Rakkerbanken 3 – Karen og Jørgen Jacobi (NY 9/2017)

Udsigten fra Busenevej nedad Rakkerbanken malet af Fritz Jacobsen i 1930’erne

Dette er ikke det mest vellignende billede, men er indtil videre det tætteste vi kommer på Rakkerbanken 3 – matr. 5a Mandemarke – som Karen og Jørgen Jacobi købte i 2013 efter at huset tidligere havde været på tvangsauktion i 2011.

Det trængte – meget mildt sagt – til en kærlig hånd, og Karen og Jørgen endte med at rive hovedhuset ned og bygge et nyt i 2015.

Men de er stadig ifølge BBR de lykkelige ejere af andre bygninger fra 1880 og 1975. Heldigvis har de også fået en pænt stor grund med på 6.590 miflg. BBR til at have det hele på.

Maleriet fra en gang i 1930’erne, hvor kunstmaleren Fritz Jacobsen havde slået sig ned i Mandemarke. Han er omtalt nærmere her på hjemmesiden, hvor man kan læse om ham og hans forældre som i mange år var sommergæster i Mandemarke, og at han endte med at bygge huset på Strædet 2.

Vi ser frem til at kunne fortælle mere …

Foreløbigt følger hvad man kan udlede af folketællingerne fra 1901, 1906, 1916, 1925, 1930 og 1940, som er gengivet nedenfor med links til de originale skemaer, idet det her har været muligt at stedfæste personerne til gården her.

Tilbage i 1800-tallet er det ikke lykkedes at identificere hvilken familie der hører til gården. Ved den senest foregående folketælling i 1880 er det sandsynligvis en af gårdene nævnt lige før eller lige efter Rakkerbanken 1, men svaret blæser i vinden i alt fald indtil videre. [Senere tilføjelse: I 1880 og 1890 findes der godt nok en Hans Peter Larsen født i 1859, men ham der boede på gården i 1901 hed Niels Peter Larsen med samme fødeår, og begge skemaer er med tydelig håndskrift!]

Man kan se at Anne Marie Larsen (f. 1861) har boet på gården i rigtigt mange år – i alt fald fra 1901 til 1930.

I 1901 boede hun der med sin mand Niels Peter (f. 1859), som hun var blevet gift med i 1889.

Mellem 1916 og 1925 er Niels Peter død, for i 1925 var der kun Anne Marie som gårdejerske med hendes næstyngste barn Richard (f. 1894) som bestyrer.

I 1927 er Anne Maries yngste barn Elisabet (f. 1898) blevet gift med Hans Christian Jørgensen (f. 1901), som i 1930 er blevet forpagter, mens Anne Marie som nu er 69 stadig bor på sin gård. Hans Christian og Elisabet har allerede i 1930 fået 2 børn.

Ti år senere i 1940 bor Anne Marie ikke længere på gården, som Hans Christian nu har overtaget sammen med Elisabet, der nu har fået yderligere 3 børn. Da de ældste af de 5 børn kun er 12 og 10 år, har familien også haft ansat en karl samt yderligere en kontrolassistent, så de har nok satset meget på kvæghold.

Efter 1940 er der ingen tilgængelige folketællinger, men mon ikke der alligevel kan komme en fortsættelse af historien, da vi jo nu er nået frem til det man kalder ‘mands minde’?

Her kommer folketællingerne

Folketælling 1901:

Niels Peter Larsen 16/10 1859 Husfader Gårdejer
Anne Marie Larsen 13/8 1861 Husmoder (gift 1889, 4 børn levende, 1 død)
Christian Larsen 1/1 1890 Barn
Lavrits Larsen 12/6 1894 Barn
Richard Larsen 23/9 1894 Barn
Elisabet Larsen 16/11 1898 Barn
Antoianette (!) Larsen 2/6 1881 Tjenestepige
Jens Jakobsen 9/5 1860 Tjenestekarl

Folketælling 1906:

Niels Peter Larsen  16/10 1859 Husfader Gaardejer
Ane Marie Larsen 13/3 1861 Husmoder
Kristian Larsen 1/1 1890 Søn
Lovrits Larsen 12/6 1894 Barn
Richardt Larsen 23/9 1898 Barn
Elisabet Larsen 16/11 1899 Barn
Antonette Larsen 2/6 1881 Tjenestetyende (ugift voksen datter?)

Folketællingen i 1916:

Niels Peder Larsen 16/10 1859 Husfader Gaardejer
Ane Marie Henriksen 13/3 1861 Husmoder
Laurits Larsen 12/6 1894 Søn Landbrug
Rikhard Larsen 23/9 1897 Søn Landbrug
Elesabeth Larsen 16/11 1898 Datter Husgerning

De to sidstes fornavne står præcist som de er stavet på folketællingsskemaet, og konen er denne gang anført med sit fødenavn, hvor hun både før og efter hedder Larsen.

Som man kan se under historien om Indkomst- og formueforhold i 1916, var der dette år også anført skattevæsenets oplysninger om indkomst og formue hvorfra følgende er hentet:

Drengene er store og er beskæftiget ved landbrug med indkomst på henholdsvis 600 og 500 kr. Datteren på 17 er beskæftiget ved husgerning uden indkomst. Niels Peders indkomst er 2.800 og formuen er 14,000, hvilket må formodes at have været gårdens værdi. Hvis man skal forsøge at omregne disse tal til nutidskroner, svarer det formentlig til 117.000 i indkomst og formue på 585.000.

Folketælling 1925 (også med fødested):

Ane Marie Larsen 13/03 1861 Elmelunde Husmoder Enke Gårdejerske
Richard Larsen 23/9 1897 Magleby Barn Bestyrer
Elisabeth Larsen 16/11 1898 Magleby Barn
Herman Emil Karlsen 22/06 1905 Tyvelse Tjenestekarl

Folketælling 1930:

Hans Christian Jørgensen 8/4 1901 Krummerup Sorø Husfader Forpagter Gift 1927 / 2 børn
Elisabeth 16/11 1898 Husmoder
Ane Marie Larsen 11/3 1861 Elmelunde Enke Slægtning
Carl Erik Jørgensen 8/1 1928 Barn
Niels Peter Jørgensen 18/3 1930 Barn
Knud Valdemar Jensen 24/4 1911 Græshave Maribo Karl Forkarl
Karl Kristian Martin Nielsen 22/1 1908 Vejlø Præstø Gartner Roearb. Arbejdsløs

Folketælling 1940:

127 Hans Christian Jørgensen 8/4 1901 Husfader Gaardejer Gift 1/3 1927
128 Elisebeth Jørgensen 16/11 1898 Husmoder Hjælper ved Landbrug
129 Karl Erik Jørgensen 8/1 1928 Barn
130 Niels Peder Jørgensen 18/4 1930 Barn
131 Karen Marie Jørgensen 28/3 1932 Barn
132 Hans Henrik Jørgensen 5/3 1935 Barn
133 Knud Anker Jørgensen 2/1 1937 Barn
134 Lars Christian Friman 3/2 1918 Karl (barn af: Husmand)
135 Jens Laurits Larsen 23/7 1908 Kontrolassistent 236/294

Senere tilføjede oplysninger.

Fra de gamle tinglysningsregistreringer (Realregister til 1939) kan findes følgende oplysninger:

Indtil 1893 var ejendommen ejet af Klintholm gods og var fæstet eller forpagtet ud. I 1893 skøder C.S. Scavenius matr. 5a til Lars Pedersen. Allerede i 1899 overdrager han ejendommen til Niels Peder Larsen. I 1929 bliver skifteudskrift tinglyst som adkomst for hans enke Ane Marie Larsen (f. Henriksen). I 1932 overdrager hun ejendommen til Hans Christian Jørgensen. Hvor den offentlige vurdering i 1929 var 36.000, var den i 1932 22.500 og blev solgt for 22.959, men der var også økonomisk krise i 1930’erne.