Folketælling 1787

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side med søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

klik for at forstørre

Sådan så listerne ud i 1787, når beboerne i Mandemarke ‘skulle skrives i mandtal’. Det er den første og ældste folketælling der er foretaget i Danmark og dermed også i Mandemarke, som omfatter alle (ikke blot husfaderen).

Du kan forstørre protokolbladet til venstre ved at klikke på det. ‘Mannemarche’ begynder lidt nede på siden! Heldigvis er listerne er afskrevet og lagt på nettet og kan ses på Danish Family Searchs hjemmeside.

For at gøre det lettere at overskue er der nedenfor lagt en samlet oversigt for Mandemarkes 195 beboere den 1. juli 1787. Vil du søge efter et bestemt personnavn eller andet, skal du bare bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F.

Vil se selv kigge med i det gamle skemaer fra 1787 ligger de på statens arkivers hjemmeside, hvor Mandemarke begynder HER, men de kræver gode øjne at tyde og der står mange på hver side. Links til arkene er indsat nedenfor ved løbenummeret i sognet for den første person på hvert ark.

Ud af hele Magleby Sogns 903 beboere i 1787 boede de 195 i Mandemarke. De fordelte sig på 43 familier eller husstande. Personer under samme familienummer (kolonne 2) har altså boet sammen, og 8 personer i husstanden var ikke usædvanligt.

Desværre kan man ikke se hvor folk boede i 1787. De første 19 familier boede på gårde, som den gang stadig lå i inde i landsbyen. Først i forbindelse med den såkaldte udskiftning fra omkring 1803 blev 17 af gårdene flyttet ud på de nu tildelte marker, hvor de har ligget siden på nær en enkelt, der er senere er blevet nedlagt. For mange af gårdfamilierne i 1787 har det dog efterhånden været muligt at sætte adresse på det sted, de senere blev flyttet ud til. Deres erhverv blev heller ikke gengivet så præcist som ved de senere folketællinger. F.eks. oplyste man næste gang i 1801 om bønderne var fæstebønder. Men 19 familier af de 43 familier i 1787 havde en husbond som ‘Gaardbeboer’ mens 18 var ‘Huusmand’. At det sidste ikke rakte langt, fremgår også af at flere af dem tillige var hjulmagere (‘Hiulmager’), vævere (‘Væver’) eller skrædder. Der var kun 6 familier med et familieoverhoved som ‘Bondekone og Huusbeboer’ og lignende.

Folketællingen indeholder altså ingen oplysninger om, hvor de huse og gårde lå som familierne beboede i 1787. Først mere end 100 år senere ved folketællingen i 1901 begyndte man at oplyse matrikelnumre. Det er dog alligevel med hjælp af forskellige kilder lykkedes  at stedfæste nogle af familierne til nuværende adresser. Med sikkerhed gælder det Skovstrædet 2 og Busenevej 5, Busenevej 8, Busenevej 19, Busenevej 20, Busenevej 24 samt matr. 43 mellem Busenevej 26 og 28, som i dag er opslugt af sidstnævnte. Med nogen usikkerhed er der også anført adresser for familier på Busenevej 10 samt Skovstrædet 6, Skovstrædet 7 og Skovstrædet 11. Husene på de pågældende steder eksisterer dog for de flestes vedkommende ikke i dag.

Alle kvinder – gifte som ugifte – tog i 1787 efternavn efter deres egen fars fornavn med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme bare med tilføjelsen ‘sen’ (søn). Derfor hed Peder Hansens sønner ‘Pedersen’ mens hans døtre hed Rasmusdatter til efternavn. Egentlige familienavne brugtes den gang kun i den absolutte overklasse. Læg også mærke til at de gifte kvinder ikke tog deres mands efternavn men beholdt deres fødenavn, som man gjorde indtil slutningen af 1800-tallet. Indtil det omkring yderligere 100 år senere igen er blevet almindeligt at kvinden ved indgåelse af ægteskab beholder sit fødenavn!

Hemmingsen er et navn der går igen i Mandemarke de næste 200 år. Således stammer mange oplysninger om Mandemarke fra 1900-tallet fra Edith Hemmingsen. Men her i 1787 var navnet Hemming brugt af flere, så der var mange børn med navnet Hemmingsen eller Hemmingsdatter. Nr. 318 på listen Hemming Jensen på 53  (familienr. 13) havde endda hjemmeboende børn af både første og fjerde ægteskab.

Den seneste forbedring af folketællingens oplysninger er tilføjelser af henvisning til den verdensomfattende stamtræsside Geni.com. Med de indsatte links ved personernes navne er det muligt at følge deres familierelationer, som er indsamlet fra de gamle kirkebøger (kræver første gang login som er gratis).

Der er også indsat oplysning om hvilke andre folketællinger i Mandemarke personerne optræder på som [FT1787:xxx …], således at man kan følge deres livsforløb i Mandemarke.

Løbe Nr. Fa-milie nr. Navn Alder Født År Civil-stand Husstands stilling Erhverv m.m.
    Fæster 1769 gård nr. 1 (bliver næppe senere udflyttet til matr. 13: Gurkebakken 7)       FT1801: fam.35 Indsider  
243 1 Caspar Hansen [FT1787:243, FT1801:492, død 1808] 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
244 1 Anna Olsdatter (Anna Olufsdatter) [gift 14/12 1764, FT1787:244, FT1801:493, død 12/12 1802] 67 1720 Gift hans Kone (2. ægteskab, Peder Henrichsen død april 1764)  (hendes 2. ægteskab)
245 1 Karen Pedersdatter [FT1887:245, FT1801:494] 29 1758 Ugift hendes Datter af 1. Ægteskab (med Peder Henrichsen)  
246 1 Morten Pedersen 40 1747 Ugift Tienestefolk  
247 1 Sidse Olsdatter [FT1787:247, FT1801:342] 32 1755 Ugift Tienestefolk  
248 1 Kirsten 9 1778 Ugift Sidse Olsdatters uægte Barn  
     [Jordebog 1769: Gård nr. 2 Christen Borp – far til Christen Christensen] =>Flytter fra 1803-04 til  matr. 7 Kraneledvej 12          
249 2 Christen Christensen (læs den selvstændige historie om ham) [FT1787:249, FT1801:396] 50 1737 Gift Huusbonde [død 12/12 1806] Bonde og Gaardbeboer
250 2 Maren Davidsdatter [FT1787:250, FT1801:397] 49 1738 Gift hans Kone  
251 2 Jan Christian Christensen 24 1763 Ugift deres Børn  
252 2 Peder Christensen 21 1766 Ugift deres Børn  
253 2 Anna Christensdatter (Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245] 15 1772 Ugift deres Børn [nr. 6 ud af i alt 7]  
254 2 Maria Christensdatter (Marie Christensdatter) [FT1787:254, FT1801:399 9 1778 Ugift deres Børn  
255 2 Bodil Jakobsdatter 47 1740 Ugift Tienestepige  
    Hvilken gård?  [Jordebog 1769: Gård nr. 3 Jørgen Rasmussen – far til Rasmus Jørgensen] (Iflg. fors.prot. 1800-38: No. 3)          
256 3 Rasmus Jørgensen (Rasmus Jørgensen Seye, søn af Jørgen Rasmussen Seye d. 1781)  [FT1787:256, FT1801:535]  37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (var forlover til bryllup for Hemming Friderichsen og underskrev usikkert: RIS, jfr. kirkebog th. midt)
257 3 Lisbeth Jakobsdatter (Elisabeth Jacobsdatter) [f. 1753, FT1787:257, FT1801:536, d. 23/3 1821] 35 1752 Gift hans Kone  
258 3 Giertrud Hansdatter (f. 1714 i Sømarke, d. 1791 i Mandemarke) 76 1711 Enke Huusbondens Moder  
259 3 Anna Catharina Rasmusdatter [FT1787:259, FT1801:537] 8 1779 Ugift deres Børn  
260 3 Sidse Rasmusdatter [døbt 6/6 1783, FT1787:260, FT1801:538, d. 12/4 1861 i Busene] 5 1782 Ugift deres Børn  
261 3 Mette Rasmusdatter (Mette Kirstine Rasmusdatter) [f. 1786, FT1787:261, FT1801:354, FT1834:44, d. 1837 i Mandemark] 2 1785 Ugift deres Børn  
262 3 Anna Hansdatter 15 1772 Ugift Tienestefolk  
263 3 Hemming Jensen 12 1775 Ugift Tienestefolk  
    Hvilken gård ? (Jordebog 1769: Gård nr. 4: Niels Nielsen. Morfar var Niels Nielsen Kurremand d. 1738)  AP’s bror Henrich Pedersen, f. 1741 i Mandemarke, blev ‘Gaardfæster i Budsemark’ og gift 16/2 1770 i Stege med Anne Jensdatter og dør 12/10 1818 i Busemarke.          
264 4 Andreas Pedersen (søn af Peder Henrichsen og Karen Nielsdatter f. Mandemarke, døbt 23/9 1759, jfr. kirkebog) 28 1759 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 
265 4 Maren Nielsdatter (døbt 15/12 1726, datter af Niels Jensen af Sømarke) 60 1727 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
266 4 Anna Nielsdatter 16 1771 Ugift Tienestepige  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 5: Hans Rasmussen Holst d. 1769, far til Niels Hansen] senere=> Skansevej 3 matr. 18          
267 5 Niels Hansen (Niels Hansen Holst) [FT1787:267, FT1801:505] 35 1752 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
268 5 Kirsten Hansdatter [FT1787:268, FT1801:506, d. 21/6 1827] 36 1751 Gift hans Kone  
269 5 Hans Pedersen 70 1717 Enke-mand Konens Fader  (hans 2. ægteskab)
270 5 Maren Nielsdatter [FT1787:270, FT1801:512] 12 1775 Ugift deres Børn  
271 5 Anna Kirstine Nielsdatter (Anne Kirstine Nielsdatter) [FT1787:271, FT1801:507] 9 1778 Ugift deres Børn  
272 5 Karen Nielsdatter [FT1787:272, FT1801:508] 4 1783 Ugift deres Børn  
273 5 Jakob Nielsen 19 1768 Ugift Tienestedreng  
    Hvilken gård ? [Jordebog 1769: Gård nr. 6 Niels Larsens Enke, =Kirsten Jensdatter ?]          
274 6 Lars Nielsen (Lauritz Nielsen Grothe) 38 1749 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
275 6 Kirsten Jensdatter 58 1729 Gift hans Kone (1. ægtefælle: Hemming Jacobsen d. 1769 i Mandemarke)  Hendes 2. ægteskab [måske datter af Jens Eggertsen]
276 6 Hemming Larsen [FT1801:479?] 17 1770 Ugift hendes Søn af sidste Ægteskab (nuværende)  
277 6 Maren Hemmingsdatter 20 1767 Ugift hendes Datter af første Ægteskab  
278 6 Lars Nielsen 9 1778 Ugift Tienestedreng  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 7: Peder Henriksen – Lars Pedersens far] Senere => Båndhøjvej 1 matr. 11          
279 7 Lars Pedersen [FT1787:279, FT1801:367, d. 1815 i Mandemark] 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
280 7 Kirsten Christensdatter [FT1787:280, FT1801:368, FT1834:96] 30 1757 Gift hans Kone (ældste datter af Christen Christensen fam. 2)
281 7 Christian Larsen 6 1781 Ugift deres Børn  
282 7 Peder Larsen 5 1782 Ugift deres Børn  
283 7 Niels Larsen [FT1787:283, FT1801:371, FT1834:87, FT1840:1098, FT1845:286, FT1850:79, d. 8/7 1851]  3 1784 Ugift deres Børn  
284 7 Rasmus Hansen (søn af FT1787:357 Hans Rasmussen) [FT1787:284, FT1801:437] 17 1770 Ugift Tienestefolk  
285 7 Sidse Nielsdatter 20 1767 Ugift Tienestefolk  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 8: Hans Rasmussen, far til Rasmus Hansen] senere => matr. 6 Rakkerbanken 1           
286 8 Rasmus Hansen [FT1787:286, FT1801:431, d. 15/11 1828] 28 1759 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
287 8 Lisbeth Jørgensdatter [FT1787:287, FT1801:432, d. 1833] 39 1748 Gift hans Kone  
288 8 Hans Rasmussen [f. 1722, d. 1796] 68 1719 Enke-mand Huusbondens Fader (gift 2 gange: 1745 Anna Lauritzdatter, 1751 Kirsten Olsdatter d. 1786)
289 8 Svend Hansen [FT1787:289, FT1801:408, FT1834:197, FT1840:992, FT1845:149] 21 1766 Ugift Tienestefolk National Soldat
290 8 Maren Nielsdatter 17 1770 Ugift Tienestefolk  
    Busenevej 19 matr. 4 [Jordebog 1769: Gård nr. 9: Hemming Johansen]          
291 9 Hemming Johansen [FT1787:291, FT1801:333](link til historien om hans efterfølger Jørgen Pedersen) 69 1718 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (hans 2. ægteskab) (han var 3. ægtefælle til sin første kone Anna Frantzdatter)
292 9 Kirsten Jørgensdatter 56 1731 Gift hans Kone  
293 9 Jørgen Hemmingsen [FT1787:293, FT1801:331, FT1834:13, FT1840:1041, død 1841] 22 1765 Ugift hans Barn af 2. Ægteskab  
294 9 Peder Hemmingsen 20 1767 Ugift hans Barn af 2. Ægteskab  
295 9 Lars Jørgensen 11 1776 Ugift Tienestefolk  
296 9 Anna Friderichsdatter 31 1756 Ugift Tienestefolk  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 10: Jørgen Larsen] => Skansevej 1 matr. 17           
297 10 Hemming Pedersen [Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, d. 2/11 1843, FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113] 30 1757 Gift Huusbonde [gift 8/7 1783, hans 1. ægteskab] Bonde og Gaardbeboer
298 10 Anna Marie Jacobsdatter (1. ægteskab med Jørgen Larsen) 41 1746 Gift hans Kone [hendes 2. ægteskab] (hendes 2. ægteskab)
299 10 Peder Jørgensen 19 1768 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab   
300 10 Jacob Jørgensen 13 1774 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab  
301 10 Anna Jørgensdatter 18 1769 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab  
302 10 Hans Jørgensen 7 1780 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab  
303 10 Jørgen Hemmingsen 4 1783 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
304 10 Anna Sophia Hemmingsdatter (Ane Sophie Hemmingsdatter) 1 1786 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 11: Peder Hansen] => Senere Kraneledvej 35 matr. 16        OBS: Pas på familie og matr. 11 og matr. 16!!  
305 11 Peder Hansen (=”gamle Peder Hansen”) [FT1787:305, FT1801:361, død 1801] 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
306 11 Maren Hemmingsdatter [FT1787:306, FT1801:362, død 1825] 44 1743 Gift hans Kone  
307 11 Hemming Pedersen [FT1787:307, FT1801:363] 17 1770 Ugift deres Børn  
308 11 Maren Pedersdatter (Maren Kirstine Pedersdatter) [FT1787:308, FT1801:380, FT1834:144] 14 1773 Ugift deres Børn  
309 11 Sophia Pedersdatter 11 1776 Ugift deres Børn  
310 11 Anna Kirstina Pedersdatter 8 1779 Ugift deres Børn  
311 11 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34, d. 27/2 1854] 3 1784 Ugift deres Børn  
    Busenevej 20matr. 3 [Jordebog 1769: Gård nr. 12: Hans Jensens Enke – dvs. Hans Jensen og Karen Jensdatter, som er forældre til Jens Hansen]          
312 12 Jens Hansen (link til historie om ham: ‘Jens Hansen havde …’) [FT1787:312, FT1801:374, d. 1806] 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
313 12 Birthe Gregorii Datter (Birthe Gregoriusdatter) [FT1787:313, FT1801:375, d. 31/7 1831] 37 1750 Gift hans Kone  
314 12 Hans Jensen (link til historie om ham) [FT1787:314, FT1801:376, FT1834:1, FT1840:1002, FT1845:129] 1 1786 Ugift deres Søn  
315 12 Anna (Anna Jensdatter) [FT1787:315, FT1801:378, d. Keldby 19/12 1853] 3 1784 Ugift hendes Datter avlet uden Ægteskab  
316 12 Lars Hansen [FT1787:316, sandsynligvis Lars Hansen FT1801:355, som er gift med datter af Michael Christensen FT1787:352] 29 1758 Ugift Tienestefolk  
317 12 Kirsten Hemmingsdatter 21 1766 Ugift Tienestefolk  
    En gård [Jordebog 1769: Gård nr. 13: Hemming Jensen] (I 1801 er han indsider og ingen spor af familien findes i 1834, så måske blev gården ikke flyttet ud).          
318 13 Hemming Jensen [FT1887:318, FT1801:428, indsider, d. 30/9 1811] 53 1734 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
319 13 Anna Jørgensdatter [FT1787:319, FT1801:429, d. 16/10 1826] 42 1745 Gift hans Kone  
320 13 Anna Hemmingsdatter 17 1770 Ugift hans børn af 1.ægteskab (med Sidse Jacobsdatter, d. 7/1774)  
321 13 Lars Hemmingsen 16 1771 Ugift hans Børn af første Ægteskab  
322 13 Sidse Hemmingsdatter 6 1781 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab  
323 13 Ingeborg Hemmingsdatter 4 1783 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab  
324 13 Anna Maria Hemmingsdatter (Ane Marie Hemmingsdatter f. 1785, d. 29/3 1829. Gift 21/12 1825 med Claus Sørensen, som er gift igen ved FT1834:211) [FT1787:324, FT1801:430] 2 1785 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab  
325 13 Dorothea Jensen (Dorothea Jensdatter) 67 1720 Enke Huusbondens Moder  
    En gård [Jordebog 1769: Gård nr. 14: Niels Hansen. Men i 1769 blev senere tilføjet Holger Rasmussen, som må have været en sidste rettelse]          
326 14 Holger Rasmusen (Holger Rasmussen Seye) (f. 17/2 1723 i Mandemark, begravet 16/11 1789 – søn af Rasmus Hansen og Kirstine Cathrine Hemmingsdatter Seye – 1750 gift med Anne Jeppesdatter, enke efter Christen Nielsen). 63 1724 Enke-mand Huusbonde [og tredings-foged] Bonde og Gaardbeboer (Pølsegården iflg. privat hjemmeside – søg efter Holger Rasmussen)
327 14 Henrich Rasmusen (fmtl. f. 22/12 1712 i Budsemark, gift 23/9 1736 med Mette Jensdatter, f. ca 1697, d. 8/1 1781 i Busene) 76 1711 Enke-mand   Inderste
328 14 Maren Kirstine Christensdatter 21 1766 Ugift Tienestepige  
    En gård [Jordebog 1769: Gård nr. 15: Peder Povelsen]          
329 15 Peder Povelsen (døbt 27/2 1740, begravet 17/7 1806) [FT1787:329, FT1801:410] 48 1739 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
330 15 Karen Larsdatter [FT1787:330, FT1801:411, d. ?/3/1801] 50 1737 Gift hans Kone  
331 15 Rasmus Pedersen (d. 1803) 22 1765 Ugift deres Børn  
332 15 Margrethe Pedersdatter [FT1781:332, FT1801:414, d. 11/6 1833] 16 1771 Ugift deres Børn  
333 15 Dorothea Pedersdatter (Dorthe Pedersdatter) 13 1774 Ugift deres Børn  
    En gård [Jordebog 1769: Gård nr. 16: Hans Rasmussen] fmtl. senere => Busenevej 40 matr. 14          
334 16 Hans Rasmusen [FT1787:334, FT1801:379, d. 1806] (3. ægteskab: Maren Kirstine Pedersdatter FT1787:308) 44 1743 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (2. ægteskab)
335 16 Kirsten Hemmingsdatter (d. 1794) 23 1764 Gift hans Kone (nr.2)  
336 16 Rasmus Hansen [FT1787:336, FT1801:381] 13 1774 Ugift hans Børn af første Ægteskab (med Catherine Rasmusdatter) (1. ægteskab: Catherine Rasmusdatter)
337 16 Peder Hansen [FT1787:337, FT1801:382] 12 1775 Ugift hans Børn af første Ægteskab  
338 16 Peder Rasmusen 30 1757 Ugift Tienestefolk  
339 16 Anna Rasmusdatter 40 1747 Ugift Tienestefolk  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 17: Rasmus Hansen] se om Anna Rasmusdatter          
340 17 Rasmus Hansen (dør 31/5 1793, men er ifl. Geni døbt 17/12 1719!) 61 1726 Gift Huusbonde (gift 1. gang 8/11 1754 med Anne Andersdatter død 1668) Bonde og Gaardbeboer (hans 2. ægteskab) [hans første kone er død i 1758 og derfor ikke mor til børnene her]
341 17 Mette Mortensdatter [FT1787:341, FT1801:407] 45 1742 Gift hans Kone (gift 2/1 1769)  
342 17 Anna Rasmusdatter (Ane Rasmusdatterer i 1801 gårdmandskone som flytter ud på Busenevej 36) [FT1787:342, FT1801:402, FT1834:17, FT1840:1071, d. 16/1 1845] 14 1773 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab (dvs. dette ægteskab) [hans 2. ægteskab er altså med Mette Mortensdatter med hvem han har fået de 3 børn!]
343 17 Rasmus Rasmussen [FT1787:343, FT1801:væk, Kraneledvej 13: FT1834:82, FT1840:1139, FT1845:249, FT1850:77, FT1860:6] 11 1776 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab (der burde også have stået ‘deres børn’)
344 17 Mette Rasmusdatter 9 1778 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab  
345 17 Hans Nielsen 25 1762 Ugift Tienestekarl gevorben Soldat
    En gård? Måske matr. 39 – Skovstrædet 7!! [Jordebog 1769: Gård nr. 18: Jeppe Jensen]          
346 18 Christian Friderichsen (Christian Fredrichsen Seye / Christian Friderichsen Seje) [f. 1754 Mandemark, død 9/2 1823] [FT1787:346, FT1801:495, d. 9/2 1823] 33 1754 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
347 18 Kirsten Pedersdatter [FT1787:347, FT1801:496, d 27/5 1831] 33 1754 Gift hans Kone  
348 18 Maren Christiansdatter (død før 1795, hvor en datter igen døbes Maren Christiansdatter) 2 1785 Ugift deres Datter  
349 18 Jeppe Jensen [FT1787:349, FT1801:501, d. 28/10 1810] 55 1732 Enke-mand Huusbondens Stedfader  
350 18 Hans Hansen 12 1775 Ugift Tienestefolk  
351 18 Maren Hemmingsdatter 11 1776 Ugift Tienestefolk  
    [Jordebog 1769: Gård nr. 19: Michael Christensen] Malene M. => matr. 8  Kraneledvej 14           
352 19 Michael Christensen 60 1727 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
353 19 Marie Larsdatter (=Ane Marie Larsdatter) [FT:1787:353; FT1801:360] 50 1737 Gift hans Kone  
354 19 Jan Christian Michaelsen 15 1772 Ugift deres Børn  
355 19 Malene Michaelsdatter [FT:1787:355; FT1801:356; FT1834:83; FT1840:1140; FT1845:250] 20 1767 Ugift deres Børn  
356 19 Jens Hemmingsen 24 1763 Ugift Tienestekarl  
    Husmænd:          
    [Jordebog 1769: Huus nr. 1: Hans Rasmussen] Måske Skovstrædet 1, jfr. flg. FT.          
357 20 Hans Rasmusen (f. 5/3 1740 i Mandemarke, d. 7/7 1828, tidl. gift med Kirsten Jensdatter) [FT1787:357, FT1801:426]  47 1740 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand (hans 2. ægteskab)
358 20 Margrete Hansdatter [FT1787:358, FT1801:427] 36 1751 Gift hans Kone (gift 18/8 1786)
359 20 Peder Hansen 8 1779 Ugift hans Børn af 1. Ægteskab (Kirsten Jensdatter)
360 20 Christen Hansen [FT1787:360, FT1801:-, FT1834:131, FT1840:929, FT1845:57] 6 1781 Ugift hans Børn af 1. Ægteskab  
    Skovstrædet 11? (=matr. 38 på gammelt kort) [Jordebog 1769: Huus nr. 2: Hemming Jakobsen, 1724-1769 født og død i Mandemarke]         (Jordebog 1769: Bruger af Skovstrædet 11 HJ)
361 21 Hemming Friderichsen (Hemming Fredrichsen Seye/Seje, født 2/12 1756, gift 13/11 1782, jfr. kirkebog, og 25/5 1897, jfr. kirkebog, død 9/12 1822) [FT1787:361, FT1801:523] 31 1756 Gift 1. gang Huusbonde (2. ægteskab 25/5 1897 med Karen Nielsdatter 2 mdr. efter hans 1. kones død 22/3 1797) Huusmand og gaaer i Dagleie
362 21 Karen Pedersdatter (f. 1758 i Aalebæk, gift 1. gang med Ole Pedersen, gift. 2. gang 13/11 1882 med Hemming Friederichsen, død 22/3 1797) 36 1751 Gift 2. gang hans Kone  
363 21 Friderich Hemmingsen 3 1784 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab   
364 21 Anders Hemmingsen 1 1786 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab  
    [Jordebog 1769: Huus nr. 3: Isaac Abrahamsen =423!]          
365 22 Rasmus Hansen (Rasmus Hansen Bagge) 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
366 22 Kirsten Knudsdatter 36 1751 Gift hans Kone (fmtl. f. 29/8 1751 i Keldby, fra Knud Hansen) 
367 22 Inger Jørgensdatter 65 1722 Enke Konens Moder (var gift 16/10 1750 i Keldby med Knud Hansen)
368 22 Anna Margrete Rasmusdatter 11 1776 Ugift deres Børn  
369 22 Karen Rasmusdatter 6 1781 Ugift deres Børn  
    Busenevej 5 (=matr. 41 som den ældste søn ‘Jacob Pedersen Væver’ f. 1784 har overtaget iflg. hartkornsprotokol)         [Jordebog 1769: Huus nr. 4: Niels Larsen? eller Huus nr. 6: Peder Jakobsen]
370 23 Peder Jakobsen (Peder Jacobsen) [FT1787:370, FT1801:468, d. 11/12 1821] 44 1743 Gift 2.g. Huusbonde Huusmand og Væver (hans 2. ægteskab)
371 23 Ellen Hansdatter (f. i Søemarke og døbt 17/2 1765, jfr. kirkebog#5) [FT1787:371, FT1801:469, FT1834:226, FT1840:1059, FT1845:77, f. 1/2 1765, d. 27/6 1846] 22 1765 Gift 1.g. hans Kone (var 19, da de blev gift 19/2 1784)  
372 23 Jacob Pedersen (Jakob Pedersen?) [FT1787:372, FT1801:461, FT1834:145, FT1840:896, FT1845:21] 3 1784 Ugift hans Søn af 2. Ægteskab (f. dec. 1784, dvs af Ellen)  
    [Jordebog 1769: Huus nr. 5: Friderich Johansen (1717-1770)          
373 24 Friderich Bentson 44 1743 Gift Huusbonde gevorben Soldat
374 24 Maria Jessen 48 1739 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
     ?          
375 25 Rasmus Jensen [FT1787:375, FT1801:503] 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
376 25 Kirsten Mortensdatter [FT1787:376, FT1801:504, f. Budsemark 29/8 1751, d. Mandemarke 17/4 1829] 36 1751 Gift hans Kone (gift 11/3 1776)
377 25 Margreta Rasmusdatter 6 1781 Ugift deres Datter  
    et Huus: iflg. hartkornsp. matr. 43, som lå ml. Busenevej 26 og 28, jfr. FT1801         (læs også historien om Den gamle smedje)
378 26 Mette Hansdatter (enke efter Niels Hansen Smed) [FT1787:378, FT1801:340, d. 23/11 1815 i Mandem.] 49 1738 Enke Madmoder Bondekone og Huusbeboere
379 26 Anna Maria Nielsdatter 6 1781 Ugift hendes Børn  
380 26 Albrect Nielsen (død i Busemarke 2/11 1826) 17 1770 Ugift hendes Børn Vanfør og nyder Almisse
     ?          
381 27 Hans Jørgensen 38 1749 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand
382 27 Margreta Henrichsdatter (næppe Margrethe Henrichsdatter f. 1724 i Mandemarke) 56 1731 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
    Evt. Busenevej 10 – Eller Busenevej 16, hvis Karen bliver boende der.          
383 28 Peder Hansen [FT1787:383, FT1801:454] (Det er IKKE ‘Unge Peder Hansen‘, f. 1761) 38 1749 Gift Huusbonde Huusmand og Væver
384 28 Mette Jensdatter [FT1787:384, FT1801:455] 45 1742 Gift hans Kone  
385 28 Karen Pedersdatter [FT1787:385, FT1801:456, FT1834:198, FT1840:993, d. 15/10 1841] 11 1776 Ugift deres Børn  
386 28 Hans Pedersen 5 1782 Ugift deres Børn  
     ?          
387 29 Anders Jakobsen (Anders Jacobsen)  [FT1787:387, FT1801:350, FT1834:36] 32 1755 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand
388 29 Bodil Hansdatter (Bodil Cathrine Hansdatter) [FT1787:387, FT1801:350] 38 1749 Gift hans Kone  
389 29 Hans Andersen [FT1787:389, FT1801:352] 3 1784 Ugift deres Søn  
    Busenevej 14– matr. 29 – jfr. FT1801          
390 30 Peder Nielsen [FT1787:390 FT1801:418] (f. 1728 Mandem., d. 16/3 1809) 62 1725 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
391 30 Maren Rasmusdatter [FT1787:391 FT1801:419] (f. 17/10 1734 Budsemarke) 54 1733 Gift hans Kone  
392 30 Niels Pedersen (f.24/3 1779, d. 3/6 1852) 9 1778 Ugift deres Søn  
393 31 Sidse Rasmusdatter (måske Sidse Rasmusdatter Bruun, mor til Jens Nielsen Grothe ??) 67 1720 Enke Madmoder Bondekone og Huusbeboere
     ?          
394 32 Jens Hansen (Jens Hansen Holst) [FT1787:394, FT1801:516] 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
395 32 Catharina Hansdatter (Catrine Dorthe Hansdatter) [FT1787:395, FT1801:517] 64 1723 Gift hans Kone (Hendes 2. ægteskab)
    Strædet 11 (Ane Pedersdatter bor i 1834 stadig i Strædet 11          
396 33 Peder Larsen 47 1740 Gift Huusbonde Huusmand og Skræder
397 33 Karen Rasmusdatter [FT1787:397, FT1801:441] 47 1740 Gift hans Kone  
398 33 Anna Pedersdatter (Ane Pedersdatter) [FT1787:398, FT1801:438, FT1834:196] 15 1772 Ugift deres Børn  
399 33 Bodil Pedersdatter 17 1770 Ugift deres Børn  
     ?          
400 34 Hemming Rasmusen (Hemming Rasmussen Kuld, f. i Budsene, døbt 21/3 1742, skovfoged ved Klintholm Gods, d. 28/7 1811 på Klintholm) 47 1740 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
401 34 Anna Hemmingsdatter (Anna Kirstina Hemmingsdatter) 47 1740 Gift hans Kone  
402 34 Catharina Hemmingsdatter (Cathrine Hemmingsdatter d. 1827) 9 1778 Ugift deres Datter (Bliver mor til Ane Marie Hansdatter Skovstrædet 7, FT1840:912 ff)
    ?matr.19 Skovstrædet 6?          
403 35 Jens Nielsen (fmtl. Jens Nielsen Frimand på senere hartkornsprot. for matr.19) I 1801 er der dog flere Jens Nielsen bl.a. Jens Nielsen Grothe [FT1801:442]  27 1760 Ugift Huusbonde Huusmand og Væver
     ?          
404 36 Hans Pedersen 82 1705 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand (i 3. ægteskab)
405 36 Karen Henrichsdatter (Karen Henrichsdatter) [FT1787:405, FT1801:453] 47 1740 Gift hans Kone  
406 36 Anna Kirstina Holgersdatter 22 1765 Ugift Tienestepige  
    Busenevej 24 – matr. 22          
407 37 Johan Antoniusen (Johan Antonisen) (1801: Antonsen) [FT1887:407, FT1801:446] (død 8/11 1801) 34 1753 Gift Huusbonde Huusmand og Smed
408 37 Kirsten Pedersdatter (Kirsten Pedersdatter) (datter af Peder Larsen af Mandemarke) [FT1887:408, FT1801:447] (død 8/6 1806) 32 1755 Gift hans Kone  
409 37 Mette Johansdatter 9 1778 Ugift deres Børn  
410 37 Anna Johansdatter (Ane Johansdatter) 7 1780 Ugift deres Børn  
411 37 Jens Johansen 5 1782 Ugift deres Børn  
412 37 Johan Johansen 1 1786 Ugift deres Børn  
413 37 Peder Larsen [FT1787:413, FT1801:451] 65 1722 Gift Konens Forældre Inderste og gaaer i Dagleie
414 37 Maren Larsdatter (død før 1801) 76 1711 Gift Konens Forældre  
     ?          
415 38 Christian Pedersen [fmtl.= FT1801:478] 51 1736 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
416 38 Karen Andersdatter 49 1738 Gift hans Kone  
417 38 Bodil Christiansdatter 9 1778 Ugift deres Børn  
418 38 Karen Christiansdatter 6 1781 Ugift deres Børn  
419 38 Kirsten Andersdatter 51 1736 Enke Konens Søster  
     ?          
420 39 Hans Jørgensen (Hans Jørgensen Seye) [FT1787:420, FT1801:487] 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
421 39 Karen Rasmusdatter (f. 19/4 1741, d. 1795) 49 1738 Gift hans Kone  
422 39 Maren Hansdatter 12 1775 Ugift deres Datter  
     ?          
423 40 Isaac Abrahamsen (d. 4/7 1792. OBS se fam. 22) 69 1718 Enke-mand Huusbonde Huusmand og Skoemager
424 40 Abraham Isacsen [FT1787, FT1801:481] 34 1753 Ugift hans Søn  
    Busenevej 8          
425 41 Jørgen Jensen [FT1787:425, FT1801:513] 31 1756 Gift Huusbonde Inderste og gaaer i Dagleie
426 41 Maren Jensdatter [FT1787:426, FT1801:514] 25 1762 Gift hans Kone  
427 41 Jens Hansen [f. 1786, FT1782:427, FT1801:539, FT1834:43, FT1840:1087, d. 1843] 2 1785 Ugift Konens Søstersøn, uægte  
     ?          
428 42 Johan Christiansen (døbt 1/8 1756, død ca 1806) 31 1756 Gift Huusbonde Inderste og Tømmermand
429 42 Kirsten Larsdatter (Kirsten Laursdatter) 25 1762 Gift hans Kone (gift 22/12 1783)  
430 42 Ellen Johansdatter 4 1783 (30/6 1784) Ugift deres Børn  
431 42 Maria Johansdatter 2 1785 Ugift deres Børn  
    Skovstrædet 2          
432 43 Christian Kibsgaard  [FT1787:432, FT1801:540, d. 16/9 1801] 40 1747 Gift Huusbonde Skoleholder
433 43 Maren Jensdatter 37 1750 Gift hans Kone  
434 43 Jens Christian Kibsgaard 7 1780 Ugift deres Børn  
435 43 Peter Kibsgaard 5 1782 Ugift deres Børn  
436 43 Anna Maria Kibsgaard [FT1787:436, FT1801:541] 2 1785 Ugift deres Børn  
437 43 Johanna Holgersdatter 12 1775 Ugift Tienestepige