Familien Henriksen

En af de mange familier som har været en del af Mandemarkes historie er familien Henriksen. Da københavnerne begyndte at komme til Mandemarke i 1968 oplevede de Mandemarke som ‘én stor familie’. Den historie (link åbnes på ny fane) blev skrevet i 1990’erne.

Den følgende historie om familien Henriksen supplerer og fletter sig ind i den gamle historie – for der var forbindelser på kryds og tværs!

Kurt Henriksen, som selv er født i 1948 i ‘Tørvelukket’ på Skovstrædet 5, har bidraget med oplysninger og har samlet en række gamle fotos fra Mandemarke med oplysninger om forskellige personer i hans familie, hvoraf mange allerede har været omtalt enten som enkeltpersoner eller som beboere i forskellige af Mandemarkes huse. (Link til en samling fotos kommer til sidst).

Kurts farmor Marie Nielsen flyttede til Mandemarke fra Bøvlingbjerg i Jylland. Det var vist nok i 1945 hun flyttede ind på Strædet 11 hos sin søn Evald, som var kommet til Møn i trediverne fra Vestjylland, hvor det var svært at finde job.

I 1948 købte Marie sammen med sin mand Johannes huset på Skovstrædet 6, som senere  blev overtaget af hendes niece Ina, der var den ene af 13 søskende. Ina, som er født omkring 1924 med navnet Caroline, var søster til Frida, som var gift med Maries søn Ernst, der døde ved en landmineulykke i Jylland lige efter krigen. Ina ejer i 2018 stadig huset, som hun og hendes mand gav navnet ‘FAB’, er forbogstaverne for deres 3 børns navne.

Før Marie Nielsen overtog Skovstrædet 6, boede Aage og Elly Post i huset. De flyttede i 1948 til et hus på Klintholm Havnevej, som i dag kendes som ‘Det kinesiske hus’, hvor de også havde en is kiosk med en praktisk beliggenhed lige ved stadion og Centralskolen. Aage Post var malermester og musiker, spillede trompet, og var også en fin observatør af livet i Mandemarke, som han beskrev i en lang avisartikel i Møns Dagblad den 23/12 1944, som ligger her på hjemmesiden (klik HER og åbner på ny fane).

Et af Maries børn hed Gunner Henriksen, som i 1941 blev gift med Ingeborg Hansen, der var den yngste af Jens Peter Hansens 5 døtre. Gunner og Ingeborg fik deres første børn mens de stadig boede i huset hos hendes far Jens Peter Hansen på Skovstrædet 5.

Jens Peter som var født i Råby var kommet til Mandemarke som ung og blev i 1910 blevet gift med Annette Sofie Rasmussen fra Magleby og fik 5 døtre. Efter en omtumlet periode endte Jens Peter med sin familie i huset på Skovstrædet 5, ‘Tørvelukkehuset’, hvor den tidligere lejer Hans Peter Hansen var død i 1931.

Kurts farfar Jens Peter Hansen var barn af Hans Peter Hansen og Sidse Kirstine – men det var ikke den Hans Peter Hansen der var født i 1849 og i så mange år havde havde boet i Tørvelukkehuset at han selv blev kaldt ‘tørvelukkeren’!  Jens Peters far som var født i 1864 boede i 1925 i huset på Busenevej 12, som hans søn Valdemar Hansen, der boede i huset ved siden af på Busenevej 10 havde købt til sine gamle forældre.

Udover broderen Valdemar havde Jens Peter også en søster Karen Mortensen, som også var kommet til Mandemarke og boede både ved folketællingen i 1925 og 1930 sammen med datteren Anna Kirstine et sted som ikke har kunnet identificeres. Karen Mortensen som var født i 1892 blev begge gange registreret som Enke og ‘Arbejderske’.

Lad os vende tilbage til den gren af familien til Jens Peter Hansen, som boede i huset på Skovstrædet 5. Pladsen har ikke overraskende været trang, idet der i hver ende af huset kun var 2 beskedne stuer eller rum og i midten et større køkken samt et grovkøkken med åbent ildsted. Så Jens Peters datter og svigersønnen Gunnar Henriksen, som mellem 1912 og 1918 havde fået 4 piger, har levet under beskedne forhold.

I 1950 fik Gunner Henriksen mulighed for at købe huset på Strædet 11 til sig og sin familie af sin halvbror Evald, Inger Nielsens far, som var kommet til Møn i trediverne fra Vestjylland, hvor det var svært at finde job. Han fik job på Nordfeldt Gods. Senere fulgte hovedparten af familien med til Møn og Mandemarke, herunder moderen Marie Nielsen.

Gunner Henriksen blev boende i huset på Strædet 11 indtil 1985 hvor han flyttede til Lendemarke og huset blev købt af den nuværende ejer af huset.

Kurt Henriksen er også efter han flyttede hjemmefra kommet i Mandemarke, når han besøgte sin far. Han har bevaret erindringen om mange forhold i Mandemarke – og mange gamle fotos, som vi med glæde deler med andre som interesserer sig for Mandemarkes historie og beboere.

Kurt Henriksens svigermor er Inger Sofie Jensen, født Dorph-Petersen, hvis mor Sofie i øvrigt har undervist Kurts og hans bror Jørgens mor i syning.

Jørgens svigerfar var Inger Sofie Dorph-Petersens bror Knud. Jørgen giftede sig med Anne Dorph-Petersen, som var barnebarn af Svend og Sofie Dorph-Petersen, som boede i Skovstrædet 11 fra omkring 1920 til oktober 1926. Jørgen tog sin kones og svigerfamilies navn i forbindelse med ægteskabet, så derfor hedder de to brødre Jørgen Dorph-Petersen og Kurt Henriksen.

Brødrenes morfar havde en bror Valdemar Hansen som havde huset på Busenevej 10. Der var også en tredje bror Carl Hansen, som var gift med Dorothea og havde en går nær ved Møns fyr

Deres oldefar hed Hans Peter Hansen, som ved sin død i 1952 boede på Busenevej 12, hvor han ifølge folketællingerne også boede i 1921. Ved folketællingen i 1916 boede han på matr. 37, som er Busenevej 4.

Klik her for at indlæse pdf-filen med Kurt Henriksens Billeder fra Mandemarke fra 1910 til 1989 med oplysninger om alle personerne. Fotos efter 1963 har han selv taget og enkelte andre fotos ligger i forvejen på hjemmesiden.


Tak for de mange bidrag – også til mange andre sider – fra Kurt Henriksen, der også løbende drøfter forholdene i Mandemarke med sin bror Jørgen og deres kusiner Inger (datter af Nelly og Evald, der boede i Strædet 11 indtil 1950) og Else-Marie (datter af Dagny, Skovstrædet 4).