Fund 181

 

050507-181
SB 181 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 725078 / 6096360 Zone: 32
Ejerlav 0320756 Mandemarke By, Magleby, matr.nr.: 14 (1880)
Stednavne Mandemark (1880)
Omgivelser Dyrket mark/have (1902)
Anlæg
1 GRAV, MEGALITGRAV. Antal: 1
Tragtbægerkultur
Svært beskadiget (1880)
2 FUND, DEPOT. Antal: 1
Yngre Bronzealder
Begivenheder
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
1880
Berejser: Petersen,H.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
Berejsertekst:
I nø. Hjørne har ligget en for ikke mange Aar siden sløjfet Stendysse; et Kammer dannet af 2 Stene med en flad Sten ovenpaa og omsat med Sten.
2 USPECIFICERET GRAVNING I FORB. M. LAND- OG SKOVBRUG
1902
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Topografisk arkiv). Journalnr: 37/02
3 GENSTANDE MODTAGET SOM GAVE TIL MUSEUM
1902
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Topografisk arkiv). Journalnr: 37/02
Forkortet originaltekst og resumé:
Fund af lerkar med depot af bronzeringe og spiraler i sløjfet dyssekammer.
Genstande
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7739 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7738 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7737 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7736 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7735 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7734 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7733 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7732 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7731 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7730 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7729 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7729 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: B7729-39,AdB7739 (1902)
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid: A19819 (1902)