Maren Stine Hindborg

Maren Stine er født Hindborg. Familien havde den lille gård Hvilested. Den er forlængst brændt. I sin tid lå den på det jordstykke på højre hånd lige inden Klintholm, hvor der for efterhånden mange år siden har gået får.

Men læs hele historien om Maren Stine og hendes mand Emil Carlsson, hvor spørgsmålet om hvad de egentlig hed til efternavn bliver rejst!

Af folketællingen fra 1930 fremgår i øvrigt at hun rent faktisk hed ‘Maren Kristine’:

Emil Julius Karlsen 14.3.64 Rödeby, Sverige Gift Husmand
Maren Kirstine 8.2.67     Husmoder

Det fremgår også at der er blevet gift i 1888 og at de har fået 7 børn. De havde også mistet 1 barn. Ved folketællingen i 1901 oplyste de dog at have fået 6 børn som levede og at have mistet 1.

I 1930 var alle børnene naturligvis flyttet hjemmefra, nu hvor Maren Stine og Emil nærmede sig guldbryllupsalderen. På siden om ‘Maren Stine og hendes mand Emil Carlsson’ er der i øvrigt et fint billede fra deres guldbryllup i 1938.

Man kan dog ikke altid regne med stavningen af navne – hverken i folketællingerne eller lovene. Maren Stines mand som var født Carlsson, tog senere navnet Carlsen for sig og hele familien, efter at han ved lov af 14/4 1920 fik dansk statsborgerret. Klik her og se lovteksten, hvor hans fornavn angives som ‘Emiljulius’ og hvor det også fremgår at han har været i Danmark fra 1885. Men helt præcist hvornår – efter 1920 – de skiftede navn til Carlsen vides ikke. Af oplysningerne i historien om Maren Stine og Emil Carlsen kunne det se ud som om det først var efter deres 7. barn Kirstine!