Skovstrædet 4 (Nyt 10/2018)

Det ældste hus i Mandemarke ejes i dag af Tine Søderlund og Flemming Philipsen.

Alt grønnes en tidlig majdag 2017 og det nye stråtag stråler (klik for at se huset 6 måneder før).

Husets historie

Det hvide bindingsværkshus med nyt stråtag i 2017 er ifølge BBR (Bygnings- og boligregistret) opført i 1725 og hører således til et af de ældste huse på Østmøn. På det gamle kort fra 1798 (som kan ses ved at klikke her) ser det dog ud som der her ligger en gård med mange fag parallelt med Skovstrædet, hvor huset i dag ligger på tværs!

Muligvis er huset opført med materialer fra von Lützows 63 fag store gård, der stod færdig omkring 1690. (Læs evt. mere om von Lützow under hovedmenuen om historien – Om de onde år i 1600-tallet).

Det stråtækte – og senere nedrevne – lille hus foran huset som ses på fotoet længere nede, fungerede indtil slutningen af 1960’erne som das for den unge Dagny og gamle Nora, der havde hver deres lejlighed i den dengang ret så faldefærdige bondeidyl. Indgangen gik gennem den brede blå dør på vestsiden mod skolen, som førte ind til en lille entre med døre ind til de to damers lejligheder.

I historien om Mandemarke som en stor familie, da københavnerne begyndte at komme i 1968, kan man læse følgende: “I Skovstrædet 4 boede Dagny, som var datter af Marie Nielsen (ikke Marie Møller som der tidligere har stået), som den gang boede i ved siden af i Skovstrædet 6. Hos Marie boede sønnen Jens Christian.”

Huset blev solgt af Klintholm Gods og renoveret relativt grundigt først i 1970’erne, men helt færdig blev det aldrig. Blandt andet var der ingen trappe op til en indsænket balkon på første sal med udsigt til bakkerne og marken syd for huset.

I 1976 blev der tinglyst skøde fra P. Scavenius til Børge Hjelm Petersen – for 95.000 kr.

Samtidigt fik godset tinglyst en bestemmelse, som også genfindes ved andre af godsets salg af sine ejendomme. Udover forkøbsret og tilladelse til jagt for ejeren af Klintholm gods, var der udover forbud mod jagt for ejerne af Skovstrædet 4 også forbud mod udstykning af grunden. Hvis man har svært ved at forestille sig nødvendigheden af disse forbud, er det ingenting imod hvad der også blev tinglyst forbud imod: Parkeringsplads, camping, kiosker, restauration o.l.! Der var nok tale om en standardtekst man fra godsets side anvendte, uden hensyn til hvor relevant den måtte være.

I 1985 blev huset solgt til Ib Abildgaard Nielsen og Susanne Hansen – for 290.000 kr. (offentlig vurdering: 210.000). Der har nok været noget som ikke var helt afklaret for de 2 købere, for mindre en 3 måneder efter at de selv havde fået tinglyst skøde, blev der tinglyst et nyt skøde til John V. Larsen – for kr. 332.860,66 kr. Han videresolgte i 1987 huset til Helle Gustavsen og Jack Nielsen for 330.000 kr. Og heller ikke de holdt længe ved!

skovstraede_SorenLarsenI 1989 købte Søren Larsen huset for 315.000 kr. (den offentlige vurdering var 240.000).

Søren arbejdede som statistiker hos den store danske koncern Novo Nordisk, der da han arbejdede der blandt andet fremstillede medicin til sukkersygepatienter og enzymer til vaskepulverproducenter. Søren Larsens job bestod i at finde talmæssige sammenhænge i de enorme undersøgelser, der altid er en del af virkeligheden når en lovende laboratorieopdagelse starter en vandring mod at blive et produkt, som vi kan købe på apoteket.

skovstraede_dasSorensen

Den idyliske lille stråtækte bygning kunne minde om et lille hus fra gamle dage på Færøerne. Men det var husets tidligere “das”, som siden blev indrettet som brænde- og redskabsskur indtil det faldt helt sammen omkring 2010.

Når Søren Larsen var i Mandemarke dyrkede han freden og idyllen. Af samme grund havde han hverken TV eller telefon installeret i det gamle bondehus. Til daglig boede Søren på Sprogøvej på Frederiksberg, men han kendte Møn fra sin barndom, hvor han gik i skole i Stege. Søren døde i 2002 efter mange års nyresygdom.

Huset blev herefter overtaget af Kirsten Combs, der for mange år siden var udvandret fra Danmark til Los Angeles, og derfor drømte om ‘et gammelt hus på landet’ i Danmark, som hun kunne bruge når hun kom på ferie og besøgte familie og venner i Danmark. Det har nok også moret hende at fortælle sine amerikanske bekendte i Los Angeles, at hun havde et hus i Danmark som var opført i 1725! (Los Angeles blev officielt grundlagt i 1781!)

Efter at hendes heldbred ikke længere rakte til at passe det gamle hus med respekt for dets historie, solgte hun det i 2016 til Tine Søderlund og Flemming Philipsen. De har givet huset en tiltrængt istandsættelse og fået skabt lys og luft omkring det smukke hus, idet det efterhånden var groet meget til.

Det er den mest respektfulde istandsættelse man kan forestille sig at give et næsten 300 år gammelt hus, der nu fremstår som en perle i Mandemarke. Deres istandsættelse af ejendommen fortjente at blive tildelt et diplom af “Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Møn kommune”. Der har ikke siden 1991 været nogen i Mandemarke, som har modtaget foreningens påskønnelse af en smuk istandsættelse af et hus.

Og et år efter at dette var skrevet fik Tine og Flemming ‘Diplom 2018 for god istandsættelse’ (desværre med en anden adresseangivelse end ‘Strædet 4’):

skovstraedet-4-2016-07-22

skovstraedet-4-2016-11-27

To billeder der viser stadier i renoveringen af den gamle nordgavl og det nye stendige (til venstre fra juli 2016, til højre fra november samme år men før fornyelsen af stråtaget).

skovstraedet-4-2016-11-27-122

27. november 2016 Solen står lavt klokken 12 – og klik for at se huset godt 3 måneder senere!

Man kan godt se at det gamle stråtag trænger til at blive fornyet. Og det blev det et par måneder senere – klik på fotoet og se!

Hvad folketællingerne kan fortælle

Husets historie længere tilbage kan man finde oplysning om via de gamle folketællinger her på hjemmesiden. Selv om man ikke skrev adresser – som ‘Skovstrædet 4’ – kan man være heldig at finde oplysning om matrikelnumrene på ejendommene, selv om man heller ikke  altid havde styr på disse.

Selv om der er folketællinger i 1940, 1930, 1925 og 1916 skal vi helt tilbage til folketællingen i 1906, før matr. 46 kan findes (link til det originale skema):

Niels Kristian Nielsen 1873 Husfader Daglejer ved Agerbrug
Anna Nielsen 1877 Husmoder Daglejer ved Agerbrug
Dorthea Nielsen 1903 Barn
Ella Nielsen 1894 Plejebarn
Ane Kirstine Rasmussen 1851 Husmoder, Ugift Malkning, Vask og Rengøring
Rasmus Hansen 1848 Husfader Landpostbud
Marie Hansen 1858 Husmoder

I 1901 var følgende personer registreret i matr. 46 (originalt skema):

Lars Petersen Enkemand Husfader Fhv. Gårdmand Aftægt
Line Petersen Ugift Barn Syerske

Af det originale folketællingsskema pr. 1/2 1901 kan man yderligere se at Lars Petersen var født i 1830, at han var blevet gift i 1860 og var blevet enkemand i 1862. Der var 7 levende børn i ægteskabet (foruden 2 døde), hvor datteren Line som var født i 1882 altså stadig boede hjemme som 18-årig hos sin 70-årige far.

Lars Petersen kom fra gården på Rakkerbanken 3som man kan se af folketællingen i 1880, hvor man ser alle 7 børn samt Lars Pedersens gamle mor:

Lars Pedersen 49 1831 Husfader Gaardmand
Ane Kirstine Jensdatter 41 1839 hans Kone
Jens Peter Petersen 18 1862 deres Søn
Karen Marie Petersen 15 1865 deres Datter
Niels Petersen 13 1867 deres Søn
Ane Kirstine Petersen 11 1869 deres Datter
Line Gydel Lovine Elisabeth Petersen 8 1872 deres Datter
Frederik Petersen 5 1875 deres Søn
Ane Sofie Petersen 1 1879 deres Datter
Kirsten Frederiksdatter 72 1808 Husfaderens Moder, Enke

Det er den ældste søn som formentlig omkring 1890 har overtaget gården. I alt fald er han i 1901 gårdejer med 3 børn hvoraf det første er født i 1890.

Tre af hans yngre søskende findes på uddraget fra et register over udvandrerne fra Mandemarke som ligger her på hjemmesiden. Niels  udvandrer i 1894 til New York, hvorfra hans sandsynligvis er rejst videre (han er nr. 54 på udvandrerbasen). Hans lillesøster er som Kristine Petersen udvandret i 1893 til Chikago, Illinois, USA (nr. 47 på udvandrerbasen) sammen med lillebroren Fred. Petersen (nr. 48 på udvandrerbasen).

Man kan også finde Lars Pedersen på gården på Rakkerbanken nærmest Mandemarke i 1860 som familie nr. 159.

Hvem der før 1901 har boet i huset på Skovstrædet 4 har det ikke været muligt at fastslå.