Strædet 10

I dag ejes huset af Claus Skovhus Larsen, som i 1998 overtog huset fra Henry Petersen, som da havde ejet det siden 1939.

Ejendommen har matr. 35c iflg. BBR, hvor man også kan se at det er opført i 1929, men billedet fra luftfoto samkørt med det offentliges data for grundens placering er forhåbentlig helt forkert, da skellet mod naboen i nr. 12 går tværs gennem huset. Sådan ser det også ud når matrikelskel og luftfoto samkøres på Krak (åbn på ny fane ved at klikke her).

Huset ligger meget højt på Mandemarkes nordvestlige hjørne og blev derfor kaldt “Knolden”. Huset blev opført efter at grunden for Strædet 12 og Strædet 10 blev opdelt i to, vist nok i forbindelse med at det gamle hus (som også længere tilbage omtales Strædet 12) brændte.

Husets historie

Det lille hus med den smukke udsigt over marker og Hjelm bugt var oprindelig ejet af Johan og Thora Jacobsen. Man da krigen brød ud, solgte de det i 1939 til Henry Petersen, som ses på billedet herunder (i tingbogen kaldtes han Henry Holten Petersen). Henry huskede i øvrigt Johan Jacobsen som en lille buttet mand og Thora som en meget kraftig dame.

straedet-b_henryHenry Petersen var født 1907 i Holstenerhuset i skovbrynet nord for Mandemarke. Her var han del af en børneflok på seks søskende og ti plejebørn. Om end de, som Henry udtrykker det, ikke alle boede der på samme tid.

Husets oprindelige ejere, maleren Johan Jacobsen og  hans kone Thora, kom dog tilbage til Mandemarke senere i fyrrerne, hvor de to somre lejede Henrys hus.

Som ved flere andre år med sommerpensionærer betød det, at Henry og hans kone Ada måtte flytte over til værkstedet. Men det betød ifølge Henry ikke noget for der var primus, senge og det man nu ellers havde brug for.

.

Et ældre foto af Henry, som får sig en pibe i haven

Fra folketællingen i 1940 har vi følgende oplysninger. (Link til mikrofilm af folketællingsskemaet, hvor man kan se at mellemnavnet for far og datter staves henholdsvis Holten og Holsten!).

Henry Holten Petersen 3/1 1917 Husfader Husejer Landarbejder
Ada Pouline Mathilde Petersen 23/6 1907 Husmoder
Sonja Holsten Petersen 23/10 1938 Barn

Henry og Ada fik i 1948 en datter som hed Jytte. Henry var i mange år fast arbejdsmand for ‘Mureranders’ som han blev kaldt (Busenevej 28).

Henry var født i ‘Klintholm Bjerge’ som man åbenbart den officielt kaldte det bakkede område af Klintholm Gods. Længere tilbage historien er der i kirkebøgerne brugt betegnelsen ‘Klintholm Bjergmark’, hvor der formentlig er tale om det samme område i bakkerne mellem Mandemarke og Klintholm, hvor bl.a. det såkaldte ‘Holstenerhus’ ligger.

Henrys far var Peter Petersen, født 17/11 1862 og død som 89-årig 3/1 1952, og  hans mor var Karen Maria Nielsen, født 23/1 1869 og død 4/7 1954.

Familien kan findes i Mandemarke fra folketællingen i 1916, hvor de fra nr. 215 står anført som Peder Pedersen og Marie Nielsen. Det kan ikke ses af folketællingen hvor de boede, men Henry har selv fortalt at det var i det hus der i mange år er blevet kaldt ‘Holstenerhuset’, som ligger i skovbrynet på den første sidevej af Klintholmvej nord for Mandemarke. Egentlig hører huset ikke til Mandemarke Bylaug men til Klintholm Hovedgaard, selv om det ligger lige nord for Mandemarke. Det er dog medtaget på Mandemarkes folketællinger fra 1916 men ikke tidligere.

Det var nærliggende at antage at der har været noget med det tyske ‘Holstein’ eller ‘Holsten’ som det kaldtes på dansk, idet folk somme tider tog tilnavn efter hvor de kom fra eller havde opholdt sig i længere tid. På den anden side bliver Henrys mellemnavn altid skrevet som ‘Holten’, som er et andet mellemnavn, så forklaringen på huset navn må siges at blæse lidt i vinden.

Henrys fars egen far og dennes far samt dennes far – altså Henrys tipoldefar – kan findes på et MyHeritage-stamtræ for Henry på nettet (klik HER). Med Henry som det ene af 6 børn er det et meget vidtforgrenet stamtræ, så det kan måske være lettere at overskue ud fra hans far Peter Petersen.

Henry blev gift med Ada den 29/4 1932, som et sted er anført som ‘Adda Pouline Mathilde Hansen’. De fik i alt 3 børn, hvor Sonjas 2 mindre søskende er født efter den senest offentligt tilgængelige folketælling fra 1940. Der foreligger dog navn for det ene barn, som kun blev 2 måneder gammelt, nemlig Anne Sofie Holten Petersen, født 7/8 1944, død 9/10 1944.

straedet_AdaHenry80

Henry og Ada foran huset engang først i firserne

Henry og Ada kom også til at afholde guldbryllup i huset. Se den smukke avisartikel i anledning af guldbrylluppet.

Fortidens sommerpensionærer blev i halvfjerdserne afløst af københavner-bølgen, hvor gårsdagens helårshus blev forvandlet til en fritidsbolig.

Det var ifølge Henry del af en logisk udvikling. “Der var jo ikke noget arbejde til folk her”, konstaterede Henry. Alligevel var de nye københavnere ikke Henrys kop te. Og det var ikke alene på grund af en forsvunden nærhed hvor alle kender alle, som nu ofte blev afløst af et ‘jeg har nok i mig selv’.  “Det kom til at se farligt ud, de lader det hele gro til,” konstaterede Henry i sommeren 2000. 

Henry var en tilhænger af lave hække og ryddelige haver, hvor vægten blev lagt på nytteavl af grøntsager frem for vildtgroende træer og buske. Selv var han dog allerede i fyrrerne nabo til Mandemarkes højeste hæk, der dannede et læhegn ind mod to generationer af familien Hemmingsen.

Henry flyttede i 1998 på Høje Møn-hjemmet for igen i 1999 at flytte videre til en dejlig to-værelses lejlighed med udsigt mod Klintholm Havn i det nye ældrecenter, hvor han døde i 2002.

luftbilleder_LuftHenry

Luftbillede fra slutningen af fyrrerne. Det er Henrys hus med det mørkerøde tag på hjørnet ud mod marken.

Mere om Henry og Ada:

Henry og Ada i lyst og nød

Henry og Adas stue

Hvad de gamle tingbøger kan fortælle

Rigsarkivet har digitaliseret Møns Herreds Realregister for Magleby Sogn, hvor man for matr. 35 kan finde en oversigt over de ældste tinglysninger fra 1800-tallet til omkring 1930 (link HER). De er lidt rodede – og desværre for de gamle servitutter stort set ulæselige, hvorfor der var god grund til at forbedre tinglysningssystemet i 1920’erne (hvilken ‘modernisering’ viste sig at kunne holde i ca. 80 år indtil tinglysningssystemet blev totoalt digitaliseret).

Man kan dog se at ejendommen efter at have været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius – ved skøde i 1926 fra Sophus Scavenius overgik til Landpost Hans Hemmingsen. Der er dog foretaget en række opdelinger og forskydninger mellem ejendommene i Mandemarkes nordvestlige hjørne som er svære at følge.

Men i 1928 bliver matr. 35c, som den nuværende ejendom hedder, skødet fra Hans Hemmingsen til Johan Jacobsen, der i 1939 overdrager ejendommen til Henry Holten Petersen for 6.000 kr., som i 1998 sælger den til Claus Skovhus og Pernille Hjort Mikkelsen for 363.000 (offentlig ejendomsværdi 250.000). (Statens Arkiver, tingbøger 1927-2000).

Senest opdateret/udvidet 3/2023 af Flemming Deleuran