Busenevej 2

Bitten og Helge Eskling har i mange år boet i det smukke hus med den smukke have lige ved landsbyens gadekær.

Når man svinger ind i Mandemarke ved gadekæret mødes man af en smuk, åben have. Det er ikke til at tro, at der oprindelig blev slået skærver her. Helge fortæller at han kørte mange læs jord på, men at man meget hurtigt møder den gamle skærveplads igen, hvis man prøver at grave et spadestik ned i den velholdte græsplæne. Læs mere om skærvepladsen, der blev kaldt Tullegurke, ved at følge linket til skærvepladsen.

Sådan så der ud 31. marts 2013, når man drejede ind i Mandemarke

Sådan så der ud 31. marts 2013, når man drejede ind i Mandemarke

.

Klikker du på linket her, kommer du forbi på vejen med Google Streetview.

.

Det var Bittens forældre, Alvine og Herman Vinge, der i sommeren 1934 købte huset på Busenevej 2. Bitten har fortalt at de betalte 1.100 kr. for huset, og at det var mange penge den gang! I den gamle tinglysningsprotokol står dog at “et Areal af Gaden” blev overdraget fra S. Scavenius til Herman Winge for en købesum på 1.200 kr. (LINK). Det var fordi den tidligere skærveplads, som vi kommer tilbage til, lå på det fælles areal.

Bittens forældre var blevet gift i 1924 og havde indtil de købte huset på Busenevej 2 boet flere forskellige steder. Ved folketællingen i 1930 boede de i Magleby i matr. 19c, hvor Bitten er født. Det må være Klintevej 460, som er det fjerde hus på højre hånd når man fra Stege kører ind i Magleby. De har også boet i huset på den anden side af vejen, Busenevej 5, så de har flyttet noget rundt inden de efter 10 år blev bofaste i eget hus. Bittens mor stammede fra Sydslesvig og var med da Christian den tiende red over den nye grænse i Sønderjylland. Bittens bedstefar kom fra Jylland ved Vejle til campingpladsen ved Klinteskoven før den var oprettet. Den gang var det almindeligt landbrug. Bittens bedstemor endte med at få aftægtshus i Strædet 5.

I 1959 blev der taget dette luftfoto af huset – bemærk at kartoflerne er ved at komme op!

(klik på fotoet og se luftfoto i dag)

Ved folketællingen i 1940 kan man se at Herman Johannes Olaf Vinge og Alvine Dorthea Vinge, havde fået en datter Birte, som vist aldrig er blevet kaldt andet end Bitten (link til folketællingsskemaet).

Ved folketællingen i 1930, hvor de endnu ikke havde købt huset, boede de i Magleby (matr.nr. 19e Magleby, som ikke findes i dag), og man kan se at de var blevet gift i 1924, og at de i sommeren 1925 havde fået deres første barn, Louise (link til folketællingsskemaet hvor deres efternavn staves Winge, men det er meget almindeligt at navnene er stavet forskelligt).

Det var en stor økonomisk udfordring for familien at blive selvejere.  “Hvad det betød at bo i eget hus dengang kan man næsten ikke forstå,” siger Bitten Eskling. Men uden en smule hjælp udefra havde det måske heller ikke været muligt at realisere drømmen. “Jeg kan i dag ikke begribe at mine forældre var fattige mennesker men kun på penge – og hvor fattig er man så? Det går efterhånden op for mig, hvor meget de små breve som min bedstefar sendte fra Tyskland betød. De bragte solskin ind i det lille hjem. Jeg husker at min far læste højt, jeg dansede rundt, ja hvor fattig er man så?”

Bittens mor Alvine kom fra Sydslesvig og talte både dansk og tysk. Det gjorde besættelsen til en ekstra ond tid. Bitten husker blandt andet stadig med gru, hvordan tyskerne bankede på deres dør med geværkolber for at få hendes mor til at gå ned til skolen og forklare den gamle mand, der boede i den ene lejlighed, at nu var det alvor: Han skulle mørklægge sine vinduer.

Huset overtog Bitten og Helge i 1965. Selv flyttede de dog først fast ind i 1984. Siden er der tilbygget, moderniseret og lavet meget om – blandt andet med panoramavindue på førstesalen ud mod markerne, hvor man kan opleve de mest fantastiske solnedgange.

Sådan så huset ud i 1934

Sådan så huset ud i 1934

Et lidt usædvanligt perspektiv – set oppe fra Mandemarke bakker (KLIK for at forstørre)

De 2 fotos ovenfor er det man kalder “før og efter” og er begge set fra øst. Det gamle foto viser huset som det så ud i 1934. Det andet er som det som det se ud 82 år senere. Selv om det kunne se ud som om huset ‘kun’ er udvidet med tilbygningen til højre, er der ifølge Helge i virkeligheden ikke meget tilbage af det oprindelige hus: “Måske et lille stykke mur!” Det skyldtes nogle regler, som indebar fordele, hvis der var tale om en ombygning i stedet for et nyt byggeri.

Ifølge BBR (Bygnings- og boligregistret) er huset opført i 1875 (altså det lille på fotoet fra 1934). Indtil nu har det desværre ikke været muligt at finde ud af, hvem det er som eventuelt har boet i huset ved folketællingerne i 1930, 1925, 1916, 1906, 1901 og 1880.

Bitten og Helge

Et ældre billede af Bitten og Helge foran huset

Bitten elsker alt med blomster og dekorationer, men har også mange andre færdigheder!

Bitten arrangerer frokost i det grønne

Bitten arrangerer frokost i det grønne (klik for at forstørre)

På billedserien med gamle fotos nedenfor kan man bl.a. se Bitten sammen med sine søskende. Klik på billederne for at se dem i stort format. Brug piletasterne på tastaturet for at se næste billede i serien.

Og her ses Bitten og Helge ved deres diamantbryllup den 30/8 2019: