Busenevej 5

Huset ejes i dag af Marianne og Leif Søndergaard.

Busenevej 5 januar 2015

En vinterdag 2015

Hvis du vil se hvordan her så ud i Mandemarke i oktober 2010, så tag en tur med Googles Street View ved at klikke HER, for Googles kameravogn med 360 graders kamera på taget er også kørt gennem Mandemarke. Du kan ‘dreje kameraet’ ved at holde med musen (hold dens pegefingerknap nede) og træk i alle retninger. Du kan også køre videre gennem Mandemarke – og se dig til alle sider – ved at klikke længere fremme på vejen. Du kommer tilbage her til hjemmesiden, med din browsers venstrepil eller ved at taste Alt+venstrepil på dit tastatur.

Husets historie

For Hans Holger Hansen var 6.september 1926 en helt særlig dag. For mod en betaling på 5000 kr. til godsejer Carl Sophus Scavenius blev han herre under eget stråtag, omend forholdene var beskedne.

Kun en del af huset – som er fra 1875 og dækker 100 kvm. – var den gang forbeholdt familien, for i den sydlige ende lå stalden. Her var indbygget en lem i væggen til at smide komøget direkte ud på møddingen ikke langt fra det gamle das.

I 1986 solgte  Hans Holger Hansens enke Inger Kristine huset for 240.000 kr. til Jette og René (Buller) Jørgensen, der brugte det som sommerhus frem til 1993.

busenevej-til-straedet_BulderDoeren

Huset med Buller stående i døren

Jette Jørgensen havde en direkte forbindelse til Mandemarke gennem sin onkel Frede Nielsen, der drev landbrug fra Busenevej 4.

Marianne og Leif Søndergaard købte huset i 1993 for 410.000 kr.

De havde en anden indfaldsvinkel til landsbyen. De ledte nemlig aktivt efter en fritidsdrøm på landet. Men det de kiggede på i Nordjylland og Langeland lå alligevel for langt væk. Derfor dukkede Møn op på radarskærmen. Da deres bil kørte ind i Mandemarke, havde Jette og Bullers hus allerede stået til salg i over et år.

Da de flyttede ind var husets bindingsværk pudset over med cementmørtel. Og de gamle bondevinduer ud mod vejen var udskiftet med større termoruder. For at få plads til termoruderne havde de tidligere ejere savet to stykker ud af den store tværgående bjælke i bindingsværket. Leif og Marianne har siden frilagt det gamle bindingsværk og erstattet de store termoruder med gamle småsprodsede bondevinduer. I den forbindelse er der lagt en ny tværgående egebjælke i bindingsværket.

    

De 4 gamle fotos ovenfor kan kort betegnes som “før og efter”.

Leif viser her frem hvad han har lavet (aug. 2009) Busenevej 5 august 2009

Leif viser og forklarer her i august 2009, hvad han har lavet for at bevare den oprindelige konstruktion.

Busenevej 5 oktober 2013 131012-047.jpg

Oktober 2013

Som andre gamle bondehuse var der engang strå på taget. Derefter fulgte en årrække med eternit på taget. Nu er der igen stråtag, ligesom resten af huset er ført tilbage til sit oprindelige, smukke udseende.

Klik på billedet for at se et ældre foto af huset fra samme vinkel.

Der hører meget jord til huset – helt nøjagtigt 8.669 kvm. Men jorden midt i landsbyen havde det med at blive meget tør om sommeren, og landmand Verner Petersen der tidligere havde haft lidt korn omkring huset (han havde gården længere nede i landsbyen, Busenevej 20) fandt ikke længere det var besværet værd at forpagte.

Derfor måtte Leif og Marianne nu til selv at lægge hovederne i blød, da en have på en lille hektars penge var for meget at tumle med. Resultatet blev den fold midt i landsbyen, hvor der i dag tit går heste, da folden grænser lige op til Ole og Jeanette i Skovstrædet 5, der er de eneste i landsbyen som har heste.

Grunden til huset her på Busenevej 5 udgør sammen med den smalle nabogrund og den gamle brandtomt på Skovstrædet 7 de tre grunde, der ifølge § 2 i Overfredningsnævnets afgørelse fra 1980 (jfr. den særlige skravering på kortbilaget hertil) “udgår af fredningen i takt med, at arealerne bebygges i henhold til lokalplan eller med amtsrådets tilladelse i medfør af by- og landzoneloven”.  Læs også historien om Skovstrædet 7.

busenevej-til-straedet_luftsgaard80er

Luftbillede fra en vinterdag i firserne, hvor huset stadig var omgivet af dyrkede marker

Et glimt tilbage i tiden fås af folketællingen i 1940 (link til mikrofilm af skema), hvor Marie Kirstine Carstensen som ene person boede i huset. Da hun var født 31/5 1861 har hun været 79 på dette tidspunkt. Ikke overraskende står at hun er enke og Aldersrentenyder, men så står der også i kolonnen under hendes erhverv: Husmand.