Gurkebakken 10

Luftfoto 1989 (KLIK for at forstørre)

Et nutidigt luftfoto kan ses på Krak.dk ved at klikke HER, hvor man også kan zoome ud.

Historien om ejendommen på Gurkebakken 10 mangler at blive skrevet, og det følgende er et meget foreløbigt udkast.

Iflg. BBR ejes matr. 15e af Anne Marie Bjerre-Nielsen og Søren Bjerre-Nielsen, og ejendommen er – i øvrigt ligesom Gurkebakken 6 – opført i 1925 (link til BBR).

Når ejendommen i dag har matr. 15e, viser det at den har hørt til matr. 15. Når jord blev solgt fra, fik den oprindelige ejendom normalt tilføjet et a. Historien om denne ejendom bør derfor sammenholdes med den meget udførlige historie om matr. 15a, Gurkebakken 12. Og tilsyneladende vedrører tinglysningsoplysningene nedenfor lige så meget denne ejendom.

En lille begyndelse – tinglysningsoplysninger

Der findes en gammel tinglysningsprotokol om skøde tinglyst i 1925 fra Niels Jørgen Nielsen til Jens Peter Gottrup Nielsen (LINK – åbner på ny fane).

Her henvises der til et tidligere ret uoverskueligt blad om udstykninger af det oprindelige matr. 15 (LINK), hvor man dog kan se at ejendommen efter at have været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius – ved skøde i 1889 overgik Jørgen Nielsen f.s.v.a. den del af ejendommen der nu fik matr. 15a, som betegnedes ‘Hovedparcellen’. Godset har åbenbart beholdt et mindre areal.

Jørgen Nielsen overdrager i 1913 ejendommen til Niels Jørgen Nielsen, som i 1926 overdrager den til Peter Sofus Petersen.

I 1928 overdrager enken efter Peter Sofus, Ane Margrethe Petersen, f. Hansen, som har siddet i uskiftet bo, ejendommen til Otto Julius Hemmingsen – for en købesum på 35.000 kr. (den offentlige vurdering 26.500).

Så er der et længere hul i registreringerne, for den nye tingbog som blev oprettet sidst i 1920’erne er blevet omskrevet i 1900, fordi der ikke var plads til mere – på grund af mange overdragelser eller på grund af tinglysning af mange forskellige lån igennem tiderne (link til tingbladet). Så det eneste man kan se er at Landbrugsministeriet har været inde over sagen i 1965, hvor grunden er 3.010 m2 (sikkert i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten).

I 1990 tinglyses skøde fra Lisbeth Jacobsen til Marianne Baandrup og Torben Ørnshoved i lige sameje – for en købesum på 800.000 (offentlig vurdering 510.000). De sælger dog kun godt 1 år senere ejendommen i 1992 til Anne Marie og Søren Bjerre Nielsen – for en købesum på 1.032.360 (offentlig vurdering 480.000).

Hvad folketællingerne kan fortælle

Den seneste offentligt tilgængelige (ifølge registerloven skal der være gået 75 år) er fra 1940: for matr. 15e (link til skema):

Peter Jens Gotrup Nielsen (el. Gatrup?) 20/10 1886 Husfader Parcelist gift 27/11 1908
Karen Sofie Gotrup Nielsen 29/11 1886 Husmoder Hjælper ved Landbrug  
Dagni Gotrup Nielsen 22/6 1928 Barnebarn  

1930

Peter Gotrup Nielsen 20.10.86   Husfader Landbruger  
Karen Sofie Nielsen 29.11.87   Husmoder  gift 1908 / 1 barn  
Kristian Henning Nielsen 18.5.20   Barn    
Dagny Hansen 22.6.28   Plejebarn

1925

Jens Peter Godtrup Nielsen 20-10-1886   Husfader Husejer
Karen Sofie Godtrup Nielsen 29-11-1886   Husmoder
Marie Andrea Godtrup Nielsen 19-04-1909   barn
Kristian Henning Godtrup Nielsen 18-05-1920   barn

1916 er der ingen spor, men huset er jo også først opført i 1925.