Folketælling 1930

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Indledning om ejerlavet ‘Mandemarke By’

Denne hjemmeside drejer sig om landsbyen Mandemarke og nærmeste omgivelser.  Altså ejendommene med matrikelnumre der hører under ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’.

(klik for at forstørre)

Ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’ (klik på billedet for at forstørre) har en historisk bestemt udformning, der i alt fald rækker tilbage til 1700-tallet.

Det omfatter foruden selve landsbyen Mandemarke også huse og gårde syd og sydøst for landsbyen, herunder Kraneled by. Men ikke Busene og området ud mod fyret, som hører til ejerlavet ‘Busene By, Magleby’. Og heller ikke det første stykke af Kraneledvej fra Klintholm, som hører til ‘Busemarke By, Magleby’.

Faktisk ligger de første to huse man møder ved gadekæret, når man kører ind i Mandemarke, ikke i ejerlavet ‘Mandemarke By’. For  Busenevej 1 og 3 hører nemlig til ejerlavet ‘Klintholm Hovedgaard, Magleby’, der også omfatter det meste af Klinteskoven. Men altså ikke Mandemarke Bakker som du kan se på kortet, der har været dyrket af beboerne i Mandemarke i måske 1000 år eller mere.

Nu går de færreste op i hvor grænserne mellem de forskellige ejerlav er, og det gjorde de heller ikke i 1930 eller ved de mange andre folketællinger der er foretaget i tidens løb! Derfor kan man ikke altid være 100% sikker på, at det er de samme huse og gårdes beboere der kan findes under de forskellige folketællinger her på hjemmesiden.

Der er i listerne ikke angivet nogen adresser på de enkelte familier eller husstande men kun matrikelnumre – hvis feltet overhovedet er udfyldt! Selv om skemaerne forudsættes udfyldt med ‘Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes o.s.v. Matrikel-Nr.’, er det altså langt fra altid sket i praksis. Og når der står et matrikelnummer, kan dette senere været ændret, så det heller ikke altid er let ad denne vej at identificere de enkelte huse og gårde. Når der nedenfor er angivet adresser eller forslag hertil, er disse tilføjet af denne hjemmesides redaktør.

Folketællingen i 1930 – med forklaringer til listen nedenfor

Alle folketællingslisterne bliver gjort offentligt tilgængelige på nettet, når der er forløbet mere end 75 år. Det har været et omfattende arbejde at affotografere de tusinder af lister for hele landet. Derfor er det måske forståeligt at folketællingen pr. 5/11 1930 kun er tilgængelig som mikrofilm, som man ikke kan søge i men kun bladre.

På skemaernes forside skal angives ‘Byens Navn’, men det er heller ikke altid sket. For eksempel angiver Skema nr. 10 hverken by eller ejerlav, men man kan se at den første person er fyrmesteren på Møn Fyr, Harald Tidemann, så der burde nok have stået Busene.

Til venstre ses forsiden til Folketællings-Skema nr. 12, som er det første skema der omfatter Mandemarke. Det er lærer K.V. Rasmussen som har stået for optællingen af de 21 personer på dette skema.

Skemaerne for “Byen Mandemark” ligger under ‘Magleby Møn’ og begynder ved Folketællings-Skema nr. 12 og slutter med Skema nr. 17. I modsætning til folketællingen i 1940 er der her mange familier/husstande på hvert skema, som man kan se af den første skemaside her:

Det originale skema med efterfølgende noter fra kommunen (klik for at forstørre)

Dette ark og de følgende for Mandemarke er blevet indtastet – fra håndskrift til maskinskrift, så du nu kan søge efter navne, matrikelnumre, erhverv eller hvad du lyster! Husk at matrikelnumre som sagt kan være ændret siden 1930 og at hverken disse eller navnene altid er anført eller stavet præcist (med eller uden mellemnavne, Peter eller Peder osv). De håndskrevne lister er heller ikke altid lige lette at tyde.

Der skulle være 247 personer fra Mandemarke By (hele ejerlavet). Der er tilføjet lidt ekstra personer til sidst på listen, idet godsejer Carl Sophus Scavenius er nævnt, selv om han jo ikke hører til Mandemarke. Der er også tilføjet et par enkelte fra Busene, Magleby, Klintholm og Sømarke.

I kolonnen yderst til venstre har der været indsat links for den første person på hvert nyt ark af skemaerne til det originale skema via en privat hjemmeside Danish Family Search, som rummer 124 opslag/mikrofotos for Magleby Sogn, men de kan være ramt af tekniske problemer eller kræve login.

Derfor er Statens Arkivers egen hjemmeside https://www.sa.dk (indgang til søgesiden: www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline) nok den nemmeste at bruge, hvis man vil bladre! Mandemarke begynder med Skema nr. 12 ved opslag 44 ud af de 124 og slutter ved opslag 63Links til Skema nr. 12 – 17 er indsat på listen nedenfor i kolonne 2.

Vil du udenfor området med bynavne som de blev stavet i 1930, ligger Magleby under opslag 1-19, Budsemark og Klintholm Havn under opslag 20-32, Budsene og Møn Fyr under opslag 33-42. Klintholm starter ved opslag 108 og Liselund ved opslag 116.

Når fornavne nogle steder er fremhævet på listen nedenfor, er det når den pågældende  ‘tællingskommissær’ har forstået, at det er personernes kaldenavn i det daglige.

Hver familie eller husstand er nummereret på de 6 lange skemaer for Mandemarke, men samme hus kan godt rumme flere ‘husstande’, når fx en gammel mor som enke også bor i huset. For mange ægtepar er oplyst vielsesår samt antal børn. Som det ses havde den sidste familie på listen pr. 5/11 1930 fået 13 børn. (Hvis du ikke kan vente på at komme til enden af den lange liste, så brug Ctrl+End – og bagefter Ctrl+Home).

Der er tilføjet adresser samt links til huse og personer, som er omtalt på hjemmesiden, ligesom der ved næsten alle personer også er links til den store stamtræsside Geni.com. Der mangler oplysninger om enkelte huse, f.eks. Strædet 12.

Følger du et link, kommer du altid tilbage hertil ved at bruge din browsers venstrepil (eller på computeren med Alt+venstrepilen). Har du yderligere oplysninger om adresser for de nævnte personer, vil redaktørerne af hjemmesiden var meget taknemmelig for at få en mail fra dig, så siden kan forbedres (mailadresse ligger under Kontakt og Bestyrelsen).

Husk at du kan søge på listen ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F (IKKE søgefunktionen oppe til højre!), men at personerne måske har mellemnavne eller anden stavemåde end du lige forventer!

Folketællingslisten for Mandemarke pr. 5/11 1930

Nr. og evt. matr.nr. Navne Født Fødested Stilling i familien Erhverv
  Skema nr. 12 (Statens Arkiver opslag 43/124)        
matr. 36 Strædet 4        
1 Hans David Hemmingsen (kaldet Hans) 30.12.82 Magleby Husfader (gift 1907 / 3 børn) Landpost
2 Ellen Marie Frederikke Hemmingsen (kaldet Ellen) 10.5.81 Kallehave Husmoder brevsamler
3 Johannes Hemmingsen 15.7.09 Magleby (deres barn) lærer arbejdsløs
4 Edith Hemmingsen 24.8.12 Magleby (deres barn) husassistent hos H.Hemmingsen
matr. 35 Strædet 2 (kun Karl boede i huset ved folketællingen)        
5 Johan Andreas Jacobsen (link til hans historie) 2.7.82 Odense Husfader Kunstmaler
6 Hulda Thora Jacobsen 3.2.82 København F. Husmoder (gift 1905 / 6 børn)
7 Karl Johan Jacobsen 1.8.08 Frederiksberg Landarbejder hos Scavenius
8 Johan Frits Jacobsen 15.1.14 Frederiksberg Malerlærling hos Johan Jacobsen
matr. 10 Busenevej 1  (husejer af matr. 1f = Busenevej 1)      
9 Maren Kirstine Jensen (bor i huset til 1940, hvor hun er blevet husejer) [FT1916:214, FT1925:138, FT1930:9, FT1940:27] 29.2.80 Magleby Ugift Rengøringskone
matr. 32 Strædet 5        
11 Frederik Kristian Hansen [FT1916:131, FT1925:94, FT1930:11] 1.6.76 Magleby Husfader Husmand hos Scavenius
12 Karen Nora Hansen [FT1916:132, FT1925:95, FT1930:12] 16.2.87 Maribo Amt Husmoder (gift 1906 / 4 børn)
13 Erik Aage Hansen 4.7.20 Magleby Barn  
14 Adolf Alexander Lars Hansen 2.12.08 Magleby Barn  
15 Birthe Marie H. Sørensen 19.2.09 Høje Tåstrup, Kbh Svigerdatter ugift
matr. 33 Strædet 7        
16 Julius Frederik Larsen (Frederik Julius Larsen) [FT1925:45, FT1930:16. FT1940:66] 25.7.89 Magleby Husfader Husmand
17 Kristiane Nicoline Larsen (Christiane Nikoline Carstensen) [FT1901:31, FT1916:-, FT1925:46, FT1930:17, FT1940:67] 18.7.93 Magleby Husmoder Husmoder (gift 1917 / 5 børn)
18 Magda Larsen 18.2.18 Magleby Barn  
19 Børge Eigil Larsen (Børge Ejgil Larsen, født i Karensby) 3.6.19 Magleby Barn  
20 Ingrid Larsen [FT1925:49, FT1930:20, FT1940:69] 18.5.21 Magleby Barn  
21 Dagny Larsen [FT1925:50, FT1930:21] 11.1.25 Magleby Barn  
22 David Elias Larsen [FT1930:22, FT1940:70] 10.5.27 Magleby Barn  
  Skema nr. 13: (Statens Arkiver)        
matr. ? Busenevej 15        
23 Niels Peter Johansen [FT1916:246, FT1925:143, FT1930:23] 13.12.71 Magleby Husfader Muremester
24 Anna Sofie Johansen [FT1916:247, FT1925:144, FT1930:24] 2.5.72 Magleby Husmoder (gift 1900 / 3 børn)
25 Erna Johansen (Erna Frederikke Johansen) 5.4.08 Magleby Barn  
  Skovstrædet 6        
26 Helene Johansen 2.4.88 Magleby Enke Syerske, Husmand
27 Ulla Elise Johansen 1.5.22 Magleby Barn  
matr. 37 Busenevej 26 (=matr. 44, hvor de bor i 1925 og 1940 – ikke matr. 37=Busenevej 4)        
28 Lars Peter Jensen [FT1906:523, FT1916:120, FT1925:83, FT1930:28, FT1940:101] 21.5.77 Magleby Husfader Husmand
29 Anette Petra Sofie Jensen [FT1906:524, FT1916:121, FT1925:84, FT1930:29, FT1940:102] 4.1.86 Borre Husmoder (gift 1914 / 2 børn)
30 Karen Marie Jensen 5.7.17 Magleby    
  Strædet 3 (?=FT1925)        
31 Lars Peter Hansen 21.11.55 Borre Enkemand Husmand
  Skovstrædet 1        
32 Møller Johansen [FT1890:51, FT1901:151, FT1925:116, FT1930:32, FT1940:10] 24.6.82 Magleby Husfader Husmand
33 Martha Kristine Sofie Johansen (Martha Christine Sofie Johansen) [FT1925:117, FT1930:33, FT1940:11] 29.1.82 Magleby Husmoder  (gift 1908 / 3 børn)
  ?        
34 Villiam Petersen 12.9.08 Mandø, Ribe Husfader Mejerist, Arbejdsmand
35 Annie Frederikke Petersen 25.4.10 Magleby Husmoder (gift 1929 / 1 barn)
36 Elva Petersen 2.8.29 Magleby    
matr. 39b Skovstrædet 7        
37 Kristian Julius Hansen [FT1930:37, FT1940:52, død 8/2 1958] 9.2.94 Magleby Husfader Husmand
38  Annie Hansen (link til historie) [FT1930:38, FT1940:53] 28.9.95 Magleby Husmoder (gift 6/2 1920)  (gift 1920 / 4 børn)
39 Vita Yvonne Hansen (Vita Yvonne Holsten Hansen) 28.9.20 Magleby [mon børnene senere har taget mellemnavnet Holsten?]  
40 Gurri Vang Hansen (Gurri Vang Holsten Hansen) 2.8.23 Magleby    
41 Yrsa Merete Hansen (Yrsa Merete Holsten Jensen) 7.4.26 Magleby    
42 Doris Erika Hansen (Doris Erika Holsten Larsen) [FT1930:42, FT1940:54] 25.6.28 Magleby    
matr. ? “Holstenerhuset” ?=Klintholmvej 4  (=FT1925+1940) næppe Skovstrædet 10        
43 Peter Petersen (Peter Pedersen også født i Holstenerhuset) [FT1916:215, FT1925:6, FT1930:43, FT1940:122] 17.11.62 Elmelunde Husfader Arbejdsmand hos Scavenius
44 Karen Marie Petersen (Karen Marie Pedersen) [FT1916:216, FT1925:7, FT1930:44, FT1940:123] 23.1.65 Borre Husmoder  (gift 1885 / 6 børn)
45 Mary Edith Jørgensen 5.4.17 Borre Plejebarn  
46 Kaj Allan Holsten Petersen (link til historie om ham) 19.6.17 Magleby Plejebarn  
matr. 49 Skovstrædet 5 (=49b)        
47 Hans Peter Hansen (Hans Peder Hansen – link til historien om ham og familien) [FT1850:321, FT1860:265, FT1880:202, FT1901:49, FT1906:596, FT1916:209, FT1925:119, FT1930:47] 21.2.49   Husfader Aldersrente-nydende [hans 2. ægteskab]
48 Mette Kirstine Hansen [gift 8/8 1887, FT1901:50, FT1906:597, FT1916:210, FT1925:119, FT1930:48] 5.2.49 Keldby Husmoder (gift 1888, 0 børn)
49 Laura Hansen (se fotos og omtale under historien om HPH) 29.10.81   Barn (barn af HPH og Sidse Marie Hansen)
50 Anne Magrethe Larsen 10.11.61   Enke Aldersrente-nydende
  Skovstrædet 2        
51 Kristian Viktor Rasmussen 1.8.99 Gislev Svendborg Ugift Lærer
matr. ? ? Skovstrædet 2?        
52 Anna Katrine Nielsen 3.5.76   Ugift Arbejderske
matr. ? ? Skovstrædet 2?        
53 Karen Mortensen [FT1925:74, FT1930:53, FT1940:79 Karen Kerstine Martsen] 22.7.92 Magleby Præstø Enke Arbejderske
54 Anna Mortensen [FT1925:75, FT1930:54] 1.9.17 Magleby Præstø   (datter?)
matr. ? ? (FT1940: matr. 1a? Formentlig en lejlighed i skolen, Skovstrædet 2)        
55 Lars Christiansen (Lars Peter Christiansen) [FT1925:1, FT1930:55, FT1940:119] 27/11 1877 Magleby Gift Arbejder
56 (blank) Christiansen (FT1940: Inga Caroline Christiansen, FT1925: Ida Karoline Christiansen)[FT1925:2, FT1930:56, FT1940:120] 3/3 1879 Sverige Gift Arbejderske (gift 1897 / 6 børn)
57 Emmy Christiansen (Emmy Margrethe Christiansen) [FT1925:5, FT1930:57] 11/9 1916 Magleby (deres barn)  
matr. ? (35?) Busenevej 5        
58 Hans Holger Hansen (Hans Holger Hansen) [FT1906:633, FT1916:5, FT1930:58, FT1940:19] 29/9 1902   Gift Husmand
59 Inger Kristine (Inger Kristine Hansen) [FT1930:59, FT1940:20] 10/5 1908 Borre Husmoder (gift 1929 / 1 barn)
60 Arne Alfred (Alfred Arne Hansen) [FT1930:60, FT1940:21] 18/7 1929      
matr. ? ?        
61 Anna Sofie Kristensen 3.9.89   Ugift Arbejderske
  Skema nr. 14: (Statens Arkiver)        
matr. 26 Strædet 14        
62 Oskar Henrik Larsen [FT1906:516, FT1916:væk, senere tilbage på Strædet 14: FT1925:27, FT1930:62, FT1940:44] (link til historie) 23/9 1901 Magleby Gift gift 2/1 1921 som 10-årig med gravid på 16] Husmand (gift 1921 /2 børn)
 63 Olga Christine Larsen [FT1925:38, FT1930:63, FT1940:45] 27/2 1904 Magleby   Husmoder
64 Ove Henning Larsen [FT1925:39, FT1930:64] 7/6 1921 Borre   Barn
65 Jens Villy Kirstein Larsen 6/2 1928 Magleby   Barn
matr. 25 Strædet 11 (=25c)        
66 Niels Peter Hansen (Niels Peter Hansen) [FT1880:104, FT1901:1, FT1906:629, FT1916:148, FT1925:40, FT1930:66] 6.2.71   Husfader Husmand
67 Ane Kathrine Hansen (Ane Cathrine Hansen) [g. 22/8 1915, FT1916:149, FT1925:41, FT1930:67] 24.12.88 Store Hedinge Husmoder (gift 1913)
matr. 23 Busenevej 18 (=23c)?        
68 Emil Julius Karlsen (Emil Julius Carlsen – link til historien om ham) [FT1901:141, FT1906:556, FT1916:156, FT1925:53, FT1930:68, FT1940:109] 14.3.64 Rödeby, Sverige Gift Husmand
69 Maren Kirstine Karlsen (Maren Kristine Carlsson) [FT1901:142, FT1906:557, FT1916:157, FT1925:54, FT1930:69, FT1940:110] 8.2.67   Husmoder (gift 1888 / 7 børn)
matr. 45 Busenevej 22        
70 Marie Kirstine Karstensen (Marie Kirstine Carstensen, gift 15/11 1882, 21 år, og fødte i alt 16 børn på 26 år og blev 82! Link til historie om Marie Carstensen) [FT1901:129, FT1906:542, FT1916:188, FT1925:60, FT1930:70, FT1940:108, d. 4/12 1943] 31.5.61   Enke  
71 Thorkild Vagner Nielsen [FT1925:62, FT1930:71, FT1940:90 Strædet 3] 28.9.01 Elmelunde Husfader Arbejdsmand
72 Annie Sofie Bolette Nielsen (Annie Sophie Bolette Nielsen) [FT1906:548, FT1916:189, FT1925:63, FT1930:72, FT1940:91] 11.6.02   Husmoder (gift 1921 / 4 børn)
73 Karsten Vagner Nielsen 12.8.21   Barn  
74 Kurt Eigil Nielsen 2.8.23   Barn  
75 Rosa Elenora Nielsen 11.5.28   Barn  
76 Robert Nielsen 17.12.29   Barn  
matr. 2  ?        
77 Søren Alfred Karstensen (i 1901: Søren Charstensen)  Søren Alfred Carstensen [FT1901:134, FT1906:546, FT1916:101, FT1930:77] 23.1.98   Husfader Arbejdsmand
78 Kristiane Karstensen 10.10.97 Resen Ringkøbing Husmoder (gift 1924 / 1 barn)
79 Helene Marie Karstensen 16.11.25 Bodrad Balle Aarhus Barn  
matr. 29 Busenevej 14        
80 Olav Oskar Jørgensen 16.11.07   Husfader Arbejdsmand
81 Marie Jørgensen 24.5.05 Hundslev Sønderborg Husmoder (gift 1928 / 1 barn)
82 Folmer Gudmund Jørgensen 8.1.27 Nyord Barn  
matr. 21 Busenevej 28A        
83 Frederik Kristian Larsen (Frederik Christian Larsen) [FT1901:116, FT1906:511, FT1916:178, FT1925:87, FT1930:83, FT1940:99, d. 4/2 1941] 1.9.68 Magleby Husfader Husmand
84 Elin Larsen (Elin Vilhelmine Larsen) [FT1901:117, FT1906:512, FT1916:179, FT1925:88, FT1930:84, FT1940:100, d. 28/4 1951] 28.8.58 Sverige Husmoder Gift 1884 / 7 børn
85 Ellen Kristine Larsen 16.3.6 Magleby Barnebarn Ugift
86 Frede Kristian Larsen 20.11.23   Barnebarn  
  Busenevej 28C        
87 Stine Meinicke  Hansen (Sidse Kirstine Meiniche) [FT1901:111, FT1906:505, FT1916:184 og FT1925:93, FT1930:87, f. i Mandemarke, død 30/5 1931 smst. – link til historie om hende og familien] 14/11 1849   Enke Vaskekone
  Busenevej 19        
88 Sofus Ingeman Jensen 26.10.94   Husfader ugift Forpagter
89 Marie Andrea Gottrup Hansen 19/4 1909   ugift Husbestyrerinde
90 Karl Møller Johansen [FT1925:118, FT1930:90, FT1940:56] 30.1.15   ugift Tjenestekarl
91 Kirsten Hansen 31.12.29   Barn  
  Busenevej 8        
92 Peter Andreas Petersen (Peter Andreas Pedersen) (Historien om Peter Andreas Petersen og familie) [FT1880:228, FT1901:væk, FT1906:652, FT1916:126, FT1925:18, FT1930:92, d. 4/1 1933] 25.6.76   Husfader Købmand
93 Anna Petersen [FT1906:653, FT1916:127, FT1925:19, FT1930:93, d. 4/2 1934] 12.5.89   Husmoder gift 1909 / 5 børn
94 Else Marie Petersen (Else Marie Larsen) [FT1916:1282 FT1925:20, FT1930:94] 16.11.10   Barn  
95 Dagmar Elise Petersen (Dagmar Elise Petersen/Dagmar Elise Bech) [FT1916:129, FT1925:21, FT1930:95] 7.9.12   Barn  
96 Hans Kristian Bøthner Petersen  (Hans Christian Bøtner Pedersen) [FT1925:22, FT1930:96] 14.2.20   Barn  
97 Helge Marius Petersen (Helge Marinus Pedersen) [FT1925:23, FT1930:97] 30.8.22   Barn  
98 Niels Arne Petersen (Niels Arne Pedersen) [FT1925:24, FT1930:98] 17.12.23   Barn  
matr. ? ?        
99 Jens Henrik Jacobsen 9.5.60   Ugift Aldersrente-nyder
matr. 22b Busenevej 24        
100 Johannes Sørensen [FT1925:66, FT1930:100, FT1940:104] 4.4.1894   Husfader Husmand
101 Dorthea Jensine Marie Andrea Sørensen [FT1925:67, FT1930:101, FT1940:105] 21.11.1903 Husmoder gift 1924 / 2 børn
102 Folmer Eigil Sørensen (Folmer Ejgil Sørensen)[FT1930:102, FT1940:106] 26.8.26      
103 Herdis Valborg Sørensen (Herdis Valborg Andersen)[FT1930:103, FT1940:107] 2.12.28      
matr.  ? Busenevej 4        
104 Sofus Frederik Nilsen [FT1925:11, FT1930:104, FT1940:12] 8.5.86 Magleby Husfader Husmand
105 Anna Margrethe Nielsen 20.11.90 Magleby Husmoder gift 1914 / 5 børn
106 Frede Marius Nielsen [FT1925:14, FT1930:106, FT1940:73] 14.1.20 Borre Barn  
107 Poul Erhardt Nielsen 20.10.22 Borre Barn  
108 Molly Kirstine Nielsen 19.8.24 Borre Barn  
109 Ottar Kaj Nielsen (omtalt under Strædet 3) 3.9.26 Magleby Barn  
110 Ada Larsine Nielsen 18.10.28 Magleby Barn  
  Skovstrædet 11        
111 Johan Zachodnik (link til historien om familien) 24.6.91 Polen Husfader Husmand (polsk)
112 Sofie 21.4.94 Polen Husmoder (gift 1916 / 5 børn)  (polsk)
113 Josef 18.5.18 Borre Barn  (dansk)
114 Marie Regina (link til historie om Marie Møller) 13.1.20 Borre Barn  …
115 Valborg Anna 18.10.22 Keldby Barn  
116 Anna Katrine 28.5.26 Magleby Barn  
matr. 3a Busenevej 20        
117 Aage Marius Petersen [FT1925:55, FT1930:117, d. 28/6 1939] 18/1 1901 Fanefjord Husfader Gårdejer
118 Birtha Oline Petersen (Berta Oline Pedersen)  [FT1925:56, FT1930:118, FT1940:111]  1/6 1901 Borre Husmoder gift 1924 / 2 børn
119 Margit Pedersen [FT1925:57, FT1930:119] 4/6 1925   Barn  
120 Verner Pedersen [FT1930:120, FT1940:112, d. 2007] (link til historie om ham) 31/8 1927   Barn (overtog selv gården)
matr. 28 Busenevej 12        
121 Hans Peter Hansen [FT1925:68, FT1930:121, FT1940:78] 16.5.64 Elmelunde Husfader Aldersrentenydende
matr. 27 Busenevej 10        
122 Valdemar Hansen (link til historie om Valdemar og Kristine) 2/5 1895   Husfader Husmand
123 Kristine Petrea Hansen 20/11 1897   Husmoder (gift 1923 / 2 børn)
124 Astrid Hansen 14/3 1923      
125 Poul Evind Hansen 14/3 1923      
  Skema nr. 15: (Statens arkiver)        
matr. 9a Båndhøjvej 1 “Baandhøjgd.”        
126 Peter Ejnar Hansen 16/4 1893 Kelby Husfader Gaardejer
127 Helga Kamilla Hansen (Helga Camilla Hansen) 23/2 1896 Magleby Husmoder (gift 1921/2 børn)
128 Jens Asker Hansen (Jens Asger Hansen) 27/4 1922 Kelby Barn  
129 Vang Ove Hansen (Vagn Ove Hansen) 25/3 1926 Magleby Barn  
130 Meta Emilie Hansen 24/5 1871 Stege Landsogn Enke / Slægtning  
131 Halgerda Marie Knop (?) 6/6 1916 Sorø Tjenestepige Pige
132 Alfred Johannes Hansen 25/12 1901 Bornholm Tjenestekarl Forkarl
133 Frederik Nielsen 25/5 1907 Elmelunde Tjenestekarl Fodermester
matr. 10a Skansevej 2        
134 Aksel Marius Rasmussen (Aksel Marius Rasmussen, link til ‘historien om familien) [FT1901:197, FT1906:739, FT1916:10, FT1825:125, FT1930:134, FT1940:97, d. 5/3 1980] 2/8 1900   Husfader Gårdejer
135 Emma Krestine Rasmussen (Emma Kirstine Rasmussen) [FT1930:135, FT1940:98] 23/2 1907 Ølsømagle Husmoder (gift 1928)
136 Karen Johanne Ansbjerg 13/1 1913 Stakroge Vejle Tjenestepige Pige
137 Povl Helbo Hansen 16/5 1913 Taastrup Roskilde Tjenestekarl Forkarl
matr. 8a Kraneledvej 14        
138 Hans Peter Frederiksen (Hans Peter Frederiksen) [FT1880:280, FT1890:54, FT1901:187, FT1906:707, FT1916:1, FT1925:166, FT1930:138] 25/6 1864 (Født 25/7 1864) Husfader Gårdejer
139 Maren Kirstine Frederiksen (Maren Kirstine Frederiksen) [FT1901:190, FT1906:708, FT1916:2, FT1925:167, FT1930:139, FT1940:70] 3/10 1877   Husmoder (gift 1903/1 barn)
140 Erik Frederiksen [FT1906:709, FT1916:3, FT1925:168, FT1930:140, FT1940:71] 3/2 1905   Barn Karl
141 Dora Karen Kirstine Hansen 3/7 1912 Damsholte   Pige
matr. 7a Kraneledvej 12        
142 Kirstine Petersen  (Ane Kirstine Pedersen) [FT1880:227, FT1901:180, FT1906:701, FT1916:105, FT1925:164, d. 23/4 1933] 18/10 1849 Borre Enke (siden 1919) Slægtning  (svigermor/bedstemor)
143 Hans Peter Hansen (Hans Peder Hansen, som havde været gift med Sidse Caroline Petersen død 6/1 1922 i barselsseng) 18/12 1876   Enkemand (siden 1922) Husfader, Gårdejer (flyttet ind hos svigermor med 2 børn)
144 Kristian Valdemar Hansen (Christian Valdemar Hansen) 7/6 1912   Barn Karl
145 Magda Kirstine Hansen (Magda Kirstine Jakobsen) 9/1 1915   Barn Pige
matr. 5b Rakkerbanken 2 – ny gård opf. 1929, frastykket Rakkerbanken 3        
146 Richard Larsen [FT1901:98, FT1906:496, FT1916:238, FT1925:99, FT1930:146, FT1940:127] 23/9 1897   Husfader Gårdejer
147 Valborg Kirstine Larsen 26/5 1906   Husmoder (gift 1927)
matr. 5a Rakkerbanken 3        
148 Hans Christian Jørgensen 8/4 1901 Krummerup Sorø Husfader Forpagter
149 Elisabet Larsen [FT1901:99, FT1906:497, FT1916:239, FT1925:100, FT1930:149, FT1940:128] 16/11 1898   Husmoder (gift 1927 / 2 børn)
150 Ane Marie Larsen (Ane Marie Larsen) [FT1901:95, FT1906:493, FT1916:236, FT1925:98, FT1930:150, d. 27/9 1938] 11/3 1861 Elmelunde Enke Slægtning [Hendes    og Richards mor!]
151 Carl Erik Jørgensen 8/1 1928   Barn  
152 Niels Peter Jørgensen 18/3 1930   Barn  
153 Knud Valdemar Jensen 24/4 1911 Græshave Maribo Karl Forkarl
154 Karl Kristian Martin Nielsen 22/1 1908 Vejlø Præstø Gartner Roearb. Arbejdsløs
6a Rakkerbanken 1  
155 Hans Jørgen Jensen (Hans Jørgen Jensen, gift 15/12 1918) [FT1925:149, FT1930:155 , FT1940:136, d. 1958] 22/7 1894 Magleby Husfader Gaardejer  
156 Karen Marie Jensen (Karen Marie Jensen) [FT1901:90, FT1906:487, FT1916:ej, FT1925:150, FT1930:156, FT1940:137, d. 20/4 1957] 1/11 1895 do. Husmoder  
157 Elly Hedvig Margit Jensen  30/8 1919 do. Barn  
158 Mona Louise Jensen 17/7 1924 do. Barn  
159 Kaja Margrethe Rasmussen 22/2 1916 do. Tjenestepige  
160 Aksel Andersen 19/12 1903 Randers Tjenestekarl  
matr. 12a Busenevej 36 “Kongsbjerggaard”         
161 Johannes Hansen [… FT1930:161, FT1940:2] 17/3 1868 Borre Husfader Gårdejer
162 Anna Sofie Jensine Hansen 2/11 1881 Gudum Aalborg Husmoder gift 1901 / 9 børn
163 Marie Jensine Hansen 10/4 1902   Barn Tjenestepige
164 Jens Orla Hansen 3/8 1914   Barn Karl
165 Kristian Richard Hansen 3/1 1918   Barn  
matr. 7b Kraneledvej 7 (i dag matr. 7c)        
166 Niels Kristian Madsen 16/3 1884 Fanefjord Husfader Gårdejer
167 Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Borre Husmoder (1922 / 1 barn)
168 Jenny Else Magrethe Madsen 24/8 1924   Barn  
169 Jens Erik Jensen 17/5 1929 Stege Landsogn Barnebarn Boede i Mandem. 5.11.30
170 Hakon Petersen 27/7 1909     “ Barn Arbejdsløs    tømmersv.
171 Karen Sofi Hansen 13/6 1913 Kallehave   Tjenestepige
  Skema nr. 16: (Statens Arkiver)        
matr. 15c Gurkebakken 6        
172 Niels Peter Rasmussen [FT1930:172, FT1940:2] 10/1 1869 Nordamerika Husfader Forh. Landbruger
173 Ane Kirstine Rasmussen [FT1930:173, FT1940:3] 19/8 1869   Husmoder gift 1892 / 3 børn
matr. 18a Skansevej 3        
174 Niels Peter Petersen [FT1925: 257, FT1930:174] 7/4 1875 Magleby Sogn Husfader Landbruger
 175 Christiane Petersen (født Christiane Hansen, i 1925 Rasmine Kristiane Petersen) [FT1925: 258, FT1930:175, FT1940:108] 8/11 1873 Magleby Sogn Husmoder gift 1900 / 1 barn
176 Kirstine Nielsen [FT1925: 260, FT1930:176, FT1940:109] 24/2 1870 Magleby Sogn Enke Slægtning  Medhjælper
177 Frede Hansen 23/12 1909 Slagelse   Tjenestekarl  Landbrug
178 Albert Christiansen 9/2 1904 Hørby Sogn Vendsys.   Roearbejder   (fra 1/10-30 i Mandemarke)
179 Olav Petersen (søn af ovennævnte) [FT1925: 259, FT1930:179, FT1940:104] 7/10 1902 Magleby Sogn Husfader Landbruger
180 Kirsten Petersen 22/3 1903 Møgeltønder Sogn Husmoder gift 1928 / 1 barn
181 Astrid Petersen 31/5 1929   Barn  
matr. 17 Skansevej 1        
182 M. Lauritz Nielsen (Marius Laurits Nielsen) [FT1901:262, FT1906:667, FT1916:23, FT1925:251, FT1930:182, FT1940:49] 4/8 1890   Husfader Landbruger
183 Hansine K. Nielsen (Hansine Kirstine Nielsen) [FT1925:252, FT1930:183, FT1940:50] 24/6 1897 København Husmoder gift 1921 / 1 barn
184 Else Nielsen 26/12 1922   Barn  
185 Marie Nielsen 8/11 1844   Slægtning (Lauritz mor)
186 Jakob Vilhelm Zobbe 12/1 1909 Vejen Ribe Amt   Tjenestekarl
187 Otto Fogt Petersen 9/3 1910   Ikke tilstede indkaldt soldat
matr. 16a Kraneledvej 35        
188 Axel Christoffersen (Axel Christophersen) [FT1901:242, FT1906:672, FT1916:væk, FT1925:131, FT1930:188, FT1940:25] 19/3 1898   Husfader Landbruger
189 Elna Johanne (Elna Kristine Christophersen) [FT1930:189, FT1940:26] 15/10 1906 Skelby Sogn Husmoder gift 1929 / 1 barn
190 Anna Kirsten 30/4 1930   Barn  
191 Else Nielsen 17/10 1916 København   Husassistent
           
192 Kristine Sørensen (måske Hanne Kristine Sørensen der var gift med Hans Sørensen f. 8/3 1878, jfr. FT1906 for Magleby i matr. 12) 5/1 1867   Enke Husmoder
matr. 15a Gurkebakken 12        
193 Otto Hemmingsen (Otto Julius Hemmingsen) 8/9 1893 Damsholte Husfader Landbruger
194 Anna Margrethe Hemmingsen (Ane Margrethe Henrikke Hemmingsen) 31/3 1896  Magleby Husmoder  gift 1925 / 1 barn
195 Helmer Hemmingsen 17/5 1926        “ Barn  
matr. 15e Gurkebakken 10        
196 Peter Gotrup Nielsen 20/10 1886   Husfader Landbruger
197 Karen Sofie Nielsen 29/11 1887   Husmoder  gift 1908 / 1 barn
198 Kristian Henning Nielsen 18/5 1920   Barn  
199 Dagny Hansen 22/6 1928   Plejebarn  
matr. 13d Busenevej 38 “Bjergly” ?        
200 Lars Nielsen 23.4.76 Borre Husfader Arbejdsmand
201 Karen Marie Nielsen 22.3.73 Magleby Husmoder gift 1899 / 5 børn
202 Valborg Magrethe Nielsen 14.8.08   Barn Blev gift (notat)
   (evt. familie 2 i Bjergly:)        
204 Karen Kirstine Nielsen 16.6.04   Husmoder Ugift  Arbejdsmand
205 Yrsa Jytta 26.1.25   Barn  
206 Kate Irene 9.3.30   Barn  
matr. 15d 13m Gurkebakken 5        
207 Niels Jakob Christoffersen 6.8.71   Husfader Landbruger
208 Dorthea Christoffersen 6.1.85 Vebbestrup Jylland Husmoder [Iflg. FT1930   gift 1920 / 1 barn]
209 Jens Jakob Christoffersen 25.5.21   Barn  
210 Frits Hakon Jørgensen 10.10.19 Keldby Sogn Plejebarn  
matr. 13e Gurkebakken 1 “Den gamle skole” ?        
211 Jakob Richart Bagge 2.2.98 Køng Sjælland Husfader Lærer
212 Karen Bagge 6.7.98 Gadbjerg Jylland Husmoder gift 1929 / 1 barn
213 Hans Bagge 2.3.29   Barn  
 matr. 11a Kraneledvej 24 (=matr. 11e)        
214 Laurits Jakob Larsen 22.9.96   Husfader Møller
215 Laura Mathilde Larsen 24.5.4 Fjellerslev Sjælland Husmoder gift 1926 / 2 børn
216 Arne Hilmar Larsen 2.2.27   Barn  
217 Hans Kristian Larsen 26.6.28   Barn  
matr. 13f Kraneledvej 21        
218 Jens Peter Jensen 20.2.65   Husfader Uddeler
219 Mathilde Jensen 13.9.67 Aunslev Fyn Husmoder gift 1893 / 4 børn
220 Ejner Petersen 26.5.04     Kommis
matr. 13gh Kraneledvej 19        
221 Hans Peter Nielsen 2.4.71 Borre Husfader Smed
222 Marie Nielsen 8.3.75 Borre Husmoder gift 1895 / 1 barn
223 Karen Marie Nielsen 15.6.01   Barn  
224 Svend Henriksen 7.10.08 Borre   Smedesvend
matr. 13i Kraneledvej 17        
225 Hans Christian Frimann (Hans Christian Jensen Frimand) [FT1916:36, FT1925:238, FT1930:225, FT1940:112] 23.1.84   Tømrer  (gift  ? / 8 børn)
226 Klare Stine Frimann (Clara Marion Kirstine Frimand) [FT1916:37, FT1925:239, FT1930:226, FT1940:113] 19.2.84 Husmoder  
227 Henning Frimann [FT1916:41, FT1925:242, FT1930:227] 21.6.11 Barn    
228 Mildrid Elise Frimann (Milrid Elise Frimand) [FT1925:244, FT1930:228] 17.1.21 Barn    
229 Frits Hakon Frimann (Frits Hakon Frimand) [FT1925:245, FT1930:229, FT1940:114] 30.4.23 Barn    
230 Olav Frimann (Olav Christian Jensen Frimand) [FT1916:38, FT1925:256, FT1930:230, FT1940:57] 3.7.06 Barn    
231 Karen Jørgensen maj-13 Ugift Slægtning  
232 Manfred Alexander Hansen 1.7.02 St. Andreas S. Kbh. Husfader Arbejdsmand Landbrug
233 Sabine Boline Hansen 30.3.02   Husmoder 1929 / 2 børn
234 Gunhild Solvej Hansen 23.2.29   Barn  
235 Bodil Karine Hansen 9.6.30   Barn  
  Skema nr. 17: (Statens Arkiver på ny fane)        
matr.  11b Kraneledvej 22 “Sølyst”        
236 Hans Peter Baandhøj (link til historie om ham og hans forfædre) 14.1.62 Magleby Husfader Hotelejer (“Sølyst”)
237 Anna Baandhøj 20.5.74 Keldby Husmoder gift 1893 / 5 børn
238 Lellie Baandhøj 9.12.02 Keldby Barn Gift november 1931
239 Orla Baandhøj 4.8.07 Keldby Barn  
240 Margot Baandhøj 28.6.18 Magleby Barn  
matr. 16c Gurkebakken 2 (matr. 16c=1925)        
241 Ferdinand Rasmussen (Frederik Ferdinand Rasmussen) [FT1916:59, FT1925:183, FT1930:241, FT1940:60] 16.4.83   Husfader Arbejdsmand    forskel.
242 Anna Rasmussen (Anna Marie Caroline Rasmussen) [FT1916:60, FT1925:184, FT1930:242, FT1940:61] 28.1.83   Husmoder gift 1914 / 4 børn
243 Hans Rasmussen 19.1.17   Barn  
244 Folmer Rasmussen 4.3.21   Barn  
245 Helge Rasmussen (Knud Helge Rasmussen) 26.4.23   Barn  
246 Boris Rasmussen 19.6.25   Barn  
matr. 1a 14a Busenevej 40 “Bøgeholtgård”        
247 Niels Jørgen Rasmussen 5.11.94   Husfader Landbruger
248 Thora Rasmussen 31.8.87 Hammer Sjælland Husmoder gift 1924 / 3? børn
249 Milrid Rasmussen 26.1.19   Barn  
250 Helge Rasmussen 3.2.21   Barn  
251 Inger Rasmussen 24.1.22   Barn  
252 Magne Rasmussen 15.9.25   Barn  
253 Arne Rasmussen 17.1.27   Barn  
254 Astrid Rasmussen 1.5.28   Barn  
255 Werner Larsen 1.2.12   Tjenestekarl ved landbrug
256 Helge Jensen 8.10.06 Keldby Fodermester  
257 Edith Ansbjerg 23.6.14 Sønder Omme Husassistent  
skema Gurkebakken 7   “Solbakken”        
258 Svend Bille Nielsen (Svend Georg Bille Nielsen) [FT1925:229, FT1930:258, FT1940:19] 6.11.95 Stege Landsogn Husfader (gift) / ej. opl.
259 Clara Emilie Hammer Nielsen (Klara Emilie Hammer Nielsen) [FT1925:230, FT1930:259, FT1940:20] 18.2.96 Keldby Gift  
261 Hemming Bille Nielsen (Hemming Bille Nielsen) [FT1925:231, FT1930:261, FT1940:21] 18.9.22   barn  
262 Anders Bille Nielsen 13.10.27   barn  
263 Anders Henry Christensen [FT1925:52] 23.2.15     Tjenestekarl
264 Carl Morten Hansen 5.10.12     Tjenestekarl
           
  Slut på Mandemarke – følgende er supplement  
           
  Budsene        
1c Lars Christoffer Olsen 28.4.70 Spjellerup Præstø Gift Vejarbejdsmand  Ma.k.
  Johanne Anna Olsen 12.2.75   Husmoder gift 1894 / 4 børn
           
  Magleby        
3d Axel Roberth Jensen Post 21.1.94 Damsholte Husfader Malermester
  Fanny Charlotte 26.5.98 Damsholte Husmoder  gift 1919 / 3 børn
  Ulla Gunhild 10.11.18 Stege Landsogn Barn  
  Else Thora 21.3.21   Barn  
  Helmer Edmund 9.10.23   Barn  
  Jens Jørgen Jensen Post 17.9.64 Keldby Bedstefar Enke    Aldersrentenyd.
  Aage Niels Jensen Post 6.2.02 Borre Onkel Musiker
  Herman og Alvine Vinge flyttede i 1934 til Busenevej 2:        
19c *) Herman Johs Olaf Winge 17.8.00   Husfader Landarbejder
  Alvine Dorthea Winge 22.10.99 Tyskland Husmoder gift 1924 / 1 barn
  Louise Kirstine Winge 9.7.25   Barn  
 Ad *): (Matr. 19c Magleby er i dag Klintevej 460)        
  Sømarke        
37d Villum Jensen (link til historie) 8.12.60 Vorde Viborg Amt Husfader Pensioneret lærer
  Elise Jensen 6.4.62 Ullerslev Odense Nord Husmoder gift 9.10.1885
  (Matr.37d Sømarke er i dag Sømarkevej 24)        
31 Lavra Jensen 19.2.92   Frøken Detailhandel
           
  Klintholm        
  Skema nr. 32   (Statens arkiver)  Født Fødested Stilling mv Erhverv
  Maria Musæi 28.6.90 Læki Polen Polak Havepige
           
  Carl Sophus Scavenius 1.5.72   Husfader Godsejer (gift 1908 / 3 børn)
  Gerda Scavenius 1.11.86 Helsingør Husmoder  
  Charlotte Elisabeth Scavenius 18.6.30 København Barn  
           
  Annie Julie Emely Scavenius 25.11.50 København Enke Husmoder
  Gusløre(?) Thyra Scavenius        
  Gertrud Annie Scavenius 17.3.74     Barn
           
  Ella Ingeborg(?) Horge 16.11.95 Fuglebjerg Sjælland Massøse
           
  Fidoya Oken 20.3.90 Polen   gift 1918 / 3 børn
           
  Otto Ansbjerg Petersen 9.5.89 Øvred? Ribe Husfader Arbejdsmand
  Anna Kathrine 7.8.91 Vamdrup Haderslev Husmoder gift 1912 / 13 børn!
  Svend Christian 18.2.17 Rindgive Vejle Barn  
  Magda Ansbjerg 6.12.19 Rindgive Vejle Barn  
  Erna Jensine Ansbjerg 26.3.20 Norup Vejle Barn  
  Petra 26.11.21 Kollerup Vejle Barn  
  Oda 8.2.23 Kollerup Vejle Barn  
  Minna 16.4.24 Kollerup Vejle Barn  
  Jens Peter 27.1.26 Kollerup Vejle Barn  
  Inge 16.12.27   Barn  
  Verner 23.3.29   Barn  
  Udøbt barn 20.9.30   Barn