Busenevej 28 A-C

Som man kan se af adressen A-C, består huset af 3 boliger, som bliver udlejet af Ulla Jensen og Erik Pedersen, som har ejet ejendommen siden 1985.

I dag bor Freddy i den lejlighed man kan se indgangen til på det gamle luftfoto nedenfor, Busenevej 28C. I den anden ende af huset bor Randi i dag med sin datter Vivi og Jan. De har fået mere plads efter at de også har overtaget den midterste lejlighed.

Freddy bor stadig der hvor han blev født.

Randi har en gang boet i huset på Busenevej 22 sammen med sin mand og deres 5 børn (endda før den lille tilbygning). Senere flyttede hun til Busemarke og til Jylland før hun vendte hjem til Busenevej 28A. Vivi har også boet i Strædet 2, så der er noget særligt ved Mandemarke!

landsbyen_Freddyluft

Luftfoto fra 50’erne af lejligheden, hvor Vita og Ottar Hansen den gang boede.

Freddy og Randis forældre Vita og Ottar boede i 28C i mange år. Ottar gik bort i 1975, mens Vita døde i 1985 efter et langt liv, hvor hun havde ernæret sig som kogekone og opvaskerske på Klintholm Gods.

busenevej-28_MurerAndersMurer Anders Jensen, som her er fotograferet i 1979, boede i lejligheden ved siden af Vita og Ottar, altså i den midterste af lejlighederne. Han købte alle tre lejligheder i bygningen af kommunen, der i 1947 havde købt dem af Klintholm Gods. Lejlighederne ejes i dag af murens datter Ulla Petersen.

Murer Anders var kendt over hele øen som en sand mester, når det kom til at skabe fantasifulde skorstene. Den dag i dag bliver ens øje fanget af hans værker rundt omkring på øen herunder den snoede skorsten på den nedlagte smedje i Kraneled.

Ved siden af Anders Jensen boede i 28A Oda og Villy Larsen. Villy og Oda boede i den samme lejlighed, som Villys farfar Christian Larsen boede i. Det var i øvrigt den samme lejlighed, som hans far byens tækker Oscar Larsen tilbragte sin barndom i frem til branden i 1908, der raserede alle lejlighederne og var tæt på at tage gården overfor på Busenevej 19 med i købet. Oscars mor var svensker, hvilket helt sikkert er forklaringen på hans navn.

Oscar var som syvårig tæt på at blive udsat for et justitsmord, da han blev beskyldt for at have påsat den brand, der i 1908 hærgede lejlighederne 28 A, B og C. Men så var der nogen som blev opmærksom på det underlige i, at den ældre dame i lejligheden 28 B havde flyttet en del af sine møbler ud på marken inden branden startede!

Du må ikke snyde dig selv for at læse historien om branden som blev omtalt i flere gamle avisartikler.

Oda stammede fra Sjælland og de blev gift i 1953. I 1966 flyttede de ind i Busenevej 28 A. Villy tilbragte sin barndom i et bindingsværkshus for enden af Strædet, se mere under Strædet 14.

Villy døde i 2002 og Oda flyttede til Stege i foråret 2003.

Huset er opført i røde mursten i 1800-tallet men brændte som sagt i 1908.  Det var først efter genopbygningen at huset blev kalket – muligvis for at skjule nogle sodsværtede vægge. Ifølge kommunens registreringer i BBR er matr. 42b opført i 1900, men det skal man vist ikke tage bogstaveligt, da kommunen ofte har valgt det runde tal 1900 for opførelsesår for huse man ikke har haft præcise oplysninger om i kommunens arkiver.

På det gamle foto nedenfor fra før 1908 ses huset i baggrunden yderst til venstre. Det foranliggende hvide bindingsværkshus var den gamle smedje som siden er forsvundet, så der i dag er et længere slip mellem det lange huse på Busenevej 28 og godsets udlejningshus på Busenevej 26.

landsbyen_Smedie101

Ved folketællingen i 1906 boede der mange i de 3 lejligheder. Nedenfor er de oplistet med nr. på folketællingslisten, familie- eller husstandsnummer, navn, fødeår osv.: Familie 99 i Busenevej 28C, familie 100 i Busenevej 28B og familie 101 i Busenevej 28C. I dag bor der som sagt kun 4 personer.

504 99 Rasmus Hansen 1845 Gift Husfader Skovarbejder
505 99 Sidse Kirstine Meinieke 1848 Gift Husmoder Strygekone
506 99 Maria Victoria Hansen 1888 Ugift Datter Syerske
507 100 Ane Kirstine Pedersdatter 1841 Enke Husmoder Alderdomsunderstøttelse
508 100 Anna Katrine Nielsen 1876 Ugift Datter Vask og Rengøring
509 100 Maren Kirstine Nielsen 1879 Ugift Datter Sypige, Fattighjælp
510 100 Anni Kirstine Nielsen 1903 Ugift Datterdatter
511 101 Kristian Larsen 1862 Gift Husfader Daglejer, Landbrug
512 101 Ellen Larsen 1858 Gift Husmoder
513 101 Thorvald K. Larsen 1894 Ugift Barn
514 101 Ellen Vilhelmine Larsen 1897 Ugift Barn
515 101 Hilda Magrete Larsen 1898 Ugift Barn
516 101 Oskar Henrik Larsen 1901 Ugift Barn  

Læs historien om Oskar ved at klikke på hans navn.