Busenevej 4

140812-078

Den hvide bondegård fra 1807 havde stået tom i et år, da Jan Hvarre og kæresten Vibeke Magnusson lånte en bil for at køre ud for at finde en ny bolig. De boede til leje i et lille hus i Tostenæs, som ejeren ville sælge for 380.000 kr.  “Vi kørte rundt og så meget uden det rigtig rykkede. Men det sagde bare bang, da jeg kom ind her og så udsigten over bakkerne”, siger Jan Hvarre, der købte gården i 1991 for 230.000 kr.

kunstnere_JanforanhusHuset bebos i dag af Jan Hvarre alene, som her ses på et ældre foto hvor han er gået lidt hen ad Skovstrædet.

Man kan se på huset i baggrunden, at der den gang var mere overskud til at tæmme væksterne foran huset.

Jan – som du kan læse meget mere om ved at klikke her – er tidligere tømrer, havnearbejder, kunstner og globetrotter. I sine unge dage har han sejlet havene tynde og oplevet eksotiske steder i en tid, hvor verden endnu ikke var invaderet af supermarkeder, tøjbutikker og burgerkæder.

Nu har han i mange år boet i Mandemarke, de senere år alene sammen med sine katte.

Historien

Landmand Frede Nielsen døde i 1990. Hans bror Helge, som i 2017 bor i Busemarke sammen med sin kone Irene, fortæller at han blev født her på gården. Så man må formode at hans bror er på et tidspunkt er vendt tilbage og har overtaget barndomshjemmet.

Frede og Helges faster hed Kristine, som var gift med Møller Johansen og de boede en periode på den anden side af vejen i Skovstrædet 1, indtil Kristine døde og nogle år senere Møller flyttede på plejehjem. Det passer altså helt ind i historien om Mandemarke som en stor familie (selv om de vist ikke engang er nævnt her).

busenevej-04_LuftFrede2Nielsen

Bagsidepåskrift til fotoet: Kastrup Luftfoto (01)609111, Kabbelejevej14, 2700 Brønshøj. 80 1488-9 dato 18.11 – muligvis 1985.

På den grønne fold på den anden side af vejen er der stadig hestefold. Ved særlige anledninger kan der også være præsentation af hestene før jagtridning som her i 2014.

140330-098 Busenevej 4

landsbyen_JanHgam

Gården fotograferet af Frits Jacobsen engang i trediverne

Frits Jacobsen var en af de tilflyttende malere som byggede hus på grunden lige til venstre for huset er i 1936.

busenevej-04_NielsenLuftGaard

Luftfoto taget af Palle Thomsen fra Kastrup Lufthavn i starten af trediverne (mærket X64/20). Tegldelen af tagbelægningen stammer fra et stærkt forfaldent hus, der lå på hjørnet af Busenevej og Strædet frem til lige først i trediverne. Det stærkt faldefærdige hus med tre små stuer og et køkken husede i Ottar Kaj Nielsens yngste barndom gamle Jens.

busenevej-04_AeNielsenGaardTidligere ejere, Anna Magrethe og Sofus Frederik Nielsen, ses her på billedet til venstre.

Før Anna Margrethe overtog gården, blev den drevet af hendes forældre.

Ægteparret Nielsen havde 8 tønder land til gården. Sønnen, Ottar Kaj Nielsen, erindrer fra sin barndom, hvordan hans far kørte rundt på Møn og købte æg op som blev videresolgt til Stege Ægpakkeri.

Ved folketællingen den 5. november 1930 boede Lars Peter Jensen sammen med sin kone Anette Petra Sofi i huset sammen med deres datter, som man kan se af følgende folketællingskort:

M37FT

Ejendommen angives her som matrikel 37. Busenevej 4 har i dag matrikelnummer 37b  og hjørnegrunden mod Strædet matrikel 37c. Men på det gamle luftfoto ovenfor fra 30’erne ser det ud som om haven gik helt hen til hjørnet mod Strædet, og huset på hjørnegrunden i dag, Strædet 2, blev først bygget i 1936. Og på nedenstående gamle matrikelkort fra 1900 kan man også godt se udstrækningen af matr. 37.

Matrikel 37 var i 1930 hele den tværgående grund langs Busenevej. Ved en efterfølgende opdeling er numrene 37b og 37c så blevet benyttet, selv om der ikke findes nogen 37a.