Skovstrædet 1

I dag ejes huset af Claus Rasch som har overtaget det fra sine forældre Mette og Ole Rasch, der fortsat nyder at komme i huset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oktober 2013 – Skovstrædet 1 set fra Busenevej

Husets historie

skovstraede_RaschTerasse

Mette og Ole på terrassen ud mod Busenevej en svedende varm eftermiddag i sommeren 1999

Utroligt meget har ændret sig, siden Mette og Ole i april 1968 som den anden Københavnerfamilie købte fritidshus i Mandemarke for at realisere en drøm om at bo rigtigt på landet sammen med deres tre børn på dengang 2, 6 og 7 år.

Det der dengang undrede familien Rasch var, hvordan hele landsbyen syntes at være i familie med hinanden klistret sammen af ægteskaber på kryds og tværs (som du kan læse om i historien om landsbyen som én stor familie).

Til gengæld undrede de lokale sig over, hvorfor nogen ville give 50.000 kr. for sådan et faldefærdigt bindingsværkshus. Faktisk var der nogen som kaldte Ole Rasch rektor – for dem var det ikke umiddelbart forståeligt, hvordan en skolelærer skulle have råd til at betale så meget for et fritidshus.

Huset der tilhørte Klintholm Gods var dog også så faldefærdigt, at familien Rasch valgte at rive stort set det hele ned på nær noget af det indvendige og en gammel mur ud til den tidligere hønsestald. Ifølge BBR er huset dog stadig bygget i 1800!

Indtil kort før Mette og Ole købte Skovstrædet 1 boede vejmand Møller Johansen i huset. Han var blevet enkemand og flyttede derefter på plejehjem. Han havde været gift med Kristine, som var søster til Sofus Nielsen, der boede på Busenevej 4, så de har kunnet kigge over marken til hinanden.

Ved folketællingen i 1940 ses som nr. 10 og 11 på listen Møller Johansen og Martha Kristine Sofi Johansen, der begge var født i 1882, og var blevet gift den 27/11 1909 (mikrofilm af folketællingsskemaet ses ved at følge linket).

Selv beskriver Mette og Ole huset fra dengang i 1968 som følger:

Det var et helt faldefærdigt rødt bindingsværkshus med tegltag. Lige før vi overtog det var der indlagt koldt vand fra brønden ved Skovstræde 7. Der var endnu ikke afløb i køkkenet. Vandet fra køkkenvasken måtte bæres ud fra en spand placeret under vasken.

I stuehuset var der stald i den nuværende forstue og badeværelse. Her var ligeledes indrettet et gammeldags ‘das’. I køkkenet var der en lem til en kælder, som lå under hele den ene stue (kælderen blev sløjfet og fyldt op). Bag køkkenet var et lille bryggers/spisekammer. Der var brændekomfur og gruekedel i køkkenet. Gulvet var af teglsten. Der var ingen køkkenskabe men et langt bord med vask og forhæng for. Der var soveværelse ud mod vejen. En gang med hoveddør ud mod marken. En opholds- og spisestue med kakkelovn.

Nuværende soveværelse var ‘den fine stue’, hvor man efter sigende kun kom et par gange om året, nemlig til jul og pølsegilde. Der var trægulve og tapeter i disse rum. En stige førte op til loftet. Her var indrettet et lille værelse ud mod vejen, mens resten var høloft.

Fra deres lille terrasse kan Ole og Mette – som på billedet ovenfor – kigge over på Busenevej 4, den gård hvor landmanden Frede Nielsen boede frem til sin død i 1990. Ole savner Frede, der var en hyggelig og meget vidende person.

I det hele taget savner Ole livet fra dengang Mandemarke var en rigtig lokal landsby med egen købmand og tilkørende dagligvaresælgere.  “Her kom bagerbil to gange om ugen fra henholdsvis bageren i Borre og Nyborre. En slagter kom kørende fra Magleby. Der kom fiskebil og ølmand. Livet var meget anderledes dengang og beboerne var rigtige landboere”, fortæller Ole.

Men siden dengang i 1968 er der foruden flere Københavnere og pendlende tilflyttere kommet en håndfuld børnebørn til verden i Ole og Mettes liv. Og de har meget ofte været på overnattende besøg hos bedsteforældrene i Mandemarke, som i 2015 har foretaget et generationsskifte til Claus, som nu formelt ejer huset.

Det gamle stråtag kunne ikke mere, og Kuno tækkemand forstod at give plads til en kvist på første sal både ud mod østsiden op mod bakkerne og mod vestsiden mod Busenevej.

Skovstrædet 1

Der pålægges nyt stråtag i 2009

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Allerede et år efter har stråtaget fået den ‘rigtige’ farve (november 2010)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

31. marts 2013 – Sådan kan der også se ud i Mandemarke

Hvad ejendommens blad i den gamle tingbog fra 1927-2000 viser

Indtil tinglysningssystemet blev digitaliseret førte man oplysningerne ind i gamle håndskrevne protokoller, som alle kunne kigge i på tinglysningskontoret. Således også for denne ejendom – klik HER og se protokolbladet på ny fane efter at Statens Arkiver har affotograferet tinglysningsprotokollerne.

Ifølge tingbogen solgte C.C. Scavenius i 1969 huset til Ole Rasch – for 50.000 kr. Men godsets lejere havde også slidt godt og grundigt på huset indtil da. For yderligere 540 kr. købte Ole i 1976 et lille areal på 54 kvm. på den anden side af Skovstrædet, så der var plads til at parkere biler der. Det dyreste var nok landinspektøren.

Ved samme lejlighed i 1976 blev der som servitut blev der som servitut tinglyst et dokument angående “1) forbud mod parkeringsplads (nok undtaget privat parkering), campingplads, kiosk, restauration o.l. samt jagt, 2) forkøbsret for ejeren af Klintholm gods (se akt), tilladelse til samme til jagt.”

Det med forkøbsretten var på den tid en meget standardmæssig bestemmelse ved godsets overdragelser, mens risikoen for at nogen ville etablere campingplads, kiosk eller restaurant på denne ejendom nok har nok været meget begrænset, for ikke at sige teoretisk.

Typisk for godsejeren har nok været forbuddet mod at Ole eller andre skulle drive jagt i haven, samtidigt med at han selv har forbeholdt sig og fremtidige ejere retten til at gå på jagt – både i haven og på den lille parkeringsplads! Er man hurtig, skulle der nok være mulighed for en enkelt fasan, men …