Folketælling 1840

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Ved folketællingen den 1/2 1840 blev registreret i alt 294 personer i området ‘Mandemarke Bye’. Husk at hele det såkaldte ejerlav ‘Mandemarke Bye, Magleby’ ikke kun omfattede selve landsbyen Mandemarke, men også området sydøst for Mandemarke ned mod Østersøen og Kraneled (klik HER og se oversigten over området).

I hele Magleby Sogn boede der den gang 1.378 personer, og optællingen blev fordelt efter familier eller husstande i nummereret orden. Listen nedenfor viser de 294 personer som hørte under ‘Mandemarke Bye’. Der blev den gang ikke anført matrikelnumre, men bare om det var et hus eller en gård.

Familie nr. 1 på den samlede liste over alle Magleby Sogns beboere var dem der boede på præstegården i Magleby: Sognepræsten Ole Johan Freuchen på 46, hans kone og deres 3 børn samt 7 tjenestefolk, foruden præstens “Broderdatter – Huusjomfrue” på 21, som ikke overraskende blev registreret som ugift.

Familie nr. 2 var skolelærer og kirkesanger Jacob Linde på 48, som boede i den gamle rytterskole i Magleby sammen med sin kone og deres 9 børn (mere normalt end hans jævnaldrende præsts 3), en tjenestepige på 16 samt en Frederik Emil Berthelsen på 15, som var ‘i kost’ hos præsten og hans kone.

I alt 314 personer fordelt på 46 familier eller husstande boede den gang i 1840 i Magleby. Der var altså næsten lige mange beboere i områderne omkring Magleby og Mandemarke, idet der i Magleby kun var 20 flere end i Mandemarke!

Hvad med Klintholm Gods og godsejerfamilien? Var der ingen Scavenius på ‘Klintholm Hovedgaard’ i 1840? Nej, det var der ikke, for familieoverhovedet på den først nævnte person på Klintholm Hovedgaard var forpagter Frederich Emil Bertelsen på 63 år, som da var enkemand. Derefter nævnes hans søn og datter på 37 og 34 samt hans ‘Datterdatters Pleiebarn’ på 18. Efter i alt 17 tjenestefolk, alle ugifte på nær en enkelt, nævnes ‘forvalter ved Godset’ Carl Peter Christian Løwe på 37, hans Kone Charlotte Sofie Meldal på 34 samt deres ‘Comptoirbetjent’ Frederich Christian Meldal på 17 (mon det er en søn Sofie har fået som 17-årig – de har jo samme efternavn?), yderligere en ‘Comptoirbetjent’ Peter Rossing på 19 (så det er måske ham der i virkeligheden passer godskontoret?), en husholderske på 31 som er enke og som selv har en tjenestepige på 24. Udenfor Klintholm Hovedgaard er på sikkert nærtliggende huse registreret en skovridder, en skovfoged, en murer og en mølleforpagter. Sidstnævntes husstand på 14 personer omfatter foruden ham selv og hans kone deres 5 børn, 2 ‘Betjente ved Møllen’ samt 2 tjenestefolk. Læs mere om Klintholm Gods og se godsets beboere i 1787, 1880 og 1906 ved at følge linket.

Hvis du selv vil udforske forholdene i 1840 kan du klikke HER (åbner Danish Family Search på ny fane og viser navnene sorteret alfabetisk efter fornavne – ikke efter familier, men du kan søge i hele sognet og også udvælge andre steder end Mandemarke).

Man kan se at 7-årige Anders Jacobsen – nr. 1081 på listen nedenfor – blev registreret sammen med sine forældre. Han er nummer 5 fra oven. Da hans far hedder Jacob, hedder Anders naturligvis Jacobsen til efternavn ligesom hans storebrødre, selv om hans far hed Andersen og hans mor hed Larsdatter til efternavn. Havde Anders også haft en søster, havde hun heddet Jacobsdatter. Den gang fik børn efternavn efter deres far på den måde. (Klik flere gange på billedet for at forstørre, så du selv kan se det er rigtigt). I øvrigt kan man  regne ud at Anders var opkaldt efter sin farfar, som hed Anders Jacobsen, og var født i 1855. Han kan nemlig findes i alle de foregående folketællinger fra 1781, 1801 0g 1834, hvor han som 78-årig enkemand  boede hos sin søn sammen med sit 1-årige barnebarn Anders.

På den afskrevne liste nedenfor kan du søge efter et bestemt navn eller erhverv blandt beboerne i Mandemarke med din computers søgefunktion Ctrl+F. Vil du se de originale skemaer hos Statens Arkiver begynder Mandemarke HER (åbner på nyt faneblad), men der er også indsat links nedenfor ved den første person på hvert skema.

Selv om der kun stod om familierne boede i et hus eller på en gård, er der på listen indsat forslag til de nuværende adresser med links til historierne om disse, hvor det har været muligt ud fra andre kilder og oplysninger. Har du forslag til hvor en familie hørte til, må du meget gerne maile herom til hjemmesidens redaktør (se under bestyrelsen m.v.).

Hvis du undrer dig over hvad de 28 personer på listen nedenfor med erhvervet ‘inderste’ har været, så er det ‘en husmand og landarbejder’ som bor til leje hos en anden familie, der for Mandemarkes vedkommende har lejet eller fæstet hus af Klintholm Gods som på dette tidspunkt ejede alle landsbyens huse. De kaldtes også for ‘indsiddere’.

Nr. Fam. Navn (og evt. adresse) Alder Født   Civilstand/Erhverv 
    “Holstenerhuset”? =Klintholm Bjergmark, matr. 3?        
863 136 Jens Sørensen 30 1810 Gift Dagleier
864 136 Karen Kirstine Pedersdatter [iflg. kirkebog: 20/2 1881 døde hun som 75-årig enke efter hmd. Jens Sørensen, Klintholm Bjergmark] 32 1808 Gift hans Kone
865 136 Kirstine Jensdatter 4 1836 Ugift deres Børn
866 136 Karen Kirstine Jensdatter 1 1839 Ugift deres Børn
    et Huus?        
867 137 Christian Larsen (gift 9/6 1837, jfr. #5 kirkebog) 33 1807 Gift Skomager
868 137 Ane Margrethe Jensdatter 25 1815 Gift hans Kone
869 137 Jens Christiansen 2 1838 Ugift deres Søn
    et Huus?        
870 138 Peder Larsen 41 1799 Gift Dagleier
871 138 Ellen Rasmusdatter 41 1799 Gift hans Kone
872 138 Bodil Sophie Pedersdatter 12 1828 Ugift deres Børn
873 138 Ellen Pedersdatter 10 1830 Ugift deres Børn
874 138 Ane Cathrine Pedersdatter 5 1835 Ugift deres Børn
875 138 Ane Kirstine Pedersdatter 2 1838 Ugift deres Børn
876 138 Helene Clausdatter 30 1810 Ugift Inderste
    et Huus?        
877 139-F1 Jacob Larsen 37 1803 Gift Dagleier
878 139-F1 Kirsten Hansdatter 37 1803 Gift hans Kone
879 139-F1 Hans Peter Jacobsen 9 1831 Ugift deres Børn
880 139-F1 Peder Jacobsen 7 1833 Ugift deres Børn
881 139-F1 Jens Jacobsen 4 1836 Ugift deres Børn
882 139-F2 Ane Cathrine Frederiksdatter 37 1803 Ugift Inderste
883 139-F2 Wilhelmine Marie 8 1832 Ugift hendes Datter
    et Huus?        
884 140 Peder Nielsen [FT1860:248 FT1850:255 FT1845:1 FT1840:884] 46 1794 Gift Dagleier
885 140 Maren Kirstine Sørensdatter 42 1798 Gift hans Kone
886 140 Mette Cathrine Pedersdatter 9 1831 Ugift deres Børn
887 140 Karen Marie Pedersdatter 6 1834 Ugift deres Børn
888 140 Ane Margrethe Pedersdatter 3 1837 Ugift deres Børn
    et Huus?        
889 141 Rasmus Hansen 37 1803 Gift Dagleier
890 141 Ane Cathrine Johansdatter [FT1860:256 FT1850:260 FT1845:9 FT1840:98] 35 1805 Gift hans Kone
891 141 Jens Peter Rasmussen 11 1829 Ugift deres Børn
892 141 Hans Jørgen Rasmussen 6 1834 Ugift deres Børn
893 141 Ane Kirstine Rasmusdatter 5 1835 Ugift deres Børn
894 141 Christian Rasmussen 3 1837 Ugift deres Børn
895 141 Johan Rasmussen 1 1839 Ugift deres Børn
    Busenevej 5 (matr. 41, jfr. hartkornsprotokol        
896 142-F1 Jacob Pedersen (opr. afskrift: Frederiksen!) [FT1801:461, FT1834:145, FT1840:896, FT1845:21] 55 1785 Gift Væver
897 142-F1 Kirsten Christiansdatter [FT1834:146?, FT1840:897, FT1845:22, FT1850:272] 65 1775 Gift hans Kone [har måske haft 2 koner: Kirsten Chr. f. 1775 og Kirstine Chr. f. 
898 142-F2 Ane Kirstine Christiansdatter [FT1834:150 og FT1840:898] 34 1806 Gift Inderste [men hvor er Jørgen Jensen FT1834:149?]
899 142-F2 Christian Jørgensen 5 1835 Ugift hendes Børn [Ane Kirstine Christiansdatter]
900 142-F2 Karen Kirstine Jørgensdatter 3 1837 Ugift hendes Børn [Ane Kirstine Christiansdatter]
901 142-F2 Marie Jørgensdatter 1 1839 Ugift hendes Børn [Ane Kirstine Christiansdatter]
    Skovstrædet 5        [Klintholm fortegnelse: 1837 HR lejer no 31 – hus/matr.?]
902 143 Hans Rasmussen [FT1840:902, fmtl. død 1845-1850] 27 1813 Gift Bødker (gift 15/12 1837, kirkebog #10)
903 143 Kirsten Pedersdatter [FT1840:903 FT1845:24 FT1850:316 FT1860:263 FT1880:208] 25 1815 Gift hans Kone
904 143 Karen Hansdatter 1 1839 Ugift deres Datter
    Et huus (næppe Skovstrædet 6, jfr. 918)        
905 144 Lars Pedersen [FT1840:905, FT1845:33, FT1850:301, død 15/7 1852] 33 1807 Gift Dagleier
906 144 Kirsten Hemmingsdatter (Kirstine Hemmingsdatter) 30 1810 Gift hans Kone
907 144 Sidse Kirstine Larsdatter 5 1835 Ugift deres Børn
908 144 Peder Larsen 3 1837 Ugift deres Børn
909 144 Hemming Larsen 1 1839 Ugift deres Børn
910 144 Maren Kirstine Rasmusdatter 34 1806 Enke Inderste
    fmtl. Skovstrædet 7 =matr. 39, jfr hartkornsprotokol (se note nederst på siden)        
911 145 Jens Caspar Hansen (Jens Casper Hansen) 40 1800 Gift Dagleier *)
912 145 Ane Marie Hansdatter 33 1807 Gift hans Kone
913 145 Cathrine Jensdatter 10 1830 Ugift deres Børn
914 145 Kirsten Margrethe Jensdatter 7 1833 Ugift deres Børn
915 145 Mette Kirstine Jensdatter 6 1834 Ugift deres Børn
916 145 Hans Jensen 4 1836 Ugift deres Børn
917 145 Frederik Christian Jensen 2 1838 Ugift deres Børn
    Skovstrædet 6 (personlinks til Geni.com)       (hartkornsprot. matr. 19: Jens Nielsen Frimand)
918 146-F1 Maren Knudsdatter 63 1777 Enke Huusmands Enke, lever af sin Jordlod [enke efter Jens Nielsen Frimand]
919 146-F1 Hemming Jensen Frimand 23 1817 Ugift hendes Søn, Dagleier
920 146-F1 Jens Christiansen 36 1804 Gift Inderste, Dagleier
921 146-F1 Dorthe Jensdatter (Dorthea Jensdatter Frimand) 33 1807 Gift hans Kone, Væverske
922 146-F1 Jens Jensen 6 1834 Ugift deres Børn
923 146-F1 Sophie Jensdatter (Sophie Larsen) 3 1837 Ugift deres Børn
924 146-F1 Jochum Jensen [f. 10/12 1839, d. 7/5 1841. OBS nr. 1 JN f. 15/12 1832, d. 29/4 1834 iflg. famrolf]  1 1839 Ugift deres Børn
925 146-F2 Andreas Christian Müller 53 1787 Gift Afsk. Leuitenant og Pensionist
926 146-F2 Sophie Frederikke Hoppe [de 2 fam. bor også sammen FT1845 og FT1850] 49 1791 Gift hans Kone
927 146-F2 Christine Elisabeth Müller 10 1830 Ugift deres Børn
928 146-F2 Jensine Jørgine Müller 6 1834 Ugift deres Børn
    Skovstrædet 1 (=matr. 40 hartkornsprot.) (personlinks til Geni.com)        
929 147-F1 Christen Hansen 58 1782 Gift Skomager
930 147-F1 Ane Nielsdatter (Anne Nielsdatter) [FT1801:334, FT1834:132, FT1840:930, FT1845:58, FT1850:289] 64 1776 Gift hans Kone
931 147-F2 Hans Rasmussen (gift 2/11 1838, kirkebog #8) 30 1810 Gift Inderste og Væver 
932 147-F2 Margrethe Christensdatter 27 1813 Gift hans Kone
    Skovstrædet 4 – matr. 46, jfr. hartkornsprotokol        
933 148-F1 Hendrik Pedersen 48 1792 Gift Væver
934 148-F1 Ane Marie Nielsdatter 72 1768 Gift hans Kone
935 148-F2 Peder Rasmussen 37 1803 Gift Inderste og Dagleier
936 148-F2 Ane Johanne Andreasdatter 32 1808 Gift hans Kone
937 148-F2 Rasmus Pedersen 4 1836 Ugift deres Børn
938 148-F2 Bodil Kirstine Pedersdatter 1 1839 Ugift deres Børn
    Skovstrædet 2 (‘en Skole’)        
939 149 Hans Madsen 42 1798 Gift Skolelærer
940 149 Christine Leegaard 45 1795 Gift hans Kone
941 149 Margrethe Pedersdatter 28 1812 Ugift Tjenestepige
    Busenevej 4  matr. 37 jfr. Fors.prot. 1858-78 (Det er unge LN der har matr. 32 =Str 5 jfr. hartkornsp.)        
942 150 Lars Nielsen [Gl. Lars Nielsen] 64 1776 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod [FT1834:151 FT:1840:942 FT1845:198 FT1850:253]
943 150 Margrethe Jeppesdatter 63 1777 Gift hans Kone
    Busenevej 8        
944 151 Hans Hemmingsen 37 1803 Gift Dagleier
945 151 Johanne Jørgensdatter 49 1791 Gift hans Kone
946 151 Kirstine Hansdatter 23 1817 Ugift deres Børn
947 151 Jacob Hansen 15 1825 Ugift deres Børn
    Strædet 3? 1845 bor med 902        
948 152 Lars Jørgensen 50 1790 Gift Skomager
949 152 Bodil Rasmusdatter 43 1797 Gift hans Kone
950 152 Peder Christian Larsen 8 1832 Ugift deres Børn
951 152 Kirsten Larsdatter 5 1835 Ugift deres Børn
952 152 Ane Christine Breitenstein 55 1785 Enke Inderste
    Strædet 5 – matr. 32 jfr. hartkorn og forsikringsprot.        
953 153-F1 Lars Nielsen [senere kaldt unge LN] 61 1779 Gift Træskomand
954 153-F1 Karen Christiansdatter 60 1780 Gift hans Kone
955 153-F2 Niels Larsen (gift 16/12 1836, jfr. kirkebog #15) 32 1808 Gift Inderste og Skrædder 
956 153-F2 Kirsten Rasmusdatter 30 1810 Gift hans Kone
957 153-F2 Margrethe Kirstine Nielsdatter 3 1837 Ugift deres Datter
    Strædet 4 (=matr. 36 iht hartkornsprot. – Personlinks til Geni.com)        
958 154 Hans Jørgen Mogensen 60 1780 Gift Skomager
959 154 Ane Jeppesdatter 63 1777 Gift hans Kone
960 154 Hemming Jensen 27 1813 Gift Inderste og Dagleier (far til bl.a. Jens Peter Hemmingsen)
961 154 Johanne Kirstine Pedersdatter 21 1819 Gift hans Kone [gift som 19-årig 22/11 1839]
    fmtl. Strædet 7  [FT1834: 167,FT1840:962,FT1845:173, FT1850:216, FT1860:215, Ft1880:200]        
962 155 Hans Hansen 54 1786 Gift Dagleier
963 155 Karen Rasmusdatter 62 1778 Gift hans Kone
964 155 Niels Hansen (gift 15/11 1839, kirkebog #6) 29 1811 Gift Inderste, Væver
965 155 Ane Margrethe Hansdatter 27 1813 Gift hans Kone
    formentlig Strædet 9?        
966 156 Jørgen Rasmussen 46 1794 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
967 156 Mette Rasmusdatter 61 1779 Gift hans Kone
    Strædet 12 (hartkornsprot. matr. 35)        
968 157-F1 Peder Mathiassen Thisted [f. Magleby 1784, d. 8/8 1844 iflg. famrolf] 56 1784 Gift Tømmermand
969 157-F1 Sidse Pedersdatter 43 1797 Gift hans Kone
970 157-F1 Kirsten Pedersdatter 14 1826 Ugift deres Børn
971 157-F1 Christian Pedersen 13 1827 Ugift deres Børn
972 157-F1 Maren Pedersdatter 10 1830 Ugift deres Børn
973 157-F1 Andrine Pedersdatter 8 1832 Ugift deres Børn
974 157-F1 Karen Pedersdatter 4 1836 Ugift deres Børn
975 157-F1 Lotte Cathrine Pedersdatter 1 1839 Ugift deres Børn
976 157-F2 Jens Hansen [FT1834:179 FT1840:976 FT1845:190 FT1850:212] 63 1777 Gift Inderste, Dagleier
977 157-F2 Ane Jørgensdatter 55 1785 Gift hans Kone
978 157-F2 Kirsten Jensdatter  [FT1834:182 FT1840:978 1845:191 Ft1850:213] 19 1821 Ugift deres Børn
979 157-F2 Karen Marie Jensdatter 16 1824 Ugift deres Børn
    evt. Strædet 14        
980 158 Ane Lisbeth Mogensdatter 48 1792 Gift Huusmandskone
981 158 Ane Kirstine Nielsdatter [FT1834:126 Ft1840:981 1845:185 FT1859:200 FT1860:191] 16 1824 Ugift hendes Børn
982 158 Peder Nielsen 11 1829 Ugift hendes Børn
983 158 Ane Hansdatter 75 1765 Enke Inderste, Fattiglem
    Strædet 11, matr. 25 jfr. hartkornsprotokol        
984 159 Niels Jensen (Grothe, jfr. 1850) 51 1789 Gift Dagleier
985 159 Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog] 42 1798 Gift hans Kone
986 159 Karen Marie Nielsdatter 13 1827 Ugift deres Børn
987 159 Sidse Kirstine Nielsdatter 7 1833 Ugift deres Børn
988 159 Jens Nielsen 4 1836 Ugift deres Børn
    Busenevej 16 (senere nedrevet hus) Personlinks til Geni.com        
989 160-F1 Jens Svendsen 31 3/7 1809 Gift Dagleier (gift 28/12 1838, dør 3/8 1843)
990 160-F1 Kirsten Didriksdatter [FT1834:40 FT1840:990 FT1845:141 FT1850:188 FT1860:182] 30 1810 Gift hans Kone (hun bliver gift 2. gang 5/1 1844 med Jens Pedersen Holger)
991 160-F1 Peder Jensen (må være død inden 1845 1 1839 Ugift deres Børn
992 160-F2 Svend Hansen [FT1845:149 FT1840:992 FT1834:197 FT1801:408 FT1787:289] 73 1767 Gift Aftægtsmand, Dagleier
993 160-F2 Karen Pedersdatter 65 1775 Gift hans Kone
    Busenevej 18 (=matr. 23 jfr. hartkorn)        
994 161-F2 Jens Jørgensen [FT1860:177 FT1850:181 FT1845:133 FT1840:994] 31 1809 Gift Dagleier
995 161-F1 Ane Cathrine Hansdatter [FT1845:182 FT1840:995 FT1834:203] 39 1801 Gift hans Kone
996 161-F1 Hans Peder Knudsen 8 1832 Ugift hendes Søn, ved afdøde Mand
997 161-F1 Knud Jensen 4 1836 Ugift deres Børn [Jens Jørgensen og Ane Cathrine Hansdatter]
998 161-F1 Hemming Jensen 1 1839 Ugift deres Børn [Jens Jørgensen og Ane Cathrine Hansdatter]
999 161-F1 Ane Hansdatter 68 1772 Enke Inderste, Fattiglem
1000 161-F2 Kirstine Johansdatter [FT1834:134, FT1840:1000, FT1845:138, FT1850:185] 54 1786 Enke Inderste, Væver [enke efter – Hans Jensen FT1834:133]
1001 161-F2 Kirstine Hansdatter 16 1824 Ugift hendes Datter
    Busenevej 20 (Personlinks til Geni.com)        
1002 162 Hans Jensen (Omtalt i Jens Hansen havde …) [FT1787:314, FT1801:376, FT1834:1, FT1840:1002, FT1845:129] 54 1786 Gift Gaardmand
1003 162 Karen Jensdatter [FT1840:2, FT1845:130, FT1850:175, FT1860:175] 53 1787 Gift hans Kone
1004 162 Peder Hansen 25 1815 Ugift deres Børn
1005 162 Christian Hansen [FT1834:5, FT1840:1005, FT1845:132, FT1850:177, FT1860:170, FT1880:113] 18 1822 Ugift deres Børn
1006 162 Kirsten Hansdatter 16 1824 Ugift deres Børn
1007 162 Maren Kirstine Andersdatter 30 1810 Ugift Tjenestepige
    evt. Busenevej 14 jfr. FT 1845 og 1850        
1008 163 Christiane Larsdatter 42 1798 Gift Huusmandskone
1009 163 Peder Larsen 9 1831 Ugift hendes Børn
1010 163 Lars Peter Larsen 6 1834 Ugift hendes Børn
1011 163 Jens Pedersen [FT1801:415 FT1834:210 FT1840:1011 FT1845:154] 71 1769 Enke-mand Inderste, Fattiglem
    Busenevej 22??        
1012 164 Bodil Jørgensdatter [FT1860:156 FT1850:167 FT1845:123 Ft1840:1012 FT1834:212] 42 1798 Enke Huusmands Enke, Væverske
1013 164 Giertrud Kirstine Clausdatter 4 1836 Ugift hendes Datter
1014 164 Bodil Cathrine Clausdatter 14 1826 Ugift Steddatter
    Busenevej 12 (=matr. 28 Hans Olsen, jfr. hartkornsprotokol)       (Rasmus Jensen får lejekontrakt 31/10 1852 på nr. 29 = Busenevej 4)
1015 165-F2 Hans Olsen [FT1834:215, FT1840:1015, FT1845:117, FT1850:54 + Peder Hansen fmtl. søn: FT1840:1017-FT1860:153] 61 1779 Gift Dagleier
1016 165-F1 Ane Margrethe Hemmingsdatter 63 1777 Gift hans Kone
1017 165-F2 Peder Hansen (gift 16/11 1838, jfr. kirkebog #12) 30 1810 Gift Inderste, Dagleier
1018 165-F2 Maren Larsdatter 37 1803 Gift hans Kone
    fmtl. Busenevej 10        
1019 166-F1 Maren Kirstine Larsdatter [FT1845:112] 22 1818 Gift Huusmandskone [gift 18/1 1839, jfr. kirkebog #1, med Jens Pedersen FT1845]
1020 166-F2 Ane Kirstine Hansdatter [FT1845:115] 33 1807 Gift Inderste
1021 166-F2 Ane Sophie Pedersdatter [FT1840:1021, FT1845:116, FT 1850:153, FT1860:102 – fmtl. f. Mandemark 11/10 1839, d. 13/8 1923 Hjørring iflg. famrolf] 1 1839 Ugift hendes Datter
1022 166-F3 Karen Marie Frederiksdatter 50 1790 Enke Inderste, Væverske
1023 166-F3 Marie Christine Pedersdatter [FT1840:1023, FT1850:163, FT1860:163, FT1880:122] 18 1822 Ugift hendes Børn
1024 166-F3 Ane Cathrine Pedersdatter 13 1827 Ugift hendes Børn
    Busenevej 24        
1025 167 Hans Christian Smith 66 1774 Enke-mand Smed
1026 167 Frederik Hansen 27 1813 Ugift hans Børn
1027 167 Stine Hansdatter 22 1818 Ugift hans Børn
    et Huus?        
1028 168 Hans Andersen 38 1802 Gift Skrædder
1029 168 Bodil Kirstine Rasmusdatter 43 1797 Gift hans Kone
1030 168 Bodil Cathrine Hansdatter 7 1833 Ugift deres Børn
1031 168 Johanne Hansdatter 4 1836 Ugift deres Børn
1032 168 Johanne Hansdatter 71 1769 Enke Inderste, forsørges af Huusfaderen
    matr. 43 ifl. hartkornsp. (ml. Bus26-28) – Busenevej 28A??        
1033 169 Hans Larsen 45 1795 Gift Dagleier [FT1834:240, FT1840:1033, FT1845:15]
1034 169 Cathrine Pedersdatter 44 1796 Gift hans Kone
1035 169 Lars Hansen 16 1824 Ugift deres Børn
1036 169 Sidse Marie Hansdatter 12 1828 Ugift deres Børn
1037 169 Sophie Kirstine Hansdatter 7 1833 Ugift deres Børn [FT1834:245, FT1840:1037, FT1845:15, FT1850:99]
1038 169 Ane Marie Nielsdatter 59 1781 Ugift Inderste, Fattiglem
    et Huus? Busenevej 28B??        
1039 170 Frederik Christiansen 47 1793 Gift Dagleier
1040 170 Ane Margrethe Larsdatter 42 1798 Gift hans Kone
1041 170 Kirsten Frederiksdatter 15 1825 Ugift deres Datter
    Busenevej 28C (jfr. historien om senere søn Rasmus)        
1042 171 Kirsten Christensdatter (enke efter Rasmus Pedersen d. 11/11 1839, og bliver gift igen 21/2 1840 med FT1840:1154 Hans Hansen, jfr. kirkebog #1) [FT1834:253, FT1840:1042, FT1845:87, FT1850:107, FT1860:109, FT1880:150] 33 1807 Enke Huusmandsenke, lever af sin Jordlod
1043 171 Jens Pedersen 12 1828 Ugift hendes Søn
    Busenevej 19 (Personlinks til Geni.com)        
1044 172-F1 Jørgen Pedersen (link til historien om Jørgen Pedersen) 39 1801 Gift Gaardmand
1045 172-F1 Kirsten Hendriksdatter (Kirsten Hendrichsdatter) 41 1799 Gift hans Kone
1046 172-F1 Jørgen Pedersen [evt. f. Mandem. 8/11 1817, d. Stege 15/6 1881, iflg. famrolf] 23 1817 Ugift Tjenestefolk
1047 172-F1 Kirsten Jensdatter 20 1820 Ugift Tjenestefolk
1048 172-F1 Lars Pedersen 15 1825 Ugift Tjenestefolk
1049 172-F2 Jørgen Hemmingsen 76 1764 Gift Inderste og Aftægtsmand
1050 172-F2 Ane Jørgensdatter (Anna Jørgensdatter) 70 1770 Gift hans Kone
1051 172-F2 Peder Pedersen 15 1825 Ugift deres Pleiebørn
1052 172-F2 Ane Marie Pedersdatter [FT1834:16, FT1840:1052, FT1845:83, 1850:105 – her Ane Marie Kirstine Pedersdatter, nu tjenstefolk, f. Mandem. 8/8 1831, d. 15/11 1878 iflg. famrolf] 9 1831 Ugift deres Pleiebørn
    Busenevej 15       (Hartkornsprot. 1838: matr. 20)
1053 173-F1 Peder Pedersen 40 1800 Gift Væver
1054 173-F1 Maren Nielsdatter 33 1807 Gift hans Kone
1055 173-F1 Niels Peter Pedersen 12 1828 Ugift deres Børn
1056 173-F1 Hans Peter Pedersen 8 1832 Ugift deres Børn
1057 173-F1 Ane Kirstine Margrethe Pedersdatter 5 1835 Ugift deres Børn
1058 173-F1 Lars Pedersen 2 1838 Ugift deres Børn
1059 173-F1 Ellen Hansdatter 75 1765 Enke Inderste
1060 173-F2 Peder Rasmussen (gift 23/11 1838, kirkebog #9) 35 1805 Gift Inderste, Dagleier
1061 173-F2 Ane Giertrud Hemmingsdatter 34 1806 Gift hans Kone, Væverske
    Rakkerbanken 3        
1062 174 Niels Andersen 33 1807 Gift Gaardmand
1063 174 Kirsten Frederiksdatter 33 1807 Gift hans Kone
1064 174 Ane Kirstine Pedersdatter 15 1825 Ugift deres Børn
1065 174 Lars Pedersen 10 1830 Ugift deres Børn
1066 174 Ane Lisbeth Pedersdatter 8 1832 Ugift deres Børn
1067 174 Hemming Pedersen 5 1835 Ugift deres Børn
1068 174 Peder Nielsen 3 1837 Ugift deres Børn
1069 174 Ellen Johanne Nielsdatter 1 1839 Ugift deres Børn
1070 174 Jørgen Jensen 21 1819 Ugift Tjenestekarl
    Busenevej 36  (personlinks til Geni.com)        
1071 175 Ane Rasmusdatter (dør 16/1 1845, 71 år, jfr. kirkebog) 68 1772 Enke Gaardmands Enke
1072 175 Jens Pedersen 36 1804 Enke-mand hendes Søn, bestyrer Gaarden (reelt skilt fra Ane Kirstine Hemmingsdatter FR 1840: Udby, Stege!)
1073 175 Peder Jensen 6 1834 Ugift hans Søn [yngste af 3, jfr. FT1834] (død 16/2 1841, 6 år, jfr. kirkebog)
1074 175 Hendrik Hendriksen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1075 175 Margrethe Hansdatter 29 1811 Ugift Tjenestefolk
1076 175 Jens Hansen 13 1827 Ugift Tjenestefolk
    Gurkebakken 7 (personlinks til Geni.com)        
1077 176 Jacob Andersen 52 1788 Gift Gaardmand
1078 176 Bodil Larsdatter 44 1796 Gift hans Kone
1079 176 Hans Jacobsen 21 1819 Ugift deres Børn
1080 176 Christian Jacobsen 16 1824 Ugift deres Børn
1081 176 Anders Jacobsen 7 1833 Ugift deres Børn
1082 176 Karen Larsdatter 26 1814 Ugift Tjenestepige
    Busenevej 40 matr. 40        
1083 177 Didrik Povelsen (enkemand og gårdmand Diderik 57 år, gift 3/2 1837 med Kirsten 24½ år, jfr. #2 kirkebog) 61 1779 Gift Gaardmand
1084 177 Kirsten Jørgensdatter 28 1812 Gift hans Kone
1085 177 Hans Didriksen (den ældre) 27 1813 Ugift Mandens Søn [Didrik Povelsen og Maren Kirstine Pedersdatter]
1086 177 Else Margrethe Hansdatter 22 1818 Ugift Tjenestepige
    Gurkebakken 12        
1087 178 Jens Hansen 55 1785 Enke-mand Gaardmand
1088 178 Ane Kirstine Jensdatter 25 1815 Ugift hans Børn
1089 178 Karen Jensdatter 20 1820 Ugift hans Børn
1090 178 Ane Lisbeth Jensdatter 15 1825 Ugift hans Børn
1091 178 Jørgen Pedersen 20 1820 Ugift Tjenestekarl
    Kraneledvej 35 (personlinks til Geni.com)        
1092 179 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34] 57 1783 Gift Gaardmand
1093 179 Ane Lisbeth Rasmusdatter (Ane Elisabeth Rasmusdatter) 41 1799 Gift hans Kone
1094 179 Bodil Kirstine Larsdatter 5 1835 Ugift deres Børn
1095 179 Maren Kirstine Larsdatter (Maren Kirstine Hemmingsen) 20 1820 Ugift deres Børn
1096 179 Hemming Hemmingsen [FT1834:53, FT1840:1095, FT1845:320, FT1850:31, FT1860:85, FT1880:31, d.9/9 1887] 22 1818 Ugift Tjenestekarl
1097 179 Jens Christensen 27 1813 Ugift Inderste, Væver
    Båndhøjvej 1        
1098 180 Niels Larsen 56 1784 Gift Gaardmand
1099 180 Kirstine Hansdatter 45 1795 Gift hans Kone
1100 180 Lars Nielsen 20 1820 Ugift deres Børn
1101 180 Hans Nielsen 17 1823 Ugift deres Børn
1102 180 Peder Nielsen 14 1826 Ugift deres Børn
1103 180 Karen Kirstine Nielsdatter 10 1830 Ugift deres Børn
1104 180 Ane Kirstine Hansdatter 27 1813 Ugift Tjenestepige
1105 180 Kirsten Christensdatter 83 1757 Enke Inderste, forsørges af Gaardmanden
    Skansevej 1 (personlinks til Geni.com)       (Jens Jensen fæstet 10/9 1838)
1106 181 Jens Jensen 32 1808 Gift Gaardmand
1107 181 Sidse Kirstine Larsdatter 34 1806 Gift hans Kone
1108 181 Peder Nielsen 15 1825 Ugift hendes Barn med tidl. ægtefælle (Niels Pedersen Suldrup, jfr. FT1834)
1109 181 Kirstine Margrethe Nielsdatter 8 1832 Ugift hendes Barn med tidl. ægtefælle (Niels Pedersen Suldrup, jfr. FT1834)
  181 Niels Peter Jensen [f. 18/10 1838, bliver 10/7 1863 gift med Bodil Olesdatter f. 26/4 1833, jfr. kirkebog] 2 1838 Ugift deres Børn
1111 181 Niels Olsen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1112 181 Kirsten Hansdatter 26 1814 Ugift Tjenestefolk
1113 181 Hemming Pedersen [Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, d. 2/11 1843, jfr. Geni.com – FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113] 83 1757 Enke-mand Inderste, forsørges af Gaardmanden. [Han er Sidses første mand Niels Pedersen Suldrups første kone Kirstine Margrethe Hemmingsdatters far]
    Skansevej 3 (personlinks til Geni.com)        
1114 182 Hans Larsen [=FT1845:45] 32 1808 Gift Gaardmand
1115 182 Kirsten Nielsdatter 48 1792 Gift hans Kone
1116 182 Ane Kirstine Larsdatter 14 1826 Ugift deres Børn
1117 182 Lars Hansen 9 1831 Ugift deres Børn
1118 182 Hans Hansen 6 1834 Ugift deres Børn
1119 182 Peder Larsen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1120 182 Lars Pedersen 15 1825 Ugift Tjenestefolk
1121 182 Bodil Cathrine Hansdatter 19 1821 Ugift Tjenestefolk
1122 182 Niels Hansen 90 1750 Enke-mand Inderste, forsørges af Gaardmanden [Kirstens far]
    Skansevej 2 matr. 10 (personlinks til Geni.com)        
1123 183 Kirsten Jørgensdatter 68 1772 Enke Gaardmands Enke
1124 183 Niels Pedersen 36 1804 Gift hendes Søn, bestyrer Gaarden
1125 183 Maren Kirstine Larsdatter 29 1811 Gift hans Kone
1126 183 Kirstine Margrethe Nielsdatter 6 1834 Ugift deres Børn
1127 183 Peder Nielsen 3 1837 Ugift deres Børn
1128 183 Jørgen Nielsen 1 1839 Ugift deres Børn
1129 183 Hans Larsen 20 1820 Ugift Tjenestefolk
1130 183 Rasmus Nielsen 15 1825 Ugift Tjenestefolk
1131 183 Kirstine Jacobsdatter 19 1821 Ugift Tjenestefolk
    Senere nedlagt gård på matr. 9 syd for matr. 8, Kraneledvej 14 (OL bor der til og med 1880)        
1132 184 Ole Larsen [FT1834:79 FT1840:1132 FT1845:252 FT1850:1 FT1860:8 FT1880:1] 39 1801 Gift Gaardmand
1133 184 Sophie Albrechtsdatter 31 1809 Gift hans Kone
1134 184 Lars Olsen 8 1832 Ugift deres Børn
1135 184 Ane Kirstine Olsdatter 6 1834 Ugift deres Børn
1136 184 Bodil Olsdatter 4 1836 Ugift deres Børn
1137 184 Hans Olsen 2 1838 Ugift deres Børn
1138 184 Hemming Larsen 24 1816 Ugift Tjenestekarl
    Kraneledvej 14        
1139 185 Rasmus Rasmussen 64 1776 Gift Gaardmand
1140 185 Malene Michaelsdatter 73 1767 Gift hans Kone
1141 185 Lars Larsen 42 1798 Ugift hendes Søn [med sin første Mand Lars Hansen]
1142 185 Hans Hansen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1143 185 Maren Kirstine Hansdatter 18 1822 Ugift Tjenestefolk
    Kraneledvej 12        
1144 186 Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245] 68 1772 Enke Gaardmands Enke [hun er født 17/9 1773]
1145 186 Jacob Jørgensen (link til Geni.com) 36 13/10 1804 Gift hendes Søn, bestyrer Gaarden
1146 186 Ane Kirstine Jensdatter 31 1809 Gift hans Kone
1147 186 Jørgen Jacobsen [f. 6/12 1834, gift den 17/7 1863 med Marie Kirstine Jakobsdatter f. 18/7 1839 af gmd. Jakob Jensen, Mandemarke, jfr. kirkebog] 6 1834 Ugift deres Søn [Jacob Jørgensen og Ane Kirstine Jensdatter]
1148 186 Anders Jensen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1149 186 Karen Hansdatter 21 1819 Ugift Tjenestefolk
    Rakkerbanken 1 (personlinks til Geni.com)        
1150 187 Jacob Jensen 35 1805 Gift Gaardmand
1151 187 Anne Kirstine Pedersdatter 43 19/5 1797 Gift (død 18/11 1860) hans Kone [gift 1825:Hans Rasmussen, 1834: Jens Jørgensen, 30/10 1835: Jacob Jensen] 
1152 187 Ane Sophie Jacobsdatter 3 1837 Ugift deres Barn
1153 187 Marie Kirstine Jacobsdatter 1 1839 Ugift deres Barn
1154 187 Hans Hansen (bliver 21/2 1840 gift med FT1840:1042 Kirsten Christensdatter) [FT1840:1154, FT1845:86, FT1850:106, FT1860:108, d. 9/6 1876 som 61-årig iflg. kirkebog] 25 1815 Ugift Tjenestefolk
1155 187 Niels Jensen 16 1824 Ugift Tjenestefolk
1156 187 Ane Margrethe Hansdatter 20 1820 Ugift Tjenestefolk

Ad *) Jens Caspar Hansen: Skifteprotokollen for Klintholm Gods side 206:

1841 den 4 April meldtes, at Huusmand Jens Casper Hansen af Mandemark samme Morgen var fundet, hængt, paa Loftet i hans Huus, og at det formodes at han har udført denne Gjerning i Vildelse, da han var sengeliggende og meget syg. Enken lever og agter at hensidde i uskiftet Boe med sine umyndige Fælleds børn.

Ifølge godsets oversigt over ‘Fæstebrev, Lejecontract …’ for perioden 1836-82 havde Jens Casper Hansen den 10/9 1838 fået en lejekontrakt på ejendom no. 26. Hvis det er matr. 26, har det været Strædet 14, men godsets husnumre svarede vist ikke til matrikelnumrene!

Ifl. hartkornsprotokol var Jens Casper Hansen bruger 28/12 1837 og ult. 1843 af matr. 39 som har været Skovstrædet 7.

Ved FT1845 er hans kone Ane Marie Hansdatter blevet gift igen – med Cleophas Nielsen.