Folketælling 1787

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

klik for at forstørre

Sådan så listerne ud i 1787, når beboerne i Mandemarke ‘skulle skrives i mandtal’. Det er den første og ældste folketælling der er foretaget i Danmark og dermed også i Mandemarke, som omfatter alle (ikke blot husfaderen).

Du kan forstørre protokolbladet til venstre ved at klikke på det. ‘Mannemarche’ begynder lidt nede på siden! Heldigvis er listerne er afskrevet og lagt på nettet og kan ses på Danish Family Searchs hjemmeside.

For at gøre det lettere at overskue er der nedenfor lagt en samlet oversigt for Mandemarkes 195 beboere den 1. juli 1787. Vil du søge efter et bestemt personnavn eller andet, skal du bare bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F.

Vil se selv kigge med i det gamle skemaer fra 1787 ligger de på statens arkivers hjemmeside, hvor Mandemarke begynder HER, men de kræver gode øjne at tyde og der står mange på hver side. Links til arkene er indsat nedenfor ved løbenummeret i sognet for den første person på hvert ark.

For enkelte personer har det også været muligt at indsætte links til den verdensomfattende stamtræsside Geni.com, der gør det muligt at følger familier og slægtsskab (kræver første gang login som er gratis). Ligeledes er der lejlighedsvis indsat oplysning om personerne på Mandemarkes andre folketællinger.

Ud af hele Magleby Sogns 903 beboere i 1787 boede de 195 i Mandemarke. De fordelte sig på 43 familier eller husstande. Personer under samme familienummer (kolonne 2) har altså boet sammen, og 8 personer i husstanden var ikke usædvanligt.

Desværre kan man ikke se hvor folk boede, men for nogle af gårdene har det været muligt at sætte adresse på det sted, hvor gården efter udskiftningen omkring 1803 kom hen. Deres erhverv er heller ikke altid gengivet så præcist som ved de senere folketællinger. F.eks. oplyste man næste gang i 1801 om bønderne var fæstebønder. Men 19 familier af de 43 familier i 1787 havde en husbond som ‘Gaardbeboer’ mens 18 var ‘Huusmand’. At det sidste ikke rakte langt fremgår også at flere af dem tillige var hjulmagere (‘Hiulmager’), vævere (‘Væver’) eller skrædder. Der var kun 6 familier med et familieoverhoved som ‘Bondekone og Huusbeboer’ og lignende.

Læg mærke til hvordan de gifte kvinder ikke tog deres mands efternavn. De står med deres fødenavn, som det indtil slutningen af 1800-tallet var almindeligt – indtil det omkring yderligere 100 år senere igen bliver almindeligt at kvinden ved indgåelse af ægteskab beholder sit efternavn!

Alle kvinder – gifte som ugifte – tog i 1787 efternavn efter deres egen fars fornavn med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme bare med tilføjelsen ‘sen’ (søn). Derfor hed Peder Hansens sønner ‘Pedersen’ mens hans døtre hed Rasmusdatter til efternavn. Egentlige familienavne brugtes den gang kun i den absolutte overklasse.

Hemmingsen er et navn der går igen i Mandemarke de næste 200 år. Således stammer mange oplysninger om Mandemarke fra 1900-tallet fra Edith Hemmingsen. Men her i 1787 var navnet Hemming åbenbart brugt af flere, så der var mange børn med navnet Hemmingsen eller Hemmingsdatter. Nr. 318 på listen Hemming Jensen på 53  (familienr. 13) havde således hjemmeboende børn af både første og fjerde ægteskab!

Løbe Nr. Fa-milie nr. Navn Alder Født År Civil-stand Husstands stilling Erhverv m.m.
    Fæster 1769 gård no 1 – fmtl. senere matr. 13: Gurkebakken 7       FT1801: fam.35 Indsider  
243 1 Caspar Hansen [FT1787:243, FT1801:492] 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
244 1 Anna Olsdatter (fmtl. Anna Olufsdatter) 67 1720 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
245 1 Karen Pedersdatter [FT1887:245, FT1801:494] 29 1758 Ugift hendes Datter af 1. Ægteskab (fmtl. m.  Peder Henrichsen)  
246 1 Morten Pedersen 40 1747 Ugift Tienestefolk  
247 1 Sidse Olsdatter 32 1755 Ugift Tienestefolk  
248 1 Kirsten 9 1778 Ugift Sidse Olsdatters uægte Barn  
    =>fmtl. fra 1803-04: Kraneledvej 12 (person-links til Geni.com)          
249 2 Christen Christensen (læs den selvstændige historie om ham. 50 1737 Gift Huusbonde [død 12/12 1806] Bonde og Gaardbeboer
250 2 Maren Davidsdatter  49 1738 Gift hans Kone  
251 2 Jan Christian Christensen 24 1763 Ugift deres Børn  
252 2 Peder Christensen 21 1766 Ugift deres Børn  
253 2 Anna Christensdatter (Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245] 15 1772 Ugift deres Børn [nr. 6 ud af i alt 7]  
254 2 Maria Christensdatter (Marie Christensdatter) 9 1778 Ugift deres Børn  
255 2 Bodil Jacobsdatter 47 1740 Ugift Tienestepige  
    Hvilken gård? Iflg. fors.prot. 1800-38: No.3 [Jordebog 1769: Gård nr. 3 Jørgen Rasmussen]          
256 3 Rasmus Jørgensen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
257 3 Lisbeth Jacobsdatter 35 1752 Gift hans Kone  
258 3 Giertrud Hansdatter 76 1711 Enke Huusbondens Moder  
259 3 Anna Catharina Rasmusdatter 8 1779 Ugift deres Børn  
260 3 Sidse Rasmusdatter 5 1782 Ugift deres Børn  
261 3 Mette Rasmusdatter 2 1785 Ugift deres Børn  
262 3 Anna Hansdatter 15 1772 Ugift Tienestefolk  
263 3 Hemming Jensen 12 1775 Ugift Tienestefolk  
    Hvilken gård??          
264 4 Andreas Pedersen 28 1759 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
265 4 Maren Nielsdatter 60 1727 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
266 4 Anna Nielsdatter 16 1771 Ugift Tienestepige  
    => Skansevej 3 matr. 18? (=FT1801:505)       Jordebog 1769: Gård nr. 5 Hans Rasmussen  
267 5 Niels Hansen 35 1752 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
268 5 Kirsten Hansdatter 36 1751 Gift hans Kone  
269 5 Hans Pedersen 70 1717 Enke-mand Konens Fader (hans 2. ægteskab)
270 5 Maren Nielsdatter 12 1775 Ugift deres Børn  
271 5 Anna Kirstine Nielsdatter 9 1778 Ugift deres Børn  
272 5 Karen Nielsdatter 4 1783 Ugift deres Børn  
273 5 Jacob Nielsen 19 1768 Ugift Tienestedreng  
    Hvilken gård?? [Jordebog 1769: Gård nr. 6 Niels Larsens Enke]          
274 6 Lars Nielsen 38 1749 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
275 6 Kirsten Jensdatter 58 1729 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
276 6 Hemming Larsen [FT1801:479?] 17 1770 Ugift hendes Søn af sidste Ægteskab  
277 6 Maren Hemmingsdatter 20 1767 Ugift hendes Datter af første Ægteskab  
278 6 Lars Nielsen 9 1778 Ugift Tienestedreng  
    En gård (senere efter FT1801: Båndhøjvej 1) (person-links til Geni.com)          
279 7 Lars Pedersen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
280 7 Kirsten Christensdatter 30 1757 Gift hans Kone (ældste datter af Christen Christensen fam. 2)
281 7 Christian Larsen 6 1781 Ugift deres Børn  
282 7 Peder Larsen 5 1782 Ugift deres Børn  
283 7 Niels Larsen 3 1784 Ugift deres Børn  
284 7 Rasmus Hansen 17 1770 Ugift Tienestefolk  
285 7 Sidse Nielsdatter 20 1767 Ugift Tienestefolk  
    Hvilken gård? Senere ==> Rakkerbanken 1 (Personlinks til Geni)          
286 8 Rasmus Hansen [FT1801:431] 28 1759 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
287 8 Lisbeth Jørgensdatter [FT1801:432] 39 1748 Gift hans Kone  
288 8 Hans Rasmussen 68 1719 Enke-mand Huusbondens Fader (gift 2 gange)
289 8 Svend Hansen [FT1845:149 FT1840:992 FT1834:197 FT1801:408 FT1787:289] 21 1766 Ugift Tienestefolk National Soldat
290 8 Maren Nielsdatter 17 1770 Ugift Tienestefolk  
    Busenevej 19 (personlinks til Geni)          
291 9 Hemming Johansen (link til historien om hans efterfølger Jørgen Pedersen) 69 1718 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (hans 2. ægteskab)
292 9 Kirsten Jørgensdatter 56 1731 Gift hans Kone  
293 9 Jørgen Hemmingsen 22 1765 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab  
294 9  Peder Hemmingsen 20 1767 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab  
295 9 Lars Jørgensen 11 1776 Ugift Tienestefolk  
296 9 Anna Friderichsdatter 31 1756 Ugift Tienestefolk  
    => Skansevej 1 (personlinks til Geni.com)          
297 10 Hemming Pedersen [Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, d. 2/11 1843, FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113] 30 1757 Gift Huusbonde [gift 8/7 1783, hans 1. ægteskab] Bonde og Gaardbeboer
298 10 Anna Marie Jacobsdatter (1. ægteskab med  Jørgen Larsen) 41 1746 Gift hans Kone [hendes 2. ægteskab] (hendes 2. ægteskab)
299 10 Peder Jørgensen 19 1768 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab   
300 10 Jacob Jørgensen 13 1774 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab  
301 10 Anna Jørgensdatter 18 1769 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab  
302 10 Hans Jørgensen 7 1780 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab  
303 10 Jørgen Hemmingsen 4 1783 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
304 10 Anna Sophia Hemmingsdatter (Ane Sophie Hemmingsdatter) 1 1786 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
    Senere beboere af matr. 16 Kraneledvej 35 (person-links til Geni.com)          
305 11 Peder Hansen (=gamle Peder Hansen) 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
306 11 Maren Hemmingsdatter 44 1743 Gift hans Kone  
307 11 Hemming Pedersen 17 1770 Ugift deres Børn  
308 11 Maren Pedersdatter (Maren Kirstine Pedersdatter) [FT1787:308, FT1801:380, FT1834:144] 14 1773 Ugift deres Børn  
309 11 Sophia Pedersdatter 11 1776 Ugift deres Børn  
310 11 Anna Kirstina Pedersdatter 8 1779 Ugift deres Børn  
311 11 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34] 3 1784 Ugift deres Børn  
    Busenevej 20matr. 3 (personlinks til Geni.com)          
312 12 Jens Hansen (link til historie om ham: ‘Jens Hansen havde …’) 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
313 12 Birthe Gregorii Datter (Birthe Gregoriusdatter) [FT1787:313, FT1801:375] 37 1750 Gift hans Kone  
314 12 Hans Jensen (link til historie om ham) [FT1787:314, FT1801:376, FT1834:1, FT1840:1002, FT1845:129] 1 1786 Ugift deres Søn  
315 12 Anna (Ane Jensdatter) 3 1784 Ugift hendes Datter avlet uden Ægteskab  
316 12 Lars Hansen 29 1758 Ugift Tienestefolk  
317 12 Kirsten Hemmingsdatter 21 1766 Ugift Tienestefolk  
    fmtl. Busenevej 19, jfr. En gård gennem 400 år           
318 13 Hemming Jensen [FT1801:428, FT1887: insidder] 53 1734 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
319 13 Anna Jørgensdatter 42 1745 Gift hans Kone  
320 13 Anna Hemmingsdatter 17 1770 Ugift hans Børn af første Ægteskab  
321 13 Lars Hemmingsen 16 1771 Ugift hans Børn af første Ægteskab  
322 13 Sidse Hemmingsdatter 6 1781 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab  
323 13 Ingeborg Hemmingsdatter 4 1783 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab  
324 13 Anna Maria Hemmingsdatter 2 1785 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab  
325 13 Dorothea Jensen 67 1720 Enke Huusbondens Moder  
    Hvilken gård??          
326 14 Holger Rasmusen 63 1724 Enke-mand Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
327 14 Henrich Rasmusen 76 1711 Enke-mand   Inderste
328 14 Maren Kirstine Christensdatter 21 1766 Ugift Tienestepige  
    Hvilken gård??          
329 15 Peder Povelsen 48 1739 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
330 15 Maren Larsdatter 50 1737 Gift hans Kone  
331 15 Rasmus Pedersen 22 1765 Ugift deres Børn  
332 15 Margreta Pedersdatter 16 1771 Ugift deres Børn  
333 15 Dorothea Pedersdatter 13 1774 Ugift deres Børn  
    Hvilken gård?? (flytter 1803 til matr. 16 Kraneledvej 35  (personlinks til Geni.com)          
334 16 Hans Rasmusen [FT1787:334, FT1801:379] (3. ægteskab: Maren Kirstine Pedersdatter FT1787:308) 44 1743 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (2. ægteskab)
335 16 Kirsten Hemmingsdatter 23 1764 Gift hans Kone  
336 16 Rasmus Hansen [FT1787:336, FT1801:381] 13 1774 Ugift hans Børn af første Ægteskab (1. ægteskab: Catherine Rasmusdatter)
337 16 Peder Hansen [FT1787:337, FT1801:382] 12 1775 Ugift hans Børn af første Ægteskab  
338 16 Peder Rasmusen 30 1757 Ugift Tienestefolk  
339 16 Anna Rasmusdatter 40 1747 Ugift Tienestefolk  
    Hvilken gård? MM bor/flytter efter 1801 til Busenevej 36 (personlinks er til Geni.com)          
340 17 Rasmus Hansen (dør 31/5 1793) 61 1726 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (hans 2. ægteskab)
341 17 Mette Mortensdatter [FT1787:341, FT1801:407] 45 1742 Gift hans Kone  
342 17 Anna Rasmusdatter (Ane Rasmusdatter) 14 1773 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab [hans 2. ægteskab er altså med Mette Mortensdatter med hvem han har fået de 3 børn!]
343 17 Rasmus Rasmussen 11 1776 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab  
344 17 Mette Rasmusdatter 9 1778 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab  
345 17 Hans Nielsen 25 1762 Ugift Tienestekarl gevorben Soldat
    Hvilken gård?? Måske matr. 39 – Skovstrædet 7!!          
346 18 Christian Friderichsen (Christian Friderichsen Seje) [f. 1754 Mandemark, døbt 21/4 1757, død Mandemark 9/2 1823, jfr. famrolf] 33 1754 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
347 18 Kirsten Pedersdatter 33 1754 Gift hans Kone  
348 18 Maren Christiansdatter 2 1785 Ugift deres Datter  
349 18 Jeppe Jensen 55 1732 Enke-mand Huusbondens Stedfader  
350 18 Hans Hansen 12 1775 Ugift Tienestefolk  
351 18 Maren Hemmingsdatter 11 1776 Ugift Tienestefolk  
    Senere => matr. 8  Kraneledvej 14          
352 19 Michael Christensen 60 1727 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
353 19 Marie Larsdatter (=Ane Marie Larsdatter) 50 1737 Gift hans Kone  
354 19 Jan Christian Michaelsen 15 1772 Ugift deres Børn  
355 19 Malene Michaelsdatter (stamtræ på Geni.com) [FT:1787:355; FT1801:356; FT1834:83; FT1840:1140; FT1845:250] 20 1767 Ugift deres Børn  
356 19 Jens Hemmingsen 24 1763 Ugift Tienestekarl  
    Husmænd:          
357 20 Hans Rasmusen [tidl. gift med Kirsten Jensdatter f. 1739?] 47 1740 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand (hans 2. ægteskab)
358 20 Margreta Hansdatter 36 1751 Gift hans Kone  
359 20 Peder Hansen 8 1779 Ugift hans Børn af 1. Ægteskab  
360 20 Christen Hansen 6 1781 Ugift hans Børn af 1. Ægteskab  
    Skovstrædet 11?          
361 21 Hemming Friderichsen [Hemming Friderichsen Seje døbt 2/12 1756, død Mandemark 8/12 1822 iflg famrolf] 31 1756 Gift Huusbonde Huusmand og gaaer i Dagleie
362 21 Karen Pedersdatter 36 1751 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
363 21 Friderich Hemmingsen 3 1784 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
364 21 Anders Hemmingsen 1 1786 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
365 22 Rasmus Hansen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
366 22 Kirsten Knudsdatter 36 1751 Gift hans Kone  
367 22 Inger Jørgensdatter 65 1722 Enke Konens Moder  
368 22 Anna Margreta Rasmusdatter 11 1776 Ugift deres Børn  
369 22 Karen Rasmusdatter 6 1781 Ugift deres Børn  
    Evt. Busenevej 5 (=matr. 41 som sønnen ‘Jacob Pedersen Væver’ har/får iflg. senere hartkornsprotokol)          
370 23 Peder Jacobsen 44 1743 Gift Huusbonde Huusmand og Væver (hans 2. ægteskab)
371 23 Ellen Hansdatter 22 1765 Gift hans Kone [må altså være hans 3. kone? Modsat FT1787!!]
372 23 Jacob Pedersen [FT1787:372, FT1801:461, FT1834:145, FT1840:896, FT1845:21] 3 1784 Ugift hans Søn af 2. Ægteskab (eller første?)  
               
373 24 Friderich Bentson 44 1743 Gift Huusbonde gevorben Soldat
374 24 Maria Jessen 48 1739 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
375 25 Rasmus Jensen 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
376 25 Kirsten Mortensdatter 36 1751 Gift hans Kone  
377 25 Margreta Rasmusdatter 6 1781 Ugift deres Datter  
378 26 Mette Hansdatter 49 1738 Enke Madmoder Bondekone og Huusbeboere
379 26 Anna Maria Nielsdatter 6 1781 Ugift hendes Børn  
380 26 Albrect Nielsen 17 1770 Ugift hendes Børn Vanfør og nyder Almisse
381 27 Hans Jørgensen 38 1749 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand
382 27 Margreta Henrichsdatter 56 1731 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
    Det er IKKE ‘Unge Peder Hansen‘ fra 1761! Evt. Busenevej 10          
383 28 Peder Hansen 38 1749 Gift Huusbonde Huusmand og Væver
384 28 Mette Jensdatter 45 1742 Gift hans Kone  
385 28 Karen Pedersdatter 11 1776 Ugift deres Børn  
386 28 Hans Pedersen 5 1782 Ugift deres Børn  
387 29 Anders Jacobsen 32 1755 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand
388 29 Bodil Hansdatter 38 1749 Gift hans Kone  
389 29 Hans Andersen 3 1784 Ugift deres Søn  
    1801: evt. Busenevej 14 – matr. 29?          
390 30 Peder Nielsen [FT1787:390 FT1801:418] 62 1725 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
391 30 Maren Rasmusdatter [FT1787:391 FT1801:419] 54 1733 Gift hans Kone  
392 30 Niels Pedersen 9 1778 Ugift deres Søn  
393 31 Sidse Rasmusdatter 67 1720 Enke Madmoder Bondekone og Huusbeboere
    OBS: Der er 2 Jens Hansen!          
394 32 Jens Hansen 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
395 32 Catharina Hansdatter 64 1723 Gift hans Kone (Hendes 2. ægteskab)
396 33 Peder Larsen 47 1740 Gift Huusbonde Huusmand og Skræder
397 33 Karen Rasmusdatter 47 1740 Gift hans Kone  
398 33 Anna Pedersdatter 15 1772 Ugift deres Børn  
399 33 Bodil Pedersdatter 17 1770 Ugift deres Børn  
400 34 Hemming Rasmusen 47 1740 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
401 34 Anna Hemmingsdatter 47 1740 Gift hans Kone  
402 34 Catharina Hemmingsdatter 9 1778 Ugift deres Datter  
    ?matr.19 Skovstrædet 6?          
403 35 Jens Nielsen [= Jens Nielsen Frimand på senere hartkornsprot. for matr.19] [FT1787:403 FT1801:442 og hans enke: FT1834:120] 27 1760 Ugift Huusbonde Huusmand og Væver
404 36 Hans Pedersen 82 1705 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand (i 3. ægteskab)
405 36 Karen Henrichsdatter 47 1740 Gift hans Kone  
406 36 Anna Kirstina Holgersdatter 22 1765 Ugift Tienestepige  
    Busenevej 24 – matr. 22          
407 37 Johan Antoniusen (1801: Antonsen) [FT1801:446] (død 8/11 1801) 34 1753 Gift Huusbonde Huusmand og Smed
408 37 Kirsten Pedersdatter (datter af Peder Larsen af Mandemarke) [FT1801:447] (død 8/6 1806) 32 1755 Gift hans Kone  
409 37 Mette Johansdatter 9 1778 Ugift deres Børn  
410 37 Anna Johansdatter 7 1780 Ugift deres Børn  
411 37 Jens Johansen 5 1782 Ugift deres Børn  
412 37 Johan Johansen 1 1786 Ugift deres Børn  
413 37 Peder Larsen 65 1722 Gift Konens Forældre Inderste og gaaer i Dagleie
414 37 Maren Larsdatter 76 1711 Gift Konens Forældre  
415 38 Christian Pedersen 51 1736 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
416 38 Karen Andersdatter 49 1738 Gift hans Kone  
417 38 Bodil Christiansdatter 9 1778 Ugift deres Børn  
418 38 Karen Christiansdatter 6 1781 Ugift deres Børn  
419 38 Kirsten Andersdatter 51 1736 Enke Konens Søster  
420 39 Hans Jørgensen 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
421 39 Karen Rasmusdatter 49 1738 Gift hans Kone  
422 39 Maren Hansdatter 12 1775 Ugift deres Datter  
423 40 Isac Abrahamsen 69 1718 Enke-mand Huusbonde Huusmand og Skoemager
424 40 Abraham Isacsen 34 1753 Ugift hans Søn  
425 41 Jørgen Jensen 31 1756 Gift Huusbonde Inderste og gaaer i Dagleie
426 41 Maren Jensdatter 25 1762 Gift hans Kone  
427 41 Jens Hansen 2 1785 Ugift Konens Søstersøn, uægte  
428 42 Johan Christiansen 31 1756 Gift Huusbonde Inderste og Tømmermand
429 42 Kirsten Larsdatter 25 1762 Gift hans Kone  
430 42 Ellen Johansdatter 4 1783 Ugift deres Børn  
431 42 Maria Johansdatter 2 1785 Ugift deres Børn  
    Skovstrædet 2          
432 43 Christian Kibsgaard 40 1747 Gift Huusbonde Skoleholder
433 43 Maren Jensdatter 37 1750 Gift hans Kone  
434 43 Jens Christian Kibsgaard 7 1780 Ugift deres Børn  
435 43 Peter Kibsgaard 5 1782 Ugift deres Børn  
436 43 Anna Maria Kibsgaard 2 1785 Ugift deres Børn  
437 43 Johanna Holgersdatter 12 1775 Ugift Tienestepige