalborg, flyttet ind i huset her hos konens forældre som døde omkring 1895]
155 463-1901:135 Jørgen Hansen (Jørgen Hansen Hindborg) [FT1901:155, FT1906:538, FT1916:166, FT1925:58, d. 1939 i København] 11-3-1852 Husfader Tømrermester
156 135 Marie Hansen (Mette Marie Hansen Hindborg, f. Mette Marie Hemmingsen, jfr. FT1890:60 – datter af  FT1880:120 Hemming Jensen som ved død i 1894 også kaldtes Hindborg) [FT1901:156, FT1906:539, FT1916:167, FT1925:59, d. 1929 i København] 4-10-1855 Husmoder (der står tydeligt at de var gift i 1844 og havde fået 8 levende børn, men deres første barn Hans Jakob Hindborg er født 31/12 1877 i Mandemarke)
157 135 Marie Hansen (Marie Hindborg) 26-2-1883 Barn Syerske (opkaldt som sin mor, som dog var døbt Mette Marie)
158 135 Laurine Hansen (Laurine Hansen Hindborg) 16-11-1888 Barn  
159 135 Otto Hansen (Henning Otto Hindborg) [FT1901:159, FT1906:540] 19-12-1894 Barn  
  matr. 28 Busenevej 12      
160 466-1901136-1 Johan Petersen (Johan Pedersen)[FT1880:128, FT1901:160, FT1906:536, FT1916:169] 12-12-1841 Husfader Vejmand
161 136-1 Kirstine Petersen (Inger Kirstine Hansdatter) [FT1880:129, FT1901:161, FT1906:537, FT1916:170] 6-7-1838 Husmoder (gift 1840, 2 levende børn)
162 136-2 Hans Peter Petersen (Hans Peter Pedersen) [FT1880:131, FT1901:162, FT1906:636] 9-5-1876 Husfader Skomagermester
163 136-2 Anne Petersen 26-1-1880 Husmoder (gift 1900, 1 barn)
164 136-2 Johannes Petersen 24-10-1900 Barn  
  matr. 27 Busenevej 10      
165 469-1901137 Hans Peter Hemmingsen 26-8-1851 Husfader Postbud (landpost)
166 137 Kirstine Hemmingsen 6-4-1865 Husmoder (gift 1888, 1 barn)
167 137 Otto Hemmingsen 5-11-1889 Barn  
  matr. 20 Busenevej 15      
168 472-1901138-1 Niels Peter Johansen 18-12-1840 Husfader Murermester
169 138-1 Anna Johansen 2-5-1842 Husmoder (gift 1900)
170 138-2 Hans Larsen [FT1860:139, FT1870:226ff, FT1880:126, FT1890, FT1901:170] 6-4-1822 Husfader Bødkermester (død 30/9 1903, g.m. KM, søn af Lars Jørgensen … Budsem., jfr. gl. kirkebog)
171 138-2 Kirsten Larsen (Kirsten Madsdatter i 1890, 1880, 1860) 8-2-1821 Husmoder (gift 1852, 2 levende børn, 1 dødt)
  matr. 30 Busenevej 8     (“Den gamle landhandel”)
172 475-1901139 Niels Peter Nielsen [FT1880:26, FT1901:172] (Fra 11/1 1905 Reservemaalerkontrollør i København, jfr. Kbh.Politi) 24-2-1877 Husfader Handelsbestyrer, arbejder for ‘P.Nielsen Købmand’ (=Peder Nielsen)
173 139 Anna Nielsen (Anna Kirstine Nielsen) 11-2-1874 Slægtning (søster) Husholderske
  matr. 37 = Busenevej 4?      
174 478-1901140 Ane Kirstine Rasmussen 9-8-1851 Husmoder Markarbejde
175 140 Johanne Jensen 6-4-1889 Barn  
  matr. 37 evt matr. 34? Busenevej 4 (=matr. 37, Strædet 9=matr. 34)     (På skemaer er familien ovenfor henført til matr. 37 – tydeligt! Modsat her?)
176 481-1901141 Klavs Hansen (Klaus Hansen) 19-12-1842 Husfader Daglejer ved Skovarbejde
177 141 Maren Kirstine Hansen 4-4-1845 Husmoder Gift 1871, 4 levende børn
178 141 Anna Hansen 20-11-1889 Barn  
  matr. 7  Kraneledvej 12      
179 484-1901142 Anders Pedersen [FT1860:282, FT1880:226, FT1901:179, FT1906:700, FT1916:104, d. 1/3 1919] 1-3-1851 Husfader Gårdejer
180 142 Kirstine Jørgensdatter (Ane Kirstine Pedersen) [FT1880:227, FT1901:180, FT1906:701, FT1916:105, FT1925:164, d. 23/4 1933] 18-10-1849 Husmoder (gift 1874, 9 levende børn, mistet 2)
181 142 Frederik Petersen (Frederik Pedersen) [FT1880:230, FT1901:181] 5-6-1879 Barn  
182 142 Sidse Karoline Petersen (Sidse Caroline Hansen) 27-8-1884 Barn  
183 142 Hans Kristian Petersen (Hans Christian Pedersen) 24-10-1886 Barn  
184 142 Anna Martine Petersen (Anne Martine Hansen) 18-3-1893 Barn  
185 142 Nielsigne Elmine Petersen (Nielsine Elmine Pedersen) 14-4-1895 Barn  
  matr. 8  Kraneledvej 14 (Ejer: Frederik Jensens Enke)      
186 487-1901143 Ane Kirstine Hansen (Ane Kirstine Hansdatter) FT1860:2, FT1880:277, FT1890:53, FT1901:186, FT1906:706, FT1916:4] 5-11-1834 Husmoder (gift 1860-?, 5 børn, 1 død)
187 143 Hans P. Frederiksen (Hans Peter Frederiksen) [FT1880:280, FT1890:54, FT1901:187, FT1906:707, FT1916:1, FT1925:166, FT1930:138] 25-7-1864 (hendes søn) Gårdbestyrer (fødested: Mandemark)
188 143 Jens Kristian Thisted 21-2-1877 Tjenestetyende Alm. Karl
189 143 Anton Karl Larsen 28-1-1887 Tjenestetyende Dreng
190 143 Maren Kirstine Hansen (Maren Kirstine Frederiksen) [FT1901:190, FT1906:708, FT1916:2, FT1925:167, FT1930:139, FT1940:70] 3-10-1877 Plejebarn [datter af Lars Peter Hansen og Sidse Kirstine Hansen, som senere bliver gift med sønnen og ender som gårdejerske i 1940]
  matr. 9 Aftægtshus Baandhøjgaard (Ejer: N.P. Petersen)      Fmtl. den forsvundne gård på matr. 9 syd for Kraneledvej 14, som N.P.Petersen i 1893 havde fået lagt sammen med Baandhøjgaard.
191 490-1901144 Peder Nielsen [FT1834:91, FT1840:1102, FT1845:288, FT1850:80, FT1860:38, FT1880:53. FT1901:191, død 9/1 1903, jfr. kirkebog søn af Niels Larsen og Kirstine Hansdatter, Mandem.] 28-3-1826 Husfader Aftægtsmand (forældre til Niels Peter Baandhøj, Båndhøjvej 1)
192 144 Mette Kirstine Rasmusdatter (Mette Kirstine Nielsen, g. 15/11 1850) [FT1860:39, FT1880:54, FT1901:192, d. 1/6 1903]  11-5-1823 Husmoder Aftægtskone (gift 1850, 5 børn, 1 død)
193 144 Elise Jensen 3-1-1873 Tjenestepige  
  matr. 10a Skansevej 2       
194 493-1901145 Niels Peter Rasmussen (link til historien om familien) [FT1901:194, FT1906:735, FT1916:8, FT1825:126] 10-1-1869 Husfader Gårdejer, fødested: Amerika
195 145 Ane Kirstine Jakobsen (Ane Kirstine Rasmussen) [FT1901:195, FT1906:736, FT1916:9, FT1825:127] 19-8-1869 Husmoder (gift 1892, 2 børn) Fødested: Mandemark
196 145 Niels Jørgen Rasmussen 5-11-1893 Barn Fødested: Mandemark
197 145 Marius Rasmussen (Aksel Marius Rasmussen) [FT1901:197, FT1906:739, FT1916:10, FT1825:125, FT1930:134, FT1940:97, d. 5/3 1980] 02-05-1900 Barn Fødested: Mandemark
198 145 Ane Marie Jakobsdatter (Marie Kirstine Jacobsen) [FT1901:198, FT1906:737, FT1916:12] 19-7-1837 Aftægtskone Enke (mor til Ane Kirstine, enke siden 1888, 1 levende barn, 1 død) Fødested: Mandemark
199 145 Sophus Frederik Nielsen 8-5-1886 Tjenestedreng  
200 145 Kristian Larsen 1-1-1880 Tjenestekarl Mælkekusk
  matr. 11 Båndhøjvej 1  “Baandhøjgaard”       
201 496-1901146 Niels Peter Petersen (omtalt i historien om Kraneledvej 24) 28-5-1853 Husfader Proprietær (gift 1892, ingen børn)
202 146 Kirstine Sørensen 14-2-1854 Husmoder (hun og sønnen kom fra Horsens til Mandemark i 1892)
203 146 Ejnar Nielsen (hans far Jakob Anton Nielsen død i 1883) 11-1-1881 Barn (hendes barn indbragt i ægteskabet) Fodermester
204 146 Karl Kristian Munk Scheelhardt 24-6-1880 Tjenestetyende Malkerøgter
205 146 Kristian Vilhelm Nielsen 31-8-1880 Tjenestetyende almindelig Karl
206 146 Frederik Jensen 6-7-1883 Tjenestetyende almindelig Karl
207 146 Klara Mariun Kirstine Karstensen 19-2-1884 Tjenestetyende Husjomfru
208 146 Hans Morten Rasmussen 21-9-1886 Tjenestetyende Tjenestedreng (udvandrer fmtl. til Argentina 1905 nr. 65 på liste)
  matr. 12 Busenevej 36 – “Kongsbjerggård”      
209 499-1901147 Anders Nielsen 17-1-1859 Husfader Gårdmand – Kongsbjerggaard
210 147 Karen Nielsen 31-12-1862 Husmoder (gift 1884, 3 levende børn, 1 død) Anders og Karen kom til sognet fra København i 1887
211 147 Erna Louise Nielsen 12-4-1888 Barn  
212 147 Viggo Bartun Nielsen 26-3-1890 Barn  
213 147 Astrid Beate Nielsen 6-4-1892 Barn  
214 147 Martin Peter Hansen 17-11-1882   Tjenestekarl
215 147 Sidse Kirstine Marie Nielsen 12-1-1885   Tjenestepige
  matr. 13a Gurkebakken 7 “Solbakken” (personlinks nedenfor er til privat stamtræsside – men familien findes også på stamtræssiden Geni.com med forfædre længere tilbage)      
216 502-1901148 Hans Didriksen (link til privat om Hans Didriksen og familie) Hans Didriksen (link til historien om Hans Didriksen og familie) [FT1880:45, FT1901:216, FT1906:688, FT1916:66, død 1/6 1918 iflg. kirkebog] 14-10-1849 Husfader Gårdmand
217 148 Anne Sophie Jensen [FT1880:46, FT1901:217, FT1906:689, FT1916:67] 19-5-1853 Husmoder (gift 1874, 9 levende børn, 1 død)
218 148 Jens Didriksen 12-3-1885 Barn  
219 148 Johannes Didriksen [hans profil på Geni.com med mange oplysninger] 4-9-1886 Barn [Gift 30/5 1911 med Margrethe Christensen i Brasilien]
220 148 Elisabet Didriksen 16-7-1888 Barn  
221 148 Agnes Gertru Didriksen (datter af Hans Didriksens lillebror Anders Dideriksen) 10-7-1893 Plejebarn   
222 148 Valdemar Hansen 19-9-1877 Tjenestetyende almindelig Karl
  matr. 13d Busenevej 38 – “Bjergly”     (Ejer: Lærer R. Hansen)
223 505-1901149-1 Karl Petersen 11-8-1864 Husfader Stenhugger
224 149-1 Marie Klausen 1-5-1877 Husmoder (gift 1897, 1 barn – til Mandemarke i 1900)
225 149-2 Lars Kristoffer Olsen 28-4-1870 Husfader Skovarbejder
226 149-2 Anna Johanne Hansen 12-2-1875 Husmoder (gift 1895, 3 levende, 1 død)
227 149-2 Lars Peter Olsen 1-4-1895 Barn  
228 149-2 Olaf Frederik Olsen 9-1-1897 Barn  
229 149-2 Poul Harald Olsen 19-2-1898 Barn  
  matr. 14a Busenevej 40 “Bøgeholtgaard”       
230 508-1901150 Hemming Hansen [FT1860:100, FT1880:41, FT1901:230, d. 31/12 1901 iflg. kirkebog] 23-1-1848 Husfader Gårdmand – matr. 14a
231 150 Lene Katrine Pedersdatter [FT1901:231, FT1906:685] 6-7-1854 Husmoder (gift 1886, 1 levende barn, 1 død)
232 150 Hans Kristian Hansen (Hans Christian Hansen) [FT1901:232, FT1906:686] 19-12-1887 Barn  
233 150 Karl Ludvig Rasmussen 20-1-1877 Tjenestetyende almindelig Karl
  matr. 15 Gurkebakken 12      
234 511-1901151 Jørgen Nielsen [FT1890:8, FT1901:234, FT1906:679, FT1916:91] 6-1-1840 Husfader Gårdmand
235 151 Sophie Vilhelmine Jørgensdatter (Sophie Wilhemine Nielsen) [FT1890:9, FT1901:235, FT1906:680, FT1916:92] 6-2-1843 Husmoder (gift 11/4 1862)
236 151 Niels Jørgen Nielsen [FT1880:39, FT1901:236, FT1906:682, FT1916:84, FT1925:198] 29-7-1876 Barn Medhjælper
237 151 Karl Oskar Nielsen [FT1901:237, FT1906:681] 4-8-1894 Plejebarn  
238 151 Annette Petræa Sophie Hansen 4-1-1886 Tjenestepige  
  matr. 16a Kraneledvej 35 “Kraneledgaard”      
239 514-1901152 Jens Laurids Kristoffersen (Jens Laurids Christoffersen) [FT1901:239, FT1906:669, FT1916:28, d. 21/5 1925] 30-5-1873 Husfader Gårdmand
240 152 Anna Henriette Margrethe Nielsen (Anna Margrethe Henriette Christoffersen) [FT1901:240, FT1906:670, FT1916:29, FT1925:130, d. 22/2 1949 i Kbh.?]  22-3-1873 Husmoder (gift 1896, hvor begge kom til Mandemarke, 3 levende børn)
241 152 Anders Peter Kristoffersen (Anders Peter (Andrew Peter) Christopherson) [FT1901:241, FT1906:671, udvandret før FT1916 til USA, d. 2/1 1979 i Californien] 16-1-1896 Barn  
242 152 Aksel Kristoffersen (Axel Christophersen) [FT1901:242, FT1906:672, FT1916:væk, FT1925:131, FT1930:188, FT1940:25] 19-3-1898 Barn  
243 152 Johan Theodor Leo Kristoffersen (Johan Theodor Leo Christophersen) [FT1901:243, FT1906:673, FT1916:30] 28-11-1900 Barn  
244 152 Laurits Kristian Petersen 30-12-1882 Tjenestetyende almindelig Karl
245 152 Anna Marie Larsen 17-6-1886 Tjenestetyende almindelig Pige
  matr. 13e Kraneledvej 23 – “Kraneled Skole”      
246 517-1901153 Hans Peter Larsen 26-5-1861 Husfader Lærer
247 153 Anna Karoline Jensen 26-3-1867 Husmoder (gift 1890, 1 levende barn, 1 død)
248 153 Aksel Larsen 2-6-1891 Barn  
  matr. 13f Kraneledvej 21 – “Brugsforening”      
249 520-1901154 Jens Peter Jensen 20-2-1865 Husfader Uddeler i Brugsforeningen
250 154 Ane Mathilde Jensen 13-9-1867 Husmoder (gift 26/4 1893, jfr. kirkebog, 3 børn)
251 154 Niels Jensenius Jensen 21-8-1894 Barn  
252 154 Marie Margrethe Jensen 3-3-1896 Barn  
253 154 Hans Olav Jensen 23-6-1898 Barn  
  matr. 13g Kraneledvej 19      
254 523-1901155 Hans Peter Nielsen 2-4-1871 Husfader Smed
255 155 Marie Hansen 8-3-1875 Husmoder (gift 1895, 2 børn)
256 155 Axel Nielsen 23-4-1894 Barn  
257 155 Karl Kristian Nielsen 14-8-1897 Barn  
258 155 Axel Niels Kristian Lund 23-13-1885   Smedelærling
  matr. 17 Skansevej 1      
259 526-1901156 Peter Nielsen (Peder Nielsen) [FT1840:1127, FT1845:265, FT1850:12, FT1860:18, gift 13/11 1867 med FT1860:35 Ane Marie Jensdatter fra Skansevej 1, FT1870:31 ‘Gaard i By’, FT1880:21, FT1890:24, FT1901:259, FT1906:663, d. 2/5 1909 jfr. kirkebog] 11/6 1837 Husfader Gaardmand [ifølge oversigt nedenfor var han ‘forpagter’]
260 156 Ane Marie Jensdatter (Ane Marie Nielsen) [FT1845:283, FT1850:29, FT1860:35, bliver gift 13/11 1867 med Peder Nielsen fra Skansevej 2, FT1870:32 ‘Gaard i By’, FT1880:22, FT1890:25, FT1901:260, FT1906:664 FT1916:22] 8/11 1844 Husmoder (gift 1867, 5 levende børn, 4 døde)
261 156 Sidse Nikoline Nielsen (Sidse Nicoline Nielsen, II) 14/2 1883 Barn  
262 156 Marius Laurits Nielsen [FT1901:262, FT1906:667, FT1916:23, FT1925:251, FT1930:182, FT1940:49] 4/8 1890 Barn (han var sidste barn og blev født da hans mor var 45)
263 156 Kristian Frederik Hansen 1/6 1876 Tjenestetyende almindelig Karl
264 156 Frederik Larsen 12/12 1888 Tjenestetyende almindelig Dreng
  matr. 18a Skansevej 3      
265 529-1901157 Niels Pedersen [FT1901:265, FT1906:657, FT1916:15, d. 25/8 1936 i Nyborre] 23/12 1852 Husfader Gaardejer
266 157 Ane Margrethe Hansen (gift 1. gang med gårdejer Hans Peter Larsen, død 31/12 1891) [FT1901:266, FT1906:658, d. 15/4 1908] 28/11 1855 Husmoder (gift 6/10 1893, jfr. kirkebog, 1 levende barn, 1 død)
267 157 Hans Karl Petersen (Hans Carl Pedersen) [FT1901:267, FT1906:659, FT1916:16] 1/8 1894 Barn  
268 157 Petrea Jensen 19/8 1890 Plejebarn  
269 157 Niels Hansen 28/4 1880 Tjenestekarl  
270 157 Jens Peter Jensen 29/9 1870 Tjenestekarl  
271 157 Ane Kirstine Hansen 20/1 1878 Tjenestepige 

 

Sammen med folketællingsskemaerne er også en oversigt over matrikelnummer og navn på stedet og/eller brugeren (husstandenes overhoved), som er gengivet nedenfor, hvor forkortelserne ‘Husd.’, ‘Forp.’, ‘Gmd.’ og ‘Grdejer’ må dække over Husmand, Forpagter, Gaardmand og Gaardejer. 

I firkantet parentes er indsat [forslag til] den nuværende adresse på ejendommen. (Der mangler kun: Strædet 6, Kraneledvej 7, 12 og 19 samt Gurkebakken 2 (evt. = Kraneledvej 25 hvis den tomme grund den gang var bebygget).

Du kan se hvor matriklerne ligger på det gamle sognekort fra 1900 for ‘Mannemarke’, som ses nederst for hele ejerlavet og forstørret for selve landsbyen.

Der findes også et kontrolskema for matr. 7-18a

Matr.nr. (Link til det originale skema med oversigten – åbner på ny fane)
1 Mandemark Skole Lærer V. Jensen [Skovstrædet 2] – bemærk størrelsen af skolejorden på kortet nedenfor.
1f Husd. Hans P. Larsen (2 familier) [Busenevej 1 ]
3 Forp. Frederik Madsen [Busenevej 20]
4 Gmd. Hans Larsens Enke [Busenevej 19]
5 Grdejer Niels P. Larsen  [Rakkerbanken 3 ]
6 Grdejer Hans Larsen [Rakkerbanken 1 ]
7 Grdejer Anders Pedersen [Kraneledvej 12]
8 Gmd. Frederik Jensens Enke [Kraneledvej 14]
9a Aftægtsm. Peder Nielsen [Båndhøjvej 3 ?] N.P.Petersen, aftægtshus?
10a Grdejer Niels P. Rasmussen [Skansevej 2 ]
11 Grdejer N. P. Pedersen Baandhøjgaard [Båndhøjvej 1]
12 Grdejer A. Nielsen Kongsbjerggaard [Busenevej 36]
13a Grdejer Hans Didriksen [Gurkebakken 7 ]
13d Bjergly Karl Petersen & C. Olsen (2 Familier) [Busenevej 38] Lærer R. Hansen
13e Kraneled Skole Lærer Larsen [Gurkebakken 1 – tidl. Kraneledvej 23]
13f Kraneled Brugsforening S? P. Jensen [Kraneledvej 21]
13g Smed H. P. Nielsen [Kraneledvej 19]
14a Grdejer Hemm. Hansen [Busenevej 40, “Bøgeholtgaard”]
15a Grdejer Jørgen Nielsen [Gurkebakken 12]
16a Grdejer Jens L. Christoffersen [Kraneledvej 35]
17 Forpagter Peder Nielsen [Skansevej 1]
18 Grdejer Niels Petersen [Skansevej 3]
19 Husd. Hans P. Jensen [Skovstrædet 6 ]
20 Murer Niels P. Johansen [Busenevej 15] =138-1
21b Husd. Lars P. Nielsens Enke [Busenevej 26 ??]
22 Smed Lars P. Hansen [Busenevej 24]
23 Husd. Emil J. Karlsen [Busenevej 18]
24 Slagter P. Johansen     [gl. Busenevej 16] – “Smedestrædehuset” er nedrevet og inddraget i Busenevej 14.
25 Husd. Niels Peter Hansen (2 Familier) [Strædet 11]
26 Husd. Hans Jakob Jørgensen [Strædet 14]
27 Husd. Landpost H. P. Hemmingsen [Busenevej 10]
28 Husd. Johan Pedersen [Busenevej 12]
29 Husd. Tømrer Jørgen Hansen [Busenevej 14]
30 Handelsbestyrer N. P. Nielsen [Busenevej 8 ] – “Købmandsforretningen”
31 Husd. Lars P. Hansen [Strædet 3 ]
32 Husd. Christian A. Larsen [Strædet 5 ]
33 Husd. Hans P. Hansen Bille [Strædet 7 ]
34 Husd. Peder Hansen [Strædet 9 ]
35 Husd. Peder Nielsen [Strædet 12]
36 Skomager J. P. Hemmingsen [Strædet 4 ]
37 Husd. Klavs Hansen [Busenevej 4 ]
38 Husd. Peder P. Post’s Enke (2 Familier) [Skovstrædet 11]
39 Husd. Niels Chr. Jørgensen (2 Familier) [Skovstrædet 7 ] – “Brandtomten” (ubebygget i perioden 1969-?]
40 Landpost Rasm. Hansen [Skovstrædet 1 ]
41 Teglbrænder Peder Jakob Hemmingsen [Busenevej 5 ] el. Peter Jacob?
42 Husd. Rasmus Hansen [Busenevej 28] – 3 boliger?
43 Husd. Christian Larsen [Busenevej 28A]
44 Husd. Kusk Niels Christensen [Busenevej 26]
45 Husd. Hans P. Karstensen [Busenevej 22]
46 Aftægtsm. Lars Pedersen [Skovstrædet 4 ] – nr. 121 Lars Petersen
49 Husd. Hans P. Hansen [Skovstrædet 5 ]
51 Husd. Rasmus Pedersen [Skovstrædet 10] – nr. 116-2
 – Husd. Johan P. Jensen [? ] – nr. 112
 – Ane Kirstine Rasmussen [? ] – nr. 140
Bjergene Inds. Hans Jørg. Larsen og Niels Sørensen, 2 familier – nr. ?
Bjergene    ”      Anders P. R. Nøhr, 2 familier [Skovstrædet 10 = mat. 51] – nr. 116
Bjergene    ”      Peder Pedersen [? =FT1890:27 ‘Bjerghusene’?] – nr. ?

Sognekort fra 1900

SOGNEKORT 1900. Forstørrelse af området ved Mandemarke

Landsbyen ‘Mannemarke’ ligger øverst til venstre i ejerlavet ‘Mandemarke Bylaug’, som er det midterste område, hvor skellene er optegnet med brun skygge.

Bemærk systemet med matrikelnumrene for gårdene efter udflytningen i 1804: Man begynder med nr. 2, 3 og 4 lige under landsbyen Mandemarke og fortsætter herefter ned til nr. 9 ved kysten. Herfra bevæger man sig opad fra nr. 10 til nr. 13 ved Busenevej, og herefter nedad igen med nr. 14 til nr. 18!

TIL STARTEN AF LISTEN FOR FOLKETÆLLINGEN