Gunildsbjerg

Arne Lindahl: Udsigten fra Mandemarke Bakker mod Gunildsbjerg

Rent geologisk er Gunildsbjerg en isoleret bakke med flad top og stejle sider. Bakken ligger mellem Klintholm Gods og Busemarke og rejser sig med sine 83 meter (over havet) markant over områdets øvrige niveau. Som det et sted er forklaret om Gunildsbjergs opståen:

Høje Møns kuperede landskab er et af de mest imponerende eksempler på et randmoræneområde i Danmark. Naboskabet med Møns Klint gør ydermere, at man har en chance for at se ind i nogle af randmorænebakkerne. I klinten kan man se, at mange af bakketoppene udgøres af opskudte flager af skrivekridt. Det kan man inde i land også konstatere ved pløje-tid, når ploven skærer sig ned i højliggende skrivekridt. Ud over randmorænebakker, der er skubbet op af gletschere, findes der på Høje Møn også bakker, der er dannet ved nedsmeltning af dødis. En af disse er den imponerende kamebakke Gunildsbjerg.

2005-05-14-3845

Se nøje på dette foto af Gunildsbjerg, som er taget i 2005 med tele næsten henne fra trekanten, hvor Klintholmvej starter i Mandemarke. Kan du se de mange store og små ringe? Billedet er taget i maj måned, hvor græsset er begyndt at gro – og nogle steder gror det markant bedre! Der har måske en gang stået træpalisader eller andet omkring helligdomme? Hvis du har et bud på fænomenerne, må du gerne kontakte webmaster.

Én ting er i alt fald sikker: Gunildsbjerg har været et meget helligt sted før kristendommens indførelse!

Gunild er i øvrigt et gammelt pigenavn, som betyder kamp eller strid. Men på ældre kort er navnet stavet anderledes, så måske skal baggrunden for navnet findes et helt andet sted: På Sognekortet for Magleby fra 1816 (åbnes på ny fane) kaldes bakken nemlig ‘Gudnils Bierg’. På kortet over Klintholm Gods i 1823 (link til historien herom her på hjemmesiden) er det stavet ‘Gudnildsbjerg’. Med østmønsk dialekt skulle det første ‘d’ vist også blive (næsten?) stumt, og så er der jo ikke noget at sige til navnets udvikling væk fra forstavelsen ‘Gud-‘! Det forekommer i alt fald nærliggende at noget med Gud – eller måske snarere guder – samt måske (hellig?) ild kan have givet anledning til navnet på denne særegne geologiske formation.

Nationalmuseets bind 6 om Danmarks Kirker fra 1933 indeholder en meget udførlig omtale af Magleby Kirke, som imidlertid indledes med følgende forklaring (link til  pdf-fil af artiklen):

Kirken, hvis ældre Ejerhistorie ikke kendes, blev ved Salget af det mønske Krongods 1777 afhændet til Klintholm, hvorfra den overgik til Selveje 7. April 1910. De to Taarne skal være bygget af to ugifte og formuende Søstre, og Gunildsbakken SØ for Byen skal have sit Navn efter den ene af dem.

På kortet nedenfor er afmærket nogle af de tidligere identificerede gravhøje. Under kortet kan du se links til Nationalmuseets registreringer for nogle af dem. Vil du på en ny fane åbne et luftfoto af stedet, skal du klikke HER.

Klik på de blå understregede links nedenfor – (de andre mangler oplysninger)

156 157 (mangler) 158 (mangler) 159
160 (mangler) 161 162  

 

Link til Kultur Ministeriets side om fortidsminder, med omtale af Gunildsbjerg.

Se også kort over andre oldtidsminder ved Mandemarle – sydøst for landsbyen Mandemarke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fund 156

050507-156
SB 156 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
  Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
   
  Fredningsnr.:4230:90. Fredningsstatus: B (1945)
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 723458 / 6097820 Zone: 32
  Ejerlav 0320753 Klintholm Hgd., Magleby, matr.nr.: 1a (1945)
Stednavne “Gunildsbjerg” (1880)
   
Anlæg  
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
  Oldtid
  Længde: 18 m, bredde: 18 m, max. højde: 2.5 m (1945)
  Beskadiget i uvist omfang (1880)
  Overpløjet (1880)
  Antagelig ubeskadiget (1936)
  Antagelig ubeskadiget (1945)
Begivenheder  
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
  1880
  Berejser: Petersen,H.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  Berejsertekst:
  Paa Gunildsbjerg 3 nedpløjede Høje – iflg. Hoth. Hages Notitser skal der have ligget 4 til, som ikke kunne spores; om Fund i dem mindes ikke noget.
2 BESIGTIGELSE FORESTÅET AF MUSEUM
  1936
  Uspecificeret: Mathiassen,T.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  Forkortet originaltekst og resumé:
  En Høj paa Gunildsbjerg velbevaret.
3 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
  1945
  Berejser: Glob,P.V.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  NM “gule fredningslister”:
  “Gunildsbjerg”. Høj. 2 1/2 x 18 m. Enkelte Fodkredssten i Syd. Mindre Krater i Top. Bevokset i Ager.
4 TINGLYSNING AF AREAL ELLER PUNKT
  1945
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fund 159

050507-159
SB 159 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
  Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
   
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 723441 / 6097781 Zone: 32
Stednavne “Gunildsbjerg” (1880)
  Klintholm (1880)
   
Anlæg  
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
  Oldtid
  Overpløjet (1880)
  Beskadiget i uvist omfang (1880)
Begivenheder  
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
  1880
  Berejser: Petersen,H.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  Berejsertekst:
  Paa Gunildsbjerg 3 nedpløjede Høje – iflg. Hoth. Hages Notitser skal der have ligget 4 til, som ikke kunne spores; om Fund i dem mindes ikke noget.

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fund 161

050507-161
SB 161 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
  Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
   
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 723531 / 6097777 Zone: 32
Stednavne “Gunildsbjerg” (1880)
  Klintholm (1880)
   
Anlæg  
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
  Oldtid
  Beskadiget i uvist omfang (1880)
  Overpløjet (1880)
Begivenheder  
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
  1880
  Berejser: Petersen,H.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  Berejsertekst:
  Paa Gunildsbjerg 3 nedpløjede Høje – iflg. Hoth. Hages Notitser skal der have ligget 4 til, som ikke kunne spores; om Fund i dem mindes ikke noget.

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fund 162

050507-162
SB 162 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
  Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
   
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 723477 / 6097744 Zone: 32
Stednavne “Gunildsbjerg” (1880)
  Klintholm (1880)
   
Anlæg  
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
  Oldtid
  Beskadiget i uvist omfang (1880)
  Overpløjet (1880)
Begivenheder  
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
  1880
  Berejser: Petersen,H.
  Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
  Berejsertekst:
  Paa Gunildsbjerg 3 nedpløjede Høje – iflg. Hoth. Hages Notitser skal der have ligget 4 til, som ikke kunne spores; om Fund i dem mindes ikke noget.

Til TOP