Gurkebakken 6 “1925”

Matr. 15c blev i 2003 købt af Vivi Schlechter og Uffe Hofman Andersen for 1.150.000 kr., men de har pr. 14/5 2020 solgt ejendommen for 1.995.000 på godt en måned.

De nye ejere er Birthe Stoumann Fosgrau og Lars Stoumann Fosgrau Jensen, som ønskes velkommen til Mandemarke-matriklen.

Huset – som kan ses fra luften ved at klikke HER – er bygget i 1925 (link til BBR).

Og tænk hvad folk så kaldte huset på Gurkebakken 6 før man fik adresser? “1925”!

Hele historien om huset fra 1925 til 2003 mangler at blive skrevet, men de gamle tingbøger og især hjemmesidens folketællinger kan dog bidrage med en del.

Tinglysninger

Dette er den gamle tinglysningsprotokol for matr. 15c fra tiden før tinglysninger skete digitalt! Her får man et samlet overblik over ejerne, lige fra Landbrugsministeriets godkendelse den 26/3 1925 af udstykningen af matr. 15 c på 1.380 m2 frem til 1987.

Først blev der kort efter i 1925 tinglyst skøde fra Niels Jørgen Nielsen til Niels Peter Rasmussen.

Næste gang der skete ændringer var i 1952, hvor Niels Peter Rasmussen er død – eller hans kone er det, hvis hun har siddet i uskiftet bo med deres børn. Der bliver nemlig tinglyst en skifteretsattest, for at arvingerne kan videreoverdrage ejendommen til Aksel Marius Rasmussen for 24.000 kr.

I 1971 sælger han den til Jørgen Schleimann for 80.000 kr. Det svarer til omtrent en tredobling af prisen efter 20 år. Det har været mens han var programredaktør og souschef for Radioavisen. Han blev senere administrerende direktør og første programchef for TV2 (1987-92).

Men allerede i 1975 videresælger Schleimann den til Erik Lutsig (så vidt navnet kan tydes) for 310.000 kr. Det svarer næsten til en firedobling af prisen på 4 år! Man må formode at ejendommen i den periode har undergået en omfattende modernisering.

I 1987 bliver der tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Kirsten Lutsig. Om det er hans kone eller hans datter er ikke til at vide.

Men her slutter tinglysningssporet så.

Hvad folketællingerne kan fortælle

Den seneste folketælling der er offentlig tilgængelig er fra 1940 (link til originalt skema). Her er beboerene på matr. 15c følgende:

Niels Peter Rasmussen 16/1 1869 Husfader, Lever af Formue
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder

De kursiverede navne var dem de brugte i det daglige. Det er altså et ældre ægtepar på 71 der bebor huset. Det fremgår af folketællingsskemaet at de var blevet gift den 22/7 1892, så de nærmer sig deres guldbryllup (til dem der ikke ved det, er det når man har været gift i 50 år).

1930 (link til originalt skema) boede de der også:

Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Nordamerika Husfader Forh. Landbruger  
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Magleby Sogn Borre Husmoder gift 1892 / 3 børn

Deres fødesteder viser at Niels Peter altså er født i Nordamerika. Det skete ofte at folk udvandrede til USA, får så senere at vende tilbage, hvis det ikke svarede til forventningerne, eller i enkelte tilfælde at man havde tjent penge nok. At Niels Peter  netop var barn af en sådan familie fremgår af en anden historie her på hjemmesiden, nemlig den om Niels Peter Rasmussen, som ved lov af 29/3 1901 fik dansk statsborgerskab da han altså var 32!

 1925 (link til originalt skema). Den 5. november var der ikke registreret nogen personer på mtr. 15c. Da vi ved at huset er blevet opført i 1925, kan forklaringen være Niels Peter og hans kone ikke er flyttet ind  i huset endnu.

Og det passer godt med at vi i 1925 finder dem på Skansevej 2 (matr. 10a) i følgende husstand:

Aksel Marius Rasmussen 2/8 1900 Magleby Husfader Gårdejer
Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Nordamerika Husfader Rentier
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Magleby Husmoder
Niels Sander Andersen 12/12 1904 Skt. Jørgenbjerg, Dalkilde Tjenestekarl
Elise Kristine Karlsen 19/8 1902 Magleby Husassistent

Niels Peter, som her er ‘Rentier’ (i 1940 levede han af formue) bor på gården her hos gårdejer Aksel Marius Rasmussen. Ved folketællingen i 1916 havde skattevæsenet i øvrigt senere påført oplysning om personernes formue og indkomst, og her var Niels Peder meget langt fra at være rentier, idet han ingen formue havde!

Marius var i 1925 ikke selv er gift endnu, men det blev han i 1928 som man kan se af folketællingen i 1930, hvor hans forældre jo også var flyttet til Gurkebakken 6.

Som det fremgår af historien om Niels Peter Rasmussen boede hans mor også på gården ved folketællingen i 1916 som 77-årig, og det viser sig at gården på Skansevej 2 faktisk været drevet af en række generationer af samme familie, som altså har haft gården i fæste (arvefæste) formentlig lige siden gården blev flyttet ud fra Mandemarke i forbindelse med udskiftningen i 1803! Og som man kan læse under den foreløbige historie om Skansevej 2 ejes den formentlig i dag af en efterkommer efter Marius!

Marius, der som næste generation overtog gården mellem 1916 og 1925, var i øvrigt det ene af Niels Peters og Ane Kirstines børn. De havde også en søn der var 7 år ældre end Marius, nemlig Niels Jørgen fra 1893. Han havde i 1915 havde købt gården på Busenevej 40, som man også kan læse om under historien om Niels Peter.

Brødrene Marius og Niels Jørgen har altså hver ejet en gård: Gårdene på Skansevej 2 og Busenevej 40, som i fugleflugtslinie kun ligger omkring 1 km. fra hinanden. Med forældrene i huset på Gurkebakken 6 har hele familien Rasmussen altså have haft let ved at besøge hinanden, og brødrene har måske også kunnet hjælpe hinanden ved markarbejdet eller andet.