Folketælling 1880

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

(klik for at forstørre)

I ejerlavet Mandemarke By (se billede af ejerlavets område) boede der i 1880 fordelt på 54 familier eller husstande 288 personer – hvoraf 104 er omtalt som børn (søn/datter). Gennemsnitsalderen var 29 år!

Listen fra folketællingen i 1880 begynder med en ældre herre på 78 ved navn Ole Larsen som det ses på billedet af ‘Hovedlisten’. Kan Ole Larsen mon være den ældre gårdmand, som i juni 1885 blev omtalt således i avisen?

Et Øre sparket af. Et mærkeligt
Ulykkestilfælde er i Følge “Møens Avis”
i disse Dage passeret i Mandemark. En
gammel Gaardmand var gaaet ud for at
flytte Kreaturerne; idet han bøjede sig ned
for at tage sig Tøjrekøllen, sprang en Ko
af Kaadhed paa Ryggen af ham, og med
Hoven fik den saa fuldstændig revet det
ene Øre af ham, at det ikke kunde være
klippet mere nøjagtig med en Sax; i Faldet
mod Jorden fik Manden desuden forvredet
den højre Haand meget slemt.

Nej, det kan ikke være ham, for det viser sig at Ole Larsen døde i 1883, så måske har det været gårdmand Niels Pedersen (1805-1887) på 80 fra Skansevej 2 eller Jørgen Christensen (1808-1892) på 77 fra Gurkebakken 12. Det har næppe været Jens Christensen (1814-1891) på “Kongsbjerggaard” (Busenevej 36), som ‘kun’ har været 71. 

Andetsteds på hjemmesiden er der en særskilt oversigt over Klintholm Gods m.v., som ikke er omfattet af Mandemarke og nærmest er er et lille vedhæng til Mandemarke! Du kan springe hen til oversigten over hvem der blev registreret under Klintholm Hovedgaard i 1880 – og tillige i 1906 og 1787 – ved at klikke HER.

Rigsarkivet har lagt de ca. 100 originale optællingslister for hele Magleby Sogn pr. 1/2 1880 på nettet. De åbnes på en ny fane og er nemme at bladre igennem, hvis man vil se de originale skemaer. Den første liste – ‘Optællingsliste nr. 1’, som åbnes på ny fane – omfatter Klintholm  Hovedgaard og Avlsgaarden Stengaarden og begynder med godsejer Sophus Scavenius. Men tællingskommissæren af de første to lister er også ham selv!

Mandemark By begynder ved opslag nr. 38 (optællingsliste nr. 10 åbnes på ny fane), hvor protokolføreren Hans Didriksen selv er omtalt under personer her på hjemmesiden, og slutter ved opslag nr. 59 (sidste side af optællingsliste nr. 14).

Listerne for Mandemarke er afskrevet og samlet nedenfor, så listen er lige til at søge i. Søgning sker ved at åbne din computers søgefelt med Ctrl+F – og prøve sig frem. Husk at der kan være mellemnavne og forskellige stavemåder, så prøv dig frem med fornavn eller efternavn, hvis der ikke er gevinst i første søgning.

Mange af personerne i 1880 optræder også på listerne over udvandrede. – i alt fald for 32 personers vedkommende ligger der oplysning om at de udvandrede – og der har utvivlsomt været mange flere. Men så var der også nogen som vendte tilbage til Mandemarke igen, hvis forventningerne ikke var blevet indfriet. Især sidst i 1800-tallet var  der mange der følte trang til at prøve lykken i den store verden – langt væk fra Mandemarke. Mere end 10% af personerne på listen nedenfor udvandrede altså senere fra Mandemarke – ikke bare til USA men også til Sydamerika og sågar Tasmanien. Det kan der læses mere om i historierne om udvandrerne under fanebladet ‘Historien’. F.eks. den særlige historie om familien Jensen (familie nr. 126 på listen nedenfor) der den 1. februar 1880 boede i et hus i Mandemarke, som senere rejste til Tasmanien. De står ikke på udvandrerlisterne, som overvejende dækkede personer der havde købt billet til ‘Amerika-damperne’, og det var jo ikke lige den retning de skulle (Tasmanien ligger lige syd for Australien).

Bemærk at folk har oplyst deres alder den 1. februar 1880, og at fødselsåret så er blevet beregnet ud fra det. Hvis personens fødselsdag ligger efter 1. februar, er det korrekte fødeår et år mindre end det anførte. Således var Lars Peter Larsen i familie 119 10 år ved folketællingen den 1/2 1880 og står derfor anført som født i 1870. Han var imidlertid født den 9. juni 1869 ifølge kirkebogen fra hans konfirmation i Magleby Kirke den 30. september 1883 (nr. 2 på listen). Lars Peter har jo været 10 år gammel indtil han 30. september fyldte 11. Derfor må man være forberedt på at alle der havde fødselsdag efter 1/2 er blevet anført med fødeår man skal reducere med 1. Den samme fejlmargin vedrørende fødeår optræder ved alle folketællinger, hvor man kun har spurgt om deres alder i stedet for selve fødselsdatoen.

Ved mange personer er der indsat links til den store stamtræsside Geni.com, hvor man kan få indblik i slægtsskabsforholdene – kombinationen af folketællinger og slægtsforskning ud fra kirkebøger m.v. kan åbenbare mange ting. Derfor er der flere steder indsat oplysning om de andre folketællinger, hvor personerne kan findes (i formen [FT1880:xxx, … ].

Familienr. / Sted / Navn / Alder / Ansl. fødeår / Stilling  – med link til hvert originalt skema som begynder med den person, hvis familienr. er særligt fremhævet:

    tidl. matr. 9 – senere nedlagt gård syd for matr. 8     [FT1870]
1 86  Ole Larsen [FT1834:79, FT1840:1132, FT1845:252, FT1850:1, FT1860:8, FT1870:55, FT1880:1, død 17/1 1883, 81 år, gift, jfr. kirkebog] 78 1802 Husfader, Gaardmand
2 86 Karen Marie Kristoffersdatter (Karen Marie Christophersdatter FT1850:2, FT1860:9, FT1870:56, FT1880:2, FT1890:45) 58 1822 hans Kone
3 86 Hans Olsen (Hans Olesen) [FT1840:1137, FT1845:255, FT1850:5, FT1860:10, FT1870:57, FT1880:3, død 4/8 1882, 44 år, ugift, jfr. kirkebog] 41 1839 deres Søn
4 86 Annette Kirstine Larsen 7 1873 Plejedatter [bliver 7/7 1893 gift med FT1880:251 Hemming Frederik Hemmingsen, jfr. kirkebog]
5 86 Karen Larsdatter  (Kirkebog: Død 21/4 1891, 78 år ugift) [FT1834:78, FT1840:1082, FT1845:239, FT1850:63, FT1860:-, FT1880:5] 67 1813 Husfaderens Søster
6 86 Jens Peter Jensen 14 1866 Plejesøn (i 1901 uddeler i Brugsen)
7 86 Anne Kirstine Hansen 20 1860 Tjenestepige
    Skansevej 2 matr. 10     [FT1870]
8 87 Niels Pedersen [FT1834:73, FT1840:1124, FT1845:262, FT1850:9, FT1860:16, FT1870:47, FT1880:8, d. 23/8 1887, 83 år, jfr. kirkebog] 75 1805 Husfader, Gaardmand
9 87 Maren Kirstine Larsdatter [FT1834:74, FT1840:1125, FT1845:263, FT1850:10, FT1860:17, FT1870:48, FT1880:9, død 25/10 1884, 74 år] 69 1811 hans Kone
10 87 Hans Nielsen (p.t. på Rødkilde Højskole) 26 1854 hjælper Faderen med Gaarden [iflg. kirkebog gift 11/3 81 gift med FT1880:38  Christiane Marie Hansen]
11 87 Peter Olsen [udvandrer i 1881 til Minnesota USA nr. 30 på liste. Nej, i 1886 og med 278 Maren Kirstine jfr. opl. ved hende] 17 1863 Plejesøn
12 87 Sidse Margrethe Jensen 19 1861 Tjenestepige
    Skansevej 3  “Skansegård” matr. 18     [FT1870]
13 88 Lars Hansen [FT1834:64, FT1840:1117, FT1845:274, FT1850:19, FT1860:23, FT1880:13] (død 17/3 1880, gårdmand, 48 år, enkemand, jfr. kirkebog, ny kirkebog #4) 48 1832 Husfader, Gaardmand 
14 88 Hans Peter Larsen (Hans Peder Larsen) [FT1880:14, FT1890:32] 21 1859 hans Søn
15 88 Johannes Christoffer Larsen [udvandrer 18/4 1880 til Chicago, USA – nr. 16 på liste] 19 1861 hans Søn
16 88 Johanne Kristine Larsen 17 1863 hans Datter
17 88 Andreas Peter Larsen (Andreas Peter (Andrew) Larsen) [senere udvandret til USA, idet han som Andreas P. Larsen er anført som 17. årig arbejdsmand på ankomstliste til Ellis Island i 1886 sammen med en masse andre danskere, herunder 12 andre fra Mandemarke, bl.a. Maren K. Frederiksen, FT1880:278 og evt. Peter Olsen 23 år=FT1880:11] 11 1869 hans Søn
18 88 Anna Laurine Larsen (Anna Laurie Larsen) 8 1872 hans Datter
19 88 Lauritz Kristian Larsen (Laurits Christian Larsen) [udvandrer i 1892 til South Dakota, USA – nr. 46 på liste] 5 1875 hans Søn
20 88 Mette Kirstine Petersen 19 1861 Tjenestepige
    Skansevej 1 (=FT1906) matr. 17     (Unge Peder Nielsen får fæstebrev 1868? evt. FT1880:63?)
21 89 Peter Nielsen (Peder Nielsen) [FT1840:1127, FT1845:265, FT1850:12, FT1860:18, gift 13/11 1867 med FT1860:35 Ane Marie Jensdatter fra Skansevej 1, FT1870:31 ‘Gaard i By’, FT1880:21, FT1890:24, FT1901:259, FT1906:663, d. 2/5 1909 jfr. kirkebog] 42 1838 Husfader, Gaardforpagter (Forpagtningskontrakt, leje i 1868)
22 89 Ane Marie Jensen (Ane Marie Nielsen) [FT1845:283, FT1850:29, FT1860:35, bliver gift 13/11 1867 med Peder Nielsen fra Skansevej 2, FT1870:32 ‘Gaard i By’, FT1880:22, FT1890:25, FT1901:260, FT1906:664 FT1916:22] 35 1845 hans Kone
23 89 Jens Peter Nielsen [udvandrer 1888 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 35 på liste] 11 1869 deres Søn
24 89  Hans Peder Nielsen [tilf. på original liste: “Uden forstandsevner (Idioter)”][d. 16/3 1895, 24 år, kirkebog] 9 1871 deres Søn
25 89 Anna Kirstine Nielsen [måske udvandret i 1891 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 43 på listen, men er iflg. kirkebog død i Mandemark 21/5 1908!] 5 1875 deres Datter
26 89 Niels Peter Nielsen [FT1880:26, FT1901:172] (konfirmeret 5/4 1891 i Magleby Kirke, nr. 10 i Kirkebogen, født 24/2 1877) 2 1878 deres Søn
27 89 Sidse Nikoline Nielsen (Sidse Nicoline Nielsen) [kirkebog: død 17/2 1883 – 3½ år] 0 1880 deres Datter
28 89 Inger Katrine Jensen 25 1855 Tjenestefolk
29 89 Eline Kirstine Andersen 15 1865 Tjenestefolk
30 89 Hans Nielsen 17 1863 Tjenestefolk
    Kraneledvej 35       
31 90 Hemming Hemmingsen [d. 9/9 1887, gift 69 år jfr. kirkebog] [FT1834:53, FT1840:1095, FT1845:320, FT1850:31, FT1860:85, FT1880:31, d.9/9 1887] 61 1819 Husfader, Gaardmand
32 90 Maren Kirstine Larsdatter (Maren Kirstine Hemmingsen) 59 1821 hans Kone
33 90 Hans Peter Hemmingsen (eller Hans Peder Hemmingsen) 28 26/8 1851 deres Søn [17/6 1888 gift som landpost, jfr. kirkebog]
34 90 Ane Kirstine Hemmingsen (Ane Cathrine Hemmingsdatter) 22 6/5 1857 deres Datter [gift 10/11 1882 med Peter Larsen, jfr. kirkebog]
35 90 Lars Peter Hemmingsen 17 1863 deres Søn
    Gurkebakken 12      
36 91 Jørgen Christensen [ank. Mandem. juli 1843, FT1845:310, FT1850:37, FT1860:91, FT1880:36, FT1890:16, død 11/1 1892, 84 år enkemand, forhv. Sognefoged i Mandem., jfr. kirkebog] 72 1808 Husfader, Gaardmand 
37 91 Karoline Sofie Kristensen (Caroline Sophie Christensen)  [FT1845:311, FT1850:38, FT1860:92, FT1880:37, FT1890:17] 62 1818 hans Kone
38 91 Kristiane Marie Hansen (Christiane Marie Hansen) 25 1855 deres Plejedatter [11/3 81 gift med 10: Hans Nielsen, jfr. kirkebog]
39 91 Niels Jørgen Nielsen [FT1880:39, FT1901:236, FT1906:682, FT1916:84, FT1925:198] 3 1877 deres Plejesøn [barnebarn, søn af Sophie Wilhelmine Nielsen]
40 91 Frederik Jensen 17 1863 Tjenestekarl
    Busenevej 40 matr. 14     [FT1890 fam. 1]
41 92 Hemming Hansen [FT1860:100, FT1880:41, FT1901:230, d. 31/12 1901 iflg. kirkebog] 32 25/1 1848 Gaardejer [bliver 23/7 1886 gift med Lene Katrine , jfr. kirkebog]
42 92 Hans Peter Hansen (Hans Peder Hansen) [FT1860:101, FT1880:42] [ungkarl, søn af afd. Hmd. Hans Jakob Frederiksen, 38 år ugift død 13/3 1888, jfr. kirkebog] 30 1850 hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
43 92 Kirsten Hemmingsdatter [FT1860:98, FT1880:43, f. 5/6 1893] 68 1812 deres Moder [enke]
44 92 Lene Katrine Petersen 25 6/7 1854 Plejedatter [bliver 23/7 1886 gift med Hemming , jfr. kirkebog]
    Gurkebakken 7 (personlinks til Geni.com men se også fin privat stamtræsside)     [FT1890 familie 14]
45 93  Hans Didriksen (link til historien om Hans Didriksen og familie) [FT1880:45, FT1901:216, FT1906:688, FT1916:66, død 1/6 1918 iflg. kirkebog] 30 1850 Husfader, Gaardejer
46 93 Anne Sophie Jensen [FT1880:46, FT1901:217, FT1906:689, FT1916:67] 26 1854 hans Hustru
47 93 Kristian Didriksen 4 1876 deres Søn
48 93 Katrine Didriksen [kirkebog: Cathrine Didriksen død 9/7 1882 som 5-årig] 3 1877 deres Datter
49 93 Jørgen Didriksen 1 9/2 1879 deres Søn
50 93 Margrethe Didriksen (privat side for Margrethe) 0 1880 deres Datter
51 93 Niels Jørgen Didriksen (link til privat side, opl. afviger fra Geni) 16 1864 Husfaderens Broder, Tjenestekarl
52 93 Sidse Kirstine Petersdatter 16 1864 Tjenestepige
    Båndhøjvej 1      [FT1870:111ff – FT1890 familie 13]
53 94 Peder Nielsen [FT1834:91, FT1840:1102, FT1845:288, FT1850:80, FT1860:38, FT1880:53. FT1901:191, d. 19/1 1903] 53 1827 Husfader, Gaardmand
54 94 Mette Kirstine Rasmusdatter (g. 15/11 1850) [FT1860:39, FT1880:54, FT1901:192, d. 1/6 1903]  56 1824 hans Kone
55 94 Niels Peter Pedersen (senere navneskift til Baandhøj) 26 1854 deres Søn
56 94 Maren Kirstine Petersen 15 25/6 1864 deres Datter [gift 27/1 1886, jfr. kirkebog]
57 94 Hans Peter Jensen [fmtl. f. 8/3 1866 som søn af Ludvig Jensen iflg. Geni.com] 13 1867 Tjenestedreng
    fmtl. Skovstrædet 6 – matr. 19b (= FT1860:301 FT1850:291 – FT1834:122)      
58 95 F1  Dorthe Jensdatter (Dorthea Jensdatter Frimand) [FT1834:122, FT1840:921, FT1845:45, FT1850:291, FT1860:301, FT1870:256, FT1880:58,  d. 29/7 1891, 83 år, Jens Christiansens Enke, jfr. kirkebog] 72 1808 Husmoder og Husmands Enge [Enke]
59 95 F1 Karen Jensdatter (Karen Nielsen) [FT1845:48, FT1850:293, FT1860:?, FT1880:59]  37 1843 hendes Datter, Dagleie i en Have
60 95 F2 Hans Jørgen Larsen [FT1870:259] 42 1838 Husfader, Inderste, Skovarbeider
61 95 F2 Sophie Jensdatter 42 1838 hans Hustru
62 95 F2 Maren Kierstine Larsen 13 1867 deres Barn
63 95 F2 Bodil Kierstine Larsen 7 1873 deres Barn
64 95 F2 Anna Dorthe Larsen 3 1877 deres Barn
    Skovstrædet 1 (=FT1901:120 =FT1860:304)      
65 96 F1 Rasmus Hansen (Der er også en anden 117: Rasmus Hansen f. 6/11 1845!) [FT1850:288, FT1860:307, FT1880:65, FT1901:76, FT1906:574] 31 30/12 1848 Husfader, Væver
66 96 F1 Marie Kierstine Petersen 22 6/1 1858 hans Hustru (gift 6/6 1879, jfr. kirkebog)
67 96 F1 Udøbt Pigebarn 0 1880 deres Barn
68 96 F2 Hans Rasmussen [FT1834:238, FT1840: 931, FT1845:59, FT1850:285, FT1860:304, FT1870:253, FT1880:68, død 6/11 1884 jfr. kirkebog 73 år] 69 1811 Husfader, Aftægtsmand, Væver (Rasmus Hansens far)
69 96 F2 Margrethe Christensdatter [FT1840:932, FT1845:60, FT1850:286, FT1860:305, FT1870:254, FT1880:69, død 13/11 1887, 73 år, enke efter husm. og væver HR, jfr. kirkebog 66 1814 hans Hustru
     ? et hus      
70 97 Frederik Ludvig Holgersen 42 1838 Husfader, Dagleier ved Agerbruget [enkemand]
71 97 Holger Ludvig Holgersen 11 1869 hans Barn
72 97 Johan Peter Holgersen 9 1871 hans Barn
73 97 Carl Christian Holgersen 6 1874 hans Barn
    Strædet 5 (matr. 32 jfr. forsikringsprot.)      
74 98 F1 Niels Larsen (gift 16/12 1836, jfr. kirkebog #15) [FT1840:955, FT1845:169, FT1850:230, FT1860:221, FT1870:221, FT1880:74, d. 22/8 1889 enkemand 80 år, Aftægtshusm. jfr. kirkebog] 71 1809 Husfader og Husmand
75 98 F1 Kirsten Rasmusdatter [FT1840:956, FT1845:170, FT1850:231, FT1860:222, FT1870:222, FT1880:75, død 3/8 1883, 72 år – efterlader sig NL] 69 1811 hans Hustru
76 98 F2 Ane Kierstine Pedersdatter 64 1816 Væverske, nyder Fattigunderstøttelse
    Strædet 3       
77 99 F1  Jørgen Hansen [FT1845:159, FT1850:237, FT1860:230, FT1870:224, FT1880:77] 65 1815 Husfader, Tækkemand
78 99 F1 Bodil Kirstine Nielsdatter [FT1845:160, FT1850:238, FT1860:231,  FT1870:225, FT1880:78, d. 29/12 1897] 65 1815 hans Hustru (fmtl. gift i Magleby 5/6 1842)
79 99 F2 Jørgen Hansen (nr. 2!) 24 1856 (1855) Husfader og Inderste. Dagleier ved Agerbruget
80 99 F2 Bodil Kierstine Jørgensen 25 1855 (29/5 1853) hans Hustru [gift i Magleby 2/5  1879]
81 99 F2 Hemming Hansen [f. 12/10 1879] 0 1880 deres Barn
    Strædet 9 – matr. 34, jfr. forsikringsprot.      
82 100 Rasmus Hemmingsen  [FT1850:134, FT1860:209, FT1870:206, FT1880:82] [udvandrer i 1890 til Chikago, USA, nr. 37 på listen. Udvandrer altså som 68-årig enkemand 10 år efter sin søn!]  58 16/9 1821 Husfader, Slagter
83 100 Ane Kierstine Larsdatter (Ane Kirstine Hemmingsen)  [FT1840:1116, FT1845:273, FT1850:135, FT1860:210, FT1880:83] [Kirkebog:  Død 11/1 1889, 62 år, g.m. Slagter RH. Særl. bem.: Efter Distrikslægens erklæring Drukning “ved ulykkelig Hændelse”] 53 11/9 1826 hans Hustru
84 100 Lars Rasmussen 24 1856 deres Søn, Tømmer
85 100 Hemming Rasmussen [udvandrer kort efter tællingen 5/4 1880 til Chicago, USA – nr. 18, hvor han i 1891 gifter sig med en Ellen Rasmussen] 19 8/11 1860 deres Søn, Slagter
86 100 Ane Marie Jensen (Ane Marie James) 13 1867 deres Pleiedatter [barn af 195-96!]
    Skovstrædet 2 ‘Den gamle skole’      
87 101 Hans Hansen [FT1860:313, FT1870:230ff, FT1880:87] [død 7/5 1885, 70 år gift, jfr. kirkebog] 64 1816 Husfader, Skolelærer
88 101 Nikoline Caroline Lovise Viladsen [Villadsen] 64 1816 hans Hustru
89 101 Ane Sophie Holgersen 17 1863 Tjenestepige
    fmtl. Strædet 12 – matr. 35b      
90 102 F1 Niels Pedersen [FT1860:204, FT1880:90, d. 6/1 1893, 70 år Aftægtshusmand gift, jfr. kirkebog] 57 1823 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
91 102 F1 Sidse Kirstine Rasmusdatter (død 12/1 1893 – 6 dage efter sin mand!) [FT1860:205, FT1880:91] 60 1820 hans Hustru
92 102 F2 Hemming Nielsen 31 1849 Husfader, Inderste. Dagleier ved Agerbruget
93 102 F2 Karen Sophie Henriksdatter [død 32 år 29/4 1882 iflg. kirkebog] 30 1850 hans Hustru
94 102 F2 Maren Sophie Nielsen 7 1873 deres Barn
95 102 F2 Niels Peter Nielsen 4 1876 deres Barn
96 102 F2 Kristine Nielsen [død 22/12 1881 Kirstine Marie Nielsen 5 år, jfr. kirkebog] 2 1878 deres Barn
97 102 F2 Ane Kirstine Nielsen 0 1880 deres Barn
    Strædet 14       
98 103  Hans Christian Frederik Volf (Hans Christian Friedrich Wulff, f. 27/2 1840 i Kiel, Tyskland) 39 1841 Husfader, Meieribøger [=Mejeribødker]
99 103 Ane Katrine Hansdatter (f. 18/1 1837, udvandret til Nebraska i 1907, død 5/1 1923) 43 1837 hans Hustru (gift 2. gang 28/12 1877)
100 103 Anna Kirstine Jensen (udvandrer i 1888 til Nebraska, USA som 20-årig syjomfru og har efterkommere i USA i dag – LÆS HISTORIEN OM ANNA OG HELE FAMILIEN) 12 1868 hendes Barn [født i Kalvehave 15/8 1867, død i USA i 1944 – far: husmand Jens Jensen f. 23/6 1834, gift 25/10 1861]
101 103 Jensine Kristiane Volf (født 1/11 1878 som Wulff – senere bruges Vulf og Wolff – gift 1905 m. Hans Ludvigsen og senere emigreret til Nebraska, USA hvor begge dør 1949-1951, jfr. Jensine Kristiane (Sina) Ludvigsen, f. Wulff). 1 1879 deres Barn
    Strædet 11      
102 104 Bendt Hansen [FT1860:87, FT1870:185ff, FT1880:102, FT1901:4, FT1906:635, død 26/3 1914] 48 1832 Husfader, Træskomand
103 104 Sise [Sidse] Kierstine Nielsdatter (Sidse Kirstine Nielsdatter) [FT1834:195, FT1840:987, FT1845:183, FT1850:196, FT1860:188, FT1870:186, FT1880:103, d. 24/4 1896] 47 1833 hans Hustru
104 104 Niels Peter Hansen [FT1880:104, FT1901:1, FT1906:629, FT1916:148, FT1925:40, FT1930:66] 9 1871 deres Barn
105 104 Jens Jørgen Hansen (udvandrer til USA, og dør i Iowa 1939) 5 1875 deres Barn
106 104 Maren Kierstine Hansen 2 1878 deres Barn
     Et hus (fmtl. Busenevej 16 = 1860)      
107 105 Niels Mortensen [FT1860:183, FT1880:107] 26 1854 Husfader, Skomager
108 105 Maren Kirstine Jørgensen 26 1854 hans Hustru
109 105 Hans Hansen 20 1860 Skomagerlærling
    Busenevej 18 ? – matr. 23c?      
110 106 Rasmus Nielsen (søn af FT1860:184 og 185 i Strædet 11) 54 1826 Husfader, Material Kusk
110 106 Hanne Dorthea Andersdatter (Hanne Dorthea Hansdatter / Andersdatter) [FT1890:57-58, RN død] 46 1834 hans Hustru
111 106 Niels Peder Nielsen (født på Stengaarden) 12 1868 deres Barn
112 106 Ane Kierstine Nielsen 6 1874 deres Barn
    Busenevej 20     [FT1890 fam. 17]
113 107 Christian Hansen  (omtalt i historie, død 1/6 1880 jfr. kirkebog) [FT1834:5, FT1840:1005, FT1845:132, FT1850:177, FT1860:170, FT1880:113] 57 1823 Husfader, Gaardfæster [død 1/6 1880, jfr. kirkebog + ny]
114 107 Mette Catrine Johansdatter [FT1860:171, FT1890:70ff] 49 1831 hans Hustru
115 107 Hans Peter Kristiansen (Hans Peder Christiansen død 10/9 1882, 26 år ugift, jfr. ny kirkebog) 23 1857 deres Søn. Hjælper i Gaardens Drift
116 107 Marie Kierstine Sørensdatter 18 1862 Tjenestefolk
116 107 Niels Peter Nielsen [udvandrer 8/3 1880 til Albert Lea, Minnosota, USA – nr 17.] 17 1863 Tjenestefolk
    Busenevej 22 (matr. 45)      
117 108 F1  Søren Klavsen (Søren Clausen) [FT1845:126, FT1850:171, FT1860:157, FT1880:117, død 25/9 1881, 69 år gift husmand i Mandemarke, jfr. kirkebog] 67 1813 Husfader, Dagleier ved Savarbeide (2. ægteskab)
118 108 F1 Ane Marie Larsdatter (Ane Marie Clausen) [FT1845:127, FT1850:172, FT1860:158, FT1880:118] 59 1821 hans Hustru
119 108 F2 Trine Nielsdatter 50 1830 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse [enke]
    Busenevej 14     Ca 1883 flyttede datter med familie fra Gudum Gods i Aalborg ind i huset her og alle tog med tiden tilnavnet Hindborg.
120 109 F1 Hemming Jensen (kaldet ‘Hindborg’ ved død 18/3 1894, 67 år, gift med MK, jfr. kirkebogen) [FT1860:164, FT1880:120] 53 1827 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
121 109 F1 Maren Kristensdatter  [FT1860:165, FT1880:121, død 13/1 1897] 59 1821 hans Hustru
122 109 F1 Hans Jacob Hansen Hindborg (der står dog ‘Himborg’ men ved FT1890:69 Hindborg) 2 1878 deres Pleiebarn [barn af datteren Mette Marie Hansen Hindborg f. 1855]
122 109 F2 Marie Kristine Pedersdatter (Marie Christine Pedersdatter)  [FT1834:141, FT1840:1023,  FT1845:-, FT1850:163, FT1860:163, FT1880:122] 57 1823 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse
    Busenevej 8      
123 110 Jacob Hansen [FT1834:158, FT1840:947, FT1845:158, FT1850:248, FT1860:236, FT1880:123, d. 27/11 1894 jfr. kirkebog #19] 54 1826 Husfader, Købmand [enkemand efter Ane Sophie Hemmingsen død 30/7 1879]
124 110 Hans Kristian Hansen (Hans Christian Klintholm, som ved navnebevilling i 1903 fik efternavnet Klintholm, jfr. kirkebog #3) 19 1861 hans Søn, Handelsbetjent
125 110 Ane Kirstine Hansen 15 3/3 1864 hans Datter, Husbestyrerinde [bliver gift 3/3 1887, jfr. kirkebog]
    Busenevej 15 [FT1860:139, FT1870:226ff, FT1880:126, FT1890, FT1901:170]      
126 111 Hans Larsen 57 1823 Husfader, Bødger [Bødker]
127 111 Kirsten Madsdatter 58 1822 hans Hustru
127b 111 Lars Peder Larsen 18 1862 deres Søn, Bødgerlærling [Bødkerlærling]
    Busenevej 12 (matr. 28, Johan Pedersen, afbrændt 31/7 1874, jfr. fors.prot.)      
128 112 Johan Petersen (Johan Pedersen)[FT1880:128, FT1901:160, FT1906:536, FT1916:169] 38 1842 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
129 112 Inger Kirstine Hansdatter [FT1880:129, FT1901:161, FT1906:537, FT1916:170] 41 1839 hans Hustru
130 112 Jørgen Kristian Pedersen 8 1872 deres Barn
131 112 Hans Peder Petersen (Hans Peter Pedersen) [FT1880:131, FT1901:162, FT1906:636] 3 1877 deres Barn
    Busenevej 24 (matr. 22) [=FT1860:136]      
132 113  Sidse Jørgensdatter (der står ‘Sise’) 61 1819 Husmoder og Husmands Enge [Enke efter Mathias Hansen, død 29/5 1873 iflg. kirkebog]
    Busenevej 10 (=matr. 27, jfr. FT1860:143+151)     [Fors.prot. matr. 27: Jens Pedersen Vilsted Hartkorn matr. 27: Peder Jensen Vilsted, hans far]
133 114 Jens Pedersen [Jens Pedersen Vilsted f. 1814 Mandemark, døbt 3/7 1814, d .27/7 1885 iflg. kirkebog] – FT1834:60, se FT1840:1019, FT1845:111, FT1850:144, FT1860:143, FT1880:133] 65 1815 Husfader, Tækkemand
134 114 Maren Kirstine Larsdatter [FT1834:65, FT1840:1019, FT1845:112, FT1850:145, FT1860:144, FT1880:134] 61 1819 hans Hustru
135 114 Lovise Kirstine Pedersen 9 1871 deres Pleiedatter
136 114 Caroline Kristine Pedersen (Karoline Kristine Hansen Udvandrer senere til USA med Hans Peder Hansen fra Sømarke og de bliver gift i New York i 1902) 2 1878 deres Pleiedatter, nyder Fattig-understøttelse (Hun er barnebarn, barn af datteren Kirsten FT1860:147)
     ? et hus      
137 115 Christian Hansen [d. 17/1 1895, 60 år, gift m BKP, gl. kirkebog] 45 1835 Husfader, Røgter
138 115 Bodil Kirstine Pedersdatter 47 1833 hans Hustru
139 115 Elise Marie Hansen 13 1867 deres Barn
140 115 Karoline Johane [Johanne] Hansen (Caroline Johanne Rasmussen) 10 1870 deres Barn
140 115 Rasmine Kristiane Hansen (Rasmine Christiane Pedersen) 7 8/11 1873 deres Barn
     ? et hus      
141 116 Lars Peter Rasmussen 33 1847 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
142 116 Bodil Kirstine Kristensen 30 1850 hans Hustru
143 116 Rasmus Kristian Rasmussen 6 1874 deres Barn
144 116 Jens Peter Rasmussen 3 1877 deres Barn
145 116 Karn [Karen] Sophie Rasmussen 1 1879 deres Barn
146 116 Karen Marie Nielsen 3 1877 Pleiebarn, nyder Fattigunderstøttelse
    Busenevej 28 A-C – matr. 42b     (Rasmus bor i Busenevej 28C til sin død 22/1 1922)
147 117 F1 Rasmus Hansen [FT1850:110, FT1860:110, FT1880:147, FT1901:110, FT1906:FT1916:183 og FT1925:92, død 22/1 1927 i Mandemarke] 34 6/11 1845 Husfader, Dagleier ved Agerbruget [bliver 19/11 1886 gift 2.g. med Sidse Kirstine Meiniche, jfr. kirkebog] (se også historie)
148 117 F1 Ane Kirstine Hansen [død 12/7 1886, 38 år, g.m. RH, jfr. kirkebog] 32 1848 hans Hustru
149 117 F1 Sidse Kierstine Hansen (Sidse Kirstine Jacobsen) 5 1875 deres Barn
150 117 F2 Kirsten Kristensdatter (Kirsten Christensdatter, f. 9/1 1808 i Mandemarke, død 4/2 1890 i Busene. Link til hendes historie) [FT1834:253, FT1840:1042, FT1845:87, FT1850:107, FT1860:109, FT1880:150] 73 1807 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse [enke] Mor til Rasmus!
    Et Huus – fmtl. Busenevej 28A      
151 118  Christian Hemmingsen [d. 19/9 1887 fattiglem 77 år, enkem. +NY] 69 1811 Husfader og Husmand
152 118 Ane Kirstine Frederiksdatter [død 12/11 1880 iflg. kirkebog] 61 1819 hans Hustru
153 118 Sidse Marie Christiansen (storesøster med samme navn FT1850:114 død 1853) [FT1860:119, FT1880:153] 24 20/2 1856 deres Datter, Sypige [gift 28/3 1884, jfr. kirkebog]
    Busenevej 19      [FT1870:92ff – FT1890 fam. 10]
154 119 Hans Larsen [FT1845:38, FT1850:101, FT1860:105, FT1880:154] [kirkebog: d. 7/10 1887, gift gårdmand 45 år] 38 16/10 1841 Gaardfæster (fæstebrev 7/3 1867) (OBS: Der er 2 Hans Larsen født sent i 1841!)
155 119 Sise Kierstine Jensdatter (Sidse Kirstine Larsen – læs historien om hende. Hun bliver i 1866 gift med FT1850:83 Hans Larsen) [FT1850:97, FT1860:-, FT1880:155, FT1901:102, FT1906:499, FT1916:220, d. 9/5 1921] 33 1847 hans Hustru
156 119 Vilhelmine Kirstine Larsen [iflg. kirkebog: gift 7/9 1894 med 180:Niels Peter Johansen] 12 1868 deres Barn
157 119 Lars Peter Larsen (iflg. kirkebog bliver han som gårdbestyrer gift 7/10 1893 med Karen Petra Johanne Christensen) 10 9/6 1869 deres Barn
158 119 Christian Valdemar Larsen (der står Valtemar) [FT1880:158, Udvandrerbasen: Nr. 38 Gårdmandssøn Chr. Larsen udvandrer til Iowa i 1890 som 18-årig] 8 1872 deres Barn
159 119 Jens Jørgen Larsen [FT1880:159, FT1901:103] 5 1875 deres Barn
160 119 Frederik Andersen 32 1848 Tjenestekarl
    Strædet 4      
161 120 F1  Jens Peder Hemmingsen (Jens Peter Hemmingsen) [FT1901:19 FT1880:161 FT1850:226 FT1845:196] 39 1841 Husfader, Skomager
162 120 F1 Kirstine Margrethe Hemmingsdatter 38 1842 hans Hustru
163 120 F1 Ana Marie Hemmingsen (Anna Marie Hemmingsen) 10 1870 deres Barn
164 120 F1 Johan Peter Hemmingsen [d. 28/3 1896, 21 år, gl. kirkebog] 5 1875 deres Barn
165 120 F1 Nielsine Kristine Hemmingsen 3 1877 deres Barn
166 120 F1 Johane [Johanne] Hemmingsen (Johanne Hemmingine Hemmingsen) 0 1880 deres Barn
167 120 F2 Hemming Jensen [kirkebog: død 10/7 1884] 66 1814 Husfader, Aftægtsmand, Røgter
168 120 F2 Johanne Kirstine Pedersdatter (der står: Johane!) [Kirkebog: død 18/10 1887, 67 år, enke efter HJ – Ny kirkebog Aft.husmand] 60 1820 hans Hustru (de var Hans Peters forældre)
    Busenevej 4 – matr. 37b (Fors.prot. 1858-78: matr. 37)     Jens Rasmussen lejede matr. 37 d. 7/9 1882
169 121 Rasmus Jensen [FT1860:240, FT1870:233ff, FT1880:169]  [dør 26/10 1886, 76 år, Aftægtshusmand, enkemand, kirkebog 69 9/9 1810 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide [OBS: en anden RJ dør 28/12 1895, 87 år, enkem. efter Bodil Kirstine Larsdatter!]
170 121 Ane Jensdatter [Kirkebog: Ane Jensdatter død 9/5 1882, gift m. aftægtsmand RJ] 67 1813 hans Hustru
171 121 Jens Rasmussen [dør 4/4 1887 af lungebetændelse 41 år kirkebog som Husmand i Mandemarke] 34 23/7 1845 deres Søn, Væver
     ? et hus [hele familien udvandrer ca. 1881 til USA]      
172 122 Knud Peter Larsen (d. 1911 i Wisconsin, USA) 32 1848 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
173 122 Sidse Kirstine Jørgensen (Sidse Kirstine Larsen) 31 1849 hans Hustru
174 122 Anne Magdalene Larsen (Ane Magdalene Hansen) 2 1878 deres Barn
175 122 Bodil Kirstine Sophie Larsen [dør som spæd på skibet på vej til USA, da der i  USA i 1883 fødes en datter med samme navn] 0 1880 deres Barn
     ? et hus      
176 123 Maren Sørensdatter (Maren Kirstine Sørensdatter) [Kirkebog: fattiglem i Mandemarke, død 23/9 1889, 89 år, enke efter Peder Nielsen]  [FT1845:2, FT1850:256, FT1860:249, FT1880:176] 79 1801 Husmoder og Hmd. Enge [Husmandsenke]
177 123 Mette Catrine Pedersdatter 49 1831 hendes Datter, nyder Fattigunderstøttelse
178 123 Kirstine Pedersen (Kirstine Pedersdatter) [FT1845:6, FT1850:258, FT1860:48, FT1880:178, FT1901:48 FT1906:605 FT1916:213 FT1925:137] 39 1841 (30/3 1840) hendes Datter, Dagleie ved forskellige Arbeider [enke]
179 123 Johane [Johanne] Marie Hansen 12 1868 Pleie Barn
180 123 Niels Peter Johansen 9 1871 Pleie Barn [iflg. kirkebog: gift 7/9 1894 med 156:Vilhemine Kirstine Larsen]
     ? et hus (måske barndomshjem Skovstrædet 10, hvor forældrene der død i 1870’erne?)      
181 124  Johan Peter Jensen (Johan Peder Jensen) [FT1860:247, FT1880:181, FT1901:36] 30 1850 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
182 124 Kirstine Larsen [FT1880:182, FT1901:37] 30 1850 hans Hustru (gift 25/11 1870)
183 124  Karen Kirstine Jensen 8 1872 deres Barn
184 124 Lise Kirstine Jensen (Elise Kristine Larsen) 7 1873 deres Barn
185 124 Marie Christine Jensen (Marie Kirstine Jensen) 4 1876 deres Barn
186 124 Lars Peter Jensen 2 1878 deres Barn
187 124 Sophie Jensen 0 1880 deres Barn (tvilling)
188 124 Kiersten Jensen (Kirsten Rasmussen) 0 1880 deres Barn (tvilling)
     ? et hus      
189 125 Hans Rasmussen 38 1842 Husfader, Træskomand
190 125 Anne Kirstine Rasmusdatter 44 1836 hans Hustru
191 125 Vilhelmine Kirstine Jensen 11 1869 deres Barn
192 125 Lovise Kirstine Jensen 9 1871 deres Barn
193 125 Jensine Petrea Rasmussen 3 1877 deres Barn
194 125 Jens Christian Rasmussen 1 1879 deres Barn
    ? et hus      
195 126 Peder Jensen (hele Peder Jensens familie udvandrede til Tasmanien, hvor Peter døde i 1929) [FT1845:18, FT1850:269, FT1860:?, FT1870:239, FT1880:195] 39 1841 Husfader, Tømmermand [Hans forældre, se FT1860:258f!]
196 126 Kirsten Rasmussen (Kirsten Rasmusdatter, død i Tasmanien i 1929) [FT1850:136, FT1860:318, FT1870:240, FT1880:196] 34 1846 hans Hustru (gift 24/11 1865) [OBS: Deres datter Ane Marie er i pleje: FT1880:86]
197 126 Jens Peter Jensen (Død i Tasmanien i 1941 som ‘Jens Peter (James) Jensen‘) 9 1871 deres Barn
198 126 Hans Jensen (Død i Tasmanien i 1964) 4 1876 deres Barn
199 126 Anne Kirstine Jensen (Ane Kirstine Craig død i Tasmanien 1950) 2 1878 deres Barn
    Strædet 7 [FT1845:173, FT1850:216, FT1860:215, FT1870:211ff, FT1880:200]      
200 127 Niels Hansen [FT1840:964, FT1845:175, FT1850:218, FT1860:215, FT1880:200] (gift 15/11 1839, kirkebog #6, død 21/12 1881, 70 år, gift Husmand jfr. gl. kirkebog+NY) 68 1812 Husfader, Dagleier ved Savarbeide
201 127 Ane Margrethe Hansdatter [FT1840:965, FT1845:176, FT1850:219, FT1860:216, FT1880:201] (kirkebog: død 1/4 1886, 72 år, som enke efter NH) 66 1814 hans Hustru
    Skovstrædet 5       
202 128 F1  Hans Peter Hansen (link til historien om ham) (Hans Peder Hansen) [FT1850:321, FT1860:265, FT1880:202, FT1901:49, FT1906:596, FT1916:209, FT1925:119, FT1930:47] 30 1850 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide [søn af Hans Larsen og Kirsten Pedersdatter]
203 128 F1 Sise Marie Hansen (Sidse Marie Hansen) (link til historien om hende) [gift 5/6 1874, FT 1880:203, død 9/5 1887, 44 år ,jfr. kirkebog] 36 1844 hans Hustru
204 128 F1 Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 deres Barn
205 128 F1 Vilhelm Hansen (link til historien om ham) [FT1880:205, FT1906:517, FT1916:171] 3 1877 deres Barn
206 128 F1 Cathrine Mathilde Hansen (Katrine Mathilde Johansen) 0 1880 deres Barn
207 128 F2 Hans Larsen [FT1840:1129, FT1845:23, FT1850:315, FT1860:262, FT1880:207, d. 19/6 1885, fattiglem 64 år, enkemand, jfr. kirkebog] 59 1821 Husfader, Aftægtsmand. Dagleier ved Skovarbeide [far til Hans Peder Hansen]
208 128 F2 Kirsten Pedersdatter [FT1840:903, FT1845:24, FT1850:316, FT1860:263, FT1880:208, død 4/2 1884, 69 år, gift m. Væver HL, jfr. kirkebog] 64 1816 hans Hustru
209 128 F2 Marie Hansdatter [FT1850:320, FT1860:263, FT1880:209, FT1901:52] 33 1847 deres Datter
210 128 F2 Jens Hansen [FT1860:268, FT1880:210] 22 1858 deres Søn, Dagleier ved Agerbruget
    fmtl. Skovstrædet 10 (jfr. R.P. FT1901:57)      
211 129 Rasmus Petersen [FT1901:57] 43 1837 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
212 129 Maren Kirstine Nielsdatter 42 1838 hans Hustru
213 129 Anne Kirstine Margrethe Petersen 17 1/10 1862 deres Datter, Sypige [bliver gift 10/6 1887, jfr. kirkebog]
214 129 Anna Dorthea Petersen 3 1877 deres Datter
    Skovstrædet 11      
215 130 Peder Pedersen Post [d. 14/5 1888Kirkebog ‘Peder Pedersen (Post)’] [FT1860:290, FT1870:262, FT1880:215] 65 1815 Husfader, Material Kusk
216 130 Johane [Johanne] Catrine Larsdatter 55 1825 hans Hustru
217 130 Anne Kirstine Petersen 14 1866 deres Barn  [afkrydset i felt: “Uden Forstands-evner (Idioter)”]
    Skovstrædet 7      
218 131 Kleophas Nielsen (Cleophas Nielsen) [FT1845:49, FT1850:297, FT1860:294, FT1880:218, d. 10/8 1887 enkemand 78 år, jfr. kirkebog] 70 1810 Husfader og Husmand
219 131 Ane Marie Hansdatter [FT1840:912, FT1845:50, FT1850:298, FT1860:295, FT1880:219, d. 25/5 1881] 71 1809 hans Hustru
220 131 Johannes Cleophassen (Johannes Christopher Cleophassen) [FT1850:300, FT1860:296, FT1880:220. I 1881 udvandret til Iowa, USA, jfr. Udvandrerdatabasen nr. 28] 33 1847 deres Søn, Matros
    Busenevej 36 “Kongsbjerggård”     [FT1890 familie 12]
221 132  Jens Christensen (ikke Jens Kristensen) [FT1850:94, FT1860:64, FT1880:221, d. 10/5 1891 aftægtsmand 78 gift] 66 1814 Husfader, Gaardmand
222 132 Maren Pedersdatter (Maren Christensen) [FT1850:95, FT1860:65, FT1880:222] 62 1818 Husmoder
223 132 Peter Christian Jensen [Peter Jensen udvandrer i 1894 til New York – nr. 50 på udvandrerbasen] 19 1861 deres Søn
224 132 Kirsten Christoffersen 17 1863 Tjenestepige
225 132 Lars Peter Jensen 14 1866 Dreng
    Holstenerhuset i Klintholm Bjergmark i dag Klintholmvej 4 (men se også næste hus!!)      
226 133 F1 Anders Pedersen (får senere gården på Kraneledv. 12) [FT1860:282, FT1880:226, FT1890:17, FT1901:179, FT1906:700, FT1916:104, d. 1/3 1919] 28 1/3 1851 Tømrer, Husfader
227 133 F1 Kirstine Jørgensdatter (Ane Kirstine Pedersen) [FT1880:227, FT1890:18, FT1901:180, FT1906:701, FT1916:105, FT1925:164, d. 23/4 1933] 30 18/10 1849 Husmoder
228 133 F1 Peter Andreas Pedersen (Historien om Peter Andreas Petersen og familie) [FT1880:228, FT1890:20, FT1901:væk, FT1906:652, FT1916:126, FT1925:18, FT1930:92, d. 4/1 1933]  3 25/6 1876 Søn (og senere købmand på Busenevej 8)
229 133 F1 Jens Jørgen Petersen (Jens Jørgen Pedersen) [f. 13/12 1877 på ‘Klintholm Bjergmark’ jfr. kirkebog ved død, FT1880:229, FT1901:væk, FT1906:653, død 16/3 1915, kirkebog] 2 31/12 1877 Søn
230 133 F1 Frederik Petersen (Frederik Pedersen) [FT1880:230, FT1890:21, FT1901:181] 0 5/6 1879 Søn
231 133 F1 Marie Hemmingsdatter [FT1845:79, FT1850:331, FT1860:280, FT1880:231, FT1890:19] 64 1816 Aftægtskone, Husfaderens Moder [enke]
232 133 F2 Karen Kirstine Pedersdatter (iflg. kirkebog: 20/2 1881 døde hun som 75-årig enke efter hmd. Jens Sørensen, Klintholm Bjergmark) [FT1840:864, FT1845:220, FT1850:335, FT1860:284, FT1880:232] 75 1805 Husmoder, lever af sin Jord [enke]
233 133 F2 Else Margrethe Jensdatter (Else Margrethe Rasmussen) 37 1843 Datter [udvandret til USA og gift i Wisconsin juli 1882]
234 133 F2 Kristine Henriette Cederholm [død 9/7 1880 iflg. kirkebog – altså kort efter folketælling, hvorefter moren udvandrer!] 5 31/12 1874 sidstnævntes uægte Barn (iflg. kirkebog ved dåb var Anders Petersen den ene fadder)
     et hus (børn iflg. kirkebog født Klintholm Bjergmark,, hvor der måske har været et hus ud over ‘Holstenerhuset’?!)      
235 134 F1 Jens Jensen [FT1860:277, FT1880:235] 42 1838 Husfader, Arbeidsmand (gift 2. gang 19/2 1869, 1. kone d. 13/12 1868, Bodil Sophie Pedersdatter)
236 134 F1 Kirsten Hansdatter 45 1835 hans Kone
237 134 F1 Svend Julius Laurits Kristian Jensen 9 1871 deres Søn
238 134 F1 Bodild Sofie Kirstine Jensen (Bodil Sophie Kirstine Frederiksen) 7 1873 deres Datter
239 134 F1 Jens Jensen (f. 11/12 1874 i Klintholm Bjergmark) 5 1875 deres Søn
240 134 F2 Niels Jakob Petersen [Iflg. udvandrerbasen er hele familie 134F2 – på nær ham! – udvandret i 1881 til Muskegon i Michigan, USA nr. 19-25 på listen – han er formentlig rejst i forvejen] 34 1846 Husfader, Arbejdsmand
241 134 F2 Ane Marie Jakobsen (Ane Marie Jakobsdatter) 32 1848 hans Kone [gravid med Dorthea Kirstine Pedersen f. 29/6 1880]
242 134 F2  Hans Jakob Petersen (Hans Jacob Pedersen) 7 1873 deres Søn
243 134 F2 Julie Kristine Pedersen 6 1874 deres Datter
244 134 F2 Peter Petersen (Peder Pedersen) 4 1876 deres Søn
245 134 F2 Carl Christian Petersen (Karl Christian Pedersen) 3 1877 deres Søn
246 134 F2 Lars Peter Petersen (Lars Peter Pedersen) 2 1878 deres Søn
247 134 F2 Jens Jørgen Petersen (Jens Jørgen Pedersen) 0 1880 deres Søn
248 134 F2 Jakob Larsen [kirkebog: død 2/10 1885 Aftægtshusmand i Klintholm Bjergmark, 82 år, enkemand] 77 1803 Husmoderens Fader, Aftægtsmand  [enkemand] (Han må altså være blevet boende i huset i 4 år efter at resten af familien udvandrede i 1881)
    Busenevej 5       
249 135 Peter Jakob Hemmingsen [FT1880:249, FT1901:39, FT1906:655, FT1916:211] 29 31/3 1850 Husfader, Teglbrænder
250 135 Marie Larsen [FT1880:250, FT1901:40, FT1906:599, FT1916:212] 36 1844 Husmoder, hans Kone
251 135 Hemming Frederik Hemmingsen (f. 12/3 1872, gift  7/7 1893 med FT1880:4 Annette Kirstine Larsen, jfr. kirkebog, død 29/1 1909 som enkemand, jfr. kirkebog) [FT1880:251, FT:1906:600] 7 1873 deres Søn
252 135 Jens Peter Hemmingsen (Jens Peder Hemmingsen v. kirkebog) 5 1874 deres Søn [druknet 8/12 1889 i Hunosø ved ulykkestilf. på Isen]
253 135 Hanne Karen Kristine Hemmingsen 2 1878 deres Datter
    Rakkerbanken 3     [link til FT1890 familie 11]
254 136 Lars Pedersen [FT1834:111, FT1840:1065, FT1845?, FT1850:49, FT1860:59, FT1880:251, FT1890:67, FT1901:80] (død 30/3 1902, jfr. kirkebog: “Enkemand efter Ane Kirstine Jensdatter, søn af Peder Nielsen og Kirsten Frederiksdatter, Mandem.”) 49 1831 Husfader, Gaardmand
255 136 Ane Kirstine Jensdatter 41 1839 hans Kone
256 136 Jens Peter Petersen 18 1862 deres Søn
257 136 Karen Marie Petersen [bliver 25/3 1887 gift med herskabstjener på Klintholm, jfr. kirkebog] 15 28/3 1864 deres Datter
258 136 Niels Petersen [Udvandrer i 1894 til New York, USA nr. 54 på udvandrerbasen] 13 1867 deres Søn
259 136 Ane Kirstine Petersen [Kristine Petersen udvandrer 1893 til Chikago, Illinois, USA nr. 47 på udvandrerbasen] 11 1869 deres Datter
260 136 Line Gydel Lovine Elisabeth Petersen (fmtl. ‘Gyde Levine…’) 8 1872 deres Datter
261 136 Frederik Petersen [Fred. Petersen udvandrer 1893 til Chikago, Illinois, USA nr. 48 på udvandrerbasen] 5 1875 deres Søn
262 136 Ane Sofie Petersen 1 1879 deres Datter
263 136 Kirsten Frederiksdatter [FT1834:108, FT1840:1063, FT1845:225, FT1850:49, FT1860:59, FT1880:263, FT1890:69 Kirsten Petersen] 72 1808 Husfaderens Moder [enke]
    Rakkerbanken 1     [FT1890 fam. 10]
264 137  Hans Larsen (OBS: Der er 2 Hans Larsen f. 16/10 1841 og 23/12 1841! – dette er HL f. 23/12 1841) 38 23/12 1841 Husfader, Gaardejer (siden 1874)
265 137 Kirsten Jacobsdatter [FT1845:236, FT1850:61, FT1860:54, FT1880:265, FT1890:60] (død 12/6 1893) 37 1843 hans Kone, Husmoder (hans 1. kone)
266 137 Jacob Jensen [FT1840:1150,  FT1845:232, FT1850:57, FT1860:51, FT1870:77, FT1880:266, FT1890:61, d. 9/2 1890] 74 1806 Husmoderens Fader, Aftægtsmand (enkemand)
267 137 Ane Marie Petersen 19 1861 Tjenestepige
268 137 Hans Peter Hansen 14 1866 Tjenestedreng
269 137 Anna Kirstine Larsen 9 1871 Plejedatter
    Kraneledvej 12     [FT1870 nr. 70ff – FT1890 fam. 9 nr. 57-58]
270 138 Jørgen Jacobsen [FT1840:1147, FT1845:242, FT1850:67, FT1860:47, FT1870:70, FT1880:270] (gift 17/7 1863 med Marie datter af gmd. Jakob Jensen, Mandemarke, jfr. kirkebog, d. 3/6 1888, 53 år gift, kirkebog) 45 6/12 1834 Husfader, Gaardmand (Jørgen Jacobsen får fæstebrev 21/9 1864)
271 138 Marie Kirstine Jacobsdatter (gårdmandsdatter fra Rakkerbanken 1) [FT1890:57] 40 29/7 1839 (gift 17/6 1862)
272 138 Ane Kirstine Jakobsen [FT1890:58] 10 19/8 1869 deres Datter
273 138 Jens Hendrik Jakobsen 19 1861 Husfaderens Broder (halvbror), Tjenestekarl
274 138 Karen Margrethe Kristoffersen 17 1863 Tjenestepige
275 138 Jacob Jørgensen [FT1834:98, FT1840:1145, FT1845:240, FT1850:65, FT1860:45, FT1870:72, FT1880:138, d. 25/5 1885 i Magleby] 75 13/10 1804 Husfaderens Fader, Aftægtsmand [enkemand, dør 25/5 1885 (80) kirkebog]
    Kraneledvej 14     [FT1870 nr. 61ff  – FT1890 fam. 8]
276 139 Frederik Jensen [FT1845:246, FT1850:72, FT1860:1, FT1880:276, FT1890:52, d. 29/12 1891, jfr. kirkebog] 62 1818 Husfader, Gaardmand
277 139 Ane Kirstine Hansdatter FT1860:2, FT1880:277, FT1890:53, FT1901:186, FT1906:706, FT1916:4] 46 1834 hans Kone, Husmoder
278 139 Maren Kirstine Frederiksen [Udvandret til USA: Maren K. Frederiksen 25 ankom 1886 til Ellis Island N.Y. sammen med 12 andre fra Mandem. – og delte kahyt med nr. 87 Peter Olsen, som hun også blev gift med] 19 1861 deres Datter [tidligere gæt: senere  hustru til 747 Peter Jensen udvandret i 1894 med ham som Maren Kirstine Jensen,  nr. 50 og 51 på listen].
279 139 Lars Peder Frederiksen (Lars Peder Frederiksen) 17 1863 deres Søn
280 139 Hans Peter Frederiksen [FT1880:280, FT1890:54, FT1901:187, FT1906:707, FT1916:1, FT1925:166, FT1930:138] 15 1865 deres Søn
281 139 Marie Kristine Frederiksen (Marie Kirstine Larsen) [Iflg. udvandrerbasen sejler Marie K. Frederiksen til Iowa, USA i 1891 nr. 40 på listen] 9 1871 deres Datter
282 139 Ane Sofie Frederiksen (Anna Sophie Frederiksen) 7 1873 deres Datter
283 139 Margrethe Hansen (Margrethe Hansdatter) 77 1803 Husmoderens Moder, Aftægtskone [enke]