Rakkerbanken 2

Luftfoto 1952 (klik for at forstørre)

Rakkerbanken 2 – matr. 5e Mandemarke – købte Lone og Erik Hansen i 1993 for 525.000 kr.

Udover hovedmatriklen nr. 5e på 3.440 m2 hører også matr. 4i med på 4.440 m2. Men det er vist ikke spor for lidt, når der skal være plads til fritgående høns, foruden fugle og ænder og guldfasaner og … For Erik er glad for alt det bevingede.

Gården er ifølge BBR fra 1929, så bygningerne har været i bedre stand end så mange andre af de gamle gårde på egnen, men en væsentlig ombygning i 1998 har været nødvendig for at leve op til Lone og Eriks ønsker før de endeligt flyttede til Møn.

Erik og Lone hører stadig om nogle af de tidligere ejere, nemlig Richard og Valborg Larsen, som må have været meget kendt i området.

Og så har de også fået fortalt at mosen, som udgør den anden matrikel af deres ejendom og ligger nede i lavningen af Rakkerbanken, skulle have hørt til Rakkerbanken 3, som den jo også ligger tættest på. Den skulle være vundet i kortspil med beboerne på Rakkerbanken 3. Det skulle have været familie, som de må virkelig have haft nogen spændende kortspilsaftener!

Vi ser frem til at kunne fortælle mere … og indtil da, så kig forbi med Google Street View en oktoberdag i 2010!

 – – * – –

Efter at historien om den gamle gård på Rakkerbanken 3 er blevet skrevet, er hele historien om Richard og Valborg Larsen dukket op, ligesom historien om Richards mor Marie Larsen og hendes mand Niels Peter Larsen, som i 1899 købte Rakkerbanken 3 i forbindelse med at de blev gift den 23/9 1897 i Magleby Kirke. Ane Marie Larsen kom her til Magleby Sogn fra Elmelunde Sogn, hvor hun var født den 13/3 1861. Niels Peter Larsen var født 16/10 1859 i Sømarke.

Richard, som var født 23/9 1897, fik i 1929 bygget den nuværende gård på Rakkerbanken 2 og havde sin gamle mor Marie boende, sikkert indtil hendes død den 27/9 1938.

Men indtil da havde hele familien altså boet på Rakkerbanken 3, som Maries mand Niels Peter havde købt i 1899. Marie havde sidst i 1920’erne opdelt gården, så der også blev plads til at Richard kunne bygge den nuværende gård til sig selv.

Richard og Valborg var blevet gift den 6. marts 1927. Richards lillesøster Elisabeth, som var født ca. 13 måneder efter ham, var blevet gift et par dage før nemlig den 1. marts! Hun blev boende i barndomshjemmet på Rakkerbanken  sammen med sin mand Christian, først i 1931 formelt overtog gården som ejer efter sin svigermor. Læs hele historien under omtalen af Rakkerbanken 3.

Det fortælles at Richard og Valborg havde været i Argentina. De fik et barn som de mistede, og så ville Valborg tilbage – til Mandemarke – hvor de byggede gården “Højbo”. Måske rejste de til Argentina efter de var blevet gift, og kom så tilbage hvad Richards gamle mor utvivlsomt har været meget glad for. Det fortælles også at Richard og Valborg havde gården indtil 1972, men detaljerne må vi vente på.

Richard og Valborg på Rakkerbanken omkring 1980-1990

Senere tilføjelse: Holger Petersen som i mange år har haft gården på Rakkerbanken 1 har kunnet oplyse følgende:

Richard Larsen fra Rakkerbanken nr. 2, som er vores hovedkilde til oplysninger, drog til Argentina, mens datteren til nr. 2 Elisabeth overtog gården. Richard havde ikke succes i Sydamerika, men vendte hjem efter første verdenskrig, hvor han for øvrigt traf Hans Larsen. Der blev her udmatrikuleret jord fra ejendommen i nr. 3 og Richard byggede og drev landbrug fra dette sted.

De gamle tingbøger

Af den ikke helt let overskuelige tingbog med hensyn til jordstykkerne som Statens Arkiver har scannet ind (tingbøger 1927-2000) kan man se følgende:

1929. Skøde på matr. 4i fra Sophus Scavenius til Richard Larsen for den formidable købesum af 511,222 kr. Samtidigt fik Richard Larsen skøde på matr. 5 e fra sin mor Enkefru Anna Maria Larsen for 11.700 kr. Så har han kunnet gå i gang med at bygge sin gård.

1982. Skøde til Sonja Rasmussen for kr. 300.000 (offentlig vurdering 260.000).

1984. Skøde til Leif Rasmussen og Rita Larsen for kr. 380.000 (off. vurdering 280.000).

1993. Skøde til Erik Hansen for kr. 525.000 (off. vurdering 380.000),