Sidse Kirstine og Christian Larsen (Nyt 1/2021)

studerkammer_GravstenLarsen

Af gravstenen på dette billede kan man se at Sidse Kirstine Larsen er begravet på Magleby kirkegård sammen med sin mand, som har været 12 år yngre end hende. Billedet var lagt ind på den oprindelige side for Mandemarke uden nærmere forklaring.

Her på hjemmesiden er der en historie om Sidse Kirstine Larsen, som ved sin 70-års fødselsdag i 1916 blev omtalt som “Hans Larsens Enke”, selv om manden havde været død i 29 år, så dem er det ikke.

Der er også omtalt en Sidse Kirstine Hansen her på hjemmesiden under ‘Den gamle smedje’, hvor der står:

Lars Peter Hansen, født i 1845, overtog smedjen i 1885, da forgængeren gik bort i en al for tidlig alder. Han var gift med den jævnaldrende Sidse Kirstine Hansen (se hendes gravsten). Sammen boede de i lighed med de senere smede i bondehuset på Busenevej 24, der dengang tilhørte godset.

Men på gravstenen står at hendes mand hed Christian Larsen og var født i 1892. Og i historien om den gamle smed står, at han var gift med den jævnaldrende Sidse Kirstine Hansen. Så selv om hun senere måtte være blevet gift med Christian Larsen, kunne hun umuligt blive jævnaldrende med den gamle smed som var fra 1845, da hendes fødeår ifølge gravstenen er 1880.

Vi må nok tage en gravstens oplysninger for pålydende, så hvad kan vi finde ud af om de to personer? Nærliggende er at tjekke med registreringerne ved folketællingerne for Mandemarke, som ligger her på hjemmesiden.

Ved folketællingen i 1906 var der en Christian Larsen, som var ‘tjenestetyende’ ved landbrug og endnu ikke gift. Da det oplyste fødeår 1892 svarer til gravstenens, må vi gå ud fra at det er den samme person. Som det også ses af de øvrige data for familie nr. 148 fra folketællingen i 1906, jfr. nedenfor, har han været i huset hos Anne Kirstine Hansen, som var en 72 årige enke der var ‘fæstegaardsbruger’. Hun havde en søn og en svigerdatter, som begge var anført som ‘gaardbestyrer’, til at hjælpe sig. Hertil kommer den 14-årige Christian sammen med to andre tjenestetyender på 21 og 26.

Ane Kirstine Hansen 1834 Enke Husmoder Fæstegaardbruger    enke  Landbrug
Hans Peter Frederiksen 1864 Gift Søn Gaardbestyrer, Landbrug
Maren Kirstine Hansen 1878 Gift Svigerdatter Gaardbestyrer, Landbrug
Erik Frederiksen 1905 Ugift Barn  
Christian Julius Hansen 1885 Ugift Tjenestetyende Landbrug
Christian Larsen 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug
Maren Kirstine Jensen 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug

Når man ser navnet på den nederste linje kunne man få tanken, at den sidste kunne være hende, som Christian Larsen senere har giftet sig med, da hun også er født i 1880, selv om hun her kaldes Maren Kirstine og ikke Sidse Kirstine (noget kan jo godt smutte ved afskrivningen af de gamle lister). Via nettet kan man dog komme helt tilbage til mikrofilm af den originale liste fra 1906, som er vist nedenfor. Her anføres Maren Kirstines præcise fødselsdato som 29/2 1880 – og ikke 20/4 som anført på gravstenen.

Derimod er der ingen tvivl om, at det er den rigtige Christian Larsen der er fundet her, selv om der har været mange med dette navn, idet hans præcise fødselsdato, som er anført på fjerdesidste linje på listen (og ikke bare fødeåret som på afskriften af listen), svarer præcis til den der står på gravstenen.

Liste fra folketælling 1906 – se familie nr. 10 nederst (KLIK FOR AT FORSTØRRE)

Søger man videre på folketællingen fra 1906, finder man 3 med navnet ‘Sidse Kirstine’, men den interessante er kun følgende, for Sidse Kirstine Larsen fra 1846, Hans Larsens enke, er allerede omtalt:

  • Sidse Kirstine Hansen fra 1844, om hvem man direkte kan se at hun er gift med parcelist Lars Peter Hansen fra 1845.

Nu har vi jo netop fundet den gamle smed Lars Peter Hansen fra 1845 med sin jævnaldrende Kirstine Hansen fra 1844!

Familie nr. 106 så i 1906 således ud:

Lars Peter Hansen M 1845 Gift Husfader Parcellist
Sidse Kirstine Hansen K 1844 Gift Husmoder  
Anna Sofie Hansen K 1881 Ugift Datter

Der var altså også en datter på 25 som stadig boede hjemme hos sin 62-årige mor og 61-årige far.

Her har vi altså fundet ‘den gamle smed’ og hans jævnaldrende kone, som deres datter Johanne Olsen fra 1875 har skrevet om i sine erindringer, der ligger her på hjemmesiden. Uddraget vedrørende hendes far ligger under Den gamle smedje.


Senere tilføjelse 2021 

Mange af hjemmesidens historier om gamle beboere i Mandemarke er gennem flere år blevet udvidet ved at inddrage slægtsforskning.

De gamle kirkebøger indeholder jo oplysninger ved dåb om barnets navn og fødselsdato samt forældrenes navne. Ved indgåelse af ægteskab anføres foruden ægtefællernes navne og fødselsdata somme tider oplysninger om forældrene. Derudover indeholder kirkebøgerne også oplysninger om konfirmation og død. 

Hertil kommer skemaerne fra de mange folketællinger som siden 1787 er foretaget, som indeholder oplysninger om navn, fødsel og stilling i famlien.

Alle kirkebøger og folketællingsskemaer er efterhånden affotograferet af Statens Arkiver  så de er tilgængelige via internettet, og de findes også i varierende grad afskrevet, således at der er muligheder for at søge. Forskellige slægtsforskningssider giver mod betaling adgang til søgninger i disse databaser.

Den store slægtsforskningsside Geni.com er i sig selv gratis at benytte, og den adskiller sig fra andre ved at stræbe imod opbygningen af et stort samlet træ for hele verdenen på basis af brugernes frivillige indtastninger. Det er selvfølgelig en utopi at få den til at omfatte hele verdenen, man på grund af migration er der etableret forbindelser til mange steder i verdenen. Med et udgangspunkt i Danmark findes der således også forbindelser til USA og Canada og flere sydamerikanske land, hvor Argentina på dette sted kan fremhæves på grund af de mange fra Østmøn der i 1800-tallets anden halvdel udvandrede dertil. Men også New Zealand og Australien er der selvfølgelig tråde til.

Blandt andet i kraft af ihærdigt arbejde udført af en bosiddende i Californien, der var udvandret fra Danmark som barn, og en efterkommer af argentinere med danske rødder, som begge har familiemæssige rødder på Østmøn, er utroligt mange personer på Østmøn mange generationer tilbage blevet noteret ind på Genis stamtræ. ‘Geni’ er et amerikansk navn og kommer af genealogisk og bør udtales med tryk på første stavelse, da det ellers får en utilsigtet betydning på dansk, selv om ideen om at mange bruger kræfterne på at opbygge et fælles stamtræ fremfor en række individuelle kunne siges at være tæt på genial!

Ligesom den stamtræsside har befrugtet denne hjemmeside, har det modsatte også været tilfældet. Således er det foto som indledte denne historie nu også lagt på den rigtige ‘Sidse Kirstine Larsen’, som man kan se ved at følge linket ved hendes navn. (Det er kun første gang man følger et link ind på Geni.com at man bliver bedt om at identificere sig med navn og mailadresse – andet kræves ikke).

Og her kommer linket til hendes mands data og slægt Christian Larsen, hvor man kan se at han var født i Mandemarke 14/4 1892 som søn af Hans Peder Larsen og Anna Margrethe Hindborg.