Oversigt over livserindringerne

Historierne med forskellige livserindringer har før været at finde forskellige steder her på hjemmesiden. De er nu blevet samlet her, så det er lettere at få overblik over historierne om forholdene i gamle dage – og for at give lyst til at læse flere af dem.

Du kan også læse lidt om, hvad Johan Paludan som var præst i Fanefjord kirke til sin død i 1821, har fortalt om mønboerne på den tid: Pastor Paludan: Mønboerne omkring 1800.

Livserindringer fra tiden omkring 1850-1960

Om Sidse Meiniche og hendes familie. Efter en indledning om at være vaskekone i det gamle Mandemarke og om Sidse Kirstine der var født i 1845 og i mange år  boede i lejligheden på Busenevej 28C – formentlig fra hun blev gift i 1886 til hendes død i 1931 – hvor hun ifølge folketællingerne ernærede sig som vaskekone og i 1888 fik datteren Victoria, kommer Vagn Hansens spændende erindringer om sin oldemor Sidse og hans mormor Victoria og hans morfar – og om livet den gang. Det er tiden fra sidst i 1930’erne til midt i 1940’erne.

Barndomserindringer fra Søndergaard 1956-62.  John Knuhtsen, som er født 1952, har nedfældet sine tidligste barndomsminder fra han var 4 til 10. Fra 1956 til 1962 boede han på ‘Søndergaard’ på Kraneledvej 3 sammen med sin familie. Hans erindringsskrift om sine 6 år på Søndergaard er blevet til, for at det ikke skulle gå i glemmebogen hvordan det var at være dreng den gang på Østmøn.

Familien Henriksen (NY 10/2018) indeholder oplysninger om de tætte familierelationer mellem beboerne i Mandemarke, som Kurt Henriksen har kunnet bidrage med med opbakning fra sin bror og deres kusiner. Historien skal læses i sammenhæng med pdf-filen med Kurt Henriksens Billeder fra Mandemarke fra 1910 til 1989 med oplysninger om alle personerne. Historien om familien Henriksen kan i øvrigt med udbytte læses i sammenhæng med historien om ‘Mandemarke som een stor familie’.

Kurt Henriksens Billeder fra Mandemark.

Aage Posts Lidt om det gamle Mandemark, som blev trykt i Møns Dagblad den 23. december 1944. Aage Post var født i 1902 og boede i Mandemarke i huset på Skovtrædet 6 fra en gang i 1930’erne til omkring 1948. Historien er opbygget over en tænkt vandring omkring 1900 i den gamle landsby, og indeholder ‘Smaa Glimt fra en af Danmarks smukkeste Landsbyer og af dens særprægede Folketyper’, som avisens undertitel lyder.

Johanne Olsens erindringer blev færdiggjort på Borre Alderdomshjem i 1953 og indsendt til Dansk Folkemindesamling den 11 maj 1953 af den da 78-årige Johanne Olsen. Hun var altså født i 1875, og hendes meget malende beskrivelser af sin barndom i Busene og Mandemarke giver et levende indtryk af forholdene på Østmøn sidst i 1800-tallet.

Marie Sophie Rasmussens erindringer fra 1865 til 1894. I  1955-1956 nedskrev smededatter Marie Sophie Rasmussen som levede fra 1865-1959 sine erindringer fra Magleby sogn på Møn – mest om sin opvækst og ungdom fra 1865 til sit giftermål i 1894. Uddraget af hendes erindringer er hentet fra Aarhus Stadsarkiv’s hjemmeside ‘Givdetvidere2017.dk‘ og kan læses i deres helhed der (er linket overstreget findes det ikke længere).

Jens Christoffersens fortællinger om den huslige orden på gårdene i 1800-tallet. Jens Christoffer Christoffersen var født den 24/2 1848 i Koster på Møn og boede der hele sit liv indtil sin død i 1920. Omkring 1900 har han nedskrevet erindringer om livet i 1800-tallet, der er blevet udgivet i 2011 af ‘Bøger & papir Stege’, hvorfra uddraget af afsnittene om sæder og skikke m.v. på landet i 1800-tallet er hentet.

Livserindringer af L. P. Rasmussen, Stubberup skrevet i 1913.  Han var født den 1/6 1839 og var 74 år, da han i 1913 nedskrev sine erindringer om Østmøn. Han døde den 22/4 1924 næsten 85 år gammel.

J. P. Hansens erindringer fra 1864 er en mønsk Veterans Beretning fra krigen i 1864: ‘Gaardejer af Nyborre, J. P. Hansens i Krigsaaret nedskrevne Selvoplevelser’. Føljeton til Møns Avis, Møns Dagblad. Stege. L. M. Tommerups Bogtrykkeri, 1907.

Fattigfolk i gamle dage. Historien stammer fra en hjemmeside om landsbyhistorier (www.landsbyhistorier.dk) og er lagt på nettet i 2009 af 

_________________

Hvis man ser på fødeåret for fortællerne eller de omtalte personer, får man et indtryk af hvilke perioder historierne vedrører når de nævnes kronologisk (link til siderne):

L.P.Rasmussen er født i 1839 i Magleby, hvor hans far var fæstegårdsbonde.

J.P.Hansen, som deltog i krigen i 1864, er født i Nyborre omkring 1840.

Rasmus Hansen, som var en af de fattige, er født i 1849.

Jens Christoffer Christoffersen er født i Koster i 1849.

Marie Sophie Rasmussen er født i 1865 som datter af en smed i Magleby.

Johanne Olsen er født i 1875 som datter af en smed i Mandemarke.

Aage Post er født i 1902.

Vagn Hansen er født i 1932 og fortæller om sin bedstemor fra 1888.

Kurt Henriksen er født i 1948.

John Knuthsen er født i 1952.

Livserindringer på andre hjemmesider

På dette sted skal også nævnes, at Bogø har fået en fin hjemmeside om Bogøs historie, og her er også samlet fortællinger fra gamle dage, som er værd at fordybe sig i.

Men der er selvfølgelig også mange andre historier om gamle dage, så hvis der er nogen særligt læseværdige i forbindelse med Mandemarke eller bare Møn, så lad redaktøren af hjemmesiden høre fra dig (ved at klikke på linket – hvis det ikke virker kan du finde mailadressen på denne liste).