FOLKETÆLLINGER for Mandemarke 1787-1940 Læs her eller vælg →

Se de enkelte undermenuer til dette punkt eller vælg her:

Endvidere kan du få et hurtigt indblik i forholdene på Klintholm Gods for udvalgte år: Klintholm 1906+1880+1787

Indholdsoversigt for denne side

Om de indtastede folketællinger

Hvad mangler for Mandemarke?

Folketællinger m.m. for hele landet

Kirkebøger og slægtsforskning

Om de indtastede folketællinger

Med disse 14 folketællinger for Mandemarke fordelt over 150 år fra 1787 frem til 1940 kan man følge mange personers liv, da de fleste på den tid blev boende i det man i dag kalder ‘nærområdet’. Men selvfølgelig var der også mange der flyttede væk fra Mandemarke (måske bare til naboområderne)  eller flyttede hertil.

Det kan næsten ikke være lettere ‘at grave’ i Mandemarkes beboeres historie, efter at folketællingerne er afskrevet her på hjemmesiden så de er lige til at søge i. Før i tiden foregik det ved omstændeligt at bladre igennem de gamle håndskrevne skemaer inde på Rigsarkivets læsesal.

Desuden er folketællingerne efterhånden blevet suppleret med angivelser af ejendommenes nuværende adresser! Det var desværre ikke noget man lagde vægt på, og det er først fra 1901 at man overhovedet begyndte at angive ejendommenes matrikelnumre – i nogle men langt fra alle tilfælde. Hjælp til forbedrede adresseoplysninger modtages gerne!!

Er du særligt interesseret i en bestemt person eller et hus eller en gård på en bestemt adresse, kan du prøve selv at søge. Læs først den korte vejledning Hvordan søger man …  eller mere generelt Om folketællingerne.

Arkivloven (som du kan læse mere om på Wikipedia) har en tilgængelighedsfrist på 75 år, så indtil videre er den seneste folketælling på nettet fra 1940, mens de følgende fra 1945 og frem til 1970 må vente. Siden indførelsen af CPR-registret i 1968 er der ikke mere lavet folketællinger.

Hvad mangler for Mandemarke?

Pt. mangler ‘kun’ de nedenstående 5 tællinger for at samtlige Mandemarkes folketællinger er digitaliseret her på hjemmesiden – men der er jo ofte nogle andre som tidsmæssigt ligger tæt på de manglende.

Nedenfor er der links til Statens Arkiver for Magleby Sogn på selve årstallet, som Mandemarke jo er en del af, men bagefter er der links til det sted hvor Mandemarke begynder. 

På Statens Arkiver bladrer man i øvrigt frem og tilbage mellem skemaerne med PgDn og PdUp og forstørrelsen styres med + og -. Vær forberedt på at scanningerne/filmene af skemaerne bliver sværere og sværere at læse jo ældre folketællingerne er.

Folketællinger m.m. for hele landet

Via Statens Arkiver Arkiver kan man se alle folketællinger i hele landet fra 1787 til 1940 i form af mikrofilm af de håndskrevne lister ved at følge dette link til Rigsarkivets Arkivalier online, hvor man skal vælge landdistrikter for det ønskede år – bemærk at de ikke står kronologisk og at de ældste fra 1787-1841 står til sidst. På følgende skærmbillede vælges Amt: Præstø, Herred: Mønbo og Sogn: ‘Magleby’ – hvorefter man klikker på den blå tekst: ‘Præstø Mønbo Magleby. Herfra må man så selv finde ud af hvor Mandemarke begynder. Men arbejdet er allerede gjort ved alle de folketællinger som nu ligger på Mandemarke.dk.

Den private hjemmeside Danishfamilysearch.dk indeholder også indtastninger over mange af folketællingerne gennem tiden også for Magleby Sogn (som har været benyttet efter korrektur ud fra de originale skemaer). Hvis en folketælling er indtastet (100%) kan man også søge efter fornavne eller efternavne i hele Magleby Sogn (men man skal af sikkerhedsmæssige grunde oprette sig som bruger først – det er gratis).

Rigsarkivet har også samlet en række indtastninger i Dansk Demografisk Database, hvor man kan søge efter enkeltpersoner, f.eks. i hele Magleby Sogn eller på hele Møn. Vælg Præstø Amt, Mønbo Herred og Magleby Sogn – og skriv så personnavnet og foretage evt. yderligere valg.

Den første folketælling i 1787 blev foretaget om sommeren pr. 1. juli, men derefter gik man for det meste over til at gennemføre dem i februar, for om sommeren var der altid en del søfolk ude at sejle, og mange andre kunne også være ude at rejse. Selv om de midlertidigt fraværende burde indgå i listerne, skete det ikke altid.

Fra 1860 gik man over til at optegne folk på det sted, hvor de befandt sig på optællingsdagen, og fra 1925 blev alle der var væk fra hjemmet noteret både på opholdsstedet og den normale bopæl.

I dag med digital registrering kan man næsten fra dag til dag opgøre befolkningstallet, men i gamle dage var det et meget omstændeligt arbejde at bearbejde de mange optællingslister. Således tog det næsten 20 år for ‘Tabelkontoret’ at færdigbehandle oplysningerne om de ca. 925.000 mennesker der boede i landet i 1801!

Faktisk blev der også foretaget en registrering allerede i 1769 – læs historien om Jordebog fra 1769, hvor du kan se forsiden her:

Jorde-Bog over Det Hans Kongel. Majestæts forbeholdne Gods, Kirker og Tiender paa Møen, med derunder begrebne Nyeordsøe, item paa Masnedøe, Farøe, Tærøe og Langøe under Vordingborg Amt samt Baagøe under Nyekiøbings Amt, som efter udgangne trykte Placat dateret 4. April 1769 og senere i Trykken bekiendtgiorde Conditioner af 27. Julii nestefter, udi Steege Bye paa Møen den 19. Septembr. 1769 til Bortforhandling vorder opbuden.

Kirkebøger og slægtsforskning

Når man prøver at følge personer fra folketælling til folketælling, kan det også være en stor hjælp at få indblik i familieforholdene. Kirkebøgerne indholder oplysninger om familierne.

Derfor er der ved mange af folketællingerne også indsat links til den store stamtræsside Geni.com, som indeholder utroligt mange oplysninger – også om folk på Østmøn mange århundreder tilbage. I flere af historierne her på hjemmesiden er resultaterne af slægtsforskning også inddraget.

Slægtsforskningen bygger langt hen ad vejen på de gamle kirkebøger, som Statens Arkiver har affotograferet – senest i en væsentligt bedre kvalitet end tidligere. Har man brug for at dykke ned i kirkebøgerne fra Magleby Kirke kan det derfor være praktisk med følgende links:

Magleby Kirkebøger 1645-1814

Magleby Kirkebøger 1814-2003

Der findes også en række private hjemmesider med søgbare afskrifter, både af kirkebøger og folketællingslister.