Fredningskort over Mandemarke

Overfredningsnævnets kortudsnit for selve landsbyen Mandemarke til afgørelsen fra 1980 ses nedenfor. 

Samtlige kortbilag til Overfredningsnævnets afgørelse af 9/12 1980 kan ses på det offentliges opsamling af alle fredningsafgørelser vedr. Øst Møn siden 1980 – på side 26-27 af pdf-filen som åbnes i ny fane.

Fredningskort over Mandemarke

På hjemmesiden https://fredningsnaevn.dk/kort-over-fredninger/ kan man på kortet søge efter adresser – og få vist ejendommens beliggenhed i fredningsområder. I bjælken øverst til venstre giver skifter knap til fuld skærm for kortet. Klikker man på kortet vises med farver hvilke områder der er omfattet af samme fredningsafgørelse: Østmøn (fra 1980) eller Klinteskov og Møns klint (fra 1983). (Der er under historien ‘Høje Møn – Fredninger’ links til fredningskendelserne med tilhørende kort). 

Søger man f.eks. her efter “Skovstrædet 10, 4791 Borre” ligger det i det skraverede område der markerer fredning, mens Skovstrædet 11 ikke er fredet. 

Busenevej 1 og 3 er ikke omfattet af nogen fredning (er slet ikke aftegnet).

Hele ejendommen Busenevej 5 viser sig på kortet her at være omfattet af fredningen i sin helhed, hvor den på fredningskortet havde den særlige markering som betyder at den under nærmere betingelser vil kunne udgå af fredningen.

Gården på Busenevej 19 med både bygninger og tilhørende grund – ja helt op mod den gamle skole – er omfattet af fredningen.

Gården på Busenevej 20 med tilhørende have er derimod ikke markeret som fredet.

Det sidste hus i Mandemarke mod sydøst på Busenevej 32 er tilsyneladende ikke omfattet af 1980-fredningen men af fredningen af Høje Møn fra 1983 (med Møns Klint og Klinteskoven).

Naturfredningsforeningens kort over fredningerne i 1980 (lysegrønt) og 1983 (mørkegrønt)

Udsnit af kortet fra fredningen af Høje Møn i 1983 gengiver også med hvidt den del af Mandemarke, som var undtaget fra fredningen i 1980