Hans Didriksen

hansdi1

Hans Didriksen (1849-1918) sammen med sin kone Anne Sophie Didriksen (1853-1930) født Jensdatter.

Hans Didriksen er kilde til nogle af de gamle ’skrøner’ du kan læse om OVERTRO under FOLKLORE. Se hvad han kan fortælle om Ved bordet og om Nisser.

Pastor Emil Jespersen skriver den 26. januar 1886 ‘om et rart besøg hos H.Didriksen i Mandemark’ sammen med en bror til forfatteren Henrik Pontoppidan, som du kan læse i uddraget af Pastor Jespersens brevveksling her på hjemmesiden.

Ved folketællingen i 1890, havde ægteparret Didriksen otte hjemmeboende børn på Solbakkegården nede på højre side af Gurkebakken.

hansdi1

Ved folketællingen i 1880 ti år tidligere, som ligger her på hjemmesiden, var følgende registreret for familie nr. 93:

(løbenr. på listen / navn / alder / beregnet fødeår (=1880-alder) / familiestatus / stilling)

564 Hans Didriksen 30 1850 Gift Husfader, Gaardejer
565 Ane Sofie Jacobsen 26 1854 Gift hans Hustru
566 Kristian Didriksen 4 1876 Ugift deres Søn
567 Katrine Didriksen 3 1877 Ugift deres Datter
568 Jørgen Didriksen 1 1879 Ugift deres Søn
569 Margrethe Didriksen 0 1880 Ugift deres Datter
70 Niels Jørgen Didriksen 16 1864 Ugift Husfaderens Broder, Tjenestekarl

Ved folketællingen i 1901 så familie nr. 148 (link til originalbilag) i matr. 13a Mandemark således ud:

756 148 Hans Didriksen M Gift Husfader, Gårdmand
757 148 Anne Sophie Jensen K Gift Husmoder
758 148 Jens Didriksen M Ugift Barn
759 148 Johannes Didriksen M Ugift Barn
760 148 Elisabet Didriksen K Ugift Barn
761 148 Agnes Gertru (!) Didriksen K Ugift Plejebarn (f. 1893)
762 148 Valdemar Hansen M Ugift Tjenestekarl