Gurkebakken 12 (NY 10/2017)

Indledning

Historien om den gamle gård på Gurkebakken 12 mangler at blive skrevet.

Ifølge offentligt tilgængelige oplysninger ved vi at gården, som i dag består af matr. 15a med et samlet areal på 9.443 m2 og matr. 15g på 3.110 m2 (som ligger lige nord for Gurkebakken 6 på hjørnet, hvor den lille sidevej støder ud til Gurkebakken), ejes af Anne Merete Thora Nielsen og Jørgen Grønlund Nielsen, og at gården er opført i 1901. Link til BBR, hvor man til sidst også kan se den pudsige placering af ejendommens tilliggender.

Indtil videre må vi nøjes med at se luftfoto af gården, der ligger lige nord for “Kraneledgård” (klik HER – åbnes på ny fane), hvor man også kan zoome ind og ud, og hvor man oppe til højre kan aktivere visningen af matrikler og så føre musen rundt på kortet.

Hvad folketællingerne kan fortælle

Folketællingerne her på hjemmesiden indeholder dog oplysninger om tidligere ejere af ejendommene med matrikelnumre under ejerlavet Mandemarke By (læs nærmere om området), hvor man kan være heldig at finde interessante oplysninger. Ved folketællingerne gik man ikke så meget op i, hvor de optalte folk boede – for det vidste man jo! Men ved flere og flere af folketællingerne er matrikelnumre – i alt fald de daværende – anført, ligesom det ved indlæggelsen af folketællingerne på hjemmesiden er forsøgt at give oplysning om de nuværende adresser.

På denne måde kan vi alligevel få et indtryk af historien om den gamle gård på Gurkebakken 12.

I 1925 blev følgende personer registreret på matr. 15a (link til det originale skema –  det er sidste husstand):

Niels Jørgen Nielsen 30/7 1876 Husfader Gaardejer
Ellen Kristine Jakobine Nielsen 7/9 1881 Husmoder
Br?? Kristian Nielsen 9/8 1909 barn
Niels Harald Nielsen 12/1 1911 barn
Karl Nielsen 30/7 1912 barn
Anna Sofie Nielsen 24/12 1913 barn

Niels Jørgen var gårdejer og har altså ikke bare været forpagter, som det på den tid stadig var tilfældet på mange af gårdene. I modsætning til hvad man ofte så på de andre gårde er der ingen ‘tyende’. Men der har selvfølgelig også været 3 raske drenge på ca. 13, 14 og 16!

Niels Jørgens barnebarn har i september 2017 ‘opdaget’ hjemmesiden med folketællingerne og ‘fundet’ sin farfar og farmor som anført ovenfor. Han har kontaktet hjemmesidens administrator og har kunnet supplere med følgende oplysninger:

Der var også var en ældre bror til de 4 søskende som var nævnt, men han har jo sikkert været omkring 18 år og har været ude at tjene.

Alle fem børn fik ved deres dåb tilføjet navnet ‘Brehm’, som skulle stamme fra deres mors slægt. Det var ganske vidst ‘Brem’, men præsten syntes det lød lidt hårdt at sige, så man ‘puttede’ et h ind i navnet. Som man kan se ud fra den oprindelige afskrift ovenfor, har navnet også voldt problemer for den person som udfyldte skemaet ved folketællingen.

De 5 børn er ifølge Tony, som er barn af nr. 2 og det eneste barnebarn til dem alle:

  1. Poul Brehm Nielsen
  2. Christian Vilhelm Brehm Nielsen
  3. Niels Harald Brehm Nielsen
  4. Karl Brehm Nielsen
  5. Anna Sofie Brehm Nielsen

Ved den næste folketælling i 1930 er der ikke nogen spor af familien, så historien slutter foreløbigt her.

Det eneste der kan oplyses er at nr. 2 Vilhelm Brehm Nielsen som den eneste blev på Møn, hvor han til sidst boede på Lisbjerg, Birkedalsvej 4, Borre fra 1952 til han døde i 1980.

Men ved den foregående folketælling der blev foretaget i 1906 finder man faren Niels Jørgen igen (link til det originale folketællingsskema – familie 5), denne gang som søn boende på gården med sine forældre:

Navn Født Familiest. Erhverv
679 Jørgen Nielsen 1840 Husfader Gaardejer, Landbrug
680 Sofie V. Jørgensen 1843 Husmoder
681 Karl Oskar Nielsen 1894 Barn
682 Niels Jørgen Nielsen 1876 Søn Landbrug
683 Johanne K. Jensen 1889 Tjenestetyende Landbrug
684 Bille Henrik Hansen 1890 Tjenestetyende Landbrug

Den som foretog folketællingen har ikke syntes det var rigtigt at angive hans stilling i familien som barn som det er tilfældet med hans lillebror, men Niels Jørgen er jo også næsten 30. Han var således et meget voksent barn, men dilemmaet kunne jo være løst ved at kalde skrive ’søn’ for dem begge.

Niels Jørgen har endnu ikke giftet sig, men det må man formode han har gjort i forbindelse med den overtagelse af gården der har fundet sted i perioden i 1906-25. Da hans far i 1906 har været 66, er der nok ikke gået mange år før overtagelsen, som han sikkert har ventet på. Det var jo meget almindeligt at gårdene gik videre til et af børnene.

Når man ser på oplysningerne om hans lillebror Karl Oskar, må han vist have været det man kalder en ‘efternøler’. Hans mor som er fra 1843 har tilsyneladende fået ham som 50-årig! Men ved at se på folketællingen fra 1901 kommer der en nærmere forklaring (link til  det originale skema):

Jørgen Nielsen 6/1 1840 Husfader Gårdmand
Sophie Vilhelmine Jørgensdatter 6/2 1843 Husmoder
Niels Jørgen Nielsen 29/7 1876 Barn Medhjælper
Karl Oskar Nielsen 4/8 1894 Plejebarn
Annette Petræa Sophie Hansen 4/1 1886 Tjenestepige

Karl Oskar står her anført som ‘plejebarn’! Man kunne forestille sig, at der har været en ældre søster til Niels Jørgen, som har fået et barn udenfor ægteskab. Det skete jo den gang, og så blev barnet meget ofte taget i pleje hos bedsteforældrene. Om han senere er blevet formelt adopteret, siden han i 1906 blev anført som ‘barn’, er ikke til at vide. Det var dog ikke usædvanligt med såkaldte bedsteforældre-adoptioner. At det så rent arvemæssigt kunne give anledning til nogle pudsige situationer, når bedsteforældrene døde, skal lige nævnes. For hvis barnebarnets mor eller far var død forinden, så kunne barnebarnet “spise af fadet ad 2 gange”, nemlig få arv dels som barnebarn, dels som adoptivbarn!

Man kan i øvrigt se at Niels Jørgen, som her er 25, denne gang bliver anført som ‘barn’ og medhjælper ved landbruget.

På folketællingen i 1880 kan man også finde Niels Jørgen på 3 år (fødeåret 1877 er beregnet ved at trække alderen fra året for folketællingen, så selv om han er født 29/7 1876 har han jo stadig været 3 ved folketællingen den 1/2 1880) i en familie på en gård utvivlsomt på Gurkebakken:

Jørgen Christensen 72 1808 Husfader, Gaardmand
Karoline Sofie Kristensen 62 1818 hans Kone
Kristiane Marie Hansen 25 1855 deres Plejedatter
Niels Jørgen Nielsen 3 1877 deres Plejesøn
Frederik Jensen 17 1863 Tjenestekarl

Og det er utvivlsomt også den samme familie som findes her i 1860, selv om de beregnede fødeår ud fra den oplyste alder er et år lavere for begge ægtefællerne:

Jørgen Christensen 53 1807 Gift Gaardmand
Caroline Sophie Christensen 43 1817 Gift Hans Kone
Sophie Vilhelmine Jørgensen 17 1843 Ugift Deres Datter
Hans Peder Jensen 18 1842 Ugift Plejebarn
Hans Peder Jørgensen 14 1846 Ugift Plejebarn
Christiane Marie Hansen 6 1854 Ugift Plejebarn

Og i 1845:

Jørgen Christiansen 28 1817 Gift Gaardmand
Caroline Sophie Christensen 28 1817 Gift  hans Kone
Sophie Vilhelmine Jørgensdatter 2 1843 Ugift deres Datter
Karen Marie Andersen 15 1830 Pleiedatter
Jens Hansen 22 1823 Ugift Tjenestefolk
Kirsten Hendriksdatter 21 1824 Ugift Tjenestefolk

Bemærk at datterens efternavn i 1845 var det Jørgensdatter – for hendes far hed jo Jørgen – mens det i 1860 var det blevet til Jørgensen! Hendes far har jo hele tiden har heddet Christensen (det har i 1845 bare været lidt sjusk at der er kommet til at stå Christiansen, da han både i 1860 og 1880 har heddet Christensen, lige som hans kone der af samme grund i 1880 var blevet til Kristensen).

Ved folketællingen i 1840 blot 5 år tidligere ender sporet, for her er Jørgen og Caroline ikke til at finde.

Det er sandsynligvis den samme gård – altså Gurkebakken 12 – hvis beboere vi her har kunnet følge fra 1845 til 1925. Og det må da også være interessant for Tony, som i 2017 har fundet sin farfar på en folketælling fra 1925 på Mandemarkes hjemmeside, også at kunne finde oplysninger om sin farfar, som i 1880 som 3-årig var plejebarn hos et gårdmandspar, Jørgen og Caroline Christensen. Det ser ikke ud som de selv har haft andre børn end datteren Sofie Vilhelmine fra 1843. Til gengæld har de haft mange plejebørn, et i 1845, tre i 1860 og i 1880 boede den nu 25-årige Kristiane eller Christiane der stadig, mens den 3-årige Niels Jørgen Nielsen også var kommet til, selv om Jørgen Christensen nu havde passeret de 70 og hans kone de 60 år!

Børnene har selvfølgelig også deltaget i arbejdet på gården, og har dermed været en billig arbejdskraft. Men det er lidt usædvanligt at finde så mange plejebørn over tid i en familie folketællingerne for Mandemarke, så de må have været glade for børn i familien Christensen.

Jørgen og Caroline Christensen havde i 1880 som det sidste plejebarn Niels Jørgen Nielsen på 3 boende. Det gjorde han også i 1901 – nu sammen med sine forældre! Hvordan kan det være? Jo, for Jørgen og Karoline havde jo en datter som både i 1845 og 1860 havde boet på gården, Sophie Vilhelmine, og hende kan vi se af folketællingen i 1901 var Niels Jørgens mor!

Indtil hans forældre en gang mellem 1880 og 1901 overtog gården efter hans mors forældre, har de altså haft brug for at have ham i pleje hos hans morfar og mormor!

Foreløbig afslutning

Gården på Gurkebakken 12 har altså været i den samme families eje igennem 3 generationer i mindst 85 år, idet vi har kunnet finde dem i folketællingerne fra 1840 til 1925:

Jørgen og Karoline Christensen fra et tidspunkt mellem 1840 og 1845, samt deres datter og svigersøn fra et tidspunkt mellem 1880 og 1901 for endelig at være videreført af deres datters søn Niels Jørgen fra et tidspunkt mellem 1906 og 1925. Da hans forældre var fra 1840 og 1843 er det nok ikke længe efter 1906 han har overtaget gården, men der er så indtruffet et eller andet mellem 1925 og 1930, siden han som 50-årig er rejst fra gården med sin familie.

Historien fra gården i forbindelse med udskiftningen i 1804, hvor landsbyfællesskabet i Mandemarke blev opløst til 1840 har vi endnu til gode at høre. Ligeledes historien fra 1925 og frem! Mon ikke det skulle være muligt at fylde i alt fald det sidste hul ud?