Skovstrædet 4

Det ældste hus i Mandemarke ejes i dag af Tine Søderlund og Flemming Philipsen.

Alt grønnes en tidlig majdag 2017 og det nye stråtag stråler (klik for at se huset 6 måneder før).

Husets historie

Det hvide bindingsværkshus med nyt stråtag i 2017 er opført i 1725, og det hører således til et af de ældste huse på Østmøn. Muligvis blev det opført med materialer fra von Lützows 63 fag store gård, der stod færdig omkring 1690. (Du kan læse mere om von Lützow under hovedmenuen om historien – Om de onde år i 1600-tallet).

Det stråtækte – og senere nedrevne – lille hus foran huset (se foto længere nede) fungerede indtil slutningen af 60’erne som das for den unge Dagny og gamle Nora, der havde hver deres lejlighed i den dengang ret så faldefærdige bondeidyl. Indgangen gik gennem den brede blå dør på vestsiden mod skolen, som førte ind til en lille entre med døre ind til de to damers lejligheder.

Huset blev solgt af Klintholm Gods og renoveret relativt grundigt først i 70’erne, men helt færdig blev det aldrig. Blandt andet var der ingen trappe op til en indsænket balkon på første sal med udsigt til bakkerne og marken syd for huset.

I 1976 blev der tinglyst skøde fra P. Scavenius til Børge Hjelm Petersen – for 95.000 kr. Samtidigt fik godset tinglyst en bestemmelse, som også genfindes ved andre af godsets salg af sine ejendomme. Udover forkøbsret og tilladelse til jagt for ejeren af Klintholm gods, var der udover forbud mod jagt for ejerne af Skovstrædet 4 også forbud mod udstykning af grunden. Hvis man har svært ved at forestille sig nødvendigheden af disse forbud, er det ingenting imod hvad der også blev tinglyst forbud imod: Parkeringsplads, camping, kiosker, restauration o.l.! Der var nok tale om en standardtekst man fra godsets side anvendte, uden hensyn til hvor relevant den måtte være.

I 1985 blev huset solgt til Ib Abildgaard Nielsen og Susanne Hansen – for 290.000 kr. (offentlig vurdering: 210.000). Der har nok været noget som ikke var helt afklaret for de 2 købere, for mindre en 3 måneder efter at de selv havde fået tinglyst skøde, blev der tinglyst et nyt skøde til John V. Larsen – for kr. 332.860,66 kr. Og han videresolgte i 1987 huset til Helle Gustavsen og Jack Nielsen for 330.000 kr. Heller ikke de holdt længe ved.

skovstraede_SorenLarsenI 1989 købte Søren Larsen huset for 315.000 kr. (den offentlige vurdering var 240.000).

Søren arbejdede som statistiker hos den store danske koncern Novo Nordisk, der da han arbejdede der blandt andet fremstillede medicin til sukkersygepatienter og enzymer til vaskepulverproducenter. Søren Larsens job bestod i at finde talmæssige sammenhænge i de enorme undersøgelser, der altid er en del af virkeligheden når en lovende laboratorieopdagelse starter en vandring mod at blive et produkt, som vi kan købe på apoteket.

skovstraede_dasSorensen

Den idyliske lille stråtækte bygning kunne minde om et lille hus fra gamle dage på Færøerne. Men det var husets tidligere “das”, som siden blev indrettet som brænde- og redskabsskur indtil det faldt helt sammen omkring 2010.

Når Søren Larsen var i Mandemarke dyrkede han freden og idyllen. Af samme grund havde han hverken TV eller telefon installeret i det gamle bondehus. Til daglig boede Søren på Sprogøvej på Frederiksberg, men han kendte Møn fra sin barndom, hvor han gik i skole i Stege. Søren døde i 2002 efter mange års nyresygdom.

Huset blev herefter overtaget af Kirsten Combs, der for mange år siden var udvandret fra Danmark til Los Angeles, og derfor drømte om ‘et gammelt hus på landet’ i Danmark, som hun kunne bruge når hun kom på ferie og besøgte familie og venner i Danmark. Det har nok også moret hende at fortælle sine amerikanske bekendte i Los Angeles, at hun havde et hus i Danmark som var opført i 1725! Los Angeles blev officielt grundlagt i 1781.

Efter at hendes heldbred ikke længere rakte til at passe det gamle hus med respekt for dets historie, solgte hun det i 2016 til Tine Søderlund og Flemming Philipsen. De har givet huset en tiltrængt istandsættelse og fået skabt lys og luft omkring det smukke hus, idet det efterhånden var groet meget til.

Det er den mest respektfulde istandsættelse man kan forestille sig at give et næsten 300 år gammelt hus, der nu fremstår som en perle i Mandemarke. Deres istandsættelse af ejendommen fortjener at blive tildelt et diplom af “Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Møn kommune”, hvis foreningen stadigvæk eksisterer. Der har ikke siden 1991 været nogen i Mandemarke, som har modtaget foreningens påskønnelse af en smuk istandsættelse af et hus.

Og et år efter at dette var skrevet fik Tine og Flemming ‘Diplom 2018 for god istandsættelse’ (ganske vist med forkert husnummer):

skovstraedet-4-2016-07-22

skovstraedet-4-2016-11-27

To billeder der viser stadier i renoveringen af den gamle nordgavl og det nye stendige (til venstre fra juli 2016, til højre fra november samme år men før fornyelsen af stråtaget).

skovstraedet-4-2016-11-27-122

27. november 2016 Solen står lavt klokken 12 – og klik for at se huset godt 3 måneder senere!

Man kan godt se at det gamle stråtag er ved at trænge til at blive fornyet. Og det blev det et par måneder senere – klik på fotoet og se!

Husets historie længere tilbage kan man via de gamle folketællinger, der nu ligger her på hjemmesiden, være heldig at finde noget om. Selv om man ikke skrev adresser – som ‘Skovstrædet 4’ – kan man ofte finde oplysning om matrikelnumrene på ejendommene (selv om man vist ikke engang altid havde styr på disse).

I 1901 var følgende personer registreret i matr. 46:

620 121 Lars Petersen M Enkemand Husfader Fhv. Gårdmand Aftægt
621 121 Line Petersen K Ugift Barn Syerske

Af det originale folketællingsskema pr. 1/2 1901 kan man yderligere se at Lars Petersen var født i 1830, at han var blevet gift i 1860 og var blevet enkemand i 1862. Der var 7 levende børn i hans ægteskab (foruden 2 døde), hvoraf datteren Line som var født i 1882 altså stadig boede hjemme som 18-årig hos sin 70-årige far.

I historien om Mandemarke som en stor familie, da københavnerne begyndte at komme i 1968, kan man læse følgende: “I Skovstrædet 4 boede Dagny, som var datter af Marie Møller som den gang boede i Skovstrædet 6. Hos Marie boede sønnen Jens Christian.”

Der findes utvivlsomt også oplysninger om hvem der boede i huset ved de andre folketællinger – i 1940 og 1930, 1906, 1880, 1860, 1840, 1834, 1801 og 1787. Men de er endnu ikke blevet identificeret eller lokaliseret til huset her, som jo har ligget her siden 1725, da man ikke engang kan regne med matrikelnumrene selv om de evt. var oplyst på de gamle folketællingsskemaer.