Busenevej 5 (Nyt 11/2018)

Huset ejes i dag af Marianne og Leif Søndergaard.

Busenevej 5 januar 2015

En vinterdag 2015

Hvis du vil se hvordan her så ud i Mandemarke i oktober 2010, så tag en tur med Googles Street View ved at klikke HER, for Googles kameravogn med 360 graders kamera på taget er også kørt gennem Mandemarke. Du kan ‘dreje kameraet’ ved at holde med musen (hold dens pegefingerknap nede) og træk i alle retninger. Du kan også køre videre gennem Mandemarke – og se dig til alle sider – ved at klikke længere fremme på vejen. Du kommer tilbage her til hjemmesiden, med din browsers venstrepil eller ved at taste Alt+venstrepil på dit tastatur.

Husets historie

For Hans Holger Hansen var 6. september 1926 en helt særlig dag. For mod en betaling på 5.000 kr. til godsejer Carl Sophus Scavenius blev han herre under eget stråtag, omend forholdene var beskedne. (Se påtegningen på den ældste tingbog – den senere tingbog med overdragelserne i 1900-tallet er indsat sidst på siden her).

Kun en del af huset – som er fra 1875 og dækker 100 kvm. – var den gang forbeholdt familien, for i den sydlige ende lå stalden. Her var indbygget en lem i væggen til at smide komøget direkte ud på møddingen ikke langt fra det gamle das.

I 1986 solgte  Hans Holger Hansens enke Inger Kristine huset for 230.000 kr. til Jette og René (Buller) Jørgensen, der brugte det som sommerhus frem til 1993.

busenevej-til-straedet_BulderDoeren

Huset med Buller stående i døren

Jette Jørgensen havde en direkte forbindelse til Mandemarke gennem sin onkel Frede Nielsen, der drev landbrug fra Busenevej 4.

Marianne og Leif Søndergaard købte huset i 1993 for 430.000 kr.

De havde en anden indfaldsvinkel til landsbyen. De ledte nemlig aktivt efter en fritidsdrøm på landet. Men det de kiggede på i Nordjylland og Langeland lå alligevel for langt væk. Derfor dukkede Møn op på radarskærmen. Da deres bil kørte ind i Mandemarke, havde Jette og Bullers hus allerede stået til salg i over et år.

Da de flyttede ind var husets bindingsværk pudset over med cementmørtel. Og de gamle bondevinduer ud mod vejen var udskiftet med større termoruder. For at få plads til termoruderne havde de tidligere ejere savet to stykker ud af den store tværgående bjælke i bindingsværket. Leif og Marianne har siden frilagt det gamle bindingsværk og erstattet de store termoruder med gamle småsprodsede bondevinduer. I den forbindelse er der lagt en ny tværgående egebjælke i bindingsværket.

    

De 4 gamle fotos ovenfor kan kort betegnes som “før og efter”.

Leif viser her frem hvad han har lavet (aug. 2009) Busenevej 5 august 2009

Leif viser og forklarer her i august 2009, hvad han har lavet for at bevare den oprindelige konstruktion.

Busenevej 5 oktober 2013 131012-047.jpg

Oktober 2013

Som andre gamle bondehuse var der en gang strå på taget. Derefter fulgte en årrække med eternit på taget fra 1968. Nu er der igen stråtag, ligesom resten af huset er ført tilbage til sit oprindelige, smukke udseende.

Klik på billedet for at se et ældre foto af huset fra samme vinkel.

Leif har i 2018 udarbejdet en minutiøs beskrivelse af huset og dets historie, som den har kunnet afdækkes bl.a. ved deres omfattende og grundige renovering af huset gennem næsten 25 år. Den 30 sider lange historie med fotos og forklarende illustrationer kan indlæses som pdf-fil på ny fane ved at klikke HER.

Der hører meget jord til huset – helt nøjagtigt 8.669 kvm. Men jorden midt i landsbyen havde det med at blive meget tør om sommeren, og landmand Verner Petersen der tidligere havde haft lidt korn omkring huset (han havde gården længere nede i landsbyen, Busenevej 20) fandt ikke længere det var besværet værd at forpagte.

Derfor måtte Leif og Marianne nu til selv at lægge hovederne i blød, da en have på en lille hektars penge var for meget at tumle med. Resultatet blev den fold midt i landsbyen, hvor der i dag tit går heste, da folden grænser lige op til Ole og Jeanette i Skovstrædet 5, der er de eneste i landsbyen som har heste.

Grunden til huset her på Busenevej 5 udgør sammen med den smalle nabogrund og den gamle brandtomt på Skovstrædet 7 de tre grunde, der ifølge § 2 i Overfredningsnævnets afgørelse fra 1980 (jfr. den særlige skravering på kortbilaget hertil) “udgår af fredningen i takt med, at arealerne bebygges i henhold til lokalplan eller med amtsrådets tilladelse i medfør af by- og landzoneloven”.  Læs også historien om Skovstrædet 7.

busenevej-til-straedet_luftsgaard80er

Luftbillede fra en vinterdag i firserne, hvor huset stadig var omgivet af dyrkede marker

Hvad de gamle folketællinger kan fortælle

Det er jo et af de gamle huse i landsbyen. Det nuværende hus skulle være fra 1875, men der har sikkert ligget hus på stedet længe før.

Siden 1787 er der med forskellige intervaller lavet folketællinger i Danmark herunder også i Mandemarke. Der blev lavet håndskrevne lister over alle personer med fødselsdata for de enkelte huse eller gårde i hele Mandemarkes ejerlav. Desværre gik man ikke så meget op i at præcisere hvilke huse eller gårde personerne boede i, for det vidste man jo. Først i løbet af 1900-tallet begyndte man at notere matrikelnumre for nogle af familiernes boliger, men de har ikke altid været korrekte. De fleste af folketællingerne for Mandemarke helt tilbage fra 1787 til 1940 er digitaliserede her på hjemmesiden, så man kan søge i dem, selv om de ikke altid har været helt lette at tyde. I forbindelse med digitaliseringen er der så vidt muligt blevet tilføjet husenes nuværende adresser.

Ved folketællingen i 1940, som er den senete offentligt tilgængelige, er der tilsyneladende angivet matrikelnumre som peger hen mod huset for 3 forskellige husstande, men ifølge ældre beboere skulle den rigtige familie ikke være Jens Peter Hansens (nr. 50 på folketællingen) men derimod følgende (med link til det originale skema ved 19-tallet):

19 Hans Holger Hansen 29/12 1902 Husmand Landarbejder
20 Inger Kristine Hansen 10/5 1908 Husmoder Malkning Markarb.
21 Alfre Arne Hansen 18/7 1929 Barn Sønd (=søn!) Skolegang
22 Rita Marie Hansen 8/3 1932 Barn Datter Skolegang
23 Keld Ejgild Hansen 17/9 1933 Barn
24 Vang Brink Hansen 5/10 1934 Barn
25 Kai Erik Hansen 10/6 1938 Barn
26 Ejner Hansen 23/12 1939 Barn

Holger og Inger var blevet gift den 3/2 1929 og fik yderligere i 1943 en datter som hed Mona og i 1948 en datter som hed Ulla.

Ligesom det nogen gange kan være svært at læse gamle håndskrifter, kan man også komme ud for pudsige stavemåder. Og det er helt tydeligt at sønnen som nr. 21 på skemaet står anført som ‘Alfre‘ og ikke ‘Alfredø. Ja, han står endda også tydeligt anført som ‘Sønd‘ i samme kolonne som der for lillesøsteren står ‘Datter’, hvor ‘søn’ havde været nok. Der er ingen tvivl om at tællingskommissæren Thorkild Nielsen, som selv boede i Strædet 3, har haft  sine problemer med bogstavet ‘d’. Og det får man også bekæftet, hvis man nærlæser det skema han udfyldte for sig selv og sin familie i 1940, for her har han for sig selv i kolonnen om erhverv tydeligt skrevet følgende : ‘Indvaliderente. Have og Husflisarb‘ – i stedet for ‘Invaliderente. Have og Husflidsarb’!

Om lillebroren ‘Vang Brink’ skulle have heddet ‘Vagn’ har derimod ikke kunnet bekræftes, idet han i det daglige kun blev kaldt ‘Brink’.

Hans Holger og hans kone var ved folketællingen i 1930 registreret således uden stedsangivelse (link til originalt skema):

Hans Holger Hansen 29.9.07 Magleby Husfader Husmand
Inger Kristine 10.5.08 Borre Husmoder
Arne Alfred 18.7.29 Magleby

Håndskrifterne er ikke altid til at tyde, så hvilken af de 2 vi har set der er Hans Holgers rigtige er ikke til at vide. Til gengæld ved nu også oplyst hvilket sogn de er født i, og det fremgår også at de var blevet gift i 1929 og havde fået 1 barn, som jo også er nævnt her. Men så kom der jo 5 børn mere til i løbet af de næste 10 år.

Desværre har det lille husmandssteds beboere ikke været til at identificere på nogen af de tidligere folketællinger. (Men det er lykkedes senere, jfr. tilføjelsen længere nede).

Ejendommens blad i tingbogen (før digitaliseringen)

(klik for at forstørre)

Seneste tilføjelse: Kronologisk oversigt over ejendommens beboere igennem tiden

Beboerne:

1993-   Marianne og Leif Søndergaard

1986-1993 Jette og René Sørensen

1929-1986 Inger Kristine og Hans Holger Hansen

1924-1929 Alvine Dorothea og Herman Johannes Oluf Vinge

1873-1924 Peter Jakob Hemmingsen og Marie Larsen

Ifølge BBR er huset opført i 1875 (link til BBR).

Om familierne:

Ved folketællingen i 1880 er Peter J. Hemmingsen angivet som familieoverhoved, og Marie Larsen er husmoder (link til det originale folketællingsskema med den oplyste alder – ud fra hvilken fødeåret er beregnet ved at trække det fra folketællingsåret, men det giver ikke altid det rigtige årstal):

Peter Jakob Hemmingsen 29 1851 Husfader, Teglbrænder
Marie Larsen 36 1844 Husmoder, hans Kone
Hemming Frederik Hemmingsen 7 1873 deres Søn
Jens Peter Hemmingsen 5 1875 deres Søn
Hanne Karen Kristine Hemmingsen 2 1878 deres Datter

Ved at søge lidt frem og tilbage i folketællinger og kirkebøger kan man se, at Peter Jakob Hemmingsen er født 31/3 1850 i Lundby, Hammer Sogn, og forældrene er husmand Hemming Olsen og Maren Nielsdatter. Marie Larsen er født 23/7 1843 i Kostræde Banke, Køng Sogn og datter af slagter Jens Larsen og hustru.

De blev gift i Lundby i 1870 og boede dér, da de fik deres første søn Hemming Frederik Hemmingsen (født 1873). Samme år, 1873, flyttede til Mandemarke. De fik i alt 6 børn, hvoraf kun 3 overlevede til voksenalderen. Nummer to i børneflokken var Jens Peter Hemmingsen født 1874; han druknede som 15-årig i Hunosø d. 8. december 1889. Man kan forestille sig, at søen har været frosset, og han er gået ud på isen, der ikke har kunnet bære. Hanne Karen Kristine blev født i 1878. Anne Marie bliver født d. 22/12 1882, hastedøbt i hjemmet d. 28/12, men dør samme dag. Karl Kristian født i d. 4 marts 1880 og bliver døbt to måneder senere d. 17. maj. Han dør som 9 årig d. 13/3 1889, samme år som storebror Jens Peter drukner. Deres sidste barn er Hans Hemmingsen, som bliver født d. 25/7 1884 og døbt allerede 3 måneder senere d. 12/10 (måske fordi han blev vurderet til at være svagelig) og konfirmeret d. 2/10 1898.

I 1901 folketællingen er ikke angivet nogen hjemmeboende børn. Så også den yngste Hans, som nu er 17 år er flyttet hjemmefra; måske allerede lige efter konfirmationen, hvilket jo var almindeligt tidligere.

Hemming Frederik bor på adressen i 1906 tællingen. Hemming Frederik er opgivet som skovarbejder og bor hos forældrene med sin søn Peter Olav (født 31/1 1899).

Ved 1911 folketællingen bor sønnesønnen Peter Olav Hemmingsen (men ikke hans far, Hemming Frederik) hos bedsteforældrene og går i skole. Han døde i øvrigt på Stege Amtssygehus 21/8 1924 kun 25 år gammel. På dette tidspunkt registreret som indsidder (dvs lejer hos gårdmand) og hønseriejer.

Ved 1916 folketællingen er det kun de to gamle, der bor på Busenevej 5. På det tidspunkt er Peter Jakob Hemmingsen (66 år) gået på pension med en årlig indkomst (alderdomsunderstøttelse) på 300 kr! Han angiver dog stadig at beskæftige sig med landbrug.

Ved de forskellige folketællinger har Peter Jakob Hemmingsen opgivet enten at være daglejer ved landbrug og skovbrug eller teglbrænder. Marie har op givet at beskæftiget sig med husgerning og markarbejde.

Marie Larsen dør i Mandemarke d. 21/6 1924 81 år gammel. Som nævnt dør sønnesønnen Peter Olav Hemmingsen to måneder senere. Peter Jakob Hemmingsen dør i sin seng på plejehjemmet i Elmelunde d. 15/2 1932 også 81 år gammel.

Det fremgår ikke, hvornår familien Hemmingsen er fraflyttet, men de er med i 1921 folketællingen (hvor de er hhv 71 og 78 år gamle), men ikke den i 1925, så i 1925 er Peter Jakob Hemmingsen formentlig på plejehjem.

Efter familien Hemmingsen flyttede Alvine Dorothea og Herman Johannes Olaf Vinge (Bitten Esklings forældre) ind på Busenevej 5. Præcis hvornår og hvor længe de boede dér, er der ikke tydelig dokumentation for. De var registreret i Mandemarke ved 1925 folketællingen, men i 1930 tællingen var de registreret på mtr 19c i Magleby.

Det er nærliggende at antage, at Peter Jakob Hemmingsen er flyttet på plejehjem efter at have mistet både sin hustru og sønnesøn i 1924, og at Alvine og Herman er flyttet ind efter de blev gift i 1924. Formentlig har de har boet der indtil huset blev solgt til Hans Holger Hansen d. 13/6 1929.

Alvine og Herman foran Busenevej 5 med 2 af Alvines søstre

Som man kan se af det gamle blad i tingbogen ovenfor købte Hans Holger Hansen ejendommen af Klintholm Gods for 5.000 kr. ved skøde tinglyst 13/6 1929 Han blev således den første selvejer, hvor de tidligere beboere havde lejet huset af godset, som det den gang stadig var tilfældet for de fleste af husene i Mandemarke.

Hans Holger (født d. 29/9 1902 i Mandemarke) blev gift d. 3/2 1929 i Borre Kirke med Inger Kristine Larsen (født d. 19/5 1908 i Borre Sogn).  Dengang var man jo ikke gravid så længe, så det første barn kom 5 måneder senere! Men det var måske også årsagen til dette bryllup, selvom det var under stand: Inger Kristines far var gårdmand, mens Jan Holgers far var jordløs (indsidder dvs. boede til leje hos en gårdmand uden at have egen jord).

Det blev til i alt 8 børn. De 6 er angivet i tabellen fra 1940 folketællingen nedenfor (link til det originale skema). De to piger Ulla og Mona kom til efter folketællingen i 1940. De to ældste børn Arne Alfred og Rita Mari gik i skole ved 1940 optællingen.  Hans Holger Hansen er noteret som husmand og landarbejder, men da han blev gift, var han angivet som avlsmedarbejder, og han er altså den første selvejer af huset. Inger Kristine har som beskæftigelse angivet malkning og landarbejde!

Hans Holger Hansen 29/12 1902 Husmand Landarbejder
Inger Kristine Hansen 10/5 1908 Husmoder Malkning Markarb.
Alfre (Alfred?) Arne Hansen 18/7 1929 Barn Sønd (=søn!) Skolegang
Rita Marie Hansen 8/3 1932 Barn Datter Skolegang
Keld Ejgild Hansen 17/9 1933 Barn
Vang (Vagn?) Brink Hansen 5/10 1934 Barn
Kai Erik Hansen 10/6 1938 Barn
Ejner Hansen 23/12 1939 Barn

De kursiverede fornavne angiver det kaldenavn de pågældende selv brugte.

Inger Kristine døde som den sidste af de to i 1986, og huset blev i juni 1986 solgt til Jette og René Sørensen (Frede Nielsen i Busenevej 4 var Jettes onkel). Efter Frede i 1990 døde, syntes Jette og René ikke, de havde så meget tilknytning til Mandemarke og i 1993 solgte de så til Marianne og Leif Søndergaard.