Gamle kort over Mandemarke

Sognekort 1900
Målebordskort 1889
Sognekort 1816
Kort 1798
Klintholm Gods specialkort 1946 – og besiddelserne i dag

(klik for at forstørre)

Godsejer Captain C. C. Scavenius’ som der står på udsnittet til venstre (klik for at forstørre) har i 1946 fået lavet et specielt kort over godsets (daværende) besiddelser, som hjemmesiden i 2017 har fået mulighed for at lægge på hjemmesiden.

Klik HER for at se hele kortet!

.

Indledning

Nedenfor er nogle af de mest interessante gamle kort omtalt nærmere, men hvis du selv vil gå helt i dybden, er her de direkte links til samtlige Geodatastyrelsens historiske matrikelkort for ejerlavet Mandemarke By (som jo ikke bare omfatter landsbyen Mandemarke, men også et område ned mod Østersøen) – alle kort åbnes på nye faner, så du kan skifte og sammenligne:

Geodatastyrelsen har også 2 sognekort fra 1816 og 1900 (åbnes på ny fane), hvor du kan forstørre udsnit som på Geodatastyrelsens kort ved at holde musen nede og markere rødt udsnit (brugen kræver lidt øvelse).

Hvordan Mandemarke ser ud fra luften i dag kan du se via KRAK  (klik på Krak og den åbner på ny fane). Siden har en interessant funktion, så du kan her skifte mellem luftbilleder fra 2014 og 1954 og se hvad der er sket af forandringer på 60 år!

Eller endnu bedre: Prøv at tage en tur med Google Maps og se Mandemarke fra luften (åbnes i ny fane). Her kan du pege og zoome ind, så du kommer helt ned på gadeplan. Sæt musen på et sted på vejene med den blå streg og land nede på gadeplan og se hvordan her så ud i Mandemarke i oktober 2010, hvor Googles kameravogn med 360 graders-kamera på taget kørte igennem Mandemarke. Du kan ‘dreje kameraet’ ved at holde med musen (hold dens pegefingerknap nede) og træk i alle retninger. Du kan også køre videre gennem Mandemarke – og se dig til alle sider – ved at klikke længere fremme på vejen.

Sognekort 1900

kortbog_1900B

(klik for at forstørre)

Du kan også hente udsnittet på Geodatastyrelsens hjemmeside ved at klikker HER (åbnes på ny fane).

Og et større udsnit af samme kort, hvor man kan næsten kan se hele ejerlavet Mandemarke By:

mere kontrastrig end Kortbog_1900C

(klik for at forstørre)

Et udsnit af ejerlavet Mandemarke By kan fås på Geodatastyrelsens hjemmeside ved at klikke HER (åbnes på ny fane), hvor du også kan forstørre udvalgte områder (hold musepilen nede til du får en rød firkant om det ønskede område).

Eller du kan fra samme sted få vist HELE MAGLEBY SOGN, hvor du på ny fane kan forstørre udvalgte områder (klik HER).

Gå til toppen af siden

 

Målerbordskort 1889

kortbog_kort89

(klik for at forstørre)

Gå til toppen af siden

Sognekort 1816

Fra Geodatastyrelsens side for historiske kort kan hele kortet for Magleby Sogn 1816 hentes – åbnes på ny fane, du kan forstørre udvalgt område ved at holde musepilen nede og danne firkant. Klik HER! Men du kan også bare hente et udsnit af hele ejerlavet Mandemarke By – klik HER!

Nedenfor ses et lille udsnit af området omkring selve landsbyen ‘Mandemark’.

kortbog_1816ny

(klik for at forstørre)

Gå til toppen af siden

Kort 1798

I 1798 blev der lavet et meget detaljeret kort over hele ejerlavet Mandemarke, altså både med landsbyen Mandemarke i det nordvestlige hjørne samt hele området ned til Østersøen mod øst grænsende til ejerlavet for Busene og mod vest grænsende til ejerlavet for Busemarke. Kortet blev brugt i mange år og har derfor mange rettelser, som du kan læse mere om under Kortets historie.

kort_totaletkort

Du kan klikke på kortet flere gange for at forstørre det, men du kan også selv indlæse det i meget høj opløsning fra Geodatastyrelsens Historiske kort på Nettet (åbner på ny fane). Her kan du lave dine egne udsnit (sæt markør i øverste venstre hjørne og hold den nede – kommer du for tæt på, skal du vælge ‘navigation -‘). Se vejledningen under Gode links.

OBS: 1798-Kortet findes i en skarpere version på Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (som også har mange andre oplysninger), hvor det er lettere at manøvrere rundt, zoome ind og ud: KLIK HER og åbn det i ny fane.

Gå til toppen af siden

Klintholm Gods specialkort 1946 og besiddelserne i dag

Klik på kortet for at se det i fuld forstørrelse!

Udsnit af Godsets besiddelser i 1946 - resten er blankt (klik for at forstørre)

Udsnit af Godsets besiddelser i 1946 – resten er blankt (klik for at forstørre)

 

Til højre ses et lille udsnit af Mandemarke. Man kan her se, hvilke af landsbyens huse der i 1946 stadig tilhørte Klintholm.

Det er lidt forvirrende at vejene i og gennem landsbyen ikke er tegnet op. Og det er ekstra pudsigt, for landsbyens veje har stadig i 2017 eget matrikelnummer – og ejes stadig af Klintholm Gods.

Så vidt ses af kortet hørte følgende huse i 1946 stadig under godset: Skovstrædet 1, 5, 6, 7, 10 og 11, Strædet 5, 7 og 14, Busenevej 12, 18, 22, 26, 28A-C og 30 (ubebygget).

I 2017 drejer det sig kun om Skovstrædet 7 (i dag kun en grund), Skovstrædet 10 samt Busenevej 26 – altså 2 huse og en grund.

Efter at Klintholm Gods i 1700-tallet formentlig ejede både landsbyen og jorderne omkring, fik Godset især i løbet af 1900-tallet skilt sig af med de som regel meget nedslidte huse. Det var bl.a. her Københavnerne kom ind i billedet, som det er beskrevet under historien Københavnerne kommer.

Den tidligere skole på Skovstrædet 2 blev i 1947 solgt af kommunen til Hans Christian Carlsen, som ejede gården på Busenevej 19. Når han købte den gamle skole, var det for at kunne udvide sine jorder med marken op til bakkerne midt i landsbyen, som hørte til skolen. Skolelærerne skulle jo også have noget at leve af, hvorfor der til de gamle rytterskoler, som var oprettet tilbage i 1700-tallet, altid hørte et mindre stykke jer til. Så når undervisningen var overstået kunne skolelæreren gå direkte ud i marken!

Det var altså ikke på grund af den gamle skolebygning, som vist ikke havde været brugt til noget siden skolen lukkede i 1937, Hans Christian købte ejendommen. Så selve skolebygningen videresolgte han til Klintholm Gods, der siden har brugt den til udlejning.

I dag er udlejning af Godsets ca. 50 huse og boliger på Østmøn en væsentlig indtægtskilde for Godset.

En enkelt senere (gen)erhvervelse for Klintholm gods i Mandemarke skal også nævnes. Den anden gård i landsbyen på Busenevej 20 havde godset i 1925 solgt til Aage Marius Petersen fordi Godset manglede penge. Gården havde siden Scavenius i 1700-tallet købte Klintholm Gods ellers bare været forpagtet ud til forskellige ‘gårdfæstere’.

Aage Marius søn Verner overtog gården efter sin far, og da han og hans kone Edith var blevet gamle og selv måtte lade andre dyrke markerne, købte Godset i 2005 ejendommen tilbage for at få jorden og den gamle såkaldt ‘bundløse tørvemose’ syd for byen, idet jagten er blevet et væsentligt aktiv for godset her i 2000-tallet.

Godset har opgivet at få udlejet ejendommen efter at Edith og Verner, som fik lov at blive boende, flyttede på plejehjem eller beskyttet bolig. Så indtil videre står gården og de gamle bygninger tomme, hvoraf de ældste formentlig stammer fra 1700-tallet.

Gå til toppen af siden