Fund 172

050507-172
SB 172 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 723981 / 6096864 Zone: 32
Ejerlav 0320756 Mandemarke By, Magleby, matr.nr.: 50 (1880)
Stednavne Mandemark (1880)
Anlæg
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
Oldtid
Beskadiget i uvist omfang (1880)
Usikker klassifikation (1880)
Overpløjet (1880)
Begivenheder
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
1880
Berejser: Petersen,H.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
Berejsertekst:
Maaske en nedpløjet Høj.

Oltidsfund nær Mandemarke