Busenevej 17

Telefonhuset tilhører TDC A/S og er iflg. BBR opført i 1937 (matr. 20c).

Ifølge tingbogen blev der i 1935 tinglyst skøde fra Niels Peter Johansen til General-direktoratet for Post og Telegrafvæsenet. I 1991 blev det overtaget af Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, der i 1997 havde skiftet navn til Tele Danmark A/S

Det er måske et af de huse i Mandemarke, der har den bedste udsigt over bakker og Hjelm Bugt, men ellers er der ikke meget at sige om denne meget anonyme bygning.

telefonhuset_teleht

En gang har huset været fuldt af teknik – den gang tekniske installationer fyldte meget! Og det var ikke bare telefoncentral for Mandemarke og omegn.

I dag fylder genopladelige batterier næsten intet i forhold til den mængde strøm de kan oplagre, som alle ved fra deres mobiltelefoner – eller Teslaer. Men tidligere krævede oplagring af elektricitet store akkumulatorer, som er beholdere med syrebade og elektroder, som blev holdt opladet, så der også var strøm til elektronikken, hvis den almindelige strømforsyning svigtede.

Da huset siges at rumme forbindelser syd over til Tyskland og videre, har det haft stor betydning at telekommunikationen ikke blev afbrudt i tilfælde af strømafbrydelse.

I dag optager elektronikken i huset kun meget lidt plads, men den gør at man i alt fald i selve landsbyen har en meget hurtig internetforbindelse bare gennem ‘kobberet’ hvis man bruger TDC!