Bylaugets aktiviteter de første år

Mandemarke Bylaug blev stiftet i 1995 og begyndte på sine arrangementer i julen 1997. Siden har der været afholdt flere og flere arrangementer hvert år, som man kan få et lille indtryk af fra billedserierne fra de senere år under Glimt og indtryk.

Nedenfor er historier fra nogle af de ældste arrangementer fra de CD-rom’er, der årligt blev udarbejdet fra 2000-2004 sammen med det indsamlede materiale om Mandemarke, som senere blev grundlaget for denne hjemmeside, da den blev startet i 2011.

Bylaugets første arrangement julen 1997

Brøndehøje Skanse Udflugt i 2000 – meget informativt referat med fotos. Senere tilføjelser i 2021:

  1. I Rigsarkivet er der fra Ingeniørkorpset og historisk tegningsarkiv fundet en udateret tegning formentlig fra starten af 1700-tallet af Brøndehøje Skanse, eller som der står i tegningens titelfelt (nøjagtigt translittereret): “Grundriss von der BrenoeHøye-Schantze A an Ende des Klints von Høye Møen, nebst dessen Prospect B., und den Profil C.” (der ses dog ikke noget C, mens der på profilen står et B). Det er planchen øverst til venstre, når du følger dette link

    Ingeniørkorpsets skitse af Brøndehøje Skanse (klik for at FORSTØRRE)

  2. Wikipedia: På stedet har tidligere ligget fiskerlejet Brøndehøje, som nævnes første gang 1250 (Bryndhøe). Byen blev af det danske kancelli i 1541 nævnt som et af de fire vigtigste sildemarkeder i Danmark. Byen gik tilbage sammen med sildefiskeriet fra 1580-erne, og da Brøndhøje blev skyllet bort ved en storm i 1625, blev den ikke genopbygget. I området er også den menneskeskabte Skansen, som første gang nævnes 1658. Stedet er en kreds omgivet af en vold med en sti, der går i en spiral opad, og hvor der i det indre er et plateau. Der er formentlig tale om et forsvarsanlæg, men muligvis har stedet også tjent andre formål. I området ligger 8 bronzealderhøje og flere bautasten samt en besynderlig 4 x 10 meter stor stensætning.

  3. Man kommer til skansen ved at parkere for enden af vejen i Busene Have  og gå videre mod vest. På vejen gennem Busene Have passerer man de mange gravhøje fra bronzealderen. Ved at zoome ind med den avancerede SDFE-kortviser (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) kan man se der faktisk er 10 gravhøje. Se de næste fotos af dens ‘skyggeviser’ med og uden højdekurver.

Yderst til venstre ligger Brøndehøje Skanse, som den fremstår i dag ved den særlige kortvisning, hvor man ikke forstyrres af bevoksningen oven på jorden. Læs mere om Brøndehøje Skanse under omtalen af “Skansegaard”.

Orkidétur i Jydelejet maj 2001 – meget informativt referat med fotos.

Sct. Hans 2001

Udflugt til Busene Have med lokalhistoriker Birthe Vink – meget informativt referat med fotos.

Grisetur 2002 – meget informativt referat med fotos.