Arnold Larsen

Arnold Larsen var født Niels Arnold Sigurd Larsen i Hjembæk, Tudse Herred den 9/4 1905.

Den første folketælling han findes i for Mandemarke er fra 1940, som indtil videre også er den seneste på grund af arkivlovens 75-års frist.

Han var den 9/4 1933 blevet gift med den 19-årige Johanne, som var født Johanne Margrethe Hindborg i Magleby Sogn den 12/7 1913 var datter af Anton Carl Larsen og  Kirsten Katrine Larsen. Johanne Margrethes far Anton var født i Mandemarke den 28/1 1887 og døde den 7/12 1970 som 83-årig (link til Anton Carl Larsen på Geni.com), og hendes mor Kirsten Katrine var født 2/3 1882 og døde 28/4 1957 som 75-årig (link til Kirsten Katrine Larsen på Geni.com).

En af Antons 4 søskende var i øvrigt Christian Larsen (f. 14/4 1892 i Mandemarke, d. 30/6 1977), der som 29-årig var blevet gift med Sidse Kirstine Larsen (f. 20/4 1880, d. 16/3 1958) for hvem et foto af deres fælles gravsten her på hjemmesiden har givet anledning til historien ‘Sidse Kirstine og Christian Larsen‘.

Men tilbage til Arnold og Johanne som var blevet gift den 10/4 1933 og i 1940 havde i 1940 datteren Grethe boende hos sig. Hun var født Grethe Birgit Hindborg Larsen den 5/12 1933 (link til originalt skema med fremhævelse af de dagligt brugte fornavne):

Niels Arnold Sigurd Larsen 9/4 1905 Husfader Landarbejder 10/4 1933
Johanne Margrethe Hindborg Larsen 12/7 1913 Husmoder |218/294
Grethe Birgit Hindborg Larsen 5/12 1938 Barn  

I 1940 var Arnolds stillingsbetegnelse landarbejder. Ifølge Kurt Henriksen, som var søn af Gunnar Henriksen, der siden 1950 boede i Strædet 11, flyttede Arnold først i 1940’erne fra Busenevej 28 til et rødt træhus i Klintholm Havn overfor det senere Danland og arbejdede herefter i mange år for ‘Anker Larsen og Søn’.

Dagen før hans 25 års jubilæum i firmaet kørte Arnold den 28. maj 1970 i Klintholm Havn med sin traktor, da han var ved at flytte nogle bundgarnspæle. Her døde Arnold klemt ned under traktoren, han blev 65.

Arnold må være kommet til Mandemarke efter folketællingen i 1930, da han ikke er omtalt ved de tidligere folketællinger for Mandemarke. Men hans kone med efternavnet Hindborg er født i Magleby Sogn. Navnet Hindborg er ikke almindeligt, men hun findes heller ikke i Mandemarkes folketællinger før i 1940.

Dog findes der følgende i Mandemarke med navnet Hindborg ved folketællingen i 1901 (link til originalt skema):

Hans Peter Larsen 2/7 1833 Husfader Daglejer ved Agerbruget
Ane Margrethe Hindborg 10/11 1860 Husmoder  
Kristian Larsen 14/4 1892 Barn  
Karl Hindborg Larsen 15/9 1895 Barn

De boede i “Det røde Hus” matr. 1f, som er huset på  Busenevej 1 der den gang indeholdt 2 lejligheder og man kan se at ægteparret var blevet gift i 1881 og havde fået 5 børn.

Ane eller Anna Margrethe Hindborg Larsen findes også på stamtræssiden Geni.com, hvor man kan følge hendes forfædre og efterkommere og se et foto af hende og hendes mand. (Muligvis findes her svar på nogle af de spørgsmål, som ikke er besvaret i det følgende).

Johanne som vi startede med kan ikke have været deres barn, da hun var fra 1913 hvor hendes mor ville have været over 50, men hun kan meget vel være barn af et af deres 5 børn, hvoraf de ældste sikkert er fra 1880’erne.

I Mandemarke var der i 1906 følgende med navnet Hindborg:

Jørgen Hindborg 11/3 1852 Husfader Tømrermester
Marie Hindborg 7/10 1855 Husmoder  
Otto Hindborg 11/12 1894 Barn

Og de findes igen i 1916 og har formentlig allerede her boet på Busenevej 14:

Jørgen Hindborg 11/3 1852 Husfader Tømrermester og Landbruger
Marie Hindborg 4/10 1855 Husmoder  
Karoline Hindborg 16/11 1888 Barn (Aandssvag)

Igen i 1925 genfindes familien på Busenevej 14:

Jørgen Hansen Hindborg 11/3 1852 Magleby Husfader Tømrer, Aldersrentenyder
Marie Hindborg 7/10 1855 Magleby Husmoder

I 1925 findes der også som tjenestekarl på gården på Gurkebakken 12 den ugifte Karl Hindborg Larsen født 21/2 1909, som jo efter alderen meget vel kunne være en storebror til Johanne fra 1913.

På hjemmesiden er også en omtale af Maren Stine Hindborg, som var mest kendt som kone til Emil Julius Karlsen og dermed som mor til familien Carlsens efterkommere i landsbyen Mandemarke. Hun var født den 8/2 1867 og som det er blevet fortalt om hendes baggrund:

Familien havde den lille gård Hvilested. Den er forlængst brændt. I sin tid lå den på det jordstykke på højre hånd lige inden Klintholm, hvor der for efterhånden mange år siden har gået får.

Der tænkes formentlig på det sted på Klintholm Havnevej før byen, hvor der også i dag somme tider går får. Men stedet hører under Busemarke og ikke Mandemarke ejerlav og dækkes derfor ikke af folketællingerne her på hjemmesiden.

Mon ikke alle de omtalte personer ovenfor har rødder samme sted som Maren Stine?