Busenevej 4

140812-078

Den hvide bondegård fra 1807 havde stået tom i et år, da Jan Hvarre og kæresten Vibeke Magnusson lånte en bil for at køre ud for at finde en ny bolig. De boede til leje i et lille hus i Tostenæs, som ejeren ville sælge for 380.000 kr.

“Vi kørte rundt og så meget uden det rigtig rykkede. Men det sagde bare bang, da jeg kom ind her og så udsigten over bakkerne”, siger Jan Hvarre, der købte det gamle bondehus i Mandemarke i 1991 for 230.000 kr.

kunstnere_JanforanhusSiden da har Jan boet i huset. Han har også nået at blive gift med Marianne, som gik meget op i sælge fra sit hjemlige loppemarked.

Siden hun døde for nogle år siden har Jan boet alene i huset med sine katte indtil helbredet ikke længere kunne holde og det sidst i februar 2017 sagde ‘bang’ for ham for sidste gang. Læs den lille nekrolog på siden om Jan ved at følge linket her.

Jan ses her foran huset på et ældre foto, hvor han er gået et par skridt op ad Skovstrædet, så fotografen kunne få hele huset med i baggrunden. Man kan se på huset, at der den gang var mere overskud til at tæmme væksterne foran huset.

Jan – som du kan læse meget mere om ved at klikke her – var tidligere tømrer, havnearbejder, kunstner og globetrotter. I sine unge dage havde han sejlet havene tynde og oplevet eksotiske steder i en tid, hvor verden endnu ikke var invaderet af supermarkeder, tøjbutikker og burgerkæder.

Historien

Landmand Frede Nielsen døde i 1990. Hans bror Helge, som i 2017 bor i Busemarke sammen med sin kone Irene, fortæller at han blev født her på gården. Så man må formode at hans bror Frede på et tidspunkt er vendt tilbage og har overtaget barndomshjemmet.

Frede og Helges faster hed Kristine, som var gift med Møller Johansen og de boede en periode på den anden side af vejen i Skovstrædet 1, indtil Kristine døde og nogle år senere Møller flyttede på plejehjem. Det passer altså helt ind i historien om Mandemarke som en stor familie (selv om de vist ikke engang er nævnt her).

busenevej-04_LuftFrede2Nielsen

Bagsidepåskrift til fotoet: Kastrup Luftfoto (01)609111, Kabbelejevej14, 2700 Brønshøj. 80 1488-9 dato 18.11 – muligvis 1985.

På den grønne fold på den anden side af vejen er der stadig hestefold. Ved særlige anledninger kan der også være præsentation af hestene før jagtridning som her i 2014.

140330-098 Busenevej 4

landsbyen_JanHgam

Gården fotograferet af Frits Jacobsen engang i trediverne

Frits Jacobsen var en af de tilflyttende malere som byggede hus på grunden lige til venstre for huset er i 1936.

busenevej-04_NielsenLuftGaard

Luftfoto taget af Palle Thomsen fra Kastrup Lufthavn i starten af trediverne (mærket X64/20).

Tegldelen af tagbelægningen stammer fra et stærkt forfaldent hus, der lå på hjørnet af Busenevej og Strædet frem til lige først i trediverne. Det stærkt faldefærdige hus med tre små stuer og et køkken husede i Ottar Kaj Nielsens yngste barndom gamle Jens.

busenevej-04_AeNielsenGaardTidligere ejere, Anna Magrethe og Sofus Frederik Nielsen, ses her på billedet til venstre.

Ifølge folketællingen i 1930 var de født henholdsvis 1886 og 1890, blev gift i 1914 og fik 5 børn, som i 1930 alle boede hjemme: Frede Marius (1920), Poul Erhardt (1922), Molly Kirstine (1924), Ottar Kaj (1926) og Ada Sørine (1928). Ved folketællingen i 1940 er der foruden Ottar Kaj en Ada Larsine (1927), som må være den samme som Ada Sørine (men der forekommer ofte fejlskrifter ved afskrivningen af de gamle folketællingslister), samt et 6. barn Helge Villy (1932).

Helge blev senere gift med Irene, og de bor (i 2017) i Busemarke, så Helge går jævnligt tur forbi sit barndomsmiljø, som jo nok har ændret sig meget siden han var dreng. Det er i øvrigt Helge der er 2 videoer med her på hjemmesiden, hvor han fortæller historier om Mandemarke.

Sofus søster hed Kristine, som var gift med Møller Johansen og boede i Skovstrædet 1, så de kunne kigge til hinanden over Busenevej. På siden om Møller Johansen er der et gammelt foto, hvor 2 børn sidder på kanten af Busenevej med Møller Johansens hus i baggrunden. Det er muligvis Helge som sidder sammen med Bitten (Vinge, nu Eskling), som var barnefødt i nabohuset på Busenevej 2.

Før Anna Margrethe og Sofus overtog gården, blev den drevet af hendes forældre.

Ægteparret Anna Margrethe og Sofus Frederik havde 8 tønder land til gården. Deres søn Ottar Kaj Nielsen erindrer fra sin barndom, hvordan hans far kørte rundt på Møn og købte æg op som blev videresolgt til Stege Ægpakkeri.

Der er dog noget forvirrende ved de gamle folketællinger, som kun sjældent indeholder (pålidelig) oplysning om hvor folk boede. For historien ovenfor om Anna Margrethe og det gamle foto skulle stamme fra deres søn Ottar, som mange år senere købte hus på Strædet 3 og brugte det som fritidsbolig. Ud fra hans oplysninger om forældrene er de ovenstående oplysninger trukket ud af de folketællinger, der ligger her på hjemmesiden.

Til huset her er imidlertid også knyttet følgende oplysninger – om nogle helt andre personer. De bygger på antagelsen om at angivelsen i folketællingen i 1930 af beboerne i matrikel 37 vedrører gården her, hvad noget kunne tyde på. (Er der nogen der kan bidrage til afklaringen, må de meget gerne kontakte webmaster). 

Ved folketællingen den 5. november 1930 boede Lars Peter Jensen sammen med sin kone Anette Petra Sofi i huset sammen med deres datter, som man kan se af følgende folketællingskort:

M37FT

Ejendommen angives her som matrikel 37. Busenevej 4 har i dag matrikelnummer 37b  og hjørnegrunden mod Strædet matrikel 37c. Men på det gamle luftfoto ovenfor fra 30’erne ser det ud som om haven gik helt hen til hjørnet mod Strædet, og huset på hjørnegrunden i dag, Strædet 2, blev først bygget i 1936. Og på nedenstående gamle matrikelkort fra 1900 kan man også godt se udstrækningen af matr. 37.

http://mandemarke.dk/wp/wp-content/uploads/2015/03/kortbog_1900B.jpg

Matrikel 37 var i 1930 hele den tværgående grund langs Busenevej. Ved en efterfølgende opdeling er numrene 37b og 37c så blevet benyttet, selv om der ikke findes nogen 37a.