Busenevej 5

Huset ejes i dag af Marianne og Leif Søndergaard.

Busenevej 5 januar 2015

En vinterdag 2015

Hvis du vil se hvordan her så ud i Mandemarke i oktober 2010, så tag en tur med Googles Street View ved at klikke HER, for Googles kameravogn med 360 graders kamera på taget er også kørt gennem Mandemarke. Du kan ‘dreje kameraet’ ved at holde med musen (hold dens pegefingerknap nede) og træk i alle retninger. Du kan også køre videre gennem Mandemarke – og se dig til alle sider – ved at klikke længere fremme på vejen. Du kommer tilbage her til hjemmesiden, med din browsers venstrepil eller ved at taste Alt+venstrepil på dit tastatur.

Husets historie

For Hans Holger Hansen var 6. september 1926 en helt særlig dag. For mod en betaling på 5.000 kr. til godsejer Carl Sophus Scavenius blev han herre under eget stråtag, omend forholdene var beskedne. (Se påtegningen på den ældste tingbog – den senere tingbog med overdragelserne i 1900-tallet er indsat sidst på siden her).

Kun en del af huset – som er fra 1875 og dækker 100 kvm. – var den gang forbeholdt familien, for i den sydlige ende lå stalden. Her var indbygget en lem i væggen til at smide komøget direkte ud på møddingen ikke langt fra det gamle das.

I 1986 solgte  Hans Holger Hansens enke Inger Kristine huset for 230.000 kr. til Jette og René (Buller) Jørgensen, der brugte det som sommerhus frem til 1993.

busenevej-til-straedet_BulderDoeren

Huset med Buller stående i døren

Jette Jørgensen havde en direkte forbindelse til Mandemarke gennem sin onkel Frede Nielsen, der drev landbrug fra Busenevej 4.

Marianne og Leif Søndergaard købte huset i 1993 for 430.000 kr.

De havde en anden indfaldsvinkel til landsbyen. De ledte nemlig aktivt efter en fritidsdrøm på landet. Men det de kiggede på i Nordjylland og Langeland lå alligevel for langt væk. Derfor dukkede Møn op på radarskærmen. Da deres bil kørte ind i Mandemarke, havde Jette og Bullers hus allerede stået til salg i over et år.

Da de flyttede ind var husets bindingsværk pudset over med cementmørtel. Og de gamle bondevinduer ud mod vejen var udskiftet med større termoruder. For at få plads til termoruderne havde de tidligere ejere savet to stykker ud af den store tværgående bjælke i bindingsværket. Leif og Marianne har siden frilagt det gamle bindingsværk og erstattet de store termoruder med gamle småsprodsede bondevinduer. I den forbindelse er der lagt en ny tværgående egebjælke i bindingsværket.

    

De 4 gamle fotos ovenfor kan kort betegnes som “før og efter”.

Leif viser her frem hvad han har lavet (aug. 2009) Busenevej 5 august 2009

Leif viser og forklarer her i august 2009, hvad han har lavet for at bevare den oprindelige konstruktion.

Busenevej 5 oktober 2013 131012-047.jpg

Oktober 2013

Som andre gamle bondehuse var der engang strå på taget. Derefter fulgte en årrække med eternit på taget. Nu er der igen stråtag, ligesom resten af huset er ført tilbage til sit oprindelige, smukke udseende.

Klik på billedet for at se et ældre foto af huset fra samme vinkel.

Der hører meget jord til huset – helt nøjagtigt 8.669 kvm. Men jorden midt i landsbyen havde det med at blive meget tør om sommeren, og landmand Verner Petersen der tidligere havde haft lidt korn omkring huset (han havde gården længere nede i landsbyen, Busenevej 20) fandt ikke længere det var besværet værd at forpagte.

Derfor måtte Leif og Marianne nu til selv at lægge hovederne i blød, da en have på en lille hektars penge var for meget at tumle med. Resultatet blev den fold midt i landsbyen, hvor der i dag tit går heste, da folden grænser lige op til Ole og Jeanette i Skovstrædet 5, der er de eneste i landsbyen som har heste.

Grunden til huset her på Busenevej 5 udgør sammen med den smalle nabogrund og den gamle brandtomt på Skovstrædet 7 de tre grunde, der ifølge § 2 i Overfredningsnævnets afgørelse fra 1980 (jfr. den særlige skravering på kortbilaget hertil) “udgår af fredningen i takt med, at arealerne bebygges i henhold til lokalplan eller med amtsrådets tilladelse i medfør af by- og landzoneloven”.  Læs også historien om Skovstrædet 7.

busenevej-til-straedet_luftsgaard80er

Luftbillede fra en vinterdag i firserne, hvor huset stadig var omgivet af dyrkede marker

Hvad de gamle folketællinger kan fortælle

Det er jo et af de gamle huse i landsbyen. Det nuværende hus skulle være fra 1875, men der har sikkert ligget hus på stedet længe før.

Siden 1787 er der med forskellige intervaller lavet folketællinger i Danmark herunder også i Mandemarke. Der blev lavet håndskrevne lister over alle personer med fødselsdata for de enkelte huse eller gårde i hele Mandemarkes ejerlav. Desværre gik man ikke så meget op i at præcisere hvilke huse eller gårde personerne boede i, for det vidste man jo. Først i løbet af 1900-tallet begyndte man at notere matrikelnumre for nogle af familiernes boliger, men de har ikke altid været korrekte. De fleste af folketællingerne for Mandemarke helt tilbage fra 1787 til 1940 er digitaliserede her på hjemmesiden, så man kan søge i dem, selv om de ikke altid har været helt lette at tyde. I forbindelse med digitaliseringen er der så vidt muligt blevet tilføjet husenes nuværende adresser.

Ved folketællingen i 1940, som er den senete offentligt tilgængelige, er der tilsyneladende angivet matrikelnumre som peger hen mod huset for 3 forskellige husstande, men ifølge ældre beboere skulle den rigtige familie ikke være Jens Peter Hansens (nr. 50 på folketællingen) men derimod følgende (med link til det originale skema ved 19-tallet):

19 Hans Holger Hansen 29/12 1902 Husmand Landarbejder 3/2 1929
20 Inger Kristine Hansen 10/5 1908 Husmoder Malkning Markarb.
21 Alfre Arne Hansen 18/7 1929 Barn Sønd (=søn!) Skolegang
22 Rita Marie Hansen 8/3 1932 Barn Datter Skolegang
23 Keld Ejgild Hansen 17/9 1933 Barn
24 Vang Brink Hansen 5/10 1934 Barn
25 Kai Erik Hansen 10/6 1938 Barn
26 Ejner Hansen 23/12 1939 Barn

Ligesom det kan være svært at læse de gamle håndskrifter, kan der også være pudsige stavemåder. Og det er helt tydeligt at sønnen står anført som Alfre. Ja, han står endda også tydeligt anført som ‘Sønd’, så protokolføreren har haft problemer med bogstavet d. Om nr. 24 i virkeligheden har heddet Vagn er heller ikke til at vide.

Hans Holger og hans kone var ved folketællingen i 1930 registreret således uden stedsangivelse (link til originalt skema):

Hans Holger Hansen 29.9.07 Magleby Husfader Husmand
Inger Kristine 10.5.08 Borre Husmoder
Arne Alfred 18.7.29 Magleby

Håndskrifterne er ikke altid til at tyde, så hvilken af de 2 vi har set der er Hans Holgers rigtige er ikke til at vide. Til gengæld ved nu også oplyst hvilket sogn de er født i, og det fremgår også at de var blevet gift i 1929 og havde fået 1 barn, som jo også er nævnt her. Men så kom der jo 5 børn mere til i løbet af de næste 10 år.

Desværre har det lille husmandssteds beboere ikke været til at identificere på nogen af de tidligere folketællinger.

Ejendommens blad i tingbogen (før digitaliseringen)

(klik for at forstørre)