Busenevej 26

Busenevej 26 en vinterdag 2007

Busenevej 26 en vinterdag 2007

I dag bor Lone Gotfredsen i huset, som hun lejer af godset. Grunden kan ses fra luften på KRAK med en meget upræcis afgrænsning af matriklen.

Huset har en meget velholdt have på 954 kvm., der er anlagt af en tidligere lejer som var gammel gartner.

Busenevej 26 er sammen med den gamle skole på Skovstrædet 2 og det tidligere skovløberhus i Skovstrædet 10 i øvrigt de tre sidste huse i Mandemarke, som endnu ejes af Klintholm Gods.

Hertil kommer dog også gården på Busenevej 20, som godset solgte i 1925 men i 2005 købte tilbage af Verner og Edith Petersen med livsvarig bopælsret for dem. Erhvervelsen var primært begrundet i godsets ønske om at overtage gårdens marker og især den såkaldt bundløse mose syd for landsbyen, som er interessant for jægere. Indtil 1925 havde godset ejet gården, men var af økonomiske grunde nødt til at sælge den (til Verner Petersens far).

Ved begyndelsen af 1900-tallet ejede Klintholm Gods hele landsbyen på nær den gamle skole, der først blev solgt til Klintholm Gods af Finn Carlsens far Hans Christian Carlsen i 1947, idet han kun havde købt skolen for at kunne overtage det markareal der havde hørt til skolen.

busenevej-26_b26stiTidligere havde Busenevej 26 en bindingsværkgavl ud mod vejen, som man kan skimte på det gamle foto her som er taget fra den anden side af vejen.

Mellem Busenevej 24 og 26 løb en gang en lille offentlig sti til højre for huset ned til landsbykilden (som du kan læse mere om ved at følge linket). Kilden er der den dag i dag, men stien, som ses på det sort-hvide foto ovenfor, groede til i 1970’erne.

.

Klik på fotoet for at se det i ekstra stor forstørrelse

Der findes også et gammelt luftfoto af huset, som ses her. Bemærk ‘nyttehaverne’ både ved huset her og nabohuset bagved (Busenevej 24).

Else Carlsen boede i huset, da hun giftede sig med Finn Carlsen.

På billedet her ses de – vist nok i 1959 – siddende på dørtrinet til den gamle hoveddør, der senere er blevet flyttet om til gavlen (klik på billedet for at forstørre det).

Omkring 1960 flyttede de over til gården på Busenevej 19, som jo var Finns barndomshjem.

.

Efter dem flyttede Finns faster Christiane ind i huset efter en Peter Jensen. Hun ses her stående for døren ind til huset.

Bemærk at huset den gang var holdt i de farver som godset brugte på sine huse med rødt bindingsværk og grønt til vinduer og døre. På andre af godsets huse kan man stadig se de samme farver brugt.

Christiane var ugift og var en gang i 1950’erne husbestyrerinde for en Lars Peter som boede i den store lejlighed i huset på Busenevej 1,  hvor hun boede i den lille lejlighed i huset.

Det var som man kan se af denne historie om familien Carlsen ikke uden grund, at Mandemarke nærmest blev anset for en stor familie da københavnerne i slutningen af 1960’erne begyndte at rykke ind i landsbyen – ofte i de mest forfaldne huse.

Inden Else Carlsen boede Anna og Aksel Petersen i huset indtil de flyttede til Taselukket ved campingpladsen. Anna var datter af Karen Kirstine Mortensen, som ved folketællingerne i 1925 og 1921 formentlig havde boet på Busenevej 10-12.

Hvad folketællingerne kan fortælle

Den seneste offentligt tilgængelige folketælling (pga. arkivlovens krav om at der skal være forløbet 75 år) er folketællingen i 1940, der indholder oplysninger om beboerne af matr. 44 som er Busenevej 26 (link til originalt skema med navn, fødselsdato, fødested, stilling i husstand og erhverv samt dato for giftermål), hvor de fremhævede fornavne var dem de brugte i det daglige:

Lars Peder Jensen 21/5 1877 Husfader Husmand 5/4 1914
Anette Petræa Sofie Jensen 4/1 1886 Husmoder Invaliderente  
Karen Marie Jensen 5/6 1917 Barn  

Går vi et skridt tilbage i tiden til folketællingen i 1930, kan man finde ægteparret igen – selv om navnene ikke staves helt på sammen måde, men det er meget typisk for folketællingerne (link til Statens Arkivers mikrofilm af skemaet). Denne gang står der tydeligt at de boede i matr. 37, så det har ikke været Busenevej 26 som altid haft matr. 44.

Det er lidt mærkeligt for matr. 37 er Busenevej 4 (som i dag  har matr. 37b efter at hjørnet mod Strædet blev solgt fra til Strædet 2 der fik matr. 37c). Men Sofus Frederik Nielsen har i mange år boet på Busenevej 4 med sin familie, som man kan læse om i omtalen af dette hus. Det må altså være en fejl at der i 1930 blev skrevet 37 i kolonnen for matrikelnummer for familien Jensen!

Først på et tidspunkt mellem 1930 og 1940 er familien altså flyttet til Busenevej 26. Link til originalt skema for folketælling i 1930:

Lars Peter Jensen 21/5 1877 Magleby Husfader Husmand  
Anette Petra Sofie Jensen 4/1 1886 Borre Husmoder (gift 1914 / 2 børn)  
Karen Marie Jensen 5/7 1917 Magleby      

Ved folketællingen i 1925 var familien registreret således, men her var intet anført om  hvor de boede, som det ofte var tilfældet ved familierne i husene i Mandemarke (link til originalt skema):

Lars Peder Jensen 21/5 1877 Magleby Husfader Husmand
Anette Petrea Sofie Jensen 4/1 1886 Borre Husmoder Invaliderente
Otto Johannes Jensen 6/5 1916 Magleby Barn
Karen Marie Jensen 5/7 1917 Magleby Barn

Ved denne folketælling nævnes familien umiddelbart før 2 andre familier som har kunnet henføres til Busenevej 28B og Busenevej 28C, så alt taler for at familien Jensen har boet i den tredje lejlighed i dette hus, nemlig Busenevej 28A. Flytningen efter 1930 til Busenevej 26, hvor de blev registreret i 1940 har i så fald også været meget nem.