Hans Didriksen og familie (Nyt 10/2017)

hansdi1

Hans Didriksen (1849-1918) sammen med sin kone Anne Sophie Didriksen (1853-1930) født Jensdatter.

Hans Didriksen er kilde til nogle af de gamle ’skrøner’ du kan læse om OVERTRO under FOLKLORE. Læs f.eks. hvad han kan fortælle om Ved bordet og om Nisser.

Pastor Emil Jespersen skriver den 26. januar 1886 ‘om et rart besøg hos H. Didriksen i Mandemark’ sammen med en bror til forfatteren Henrik Pontoppidan, som du kan læse i uddraget af Pastor Jespersens brevveksling her på hjemmesiden.

Ved folketællingen i 1890 (som ikke er lagt på hjemmesiden), havde ægteparret Didriksen otte hjemmeboende børn på Solbakkegården nede på højre side af Gurkebakken.

hansdi1

Ved folketællingen ti år tidligere i 1880, som ligger her på hjemmesiden, var følgende registreret for familie nr. 93 (link til det originale skema) med bl.a. alder og beregnet fødeår, som ofte vil være et år for højt:

Hans Didriksen 30 1850 Husfader, Gaardejer
Ane Sofie Jensen 26 1854 hans Hustru
Kristian Didriksen 4 1876 deres Søn
Katrine Didriksen 3 1877 deres Datter
Jørgen Didriksen 1 1879 deres Søn
Margrethe Didriksen 0 1880 deres Datter
Niels Jørgen Didriksen 16 1864 Husfaderens Broder, Tjenestekarl
Sidse Kirstine Petersdatter 16 1864 Tjenestepige

Ved folketællingen i 1901familie nr. 148 (link til originalbilag) i matr. 13a Mandemark således ud:

Hans Didriksen 14/10 1849 Husfader Gårdmand
Anne Sophie Jensen 19/5 1853 Husmoder
Jens Didriksen 12/3 1885 Barn
Johannes Didriksen 4/9 1886 Barn
Elisabet Didriksen 16/7 1888 Barn
Agnes Gertru Didriksen 10/7 1893 Plejebarn
Valdemar Hansen 19/9 1877 Tjenestetyende almindelig Karl

Folketællingen i 1901 indeholder i modsætning til mange andre oplysning om matrikelnummer for husene og gårdene, og man kan se at Hans Didriksen boede i matr. 13a. Siden er jorden dog lagt sammen med matr. 16 a på Kraneledvej 35. Selve gården der bar navnet “Solbakkegaarden” har i dag matr. 13p og ligger på Gurkebakken 7.

Af det originale skema fremgår også, at Hans Didriksen og hans kone var gift i 1874 – samme år som de var tilflyttet Magleby Sogn (fra Borre Sogn) – og at de her i 1901 havde fået 9 børn og mistet 1.

Plejebarnet – hvis mellemnavn tydeligt er skrevet som ‘Gertru’ (måske på grund af et blødt ‘d’ i dialekten) – er født i Brandlev ved Næstved og er helt sikkert et barn af et af familiens 6 ældste børn, som på dette tidspunkt er flyttet hjemmefra.

Og i 1906 var de som familie 145 registret således:

Hans Didriksen 1849 Husfader, Gaardejer, Landbrug
Ane Sofie Jensen 1853 Husmoder
Jørgen Didriksen 1878 Søn, Landbrug
Margrethe Didriksen 1879 Datter, Landbrug
Agnes G. Didriksen 1893 Barn, Landbrug

De 3 hjemmeboende børn i 1901 mellem 13 og 16 – Jens, Johanne og Elisabet – er nu flyttet hjemmefra. Men den gang var man jo også voksen, når man var konfirmeret!

Til gengæld er 2 af de ældre børn, Jørgen og Margrethe, som nu er sidst i 20’erne, flyttet hjem igen efter at have været ude og tjene. De deltager nu i landbruget, ligesom Agnes, der nu står anført som barn i stedet for plejebarn. Så mon ikke hun er barn af Margrethe?

Nu hvor der også er voksne børn sidst i 20’erne og et barnebarn på 13, er der ikke længere brug for at have en ‘tjenestekarl’.

Folketællingen i 1916 (som ikke er lagt på hjemmesiden) indeholder ligningsmyndighedernes opgørelse af Hans Didriksens indkomst og formue. Tallene er henholdsvis 2.600 og 20.500, men skal de omregnes til nutidskroner kan de med store forbehold ganges med ca. 42, hvilket svarer til en formue på ca. 900.000 kr.

Ved folketællingen i 1921 (som ikke er lagt på hjemmesiden fordi den fra 1925 er) er der kun Ane Sofie tilbage. Hun må iøvrigt ved folketællingerne have oplyst sit pigenavn ‘Jensen’ idet hun kun i 1890 blev anført med sin mands efternavn Didriksen.

Fra andre kilder ved vi også, at Hans Didriksen døde i 1918. Hans kone er altså nu som 67-årig enke og står anført som ‘Gaardejerske’. Hun bor sammen med datteren Ane Margrethe, der som 42-årig er ugift og er ‘Haandgerningslærerinde’. De har også en slægtning boende, den 15-årig Jens Kristian Larsen, som samme år er tilflyttet dertil fra Keldby, samt en 17-årig tjenestedreng.

Ved folketællingerne i 1925 og 1930 er der ikke længere nogen med navnet Didriksen i Mandemarke. Vi ved at Ane Sofie først døde i 1930, så hun har altså på et tidspunkt efter 1921 solgt gården og er flyttet, måske på plejehjem.