Folketælling 1834

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

(klik for at forstørre)

Her begynder Mandemarke på Rigsarkivets mikrofilm af folketællingen i Magleby Sogn (side 28) hvor du kan bladre videre til side 34 af de i alt 39 sider for Magleby Sogn.

Nedenfor er der til venstre indsat links til Statens Arkiver ud for den første på hvert ark, hvis du vil checke oplysningerne – de er slet ikke så vanskelige at læse! (Listen nedenfor er dog genereret med hjælp fra hjemmesiden Danish Family Search).

Læg mærke til den gamle navneskik: De gifte kvinder har ikke taget deres mands efternavn, for de har alle efternavn efter deres egen far – med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme, bare med tilføjelsen ’sen’. Således hed alle Hans Jensens sønner Hansen, mens datteren hedder Kirsten Hansdatter.

I alt 257 personer blev registreret i ‘Mandemarke By’ den 18. februar 1834, hvor ikke bare landsbyen men også området ned mod Kraneled med alle gårdene er medtaget som hører til ‘ejerlavet Mandemarke by’ (jfr. kort over ejerlavet Mandemarke By). De første 113 personer er alle registreret på gårdene, og først fra nr. 114 kommer beboerne i skolen og dernæst landsbyens øvrige huse. Så der levede altså 144 personer i selve landsbyen Mandemarke, hvor indbyggertallet små 200 år senere er faldet til ca. 20!

I hele Magleby Sogn fik hver familie eller husstand et nummer, hvorfor familienumrene nedenfor for Mandemarke begynder ved 140. Nogle steder har der boet flere familier/husstande, hvilket er markeret med et F1 og F2.

Der stod aldrig hvor personerne boede, kun om det var ‘en Gaard’ eller ‘et Huus’. Når der på listen er indsat forslag til nuværende adresser (med links til deres historier), er det sket ud fra andre arkivkilder, bl.a. en ‘Sogneprotokol’ fra 1831 og fra ‘Hartkornsprotokollerne‘ fra ca. 1830-40. (Følg linket og læs den lange historie om protokollerne og de gamle begreber som hartkorn og  hvad man brugte dem til).

Personernes dødsår er beregnet ved at trække alderen den 18/2 1834 fra 1834, så det er altså ikke præcist. For nogle personer er der indsat links til den store slægtsforskningsside Geni.com, hvor man kan finde mange oplysninger om deres familier.

Husk at du kan søge her på siden efter navn, adresseforslag eller stillingsbetegnelse ved at bruge din computers søgefunktion ‘Ctrl+F‘, ikke søgefeltet oppe til højre. (Læs om søgning direkte på den enkelte side du er inde på – og om søgning på hele hjemmesiden).

Nr. Fam. Navn Alder Født (ca.) Erhverv
    Busenevej 20 (personlinks til Geni.com)      
1 140 Hans Jensen (Link til historien om ham og hans familie) [FT1787:314, FT1801:376, FT1834:1, FT1840:1002, FT1845:129] 48 1786 Gaardmand
2 140 Karen Jensdatter 47 1787 hans kone
3 140 Peder Hansen 19 1815 deres Børn
4 140 Hans Hansen 16 1818 deres Børn
5 140 Christian Hansen [FT1834:5, FT1840:1005, FT1845:132, FT1850:177, FT1860:170, FT1880:113] 12 1822 deres Børn
6 140 Kirsten Hansdatter 10 1824 deres Børn
7 140 Maren Kirstine Andersdatter 24 1810 Tjenestepige
    Busenevej 19 (Personlinks til Geni.com)      
8 141-F1 Jørgen Pedersen 33 1801 Gaardmand
9 141-F1 Kirsten Hendriksdatter (Kirsten Hendrichsdatter) 35 1799 hans kone
10 141-F1 Kirsten Jensdatter 14 1820 deres Pleiedatter
11 141-F1 Mads Jensen 16 1818 Tjenestefolk
12 141-F1 Ane Kirstine Jensdatter 23 1811 Tjenestefolk
13 141-F2 Jørgen Hemmingsen 70 1764 Aftægtsgaardmand
14 141-F2 Ane Jørgensdatter (Anna Jørgensdatter) 64 1770 hans kone
15 141-F2 Peder Pedersen [fmtl. Peder Pedersen Vilsted f. 18/11 1825 i Mandemark, død 19/7 1906 i Torslev, Hjørring, jfr. famrolf – FT1834:141, FT1840:1051] 9 1825 Pleiebørn
16 141-F2 Ane Marie Pedersdatter [FT1834:16, FT1840:1052, FT1845:83, 1850:105 – her Ane Marie Kirstine Pedersdatter, nu tjenstefolk, f. Mandem. 8/8 1831, d. 15/11 1878 iflg. famrolf] 3 1831 Pleiebørn
    Busenevej 36 “Kongsbjerggaard” (personlinks til Geni.com)      
17 142-F1 Ane Rasmusdatter 62 1772 Gaardmands Enke (efter Peder Hansen ‘Unge Peder Hansen’)
18 142-F1 Mette Kirstine Pedersdatter 15 1819  
19 142-F2 Jens Pedersen 30 1804 Bestyrer Gaarden [hendes søn]
20 142-F2 Ane Kirstine Hemmingsdatter  30 1804 hans kone [som er gravid med Peder Jensen f. 30/6 1834]
21 142-F2 Mette Kirstine Jensdatter  4 1830 deres Børn
22 142-F2 Rasmus Jensen [dør 20/9 1839, 7 1/4 år, jfr. kirkebog] 2 1832 deres Børn
23 142-F2 Niels Hansen 24 1810 Tjenestekarl
24 142-F3 Rasmus Pedersen 33 1801 Inderste, Hjulmand [evt. søn af Ane Rasmusdatter]
25 142-F4 Hans Pedersen 38 1796 Inderste, Dagleier [søn af Ane Rasmusdatter]
26 142-F4 Karen Sophie Larsdatter 32 1802 hans kone
    Gurkebakken 7 (med personlinks til Geni.com)      
27 143 Jacob Andersen 46 1788 Gaardmand
28 143 Bodil Larsdatter 38 1796 hans kone
29 143 Lars Jacobsen (dør i Mandemarke 14/11 1853) 17 1817 deres Børn
30 143 Hans Jacobsen 15 1819 deres Børn
31 143 Rasmus Jacobsen 12 1822 deres Børn
32 143 Christian Jacobsen 10 1824 deres Børn
33 143 Anders Jacobsen 1 1833 deres Børn [udvandrer fmtl. til Minnesota, USA ca. 1865]
34 143 Hemming Jacobsen 1 1833 deres Børn
35 143 Ellen Hansdatter 26 1808 Tjenestepige
36 143 Anders Jacobsen 78 1756 Enkemand underholdes af Huusfaderen (Anders søn)
    Busenevej 40 (personlinks til Geni.com)      
37 144 Diderik Povelsen (Diderich Poulsen) 55 1779 Gaardmand (bliver gift igen 3/2 1837 med Kirsten Jørgensdatter)
38 144 Maren Kirstine Pedersdatter [FT1787:308, FT1801:380, FT1834:144] (var først gift med Hans Rasmussen) 61 1773 Sidstnævntes Kone (hun dør 30/10 1836)
39 144 Ellen Kirstine Dideriksdatter 26 1808 deres Børn
40 144 Kirsten Dideriksdatter (Kirsten Didriksdatter: FT1834:40 FT1840:990 FT1845:141 FT1850:188 FT1860:182) 24 1810 deres Børn
41 144 Hans Dideriksen 21 1813 deres Børn
42 144 Hans Jacob Hansen 16 1818 Tjenestedreng
    Gurkebakken 12      
43 145 Jens Hansen 48 1786 Gaardmand
44 145 Mette Kirstine Rasmusdatter 48 1786 hans kone
45 145 Ane Kirstine Jensdatter 18 1816 deres Børn
46 145 Karen Jensdatter 14 1820 deres Børn
47 145 Ane Elisabeth Jensdatter 9 1825 deres Børn
48 145 Jens Svendsen 26 1808 Tjenestefolk
49 145 Margrethe Kirstine Nielsdatter 19 1815 Tjenestefolk
    Kraneledvej 35 (personlinks til Geni.com)      
50 146 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34] 51 1783 Gaardmand
51 146 Ane Elisabeth Rasmusdatter 36 1798 hans kone
52 146 Maren Kirstine Larsdatter (Maren Kirstine Hemmingsen)[se også famrolf] 14 1820 deres Datter (bliver 12/12 1845 gift med tjenestedrengen her!)
53 146 Hemming Hemmingsen [FT1834:53, FT1840:1095, FT1845:320, FT1850:31, FT1860:85, FT1880:31, d.9/9 1887] 16 1818 Tjenestedreng
    Skansevej 1 (personlinks til stamtræsblad på Geni.com)      
54 147 Niels Pedersen Suldrup 48 1786 Gaardmand og Sognefoged
55 147 Sidse Kirstine Larsdatter 28 1806 hans kone
56 147 Peder Nielsen (Suldrup) 9 1825 deres Børn
57 147 Kirstine Margrethe Nielsdatter 2 1832 deres Børn
58 147  Ane Kirstine Nielsdatter [FT1834:58 + FT1845:187] 19 1815 Huusfaderens ugifte  Barn med sin første Kone [Kirstine Margrethe Hemmingsdatter]
59 147 Mette Marie Nielsdatter 16 1818 Huusfaderens ugifte Barn med sin første Kone
60 147 Jens Pedersen [Jens Pedersen Vilsted f. 1814 Mandemark, døbt 3/7 1814, d.27/7 1885 iflg. famrolf – FT1834:60, se FT1840:1019, FT1845:111, FT1850:144, FT1860:143, FT1880:133] 20 1814 Tjenestekarl
61 147 Hemming Pedersen [Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, d. 2/11 1843, jfr. Geni.com – FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113] (Link til famrolf stamtræ) 77 1757 Enkemand underholdes af Huusfaderen [far til hans første kone]
    Skansevej 3 – matr. 18 “Skansegaard” (opf. 1814) m. personlinks til Geni.com      
62 148 Hans Larsen 26 1808 Gaardmand
63 148 Kirsten Nielsdatter [f. Mandemark 23/8 1792, d. Mandem. 2/4 1869 iflg.  famrolf] 42 1792 hans kone (datter af Niels Hanssen el. Niels Hansen)
64 148 Lars Hansen 3 1831 deres Søn
65 148 Maren Kirstine Larsdatter [f. 31/1 1819, d. 6/3 1896 M.K. Pedersen, jfr. famrolf] 16 1818 Konens Børn med sin første Mand (Lars Hansen jfr. famrolf)
66 148 Ane Kirstine Larsdatter [FT1840:1116, FT1845:273, FT1850:135, FT1860:210, FT1880:83] 8 1826 Konens Børn med sin første Mand (Lars Hansen, Geni)
67 148 Hans Pedersen 28 1806 Tjenestefolk
68 148 Margrethe Pedersdatter 18 1816 Tjenestefolk
69 148 Hendrik Hendriksen 16 1818 Tjenestefolk
70 148 Niels Hansen 84 1750 Enkemand underholdes af Huusfaderen (hans svigersøn)
    Skansevej 2 – matr. 10 (personlinks til Geni.com)      
71 149 Kirsten Jørgensdatter 62 1772 Gaardmands Enke (efter Peder Jørgensen)
72 149 Margrethe Pedersdatter 22 1812 hendes Datter
73 149 Niels Pedersen 30 1804 hendes Søn, bestyrer Gaarden
74 149 Maren Kirstine Larsdatter 24 1810 Sidstnævntes Kone
75 149 Niels Christensen 23 1811 Dagleier [hos Kirsten Jørgensdatter]
76 149 Hans Larsen 14 1820 Tjenestedreng [hos Kirsten Jørgensdatter]
    Matr. 9 – Senere nedlagt gård syd for matr. 8, Kraneledvej 14      
77 150-F1 Sidse Olsdatter [FT1801:421 FT1834:77] 66 1768 Gaardmands Enke (efter Lars Christensen)
78 150-F1 Karen Larsdatter 20 1814 hendes Datter
79 150-F2 Ole Larsen [FT1834:79 FT1840:1132 FT1845:252 FT1850:1 FT1860:8 FT1880:1] 33 1801 Inderste, bestyrer Gaarden
80 150-F2 Sophie Albrechtsdatter 25 1809 hans kone
81 150-F2 Lars Olsen 2 1832 deres Søn
    Kraneledvej 14 (personlinks til Geni + stamtræer)      
82 151 Rasmus Rasmussen (stamtræ) 60 1774 Gaardmand
83 151 Malene Michaelsdatter  (stamtræ) 69 1765 hans kone
84 151 Lars Larsen 36 1798 Konens ugifte Søn med sin første Mand [Lars Hansen f. 1756]
85 151 Niels Hemmingsen 20 1814 Tjenestefolk
86 151 Ane Margrethe Hansdatter 21 1813 Tjenestefolk
    Båndhøjvej 1 – matr. 11 “Baandhøjgaard” (personlinks til Geni.com)      
87 152-F1 Niels Larsen 50 1784 Gaardmand
88 152-F1 Kirstine Hansdatter 38 1796 hans kone
89 152-F1 Lars Nielsen 14 1820 deres Børn
90 152-F1 Hans Nielsen 11 1823 deres Børn
91 152-F1 Peder Nielsen 8 1826 deres Børn
92 152-F1 Karen Kirstine Nielsdatter 4 1830 deres Børn
93 152-F1 Maren Kirstine Nielsdatter 1 1833 deres Børn
94 152-F1 Jens Jacobsen 23 1811 Tjenestefolk
95 152-F1 Ane Kirstine Hansdatter 21 1813 Tjenestefolk
96 152-F2 Kirsten Christensdatter 78 1756 Gaardmands Enke, faaer Aftægt [mor til Niels Larsen]
    Kraneledvej 12 (personlinks er til Geni.com)      
97 153 Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245]  (=Anna Christensdatter) 52 17/9 1773 Gaardmands Enke (efter Jørgen Rasmussen død 1828) [hun var 62 i 1834, men må være hørt og skrevet som 52]
98 153 Jacob Jørgensen 30 13/10 1804 hendes Barn
99 153 Kirsten Jørgensdatter 22 1812 hendes Barn
100 153 Peder Rasmussen 30 1804 Tjenestekarl
    Rakkerbanken 1      
101 154 Jens Jørgensen 27 1807 Gaardmand
102 154 Ane Kirstine Pedersdatter (link historie om hende på hjemmesiden) 37 1797 hans kone
103 154 Rasmus Hansen 5 1829 Konens Børn med sin første Mand
104 154 Ane Kirstine Hansdatter 3 1831 Konens Børn med sin første Mand
105 154 Kirsten Hansdatter 1 1833 Konens Børn med sin første Mand
106 154 Cathrine Margrethe Pedersdatter 19 1815 Tjenestepige
    Rakkerbanken 3      
107 155 Peder Nielsen 37 1797 Gaardmand
108 155 Kirsten Frederiksdatter 27 1807 hans kone
109 155 Ane Kirstine Pedersdatter 9 1825 deres Børn
110 155 Peder Pedersen 6 1828 deres Børn
111 155 Lars Pedersen 4 1830 deres Børn
112 155 Ane Elisabeth Pedersdatter 2 1832 deres Børn
113 155 Margrethe Hansdatter 23 1811 Tjenestepige
    Skovstrædet 2 (en skole)      
114 156 Hans Madsen 36 1798 Skolelærer (Ugift)
115 156 Nicoline Kirstine Andreasen 15 1819 hans Søsterdatter
116 156 Karen Margrethe Povelsdatter 17 1817 Tjenestepige
    et Huus?      
117 157 Unge Hans Larsen 33 1801 Dagleier
118 157 Mette Hansdatter 30 1804 hans kone
119 157 Marie Hansdatter 7 1827 Pleiebarn [Unge Hans Larsen og Mette Hansdatter]
    Skovstrædet 6 matr. 19 – (personlinks til Geni.com)      
120 158-F1 Maren Knudsdatter [enke efter Jens Nielsen Frimand =FT1801:389 f. 1759] 57 1777 Huusmands Enke, lever af Jordlodden
121 158-F2 Jens Christiansen 31 1803 Inderste, lever at væve
122 158-F2 Dorthe Jensdatter [Dorthea Jensdatter Frimand d. 29/7 1891] 27 1807 hans Kone, Væverske
123 158-F2 Jochum Jensen [f. 15/12 1832, d. 29/4 1834 iflg. famrolf] 2 1832 deres Søn
124 158-F3 Ane Elisabeth Mogensdatter 42 1792 Inderste (gift, men hvor er hendes mand så?)
125 158-F3 Jørgen Pedersen 14 1820 hendes Børn
126 158-F3 Ane Kirstine Nielsdatter [FT1834:126 Ft1840:981 1845:185 FT1859:200 FT1860:191] 10 1824 hendes Børn
127 158-F3 Peder Nielsen 5 1829 hendes Børn
    Skovstrædet 4 – matr. 46, jfr. hartkornsprotokol smh. 211!!      
128 159-F1 Hendrik Pedersen 42 1792 Væver
129 159-F1 Ane Marie Nielsdatter 67 1767 hans kone
130 159-F2 Niels Rasmussen 50 1784 Fattiglem (ugift)
    Skovstrædet 1 – matr. 40 (personlinks til Geni)      
131 160 Christen Hansen (forældre til Kirsten Christensdatter FT1834:253) 51 1783 Skoemager
132 160 Ane Nielsdatter (Anne Nielsdatter) 56 1778 hans kone
    ? Busenevej 18 ?, næppe jfr. 203      
133 161 Hans Jensen 37 1797 Teglbrænder
134 161 Kirstine Johansdatter 48 1786 hans kone
135 161 Karen Hansdatter 15 1819 deres Børn
136 161 Kirstine Hansdatter 10 1824 deres Børn
137 161 Jens Hansen 7 1827 deres Børn
    et Huus?      
138 162-F1 Peter Frederik Ronert 35 1799 Skrædder (ugift)
139 162-F1 Hemming Pedersen 18 1816 hans Læredreng
140 162-F2 Karen Marie Frederiksdatter 44 1790 Inderste, Væverske (gift, men hvor er hendes mand?)
141 162-F2 Marie Christine Pedersdatter 12 1822 hendes Børn
142 162-F2 Ane Cathrine Pedersdatter 7 1827 hendes Børn
143 162-F3 Ane Cathrine Frederiksdatter 30 1804 Inderste (ugift)
144 162-F3 Wilhelmine Marie Nielsen 2 1832 hendes Slagfredbarn
    Busenevej 5 (matr. 41, jfr. hartkornsprotokol      
145 163-F1 Jacob Pedersen [FT1787:372, FT1801:461, FT1834:145, FT1840:896, FT1845:21] 49 1785 Væver (død 14/1 1846)
146 163-F1 Kirstine Christiansdatter (= Kirstine Christiansdatter,  f. 1774?) [FT1834:146?, FT1840:897, FT1845:22, FT1850:272] 64 1770 hans kone (gift 28/7 1814)
147 163-F1 Peder Jacobsen 19 1815 deres Søn, i Væverlære
148 163-F1 Karen Kirstine Jacobsdatter 14 1820 deres Datter
149 163-F2 Jørgen Jensen 27 1807 Inderste, Dagleier
150 163-F2 Ane Kirstine Christiansdatter [FT1834:150 og FT1840:898] 27 1807 hans kone
    Busenevej 4 (matr. 37, jfr. hartkornsprotokol og senere Fors.prot. 1858-78)      
151 164 Gl. Lars Nielsen (kaldt ‘gamle LN’ da han er 3 år ældre end ‘unge LN’ nr. 161!) 58 1776 Huusmand lever af Jorden [FT1834:151 FT:1840:942 FT1845:198 FT1850:253]
152 164 Margrethe Jeppesdatter 57 1777 hans kone
    Busenevej 8 – matr. 30      
153 165 Hans Hemmingsen 31 1803 Dagleier
154 165 Johanne Jørgensdatter 43 1791 hans kone (datter af Jørgen Jenssen)
155 165 Kirstine Hansdatter 17 1817 Konens Børn med sin første Mand
156 165 Jens Hansen 13 1821 Konens Børn med sin første Mand
157 165 Rasmus Hansen 11 1823 Konens Børn med sin første Mand
158 165 Jacob Hansen 9 1825 Konens Børn med sin første Mand
    et Huus?      
159 166 Peder Rasmussen 31 1803 Dagleier
160 166 Ane Johanne Andersdatter 26 1808 hans kone
    Strædet 5  (matr. 32, jfr. hartkornsprotokol)      
161 167 Unge Lars Nielsen (kaldt ‘unge LN’ da han er 3 år yngre end navnebror nr. 151!) 55 1779 Træskomand
162 167 Karen Christiansdatter 54 1780 hans kone
163 167 Christian Larsen 27 1807 deres Søn, i Skoemagerlære
    Strædet 4 (=matr. 36 iht hartkornsprot.)      
164 168 Hans Jørgen Mogensen 54 1780 Skoemager
165 168 Ane Toppesdatter 57 1777 hans kone
166 168 Johanne Kirstine Pedersdatter (link til Geni.com) 15 1819 deres Pleiedatter
    fmtl. Strædet 7 [FT1834: 167,FT1840:962,FT1845:173, FT1850:216, FT1860:215, Ft1880:200]      
167 169 Hans Hansen 48 1786 Dagleier
168 169 Karen Rasmusdatter 56 1778 hans kone
    formentlig Strædet 9 ?      
169 170 Jørgen Rasmussen 40 1794 Huusmand
170 170 Mette Rasmusdatter 57 1777 hans kone
    fmtl. Strædet 12 (hartkorns prot. matr. 35)      
171 171-F1 Peder Mathiasen Thisted 50 1784 Tømmermand
172 171-F1 Sidse Pedersdatter 37 1797 hans kone
173 171-F1 Mathias Pedersen 13 1821 deres Børn
174 171-F1 Hans Pedersen 10 1824 deres Børn
175 171-F1 Kirsten Pedersdatter 9 1825 deres Børn
176 171-F1 Christian Pedersen 7 1827 deres Børn
177 171-F1 Maren Pedersen 4 1830 deres Børn
178 171-F1 Ane Drine Pedersdatter 2 1832 deres Børn
179 171-F2 Jens Hansen [FT1834:179 FT1840:976 FT1845:190 FT1850:212] 63 1771 Inderste, Dagleier (Alder opl. 63 – men fmtl. født 1777 el 1778, jfr. øvrige FT)
180 171-F2 Ane Jørgensdatter 49 1785 hans kone
181 171-F2 Hans Jørgen Jensen 15 1819 deres Børn
182 171-F2 Kirsten Jensdatter [FT1834:182 FT1840:978 1845:191 Ft1850:213] 13 1821 deres Børn
183 171-F2 Karen Marie Jensdatter 10 1824 deres Børn
    et Huus?      
184 172-F1 Andreas Christian Müller 46 1788 Afskediget Prem: Lieutenant, Pensionist
185 172-F1 Sophie Frederikke Hoppe 41 1793 hans kone
186 172-F1 Adolph Gregorius Müller 7 1827 deres Børn
187 172-F1 Christiane Elisabeth Müller 4 1830 deres Børn
188 172-F1 Ane Gjertrud Hemmingsdatter 29 1805 Tjenestepige
189 172-F2 Ane Hansdatter 69 1765 Fattiglem
    Strædet 11 matr. 25 jfr. hartkornsprotokol      
190 173-F1 Niels Jensen (Grothe, jfr. 1850) 44 1790 Væver
191 173-F1 Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog – modsat famrolf gift med Niels Jensen Frimand, men der var 2 næsten jævnaldrende JN!] 36 1798 hans kone
192 173-F1 Rasmus Nielsen 9 1825 deres Børn
193 173-F1 Karen Marie Nielsdatter 7 1827 deres Børn
194 173-F1 Jens Nielsen [famrolf: f. 6/11 1830, d. 17/10 1835] 4 1830 deres Børn
195 173-F1 Sidse Kirstine Nielsdatter 1 1833 deres Børn
196 173-F2 Ane Pedersdatter 62 1772 Enke, underholdes af Huusfaderen [Niels Jensen]
    fmtl. Busenevej 16 (senere nedrevet)      
197 174-F1 Svend Hansen [FT1845:149 FT1840:992 FT1834:197 FT1801:408 FT1787:289] 67 1767 Dagleier
198 174-F1 Karen Pedersdatter 59 1775 hans kone
199 174-F2 Jens Jensen 29 1805 Inderste, Dagleier
200 174-F2 Ane Kirstine Svendsdatter 22 1812 hans kone
201 174-F2 Bodil Kirstine Jensdatter 1 1833 deres Datter
202 174-F2 Niels Isaksen 1 1833 Pleiebarn
    fmtl. Busenevej 18 (=matr. 23 jfr. hartkorn 1840), jfr. FT opl. nedenfor      
203 175-F1 Ane Cathrine Hansdatter [FT1845:182 FT1840:995 FT1834:203] 33 1801 Huusmands Enke, lever af Jordlodden
204 175-F1 Hans Peder Knudsen 2 1832 hendes Søn
205 175-F1 Lars Christophersen 15 1819 Pleiesøn
206 175-F2 Ane Hansdatter [FT1801:519 , FT1834:206] 62 1772 Enke, underholdes af Huusmoderen
    evt. Busenevej 14?      
207 176-F1 Christiane Larsdatter 36 1798 Huusmands Kone, Manden som Dagl. i Stege (gift)
208 176-F1 Peder Larsen 3 1831 hendes Søn
209 176-F1 Marie Pedersdatter 9 1825 Pleiebarn
210 176-F2 Jens Pedersen [FT1801:415 FT1834:210 FT1840:1011 FT1845:154] 65 1769 Aftægtsmand Enkemand [FT1801:415 Busenevej 14 – matr. 29?]
    et Huus? Næppe Skovstrædet 4 – matr. 46, jfr. hartkornsprotokol, jfr. 128!?      
211 177 Claus Sørensen 54 1780 Dagleier
212 177 Bodil Jørgensdatter [FT1860:156 FT1850:167 FT1845:123 Ft1840:1012 FT1834:212] 37 1797 hans kone
213 177 Marie Kirstine Clausdatter 4 1830 deres Børn
214 177 Bodil Cathrine Clausdatter 8 1826 deres Børn
    fmtl. Busenevej 12 – matr. 28      
215 178 Hans Olsen [FT1834:215, FT1840:1015, FT1845:117, FT1850:54 + Peder Hansen fmtl. søn: FT1840:1017-FT1860:153] 55 1779 Huusmand, Dagleier
216 178 Ane Margrethe Hemmingsdatter 57 1777 hans kone
    Busenevej 10 (Hartkornsprot.: Peder Jensen Vilsted matr. 27)      
217 179-F1 Peder Jensen Wildsted [FT1860:151 Peder Jensen Vildsted] 53 1781 Dagleier
218 179-F1 Ane Kirstine Hansdatter [f. 1808 Magleby Sogn, d. Mandem. 3/10 1865, jfr. kirkebog og famrolf] 27 1807 hans kone
219 179-F2 Peder Jensen Frimann (Geni.com) 32 1802 Inderste, Tjener
220 179-F2 Bodil Olsdatter [gift 1/5 1833, jfr. kirkebog] 35 1799 hans kone
221 179-F2 Lars Pedersen 10 1824 deres Søn
    Busenevej 15     (Hartkornsprot. 1838: matr. 20)
222 180-F1 Peder Pedersen 34 1800 Væver
223 180-F1 Maren Nielsdatter 27 1807 hans kone
224 180-F1 Niels Peter Pedersen 6 1828 deres Børn
225 180-F1 Hans Peter Pedersen 2 1832 deres Børn
226 180-F2 Ellen Hansdatter 67 1767 Huusmands Enke faaer Aftægt
    Busenevej 24  matr. 22      
227 181-F1 Hans Christian Smith (Schmidt) 60 1774 Smed (Enkemand)
228 181-F1 Frederik Hansen 21 1813 hans Sønner
229 181-F1 Mathias Hansen 14 1820 hans Sønner
230 181-F2 Johannes Christopher Hansen 30 1804 Smedesvend
231 181-F2 Marie Esbensdatter 30 1804 hans kone
232 181-F2 Hans Peter Johannessen 3 1831 deres Søn
    et Huus?      
233 182-F1 Hans Andersen 32 1802 Skrædder
234 182-F1 Bodil Kirstine Rasmusdatter 37 1797 hans Kone, Væverske
235 182-F1 Anders Hansen 6 1828 deres Børn
236 182-F1 Ane Kirstine Hansdatter 4 1830 deres Børn
237 182-F1 Bodil Cathrine Hansdatter 1 1833 deres Børn
238 182-F1 Hans Rasmussen [FT1834:238 FT1840:902] 24 1810 Væversvend
239 182-F2 Johanne Hansdatter 65 1769 Enke, Underholdes af Huusfaderen
    et Huus: iflg. hartkornsp. matr. 43, som lå ml. Busenevej 26 og 28.      
240 183-F1 Hans Larsen 41 1793 Dagleier [FT1834:240, FT1840:1033, FT1845:15]
241 183-F1 Cathrine Pedersdatter 38 1796 hans kone [FT1801:338]
242 183-F1 Maren Kirstine Hansdatter 12 1822 deres Børn
243 183-F1 Lars Hansen 10 1824 deres Børn (Er det mon ham som har søgt om erindringsmedalje efter krigen 1848-1850?)
244 183-F1 Sidse Marie Hansdatter 6 1828 deres Børn
245 183-F1 Sophie Kirstine Hansdatter 1 1833 deres Børn [FT1834:245, FT1840:1037, FT1845:15, FT1850:99]
246 183-F2 Peder Nielsen 70 1764 Væver [Cathrines far, jfr. FT1801:336-38] (Enkemand)
247 183-F3 Ane Marie Nielsdatter 53 1781 Fattiglem (ugift)
    et Huus – Busenevej 28?      
248 184-F1 Ane Margrethe Larsdatter 38 1796 Huusmands Kone, Manden ved (??) [anført som gift]
249 184-F1 Bodil Kirstine Frederiksdatter 13 1821 hendes Børn
250 184-F1 Kirsten Frederiksdatter 9 1825 hendes Børn
251 184-F2 Peder Mortensen [fmtl. f. Busemarke 1760, d. Mandemark 11/4 1838 iflg. famrolf] 75 1759 Fattiglem, Enkemand
    et Huus – fmtl. Busenevej 28C jfr. historien om søn Rasmus f. 6/11 1845 (personlinks til Geni.com)      
252 185-F1 Rasmus Pedersen  [f. 7/1 1793 jfr. kirkebog side 1 nederst] [FT1801:343] 42 1792 Dagleier
253 185-F1 Kirsten Christensdatter 26 1808 hans kone [f. 9/1 1808, jfr. gl. kirkebog]
254 185-F1 Jens Pedersen 6 1828 hendes Slegfredbarn [=barn med tidl. samlever: Jens Pedersen]
255 185-F2 Dorthea Margrethe Nielsdatter 73 1761 Skolelærer Enke, faaer Pension
256 185-F2 Ane Engel Leegaard 42 1792 hendes Datter (ugift)
257 185-F2 Johanne Christine Leegaard 15 1819 Pleiedatter