Hans Didriksen

hansdi1

Hans Didriksen (1849-1918) sammen med sin kone Anne Sophie Didriksen (1853-1930) født Jensdatter.

Hans Didriksen er kilde til nogle af de gamle ’skrøner’ du kan læse om OVERTRO under FOLKLORE. Se hvad han kan fortælle om Ved bordet og om Nisser.

Pastor Emil Jespersen skriver den 26. januar 1886 ‘om et rart besøg hos H. Didriksen i Mandemark’ sammen med en bror til forfatteren Henrik Pontoppidan, som du kan læse i uddraget af Pastor Jespersens brevveksling her på hjemmesiden. Og af de oplysninger vi har fra forskellige folketællinger ved vi at det har været gården på Kraneledvej 35.

Ved folketællingen i 1890, havde ægteparret Didriksen otte hjemmeboende børn på Solbakkegården nede på højre side af Gurkebakken.

hansdi1

Ved folketællingen i 1880 ti år tidligere, som ligger her på hjemmesiden, var følgende registreret for familie nr. 93:

Hans Didriksen 1849 Husfader, Gaardejer
Ane Sofie Jacobsen 1853 hans Hustru
Kristian Didriksen 1876 deres Søn
Katrine Didriksen 1877 deres Datter
Jørgen Didriksen 1878 deres Søn
Margrethe Didriksen 1879 deres Datter
Niels Jørgen Didriksen 1864 Husfaderens Broder, Tjenestekarl

Ved folketællingen i 1901 så familie nr. 148 (link til originalbilag) i matr. 13a Mandemark således ud:

Hans Didriksen 1849 Husfader, Gårdmand
Anne Sophie Jensen 1853 Husmoder
Jens Didriksen 1885 Barn
Johannes Didriksen 1886 Barn
Elisabet Didriksen 1888 Barn
Agnes Gertru (!) Didriksen 1893 Plejebarn
Valdemar Hansen 1877 Tjenestetynde, Alm. Karl

Af de originale skema kan man også se, at Hans Didriksen og hans kone var gift i 1874, samme år som de var tilflyttet Magleby Sogn (fra Borre Sogn), og at de her i 1901 havde fået 9 børn og mistet 1. Og folketællingen i 1901 indeholder i modsætning til mange andre oplysning om matrikelnummer for husene og gårdene, og man kan se at Hans Didriksen boede i matr. 13a. Af husnøglen med matrikelnumrene i dag kan man se at matr. 13a er Kraneledvej 35.

Og i 1906 var de som familie 145 registret således:

Hans Didriksen 1849 Husfader, Gaardejer, Landbrug
Ane Sofie Jensen 1853 Husmoder
Jørgen Didriksen 1878 Søn, Landbrug
Margrethe Didriksen 1879 Datter, Landbrug
Agnes D. Didriksen 1893 Barn, Landbrug

Nu hvor 3 af deres 5 børn deltog i landbruget – i alderen 13-24 – var der ikke længere brug for at have en ‘tjenestekarl’. Og plejebarnet Agnes står nu anført som barn. Det er nærliggende at antage, at hun er et barnebarn til Hans og Ane Sofie, når man tager i betragtning af de mange børn hun oplyste at have fået i 1901. Måske er det et barn af et af de 6 børn som allerede i 1901 var flyttet hjemmefra, som var kommet i pleje som 1-årig, eller også er hun et barn af det afdøde barn. Børnedødeligheden den gang taget i betragtning, er det nok mest sandsynligt, at det er en ældre søster der er ‘kommet i ulykke’.

Folketællingen i 1916 (som ikke er lagt på hjemmesiden) indeholder ligningsmyndighedernes opgørelse af Hans Didriksens indkomst og formue. Tallene er henholdsvis 2.600 og 20.500, men skal de omregnes til nutidskroner kan de med store forbehold ganges med ca. 42, hvilket svarer til en formue på ca. 900.000 kr.

Ved folketællingen i 1921 (som ikke er lagt på hjemmesiden) er der kun Ane Sofie tilbage. Det passer også med at vi ved, at Hans Didriksen er død i 1918. Hun er altså nu som 67-årig enke og står anført som ‘Gaardejerske’. Hun bor sammen med datteren Ane Margrethe, der som 42-årig er ugift og er ‘Haandgerningslærerinde’. De har også en slægtning boende, den 15-årig Jens Kristian Larsen som samme år er tilflyttet dertil fra Keldby, samt en 17-årig tjenestedreng.

Ved folketællingerne i 1925 og 1930 er der ikke længere nogen med navnet Didriksen i Mandemarke. Vi ved at Ane Sofie først døde i 1930, så hun har altså på et tidspunkt efter 1921 solgt gården og er flyttet, måske på plejehjem.