Marie Nielsen

Bemærk: Hvis du vil søge efter navne o.a. her på siden, skal du bruge din browsers søgefunktion eller Ctrl+F. Du kan ikke bruge søgefeltet i øverste højre hjørne, som søger på hele hjemmesiden (læs om søgning på hjemmesiden).
skovstraede_MarieNielsen

Marie Nielsen på hendes 84 års fødselsdag den 26. december 1972

Marie Nielsens familie ca. 1941

Bagerst fra venstre:

 • Nelly Jakobsen (født Hansen, datter af Jens Peter Hansen)
 • Evald Jakobsen (ældste søn)
 • Ernst Henriksen (søn nr. 2)
 • Svend Åge Henriksen (første barnebarn, søn af Ernst og Frida)
 • Frida Henriksen (gift med Ernst, søster til Ina, som nu ejer huset)
 • Jens Kristian Henriksen (søn nr. 4, boede fra ca. 1965-1968 i Maries hus)
 • Gunner Henriksen (søn nr. 3)

Forreste række fra venstre:

 • Rikke Nielsen (senere gift med Kaj Holsten Petersen, de boede Skovstrædet 11)
 • Marie Nielsen
 • Lilly Nielsen (senere gift med Hardy Eriksen, de boede i Fårevejle)
 • Johannes Nielsen (Maries sidste mand, og far til Rikke og Lilly)
 • Dagny Henriksen (ældste datter, boede Skovstrædet 4)

Marie Nielsen havde 6 børn med forskellige mænd. Johannes var Maries anden mand. Marie var født 26/12 1888 og  Andreas Johannes var født 1/9 1900.

Marie havde også et barn uden for ægteskabet, nemlig Evald Jakobsen. Evalds far var rejst til Amerika og det var egentlig meningen at Marie skulle være fulgt efter. Det blev bare aldrig til noget.

Til gengæld giftede Marie hun sig med Evalds rejsefælle Jens Henriksen, da han vendte hjem efter sygdom og modgang. Sammen fik de børnene Ernst, Dagny, Gunner og Jens Christian. Jens Henriksen døde i 1926 i Jylland. Han havde tildraget sig malaria på den anden side af Atlanten, desuden var han blevet sparket i hovedet af en hest. Sygdommen var gået ham til hovedet og han døde på et sindssygehospital.

Marie giftede sig i 1927 i Møborg Kirke med den 12 år yngre Johannes, der i lighed med hende kom ud af en husmandsfamilie. Men han endte som fodermester, hvilket var et trin op ad den sociale rangstige. De fik døtrene Rikke og Lilly.

Men det var svært at finde arbejde i Vestjylland. Først rejste Evald til Møn og fik job på Nordfeldt. Herefter fulgte Gunner, mens Jens Christian og Dagny i første omgang rejste til Helsingør.

Gunner Henriksen boede først på Skovstrædet 5 hos sin svigerfar, inden han i 1950 købte huset på Strædet 11 af sin halvbror Evald Jakobsen, der var gift med Nelly, som var datter af Jens Peter Hansen. Evald havde købt Strædet 11 i 1941.

Tilbage i Jylland var Ernst Henriksen, der dog havde planer om at følge efter. Han arbejdede på det tidspunkt med at detonere miner ved Vestkysten. Her blev han i 1945 sprængt i luften, da han gik hen til en mine, der ikke var detoneret ved første forsøg.

Tilbage var nu kun Ernsts kone Frida (som var søster til Ina Karolina Feilskov) og børnebørnene Svend Åge og Ingrid.

Kort tid efter Ernst døde, flyttede Marie og Johannes samt datteren Lilly til Mandemarke. De boede først hos sønnen Evald i Strædet 11 og senere i Busenevej 18. Men i 1948 købte de Skovstrædet 6 hvor de boede til deres død.

Lill var på et tidspunkt kæreste med Gori i huset overfor på Skovstrædet 7 og tjente på en gård i Kraneled. Det var inden hun mødte Hardy, som hun giftede sig med som 17-årig.

Datteren Rikke flyttede til Helsingør, hvor Jens Christian og Dagny boede, men flyttede dog senere til Mandemarke.

Kurt Henriksen, som er barnebarn til Marie og har bidraget med mange oplysninger til hjemmesiden, har spekuleret meget over hvad baggrunden var for at familien kom til Mandemarke. Han er ret overbevist om, at de kom til Mandemarke i 1945, lige efter at Ernst blev dræbt. At de flyttede fra Vestjylland har også hængt sammen med, at det indremissionske miljø så skævt til, at Marie og Johannes var nært knyttet til hinanden, mens Jens Henriksen lå for døden på sindssygehospitalet.

Johannes døde i 1965 og Marie døde i 1974.

I 1952 havde Marie og Johannes Nielsen sølvbryllup, billederne er fra Skovstrædet 6.

Bagerst fra venstre er personerne på billedet følgende:

 • Anni Hansen (genbo)
 • Kristian Hansen (genbo)
 • Lilly Eriksen (datter)
 • Hardy Eriksen (svigersøn)
 • Bag Hardy er 2 ukendte
 • Edel Henriksen (svigerdatter)
 • Jens Kristian Henriksen (søn)
 • Karl Nielsen (bror til Johannes)
 • Kaj Holsten Petersen (svigersøn)
 • Jens Peter Hansen (Skov­stræ­det 5, far til 2 svigerdøtre)
 • Gurri Hansen (genbo)

Forreste række fra venstre:

 • Nelly Jakobsen (svigerdatter)
 • Evald Jakobsen (svigersøn)
 • Marie
 • Johannes
 • Rikke Petersen (datter)
 • Jørgen Henriksen (barnebarn)
 • Ingeborg Henriksen (svigerdatter med Kurt på skødet)
 • Solveig Henriksen (barnebarn)

Dette er et bryllupsfoto fra 1943, hvor Maries søn Gunner Henriksen blev gift med Ingeborg Hansen.

Gunner stavede i øvrigt sit fornavn ‘Gunnar’ gennem næste hele livet – indtil han tilfældigt fik kigget på sin dåbsattest, hvor det var stavet ‘Gunner’!

Bryllupsfotoet er taget ved vestgavlen ved Tørvelukket på Skovstrædet 5, hvor Gunner og Ingeborg boede hos hendes far Jens Peter Hansen, hvor de også fik deres 3 børn, Solvej, Jørgen og Kurt. Det sidste barn Bente Bente blev født, mens de boede på Strædet 11.

Marie er nr. 3 fra højre. Evald og Nelly står yderst til venstre på billedet med sønnen Asger på armen. Dagny Henriksen, som står ved siden af Marie, boede også i Mandemarke  en del år.

Marie og Johannes døtre var som nævnt Rikke og Lilly Nielsen. Rikke blev gift med Kaj Holsten Petersen, som var søn af Annie i Skovstrædet 7, og de boede i Skovstrædet 10. Lilly, der senere blev gift Eriksen, er pigen på billedet foran Marie. Hun har vist som en af de få ikke boet i Mandemarke.

Jens Christian Henriksen, som står på den anden side af Marie, boede i mange år i Helsingør men flyttede til Mandemarke midt i 1960’erne og flyttede igen i 1968.

På det næste foto nedenfor som er taget ved Skovstrædet 6 omkring 1965, ser man 4 generationer: Det er Marie med oldebarn, bagved står barnebarnet Ingrid og svigerdatteren Frida. Frida var søster til den senere ejer af Skovstrædet 6, Ina Feilskov.

Læs også historien om Familien Henriksen med en række gamle familiefotos som er kommet på hjemmesiden i 2018.