Olaf Ripcke-Edsberg (Nyt 6/2020)

Busenevej 8

“Den gamle landhandel” fra 1923

Her er hans maleri fra 1923 af Mandemarkes gamle købmandshandel på Busenevej 8. Læs historien der om den sandsynlige forklaring på dette motiv og maleriets datering, da der i 1920’erne lå et helt andet hus på stedet. Men du kan også klikke på billedet ovenfor og skifte til et gammelt postkort fra 1898, som kunne være forlæget til maleriet!

I slutningen af trediverne flyttede Edsbjerg fast til Mandemarke, hvor han har boet  til leje flere forskellige steder i landsbyen.

På et tidspunkt boede han til leje på skolen på Skovstrædet 2, og det fortælles om Åge Post som boede i Strædet 6 (der menes vist Skovstrædet 6), at de godt kunne tage sig en lille en sammen, og at de i en brandert malede huset Åge Posts hus rødt. Det må være det gamle udtryk om “at male byen rød”, som de har taget helt bogstaveligt. Ved folketællingen i 1940, hvor Edsbjerg har boet på Skovstrædet 2 (jfr. senere forklaring), var Aage Post med sin familie registreret på Skovstrædet 6, hvor hans stillingsbetegnelse (meget malende) var ‘Malermester’.

Edsbjerg var ifølge maleren Frits Jacobsens datter Tonie Plougmann ikke vellidt hos malerfamilien Jacobsen, hvor Johan Jacobsen var begyndt at komme i Mandemarke i starten af 1920’erne og sønnen Fritz endte med selv at bygge hus på Strædet 2. Årsagen kan være at Edsberg var en trussel for Johan og sønnen Frits Jacobsens levebrød som kunstmalere, da han i lighed med de to på bestilling malede lokale huse og gårde, ligesom han også var leveringsdygtig i landskabsmalerier.

Edsbjerg var en meget flink og behagelig mand, der på et tidspunkt boede til leje i et værelse hos Oscar Jørgensen på Busenevej 14. Aage Marius Petersen, som var Verner Petersens far og ejede gården ved siden af på Busenevej 20, var en gang inde og holde Edsberg, da doktor Møller kom fra Borre for at snitte en byld væk fra Edsbergs nakke. Der var ikke noget der hed bedøvelse dengang for den slags småoperationer.

Ved folketælling den 5.11 1940 (link til det originale skema) blev han registreret i Mandemarke som 61-årig:

Olaf Ripcke-Edsberg 8.10.79 Ballerup ugift Kunstmaler
kunstnere_Edsbergmalerigran

En version af hans “Sol i granskov” fra 1927, som han betalte en tandlægeregning med hos Tandlægerne på Torvet i Stege.

Hvor han præcist boede i 1940 kan man ikke se af folketællingslisten, men på forsiden af blanketten der kun omfatter ham, står matr. 1 af Mandemarke ejerlav. Da godsets besiddelser i Mandemarke oprindelig fik matrikelnummer 1, og godset i 1940 ejede den gamle skole på Skovstrædet 2 som ikke længere var i brug som skole og den i dag har matr. 1a, så må han have boet til leje i den ene af de 2 lejligheder i den tidligere landsbyskole. Det passer også med historien om, at han sammen med sin nabo Åge Post i Skovstrædet 6 i en brandert havde ‘malet Åge Posts hus rødt!

Biografi

Født 8.10.1879 i Ballerup, død 1946. Forældre: Stationsforstander August Edvard Edsberg og Emilie Margrethe Arboe Rasmussen. Ugift.

Indskud: Hans stamtræ kan ses på ‘Verdens Stamtræet’ på Geni.com. Her kan man se hans datablad med oplysning om hans nærmeste familie, og man kan også få det afbildet som stamtræ for de nærmeste samt stamtræ længere tilbage. Hans farfar Jens Frederik Vilhelm Edsberg var den 14/9 1835 blevet gift med hans farmor Anna Juliane Cevilie Augusta Ripcke i Gjesing, Sønderhald, Randers. Så det er fra dem han har sit dobbelte efternavn, ligesom det var tilfældet for hans søskende, der også har fået Ripcke som mellemnavn. Da ingen har  haft bindestreg imellem navne, tyder det på at det er ham selv der har taget sig den kunstneriske frihed at tilføje bindestregen i ‘Ripcke-Edsbjerg’!

Uddannelse: Elev af N.V.Dorph, 1908 til 1909 Kunstnernes Studieskole ( Johan Rohde).

Stipendier og udmærkelser: Ronge 1919 og 1923. Hjelmstjerne-Rosencrone 1919.

Rejser og udlandsophold: Rusland 1912, Italien 1921-22 og 1926, Tyrol 1923.

Udstillinger: De Tretten 1909-10 og 1912. Kunstnernes Efterårsudstilling 1911-12, 1915-23,1925-1926 og 1929. Charlottenborg Efterårsudstilling 1922. Charlottenborg Forårsudstilling 1926. Museet for moderne kunst i Århus 1919, Kunstnerforening af 18. November 1927. Rundskueudstillingen 1936.

Separatudstillinger: 1913 hos Brix og Søn i København. Anton Hansen København 1919. Oskar Kiertzners Kunsthandel i København 1924. Winkel & Magnusen København 1929. Kunstboden København 1936.

Værker: Interiør med grøn pude (1912). Kanalen ved slotskirken (1916). Sol i granskov (1917). Graner med solbeskinet bakke (1919). Forårsdag i Kongens Have (1921). Udsigt mod Neapel (1923). Bøg i granskov (1929). Grå graner (1929). Forchammers Pynt (1946).

Olaf Ripcke-Edsberg udstillede først sammen med gruppen De Tretten. Men efter en kortvarig naturalistisk periode arbejdede han i en egen naturromantisk retning. Sine yndlingsmotiver fandt han i den dybe granskov, hvis mystiske ensomhed han har malet talrige gange. Under indflydelse af japansk maleri begyndte han at eksperimentere med en mere dekorativ stil. Han forenklede motivet, arbejdede med silhuetagtige lys- og skyggevirkninger og anvendte stærke undertiden lidt sødladne farver. Han foretrak den ensomme natur, men udtrykte dog også en blidere og mere lyrisk naturopfattelse blandt andet i en række italienske landskaber samt landskaber fra Møn. Ripcke-Edsberg har desuden udført enkelte figurbilleder og motiver fra københavnske parker.

ripcke_edsberg_olaf-landscape_with_parkway-1914

Landskab med alle 1914

Ripcke-Edsberg om sig selv

I 1925 giver Ripcke-Edsberg selv en beskrivelse af sin kunst i kunsttidsskriftet Samleren, hvor han kraftigt tager afstand fra at være under indflydelse af japansk maleri! Artiklen kan forstørres ved at klikke på den – selv om hans navn i undertitlen skrives uden bindestreg benytter han den dog selv i sin signatur forneden!

malerier_EdsbergSaml25

Kunsttidsskriftet Samleren

På udstilling med gruppen ‘De Tretten’ i 1910 var følgende numre ifølge kataloget sat til salg af Ripcke Edsberg:

  1. Blæst 500 Kr.
  2. Vinterdag 125 —
  3. Marts 300 —
  4. April 350 —
  5. Foraar 350 —
  6. Sol over Tagene 125 —
  7. Bøgetræ 250 —
  8. Ved Flyglet (Portræt) 600 —
ripcke_edsberg_olaf-southern_landscape_with_orchard_and_palms-1931

1931

Lauritz.com solgte i 2014 et maleri af Olaf Ripcke-Edsberg (1879-1946): Palmer og blomstrende kirsebærtræer ved balkon. Olie på lærred. Sign. Ripcke-Edsberg 27. Mål: 27 x 36 (36 x 46) cm. Hidrører fra boet efter en privatsamler. Udbudspris 1.000 kr., hammerslag 300 kr.

Formentlig samme maleri havde i 2010 været til salg hos Bruun Rasmussen til en vurdering på 800 kr. med hammerslag ved 250 kr.

Så han holder omtrent priserne fra 1910!!

Weilbachs Kunstnerleksikon:

Ripcke-Edsberg, Olaf, f. 1879, Maler. F. 8. Okt. 1879 i Ballerup. Forældre: Stationsforstan­der August Edvard Edsberg og Emilie Margrethe Arboe Rasmussen. Ugift.

Uddannelse: Elev af N. V. Dorph 1908-09 samt paa Kunstn. Studiesk. under Johan Rohde. Stipendier: Ronge 1919 og 23; Hjelmstjerne-Rosencrone 1919. Rejser: 1912 Rusland; 1921, 22, 26 Italien; 1923 Tyrol. Udstillinger: De Tretten 1909-10, 12; Kunstn. Eft. 1911-12, 15-23, 25-26, 29; Charl. Eft. 1922; Charl. 1926; 18. Nov. Udst. 1927; Rundskueudst. 1936; Sep.udst. 1913, 15, 19, 24, 29, 36.

Arbejder: Interiør med grøn Pude (1912); Kanalen ved Slotskirken, (1916); Sol i Granskov (1917); Foraarsdag i Kongens Have (1921) ; Udsigt mod Neapel (1923) ; Graa Graner (1929); Forchhammers Pynt, Møen (1946).

Efter en mere naturalistisk Periode kom Ripcke-Edsberg under stærk Indflydelse af japansk Maleri, formidlet gennem visse Grene af den franske Ekspressionisme. Han lagde nu stærk Vægt paa Fordelingen af Billedets lyse og mørke Masser i dristige Balancevirkninger, medens Arbejderne samtidig prægedes af en noget naivistisk Tegning og en ret unuanceret Farvehold­ning. Stærkest er hans kunstneriske Bestræbelser kommet til Udfoldelse i de italienske Landskaber og i de hjemlige dybttonede Granskovsbilleder. H.M.

København 25. Febr. 1919; 15. Nov. 1924; 18. Sept. 1929; Hovedstaden 28. Febr. 1919; Nat.tid. 14. Nov. 1924 (Th. Faaborg); Berl. Tid. 19. Nov. 1924 og 14. Sept. 1929 (begge K. Flor); E. Ripcke-Edsberg i Saml., 1925, 154; Pol. 5. Maj 1938 (K. Pontoppidan).

Andre malerier  

Her er et udvalg af hvad Google har snuset op på nettet af billeder m.v. af Ripcke-Edsberg m.v.:

1921

1921

1923

1931

1946

?