Richardt Jørgensen

malerier_RJorgensenK

Richard Jørgensen

Maleriet er udført en gang før den store storm i tresserne væltede mange af træerne på Kongsbjerg.

På billedet ses i midten til højre Annie Hansens hus på Skovstrædet 7, der nedbrændte nytårsnat 1969. Maleriet har hængt hos Marie Møller i Stege, hvis svigerfar Møller Johansen boede i huset forrest til højre på billedet, Skovstrædet 1.

Siden maleriet har hængt hos Marie, må man formode at forklaringen af motivet stammer fra hende, men den er umiddelbart lidt svær at forstå. Maleriet synes at være malet fra Busenevej ud for nr. 2. Det passer med at man forrest til højre ser Skovstrædet 1. Og huset helt ude til venstre er Skovstrædet 5. Huset lige i midten er det gamle skovløberhus i Skovstrædet 10.

Så huset på Skovstrædet 7 har altså ligget næsten lige bag ved Skovstrædet 1. Man kan godt ane lidt af et hus under det store træ, som kan være det senere nedbrændte hus på Strædet 7. Det må nok være det der menes med ordene ‘i midten til højre’!

Prøv at forstørre billedet ved at klikke på det – og se så et gammelt foto fra næsten samme vinkel ved at klikke HER.

Marie Møller har aldrig selv mødt Richardt Jørgensen, men hun har fået fortalt at han engang holdt en fest, hvor han strøede bøgeblade på gulvet og inviterede sine gæster til liggende taffel.

Ifølge Marie Møller boede Richardt Jørgensen en overgang i skolen på Skovstrædet 2. Det har han i så fald ikke været den eneste maler der har, for det har kunstmaler Ripcke-Edsberg også.

Richardt Jørgensen har også tegnet ‘Klintemøllen på Møen set fra Nord’. Den har ligget højt på Klintholm Havnevej, der hvor der senere i en periode var en minkfarm.

malerier_Mollefardig

På en hjemmeside om Klintemøllen kan man læse følgende:

I 1738 blev Klintemøllen opført som erstatning for en nedslidt stubmølle. Klintemøllen var en hollandsk træmølle med en trækonstruktion af pommersk fyr bygget på et fundament af kampesten. Møllen blev placeret ved Klintholm Havnevej tæt på Borrelavningen, hvor den lå optimalt for den fremherskende vestenvind. Møllen brændte i 1964, og i dag er kun møllens smukke fundament bevaret.