Busenevej 12

Anne og Arne Nordahl har siden 1997 boet i huset, som er opført i 1875.

Ejendommen kan ses fra luften på Krak med matriklens grænser.

Historien om tidligere beboere

Hans Peter Hansen (f. 16-5-1864) er nedenfor fotograferet sammen med sin kone Sidse Kirstine (f. 14-11-1854) engang sidst i 1920’erne. De var naboer til sønnen Valdemar og hans kone Kristine Petrea i Busenevej 10. Huset lejede de i mange år af godset, men engang sidst i 1920’erne (se dog senere oplysning om tinglysningsoplysningerne) købte Valdemar Hansen huset af godset, så han ejede begge husene.

Ved folketællingen for 1925 kan man også se at Hans Peter og Sidse boede i huset, ligesom sønnen Valdemar i nabohuset. Hans Peter og Sidse Kirstine havde i øvrigt en anden søn Jens Peter Hansen som boede på Skovstrædet 5. (Læs Jens Peter Hansens barnebarn Kurt Henriksens historie om Jens Peter Hansen og familien).

familien-hansen_HHansenNorrdahlGammelt foto fra omkring 1925 af Hans Peter og Sidse foran huset.

Haven gik lige op til vores hus. Far kunne ikke tåle tanken om, at en fremmed en dag kunne gå helt op til vore vinduer. Derfor købte han huset for at få en del af haven,” forklarer Valdemar Hansens datter Astrid Olsen, som der er et foto af til sidst.

busenevej-12_HHanse1

Gammel idyl på den lille stikvej bagom huset, der ligger helt forrest til venstre

I dag har Hans Peter Hansens tidligere hjem derfor en ret lille have på 797 kvm., men som man kan se på billedet nedenfor var det anderledes før i tiden. På billedet nedenfor til højre er Hans Peter i gang med greben i haven ud mod Busenevej, hvor man kan se den gamle Mandemarkebus i baggrunden. I dag er haven indlemmet i naboens grund (Busenevej 10), hvor en høj hæk forhindrer frit udsyn mod Busenevej.

familien-hansen_HHansen4

En aldrende Hans Peter Hansen samme med sin hund foran huset.

familien-hansen_HHansen3

Til huset hørte, da Klintholm var ejer, de sædvanlige 4 til 5 tønder land, som desværre for Hans Peter var placeret helt ude ved Busene.

Da Astrid Olsen var barn kørte Hans Peter med fisk, der blev hentet hos fiskerne i Klintholm. Fiskene blev bragt ud i en lille vogn trukket af en ponyhest. Der blev ikke brugt is til at afkøle fiskene i vognen, så det lugtede ifølge Astrid Olsen en anelse fælt fra Hans Peters vogn.

Hans Peter Hansen kom til verden i Elmelunde den 16. maj 1864 omkring en måned efter en anden Hans Hansen fra Mandemarke døde ved Dybbøl. Ifølge L.P.Rasmussens livserindringer fra 1913 var det den tolvte april. (En anden erindring fastsætter dødsdagen til den 7. april).

“Rebslager Meisel forsynede os med kaffe, som han tjente godt på. En dag, kedelen hængte over ilden, kom en granatstump og slog den af, men Meisel for til og snappede den, inden al kaffen var løbet af. Vi gravede huler i volden, så blev der lidt lunt at ligge og sove, men flere vågnede aldrig mere, således H Hansen fra Mandemark, som også står nævnt på tavlen i Magleby kirke. Han lå i et sådant hul 12. april og blev dræbt at en granat; men han var nok beredt derpå, han havde sagt hjemme, at han ville blive dræbt. Han var ellers en rigtig rask karl.”

familien-hansen_HHansen2

Portræt af Hans Peter Hansen på hans gamle dage (omkring 1925)

Huset beholdt Valdemar Hansen frem til engang i 1960’erne, hvor han solgte det til en mand, der ifølge Astrid Olsen vistnok hed et eller andet med Henning og arbejdede i et ministerium, formentlig Finansministeriet. Huset brugte han som feriebolig.

Astrid Olsen

Hvad ejendommens blad i den gamle tingbog fra 1927-2000 viser

Indtil tinglysningssystemet blev digitaliseret førte man oplysningerne ind i gamle håndskrevne protokoller, som alle kunne kigge i på tinglysningskontoret. Således også for denne ejendom – klik HER og se protokolbladet på ny fane efter at Statens Arkiver har affotograferet tinglysningsprotokollerne for perioden 1927-2000.

Ifølge tingbogen var det først i 1947 at Valdemar Hansen fik tilskødet ejendommen fra Carl Christian Scavenius – for 2.500 kr. I 1972 blev ejendommen overdraget til Henning Nordby Madsen – for 23.000 kr. Ved hans død i 1992 blev ejendommen solgt til Karen Abildgaard og Allan Krog – for 392.400 kr. I 1997 fik Anne Nordahl Hansen skøde på ejendommen – for 889.660 kr.

Og så kan man more sig lidt over servitutterne, idet den gamle godsejer C.C.Scavenius ved salget i 1947 til Valdemar Hansen fik tinglyst et dokument med forbud mod at drive jagt på ejendommen.

Folketællinger og andre kilder

Ved folketællingerne interesserede man sig normalt ikke om, hvor folk boede, især ikke i de mere ydmyge huse som dette. Ved at sammenholde navne med andre kilder er det dog lykkedes at nå frem til en hel del.

Stege Brandirektorats gamle forsikringsprotokoller fra 1858-78 er digitaliseret af Rigsarkivet. Heraf kan man se om matr. 28, hvor forsikringstager først har været Peder Hansen og dernæst Johan Pedersen, at huset er brændt den 31/7 1874 (link til protokollen, hvor der angives en masse tal måske om brandforsikringen). Den oplysning passer også godt med at det nuværende hus ifølge kommunens papirer er opført i 1875!

Efter folketællingen i 1860 kunne det derfor være følgende, der har boet i det senere nedbrændte hus:

Peder Hansen 50 1810 Husmand. Daglejer
Maren Larsdatter 56 1804 Hans Kone
Ane Kirstine Pedersdatter 45 1815 Indsidder. Væverpige [FT1850: 123 FT1860:155]

Og i 1880:

Johan Petersen 38 1842 Husfader. Dagleier ved Skovarbeide
Inger Kirstine Hansdatter 41 1839 hans Hustru
Jørgen Kristian Pedersen 8 1872 deres Barn
Hans Peder Petersen 3 1877 deres Barn

Følger man sporet frem i tiden herfra, kan man se, at i 1880 boede Johan Petersen i huset på Busenevej 12, og det gør han stadig i 1901:

Johan Petersen 12/12 1841 Husfader Vejmand
Kirstine Petersen 6/7 1838 Husmoder (gift 1840, 2 levende børn)
Hans Peter Petersen 9/5 1876 Husfader Skomagermester
Anne Petersen 26/1 1880 Husmoder (gift 1900, 1 barn)
Johannes Petersen 24/10 1900 Barn  

Igen i 1906 finder vi ham, som nu også oplyser at leve lidt af en ‘lille formue’:

Johan Pedersen 12/12 1841 Husfader Daglejer, Agerbrug og lille Formue
Inger Kirstine Pedersen 6/7 1838 Husmoder  

De bor der stadig i 1916, hvor skattevæsenet endda også havde påført oplysning om personernes eventuelle formue, men her er ikke nævnt noget om nogen formue:

Johan Petersen 12/12 1841 Husfader Landbruger
Inger Kirstine Petersen 6/7 1838 Husmoder  

Men så sker der et skift i beboerne, idet der i 1925 er kommet nye beboere i huset:

Hans Peder Hansen 16/5 1864 Elmelunde Husfader Husmand, Aldersrente
Sidse Kirstine Hansen 14/11 1854 Borre Husmoder

Ved folketællingen i 1930 er han blevet enkemand og bor alene i huset, men i 1940, som er den seneste offentligt tilgængelige folketælling, har han fået en yngre logerende, som i 1930 havde boet i Skovstrædet 2 eller 5 med en datter og nok i virkeligheden hed Mortensen:

Hans Peter Hansen 6/5 1864 Aldersrentenyder
Karen Kerstine Martsen 22/7 1892 Enke. Husgerning og Malkning

Det er altså så langt folketællingerne rækker op i tiden. Går vi derimod tilbage i tiden til folketællingen i 1850 findes følgende to husstande, idet Hans Olsen står anført i hartkornsprotokollen som bruger af matr. 28:

Hans Olsen 72 1778 Husmand, og Dagleier, Huusfader
Ane Margrethe Hemmingsdatter 73 1777 hans Kone
Peder Hansen 41 1809 Husfader, Inderste og Dagleier
Maren Larsdatter 47 1803 Hans kone
Johan Pedersen 9 1841 deres Søn
Ellen Christensdatter 14 1836 Pleiebarn, understøttes af fattigkassen

Og i 1845 findes følgende beboere, idet Mathias Hansen iflg. en gammel huslejekontrakt af 9/5 1844 har lejet matr. 28:

Mathias Hansen 25 1820 Smed
Sidse Jørgensdatter 27 1818 hans Kone
Hans Peder Johansen 9 1836 Pleiebarn
Jens Larsen 24 1821 Smedesvend

I mange år både før og efter har Mandemarkes smede ellers beboet huset lige overfor den lille stikvej der før i tiden ligefrem blev kaldt “Smedestrædet”, som i dag har adressen Busenevej 24. Det er også der Mathias Hansen selv bor med sin familie ved folketællingerne i 1850 og i 1860, men lige i 1845 har huset i nr. 24 måske ikke været beboeligt?

1840 skulle beboerne i huset være følgende:

Hans Olsen 61 1779 Gift Dagleier
Ane Margrethe Hemmingsdatter 63 1777 Gift hans Kone
Peder Hansen 30 1810 Gift Inderste, Dagleier
Maren Larsdatter 37 1803 Gift hans Kone

1834:

Hans Olsen 55 1779 Gift Huusmand, Dagleier
Ane Margrethe Hemmingsdatter 57 1777 Gift hans kone

Der blev ikke foretaget folketællinger i en periode på grund af ustabliliteten i landet på den tid, så vi skal helt tilbage til 1801, hvor formentlig følgende har boet i det daværende hus på ejendommen:

Ludvig Hansen 33 1768 Gift Mand. Huusmand med Jord og Væver
Ane Pedersdatter 30 1771 Gift hans Kone
Hans Ludvigsen 4 1797 Ugift deres Søn
Maren Sørensdatter 78 1723 Enke Konens Moder

Men det er også så langt der er spor af personerne, som har boet i hus på matr. 28.